Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. PANTIF CIORTAN S.R.L.

FISA POSTULUI
PITESTI , PCT. LUCRU COM.BASCOV, JUD. ARGES
C.U.I. RO 7926840 1; J 03/ 958 / 1995

Denumire Post Lucrator commercial produse alimentare (vanzator)

Cod COR 522004

Intocmit de Conducerea unitatii

Aprobat de Administratorul unitatii

Versiune 1/2007

DESCRIEREA POSTULUI :
Munca unui vanzator este de a prezenta produsele firmei, de a le ambala, de a le
Scopul Postului : vinde, de a incasa contravaluarea in bani si de a emite bonul fiscal.
Are relaţii funcţionale cu administratorul si ceilalti lucratori din firma.
Relatii functionale:
1. Sarcini generale :
Sarcini, obligatii si  să respecte procedurile de lucru în cadrul unitatii, regulamentul de ordine
internă;
atributii :
 să respecte programul de lucru stabilit in cadrul unitatii;
 cunoaşterea sistemului de funcţionare a firmei si modul de organizare a
muncii in cadrul unitatii;
 are obligatia de a cunoaste totalitatea procedurilor specifice activitatii
desfasurate;
 expune zilnic marfa in spatiile de vanzare si completeaza cu marfa zona
comerciala;
 eticheteaza zilnic corect articolele si asigura expunerea lor conform regulilor si
procedurilor de aranjare a marfurilor;
 participa la efectuarea inventarelor partiale si anuale, conform procedurilor de
lucru;
 are obligatia sa controleze zilnic calitatea, integritatea si aspectul produselor
expuse in zona comerciala, iar pe cele necorespunzatoare sa le indeparteze
din suprafata de vanzare si sa le depoziteze in zona special amenajata pentru
acestea;
 are obligatia sa nu deterioreze, sa nu sustraga si sa nu isi insuseasca bunuri
si/sau produse apartinand societatii sau clientilor acesteia;
 să aibă o ţinută şi comportare plăcută, prezentând un respect deosebit faţă de
client;
 sa poata da clientilor toate informatiile necesare in legatura cu produsele
vandute;
 sa incaseze contravaloarea produselor vandute, sa numere balii, sa elibereze
bonul de casa si la sfarsitul schimbului sa predea sumele incasate;
 sa se prezinte la serviciu la timp si intr-o stare fizica si psihica
corespunzatoare;
 sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor
sau medicamentelor halucinogene sis a nu consume astfel de produse in
timpul programului de lucru sau a pauzei de masa;
 să poată da un răspuns sigur şi concis la întrebările clienţilor;
 să ştie să apere interesele unitatii;

Pag. 1 din 4
S.C. PANTIF CIORTAN S.R.L. FISA POSTULUI
PITESTI , PCT. LUCRU COM.BASCOV, JUD. ARGES
C.U.I. RO 7926840 1; J 03/ 958 / 1995

