Sunteți pe pagina 1din 2

Adrese Adrese

S.C. Aquatim S.A. Primaria Municipiului Timișoara


Str. Gheorghe Lazar, Nr. 11 A, 300081, Timisoara Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel.: -0256 -201.370, Fax:-0256 -294.753, Tel.: -256 -408.300, -408309, Fax: -256 -490.635
Dispecerat central NON STOP: -0256 -201.362, Internet: www.primariatm.ro
E-mail: aquatim@aquatim.ro; Internet: www.aquatim.ro
CRUT - Centrul de Reabilitare Urbană
S.C. Eon Gaz România S.A.
Timișoara
Str. Independentei, Nr. 26-28,
Str. Ștefan Cel Mare, Nr. 2, 300102 Timişoara Etape pentru obţinerea
Tel.: -0256 -293.416, Call center: -0801.000.366 autorizaţiei de construcţie
Tel.: -0356 -710.415, Fax: -0356 -710.418,
(număr cu tarif local, apelabil doar din reţeaua
Romtelecom), -0265 -200.366 (număr accesibil din
E-Mail: gtztm@gtztm.ro, pentru Reabilitarea clădirilor
Internet: www.gtztm.ro în zone protejate din
toate retelele),
Internet: www.eon-gaz-romania.ro
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Timișoara
S.C. Enel Energie S.A. Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului
Str. Pestalozzi, Nr. 3-5, 300115, Timişoara Timiş
Tel.: -0256 -405.050, Str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8; 300055, Timişoara Stimaţi timişoreni,
Internet: www. enel.ro Tel./Fax: -0256 -493.659, Centrul pentru Reabilitare Urbană Timişoara vă oferă
E-Mail: dccpctimis@mail.dnttm.ro, un ghid simplificat al paşilor de urmat pentru obţinerea
S.C. Romtelecom S.A. - Regiunea Timis autorizaţiei de construcţie pentru reabilitarea clădirilor
Internet: www.dccpcnjtimis.ro
str. N. Lenau, Nr. 2-4, 300029, Timisoara din zonele istorice din Timişoara.
Tel.: -0256 -304.232
Inpectoratul de Stat in Construcţii Necunoaşterea reglementărilor existente privind
R.A.T.T. - Regia Autonomia de Transport Timișoara Str. Romulus, Nr. 60; 300203, Timişoara măsurile constructive din zonele istorice ale oraşului
Blv. Take Ionescu, Nr. 56; 300074, Timisoara, Tel.: -0256 -497.700, Fax: -0256 -498.271, poate crea nesiguranţă şi dificultate în obţinerea
Tel. 0800800146 (Telefon gratuit pentru informații, E-Mail: ijc.timis@isc-web.ro, documentaţiei pentru începerea unei lucrări ample
sugesții, reclamatii); -0256 -277.700 (centrala), Internet: www.isc-web.ro de reabilitare. Nerespectarea reglementărilor duce
Fax. -0256 -433.354, la consecinţe directe asupra proprietarului și crează
Email: relatii@ratt.ro, Internet: www.ratt.ro Ordinul Arhitecţilor din România pericolul ca imaginea caracteristică a zonelor istorice
Str. Dr. Nicolae Paulescu, nr. 1, et. 3, ap. 20, ale Timişoarei să fie iremediabil distrusă.
Colterm
Str. Piatra Craiului, Nr. 3 300005, Timişoara, Ne adresăm dumneavostră, proprietarilor din zonele
Tel. -0256 -302.680, -302.665, -302.677, -494-132, Tel./Fax: -0256 -491.146, istorice. Intenţionați să întreprindeți lucrări de renovare,
-494-133 (dispecerat), Fax.-0256 -490-241 E-mail: oartimis@rdslink.ro reabilitare sau modernizare a clădirilor sau a locuinţelor
E-mail: distr@colterm.ro, Internet: www.colterm.ro Internet: www.oartimis.ro pe care le deţineți? Noi vă sprijinim cu informațiile
necesare. Vă recomandăm, de asemenea, să consultați
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ un arhitect.
BANAT
Str.Cluj, Nr.14
Tel.: -0256 -494.045, -494.046, Fax: -0256 -493.456 Editat de
Internet: www.isub.ro
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CRUT - Centrul de Reabilitare Urbană Timișoara
Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea
Str. Amurgului, Nr.1, 300278, Timişoara, economică a cartierelor istorice din Timişoara” - Un proiect al Primăriei Municipiului
Tel: 0256 -491.845, Fax. -0256 -201.005 Timişoara şi al Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ), cu sprijinul
E-mail: office@apmtm.ro, Internet: www.apmtm.ro Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ).

