Sunteți pe pagina 1din 6

CANCER MAMAR CANCER GASTRIC

T- tumora primară T - Tumora primară


Tx – date insuficiente pentru aprecierea extinderii tumorii primare. T x - Extinderea tumorii primare nu poate fi apreciată
To – tumoră nonpalpabilă în glanda mamară T0 - Tumora primară nu este decelabilă
Tis – carcinom preinvaziv (carcinom „in situ”) Tis- Carcinom in situ: tumoră intraepitelială fără să depăşească lamina
T1- tumoră de maxim 2cm. propria.
T1a- tumoră de minim 0,1cm, dar nu mai mult de 0,5cm. T1 - Tumora primară invadează mucoasa sau şi submucoasa
T1b - tumoră de minim 0,5cm, dar nu mai mare de 1cm. T2 - Tumora invadează stratul muscular sau şi subseros
T1c - tumoră diametrul căreia nu depăşeşte 2cm. T3 - Tumora invadează (peritoneul visceral) fără invazia structurilor
T2 - tumoră cu diametrul mai mare de 2cm, dar care nu depăşeşte 5cm. adiacente
T3 - tumoră mai mare de 5cm. T4 - Tumora invadează organele sau structurile adiacente.
T4 – tumoră de orice dimensiune cu afectare directă a peretelui toracic sau N - Afectarea metastatică a ganglionilor limfatici regionali
a pielii. Nx - Starea ganglionilor regionali nu poate fi apreciată
T4a – răspândire pe peretele toracic. N0 - Fără metastaze în ganglionii regionali
T4b – edem , ulcerarea pielii şi prezenţa metastazelor intracutane în pielea N1 - Sunt depistate metastaze în 1- 6 ganglioni regionali
gl mam. N2 - Sunt depistate metastaze în 7- 15 ganglioni limfatici regionali
T4c – semnele descrise la T4a şi T4b. N3 - Sunt depistate metastaze în mai mult de 15 ganglioni limfatici regionali
T4d – forma edemo-infiltrativă a cancerului glandei mamare. M - Metastaze la distanţă
N - ganglionii regionali Mx - Metastazele la distanţă nu pot fi apreciate
Nx – date insuficiente pentru aprecierea ganglionilor limfatici regionali. M0 - Nu sunt depistate metastaze la distanţă
N0 – nu sunt metastaze regionale. M1 - Sunt metastaze la distanţă
N1 – metastaze în ganglionii limfatici axilari homolaterali.
N2 – metastaze în ganglionii limfatici axilari ipsilaterali fixaţi între ei. CANCER COLONIC
N2a – metastaze axilare cu ganglioni aderenţi între ei sau la alte structuri TX – Nu sunt suficiente date pentru aprecierea extinderii tumorii primare.
tisulare adiacente. T0 - Tumora primară nu este evidenţiată.
N2b – metastaze în ganglionii intramamari cu lipsa manifestării clinice a Tis - Carcinom in situ: include cancerul preinvaziv verificat morfologic:
metastazelor axilare. invazie intraepitelială sau invazia laminei proprii a stratului mucos.
N3 – metastaze în ganglionii limfatici subclaviculari ipsilaterali cu sau fără T 1 - Tumora infiltrează stratul submucos;.
afectarea ganglionilor limfatici axilari T 2 - Tumora infiltrează stratul muscular;.
N3a – metastaze în ganglionii subclaviculari (poate fi afectat un ganglion T 3 - Tumora infiltrează stratul subseros sau în ţesuturile adiacente
sau un grup de ganglioni). porţiunilor neperitonizate ale colonului;
N3b – afectarea metastatică a ganglionilor limfatici intramamari şi axilari. T 4 - Tumora invad direct alte org sau structuri sau afectează peri visceral.
N3c – metastaze în ganglionii limfatici supraclaviculari • N - ganglionii limfatici regionali:
NX - Nu sunt date suficiente pentru stabilirea stării ganglionilor limfatici.
N0 - Nu se evidenţiază afectarea ganglionilor limfatici regionali.
N1 - Metastaze în 1-3 ganglioni limfatici regionali.
N2 - Metastaze în 4 şi mai mulţi ganglioni limfatici regionali.
CANCER PULMONAR CANCER ANORECTAL
T – tumora primară TX – Nu sunt suficiente date pentru aprecierea extinderii tumorii
Tx – tumora primară ce nu poate fi evidenţiată radiologic, primare.
bronhoscopic, dar cu prezenţa celulelor neoplazice în spută sau în T0 - Tumora primară nu este evidenţiată.
lavajul bronşic. Tis - Carcinom in situ: include cancerul preinvaziv verificat morfologic:
T0 – tumoră nedetectabilă invazie intraepitelială sau invazia laminei proprii a stratului mucos.
