Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat:

Director IMSP SCR

Anatol Ciubotaru

______________________

ACT

de primire-predare a bunurilor materiale

nr.___din ,,____”_______________201__

Prezentul act este întocmit de către Departamentul de inginerie biomedicală și de către

__________________________(în calitate de Beneficiar)

Au fost recepționate următoarele bunuri:

Nr.d/o Denumirea Descrierea Cantitatea


1 Pompă perfuzii Terumo TE-311 SN:99020026 1
2 Pompă perfuzii Terumo TE-311 SN:2000-02024 1
3 Pompă perfuzii Terumo TE-311 SN:9808014 1
4 Pompă perfuzii Terumo TE-311 SN:98120012 1
5 Pompă perfuzii Terumo TE-311 SN:98050017 1

Departamentul de inginerie biomedicală a dat în primire bunurile sus-menționate


beneficiarului în stare funcțională,cu toate de rigoare efectuate corespuzînd normelor de
utilizare.

Beneficiar: ______________________ Furnizor: ______________________


(Nume,Prenume,Semnătura) ( Nume,Prenume,Semnătura)