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS August 2008


Str. N. Lenau, Nr. 10, 300029, Timisoara
Te.: -0256 -494.680, -494.681, -494.682
1
 Dovada de luare in evidenta a  Avizul emis de Direcţia pentru Culturã,
Obținerea arhitectului la OAR – dovada de plata Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional pe
Certificatului de Urbanism* (Sediul OAR) baza următoarelor documente:
Recomandabil să consultați un arhitect !  acord proprietari / vecini  cerere intocmită de solicitant
(contract comodat, cesiune, concesiune, uzufruct  proiectul de arhitectură în 2 exemplare
viager, acord coproprietar, daca este cazul – întocmit conform legislaţei în vigoare şi cu
după caz) respectarea condiţiilor impuse prin C.U.
INSTITUŢIA EMITENTĂ
 plan de situație
Primăria Municipuilui Timişoara  Dovada de plată
 studiu istoric
a taxei pentru autorizatia in constructie
 studiu arheologic, după caz
DOCUMENTE NECESARE
 Documentaţia tehnică (PAC) întocmită de  cercetare parament, după caz
 cerere tip completată de solicitant  expertiză biologică, după caz
câtre Proiectant Autorizat (arhitect cu diploma
 plan de situaţie la scara 1:500 avizat de recunoscuta, inginer cu diploma recunoscută, Se emite în termen: max. 30 de zile
Oficiu de Cadastru, (disponibil în baza de date a expert tehnic) care să cuprindă:
Primariei Municipiului Timișoara)  studiu geotehnic  Acordul emis de Inpectoratul de Stat
 plan de încadrare in zonă la scara 1:5000,  expertiză tehnică in Construcţii, (pentru lucrări de reparație,
(disponibil în baza de date a Primariei  memoriu general reabilitare, restaurări, inclusiv anexele, pentru
Municipiului Timișoara)  documentaţie de arhitectură intervenţiile la structură, al efectuării unor
 taxă de emitere a C.U.  documentaţie de rezistenţă recompartimentări, schimbare de destinație
 deviz general sau practicarea unor goluri) pe baza
 extras C.F. în termen de valabilitate
urmatoarelor acte si documentatii:
(necesar în situații speciale - dezmembrare,  Avizul Unic, cuprinzând, după caz:  cerere intocmita de solicitant
operaţiuni notarile şi adjudecare)  Avizul Apă-Canal (emis de S.C. Aquatim S.A.)  copie C.U.
Se emite în termen: max. 30 de zile  Aviz Gaz Metan (emis de S.C. Eon Gaz S.A.)  copie extras C.F.
 Aviz Electrica (emis de S.C. Enel Energie S.A.)  copie hotărâre A.G. a Asoc. de Proprietari
* act cu valoare informativă; nu înlocuiește autorizația  Aviz Telefonie (emis de S.C. Romtelecom S.A.)  proiectul de rezistenţă întocmit conform
de construire  Aviz R.A.T.T. (emis de R.A.T.T.) legislaţiei in vigoare si cu respectarea
 Aviz Colterm (2 exemplare, emis de Colterm) condiţiilor impuse prin C.U., care să

2
obţinute pe baza cererii (1 exemplar), a planului cuprindă şi expertiza tehnica şi studiul
Obținerea de încadrare in zonă (1 exemplar) şi planului de geotehnic
Autorizaţiei de Construire situaţie (3 exemplare).  plan de situație
Recomandabil să contractați un arhitect! Avizele se emit în termen: max. 30 de zile  celelalte avize cerute prin C.U.
 Acord vecin pentru subzidiri
 Acordul Unic, care va conţine Avizul Unic şi, – cazuri particulare, după caz
INSTITUŢIA EMITENTĂ după caz: Se emite în termen: max. 30 de zile
 Aviz PSI (emis de ISUB)
Primăria Municipuilui Timişoara
 Acord Mediu (emis de Ag. Protecția Mediului)
DOCUMENTE NECESARE
solicitate prin C.U.
Documentele în original vor fi însoțite de copie.
 Aviz Sanitar (emis de Dir. de Sănătate Publică)
 Aviz Apărare civilă (emis de ISUB)
obţinute pe baza fişei tehnice întocmite de câtre
Proiectant de specialitate aferentă avizului și a
3 Comunicarea
datei de începere a
lucrărilor
Emiterea documentelor pentru A.C. este taxabilă. documentației specifice.
 cerere tip completată de proprietar Se emite în termen: max. 30 de zile Formular tip completat de beneficiarul lucrării ce
 extras C.F. original şi în termen de se depune de către acesta, cu min.5 zile înainte
Avizele necesare vor fi consemnate în certificatul
valabilitate 30 de zile de începerea lucrărilor a Primăria Municipiului
de urbanism.
Timişoara şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.
Afișarea panoului de identificare pe șantier.

Vă recomandăm: Realizați lucrarea doar pe baza şi cu respectarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie autorizate! Înainte de începerea demersurilor, contactați și consultați un arhitect!