Tis – tumoră în situ T 1 - Tumora infiltrează stratul submucos (în cazul CCA – tumoare
T1 – tumoră mai mică sau egală cu 3 cm în diametru a cărei invazie până la 2.0 cm în cel mai mare diametru);.
proximală nu depăşeşte bronşică lobară sau tumoră superficială de T 2 - Tumora infiltrează stratul muscular (în cazul CCA – tumoare
orice mărime până la 5.0 cm în cel mai mare diametru);.
T2 – tumoră mai mare de 3 cm în diamentrul sau orice dimensiune T 3 - Tumora infiltrează stratul subseros sau în ţesuturile adiacente
care invadează pleura viscerală porţiunilor neperitonizate ale colonului şi rectului (în cazul CCA –
T3 – tumoră de orice dimensiune ce invadează peretele toracic (4), tumoare mai mare de 5.0 cm în cel mai mare diametru);
inclusiv sindromul Pancoast-Tobias , T 4 - Tumora invadează direct alte organe sau structuri şi/sau
T4 – tumoră de orice dimensiune ce invadează carena, traheea, afectează peritoneul visceral.
esofagul, mediastinul, cordul şi vasele mari, corpurile vertebrale, ansa NX - Nu sunt date suficiente pentru stabilirea stării ganglionilor
recurentului sau tumoră asociată cu revărsat pericardic şi/sau pleural limfatici. N0 - Nu se evidenţiază afectarea ganglionilor limfatici
N – adenopatii metastatice regionali.
N0 – adenopatie metastatică absent N1 - Metastaze în 1-3 ganglioni limfatici regionali.
N1 – metastază adenopatică peribronşică şi/sau hilară în ganglionii N2 - Metastaze în 4 şi mai mulţi ganglioni limfatici regionali.
de aceeaşi N3 – (pentru CCA) Metastaze bilaterale în ganglionii limfatici
N2 – metastaze adenopatice de aceeaşi parte, mediastinale şi/sau perirectali, inghinali şi/sau iliaci interni.
subcarinale
N3 – metastaze adenopatice mediastinale controlaterale şi/sau hilare,
în ganglionii scalenici sau supraclaviculare sau ipsilateral sau
controlateral
M – metastază la distanţă
Mx – nu pot fi detectate metastaze la distanţă
M0 – absenţa metastazelor
M1 – metastaze prezente
CANCER BUZA
· T – Tumora primară Tis – Carcinom preinvaziv (in situ). MELANOM MALIGN
To – Tumora primară nu este decelabilă. pT – tumora primară
T1 – Tumoră limitată la buză; 2cm sau mai puţin în dimensiunea ei cea mai pTx – nu există date suficiente pentru evaluarea tumorii primare
mare. T2 – Tumoră limitată la buză; mai mare de 2cm, dar care nu pT0 – tumora primară nu poate fi identificată
depăşeşte 4 cm. pTis – melanoma in situ (nivelul I Clark, displazie melanocitară atipică,
T3 – Tumoră limitată la buză; mai mare de 4 cm.
displazie melanocitară marcată, melanom malign preinvaziv)
T4 – Tumoră care depă buza şi invadează structurile învecinate (os, limbă,
pT1 – grosimea tumorii < 1 mm
piele ).
Tx – Nu există date asupra tumorii primare. ·
pT2 – grosimea tumorii mai mare de 1 mm., dar mai mică de 2 mm.
N – Ganglionii limfatici regionali. pT3 - grosimea tumorii mai mare de 2 mm., dar mai mică de 4 mm
No – Fără semne clinice de interesare a ganglionilor limfatici regionali. pT4 – grosimea tumorii mai mare de 4 mmN – ganglionii limfatici
N1 - Ganglion unic homolateral, clinic invadat, sub 3 cm în diametru. regionali.
N2 - Ganglion unic clinic invadat ipsil între 3 - 6 cm sau ganglioni multipli sub Nx – nu sînt date suficiente pentru aprecierea ganglionilor limfatici
6 cm. regionali
N3 - Ganglioni masivi homolaterali, ganglioni bilaterali sau controlaterali. N0 – nu sînt date pentru afectarea ganglionilor limfatici regionali;
Nx – ganglionii limfatici nu pot fi evaluaţi. · N1 – metastaze intr-un singur ganglion limfatic regional
M – metastaze la distanţă ( hematogene). M0 - metastaze la distanţă nu se N1a – metastaze microscopice;
depistează.
N1b – metastaze macroscopice (determinate clinic)
M1 - metastaze la distanţă se depistează Mx – lipseşte posibilitatea de a
N2 – metastaze în doi sau trei ganglioni limfatici regionali sau vasele
depista metastazele la distanţă.
limfatice regionale.
