Sunteți pe pagina 1din 3

TEST 2

1.Conform OG 27/2002 care este termenul maxim legal pentru redirecționarea


petițiilor greșit îndreptate?
a. 5 zile
b. 30 de zile
c. 45 de zile
2.Conform Legii 544/2001 informațiile de interes public solicitate verbal de către
mijloacele de informare în masă vor fi comunicate:
a. de regulă, imediat sau cel mult în 24 de ore
b.în 5 zile
c.în termen de 30 de zile
3. Conform Legii 360/2002 polițistului îi este interzis în orice împrejurare:
a. să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații
b.să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice
c.să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să
desfășoare propagandă în favoarea acestora.
4. Potrivit Ordinului 485/2008 interdicțiile generale pe timpul tragerii sunt:
a. îndreptarea armei asupra oamenilor sau în orice direcție.
b. accesul altor persoane pe aliniamentul de tragere
c. apropierea, fără comandă, de armamentul lăsat pe aliniamentul de tragere.
5. Conform Ordinului 485/2008 personalul de serviciu în poligon este:
a. ofițerul de serviciu în poligon, ajutorul ofițerului de serviciu în poligon
după caz, șeful serviciului de pază, dacă este cazul, personalul pentru pază compus
din posturi fixer sau patrule care se dispun potrivit schemei fiecărui poligon,
aprobate de șeful/comandantul unității/garnizoanei, observatori, medic/asistent
medical, armurier sau pirotehnist autorizat, șeful punctului de aprovizionare cu
muniție și 1-2 distribuitori de muniție, șeful echipei de asanare a poligonului.
b. ofițerul de serviciu în poligon, ajutorul ofițerului de serviciu în poligon
după caz, șeful serviciului de pază, dacă este cazul, personalul pentru pază compus
din posturi fixer sau patrule care se dispun potrivit schemei fiecărui poligon,
aprobate de șeful/comandantul unității/garnizoanei, observatori, medic/asistent
medical, armurier sau pirotehnist autorizat, șeful punctului de aprovizionare cu
muniție și 1-2 distribuitori de muniție, șeful echipei de asanare a poligonului, alte
persoane necesare desfășurării tragerii.
c. ofițerul de serviciu în poligon, ajutorul ofițerului de serviciu în poligon
după caz, șeful serviciului de pază, dacă este cazul, personalul pentru pază compus
din posturi fixer sau patrule care se dispun potrivit schemei fiecărui poligon,
aprobate de șeful/comandantul unității/garnizoanei, medic/asistent medical,
armurier sau pirotehnist autorizat, șeful punctului de aprovizionare cu muniție și 1-
2 distribuitori de muniție, șeful echipei de asanare a poligonului.
6.Conform HG 991/2005 codul de etică și deontologie, un principiu care
guvernează conduita profesională a polițistului este:
a. independența operațională
b.tenacitatea
c.desfășurarea activității fără imixtiunea altor persoane
7.Conform HG 585/2002 termenul de păstrare al informațiilor secret este de:
a. 30 de ani
b.50 de ani
c. 100 de ani
8. Conform HG 585/2002 informațiile clasificate se declasifică dacă:
a. a fost atribuit o altă clasă de secretizare
b. când nu mai există interes pentru clasificarea acestora
c. termenul de clasificare a expirat
9.Potrivit Instrucțiunilor nr 167/2009 mijloacele fixie pot fi scoase din funcțiune
dacă potrivit legii au durata de utilizare îndeplinită și numai dacă îndeplinesc una
din condițiile:
a.costul reparației depășește 60% din valoarea reabilitării
b. au devenit excedentare ca urmare a depășirii necesarului prevăzut în
tabelele sau normele de înzestrare sau nu mai sunt necesare unităților.
c. când nu mai pot fi folosite
10.Conform ordinului 485/2008 trăgătorul se apreciază cu calificativul
necorespunzător dacă:
a. lăsarea armamentului pe aliniamentul de tragere sau în alte locuri din
poligon, fără ordinul șefului sectorului de tragere
b. este găsit cu cartuș pe țeavă la controlul armamentului
c. trage în ținte aflate pe direcția altui trăgător cu acordul conducătorului
tragerii

S-ar putea să vă placă și