 să cunoască bine zona repartizată (cunoaşterea atât a amplasamentelor cât


şi a persoanelor de contact);
 să-şi facă singur strategia de lucru pentru un randament cât mai bun;
 completarea cu atenţie a rapoartelor, zilnice şi săptămânale;
 să anunţe în cazul îmbolnăvirii sau când nu poate veni la serviciu;
 respectă regulile de circulaţie pe drumurile publice;
 este interizis accesul la instalaţii, aparate, dispozitive pentru utilizarea cărora
nu a fost instruit;
2. Adoptã mãsuri de urgenţã.
 Asigurã cu promptitudine mãsuri de prim ajutor în cazul când defecţiunea
apăruta a produs accidentarea unor persoane ;
1. Raspunderea specifice postului :
Responsibilitati :  Pastrarea confidentialitatii asupra tuturor informatiilor de care ia cunostinta cu
ocazia exercitarii sarcinilor de serviciu, inclusiv cele privind protectia datelor
cu caracter personal.
 Raspunde de incasarea si pastrarea numerarurui;
 Raspunde de ordinea, curatenia si modul de aranjare a produselor in spatiul
de vanzare.
2. Aplică normele in domeniul S.S.M., S.U. :
2.1. Participã la toate întâlnirile de instruire şi îşi însuşeşte corect normele şi
recomandările privind S.S.M.si S.U. ;
2.2. Materialele şi mijloacele de intervenţie privind stingerea incendiilor sunt păstrate
conform reglementãrilor şi folosite corespunzător în cazul apariţiei unui incendiu ;
2.3. Anunta sefii ierarhici cu privire la orice eveniment petrecut in unitate (incendii,
inundatie, accident) si actioneaza conform legislatiei si instructiunilor de securitate si
sanatate in munca si situatii de urgenta.
2.4. Isi insuseste si respecta legislatia si instructiunile (I.P.S.S.M. si S.U.) de securitate
si sanatate in munca si situatii de urgenta si masurile de aplicare a acestora.
2.5. Isi desfasoara activitatea in asa fel incit sa nu expuna la pericol de accidentare
atit persoana proprie cit si celelalte persoane participante la procesul de munca.
2.6. Raspunde de respectarea Regulamentului de Ordine Interina si a Instructiunilor si
procedurilor de lucru.
2.7. Opreste lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
informeaza seful ierarhic superior;
2.8. Asigura circulatia pe caile de acces precum si depozitarea corespunzatoare a
marfurilor sau materialelor ;
2.9. Dă relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul S.S.M.,
S.U., I.S.C.I.R., Protectia mediului;
2.10. Semneaza fisele de instruire in domeniul S.S.M. si S.U. ulterior efectuarii
instruirilor (la angajare si periodic).
3. Sesizează pericolele şi aplică procedurile de urgenţă.
3.1. Sursele de pericol sunt identificate, analizate cu atenţie şi eliminate imediat ;
3.2. Sursele de pericol ce nu pot fi eliminate sunt raportate cu promptitudine
persoanelor abilitate în luarea deciziilor ;
3.3. Accidentele/incidentele sunt semnalate şi raportate cu promptitudine prin
contactarea tuturor persoanelor abilitate ;
3.4. In caz de accident, ia mãsuri de prim ajutor, mãsurile de prim ajutor sunt aplicate
rapid şi adecvat tipului de accident/ incident produs ;
3.5. Mãsurile de urgenţã şi evacuare sunt aplicate corect şi cu luciditate, respectând
instructiunile specifice.
4. Alte obligatii si raspunderi :
- Ia masurile necesare pentru prevenirea furturilor si diminuarea riscurilor de furt
sau inselaciune;
- Duce la indeplinire orice alte insarcinari primite din partea superiorilor ierarhici.

Pag. 2 din 4
S.C. PANTIF CIORTAN S.R.L. FISA POSTULUI
PITESTI , PCT. LUCRU COM.BASCOV, JUD. ARGES
C.U.I. RO 7926840 1; J 03/ 958 / 1995

 Luni - Duminica: 07:00 – 19:00


Conditii de lucru  In schimburi si in regimul de lucru de 12 ore lucrate cu 36 ore libere.
 Utilizeaza echipamentul de munca si echipamentul de protectie din
dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat.
 Alte beneficii in concordanta cu politica de stimulare a firmei

COMPETENTE DE BAZA :
 Experienta anterioara oblgatorie intr-un post similar ;
Cunostinte si  Fara antecedente penale ;
recomandari :  Recomandare de la ultimul locde munca ;
 Studii : minim 10 clase.
 obiectivitate;
Abilitati :  preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.
 atenţie;
 echilibru şi stăpânire de sine.
 responsabilitate;
 operativitate;
 corectitudine;
 conştiinciozitate;
 punctualitate;
 asumarea responsabilităţii;
 îndemânare;
 ordine.
 adaptarea la situaţii neprevăzute;
 rezistenţã la stres şi obosealã.
 amabilitate si solicitudine;
 cinste.

Comportament  Adaptare la problemele tehnice si organizatorice ale unitatii.


 Adaptarea la conditiile si situatiile concrete de lucru.

RELATII INTERPERSONALE SI LIMITE DE COMPETENTA


 Decurg din prevederile de la punctele anterioare (atributii, sarcini, responsabilitati si
Limita de obligatii).
competenta :  Are competenta de a semna si verifica toate actele aferente activitatii.

LIMITELE DE RESPONSABILITATE ALE POSTULUI

Responsabilitati  Conform procedurilor specifice si reglementarilor legale


financiare

Responsabilitati de  Nu este cazul


supervizare

Pag. 3 din 4
S.C. PANTIF CIORTAN S.R.L. FISA POSTULUI
PITESTI , PCT. LUCRU COM.BASCOV, JUD. ARGES
C.U.I. RO 7926840 1; J 03/ 958 / 1995

Seful locului de munca/ Administrator : Luat la cunostinta si primit un exemplar :

Nume/ Prenume :

Data : Semnatura :

Pag. 4 din 4