CANCER HEPATIC N2a – determinate microscopic
Elementul T: N2b – determinate macroscopic
Tx – nu s-au realizat examinările minime pentru aprecierea tumorii N2c – metastaze în transit sau sateliţi, fără metastaze în ganglionii
primare; limfatici regionali
T0 – fără semne de tumora primară N3 – metastaze în 4 sau mai mulţi ganglioni limfatici regionali, sau
T1 – tumoră până la 2 cm fără invazia vaselor sanguine; conglomerate de ganglioni limfatici metastatici sau sateliţi ţi metastaze
T2 – tumoră până la 2 cm cu invazia vaselor sanguine limitată într-un în transit cu metastaze în ganglionii limfatici regionali
lob, sau peste 2 cm fără invazia vaselor sanguine;
T3 – tumoră peste 2 cm cu invazia vaselor sanguine, sau tumori
multiple limitate într-un lob, una care are peste 2 cm;
T4 – tumori multiple în ambii lobi
VEZICA URINARA CANCER PANCREATIC
TX – Nu sunt suficiente date pentru aprecierea extinderii tumorii T – tumora primară
primare Tx – nu s-au realizat examinările minime pentru aprecierea tumorii
T0 - Tumora primară nu este evidenţiată primare T0 – fără semne de tumora primară
Tis - Carcinom in situ: include cancerul preinvaziv verificat morfologic: T1 – tumoră în limitele pancreasului
invazie intraepitelială sau invazie a laminei proprii a stratului mucos T1a – tumoră până la 2 cm în cea mai mare dimensiune
T 1 - Tumora infiltrează stratul subepitelial conjunctiv T1b – tumoră mai mare de 2 cm în cea mai mare dimensiune
T 2a - Tumora infiltrează stratul superficial muscular(jumatatea T2 – tumoră cu invadarea uneia din următoarele structuri: duoden,
internă). vezicula biliară, ţesuturi adiacente ale pancreasului
T 2b - Tumora infiltrează stratul adinc muscular(jumătatea externă); T3 – tumoră cu invadarea uneia din următoarele structuri: stomac,
T 3- Tumora infiltreaza tesuturile paravezicale splină, colonul transvers. Vase sanguine principale, adiacente.
T4 - tumoarea se raspindeşte in alte organe: prostată, uter, vagin N – ganglionii limfatici regionali.
,peretele pelvian, peretele abdominal. Nx – nu s-au realizat examinările minime pentru aprecierea
T4a - tumoarea se raspăndeste în prostata, uter, vagin. ganglionilor limfatici regionali
T4b - tumoarea se raspăndeste în peretele pelvian; abdominal. N0 – nu sunt semne de afectare metastatică a ganglionilor limfatici
· N - ganglionii limfatici regionali: regionali
NX - Nu sunt date suficiente pentru stabilirea stării ganglionilor N1 – sunt semne de afectare metastatică a ganglionilor limfatici
limfatici. regionali
N0 - Nu se evidenţiază afectarea ganglionilor limfatici regionali.
N1 – Metastază intr-un singur ganglion limfatic nu mai mare de 2 cm
N2 – Metastaze in g/l separaţi, mai mari de 2cm, dar mai mici de
5cm, ori multiple Mt în g/l nu mai mari de 5cm
N3 – Mt în g/l mai mari de 5 cm .
ESOFAG RENAL
T – tumora primară T – tumora primară
Tx – tumoră primară ce nu poate fi evidenţiată Tx – nu sunt date suficiente pentru aprecierea tumorii primare
T0 – tumoră nedetectabilă T0 – tumora primara ne se apreciază
Tis – tumoră în situ T1 – tumora pînă la 7 cm în dimensi cea mai mare, limitată de rinichi
T1 – tumoră cu invazia mucoasei şi/sau submucoasei T1a – tumora pînă la 4 cm ;
T2 – tumorăce invadează musculara T1b – tumora de dimensiuni între 4 cm şi 7 cm .
T3 – tumoră cu invazia adventiţiei T2 – tumora > de 7cm în dimens cea mai mare,limitată de rinichi
T4 – tumoră ce invadează structurile adiacente T3 – tumora pătrunde în suprarenală, lumenul venelor , ţesuturile
N – ganglionii limfatici regionali paranefrale, dar rămîne în limitele fasciei Gerot.
Nx – ganglionii limfatici regionali nu pot fi evaluaţi T3a – tumora pătrunde în suprarenală sau ţesuturile paranefrale, dar
N0 – adenopatie metastatică regională absentă în limitele fasciei Gerot;
N1 – sunt depistaţi ganglionii limfatici regionali metastatici T3b – extinderea masivă a tumorii în lumenul venei renale sau venei
M – metastaze la distanţă cava inferioare mai jos de diafragmă;
Mx – nu pot fi detectate metastaze la distanţă T3c – extinderea masivă a tumorii în lumenul venei cava inferioare
M0 – metastaze la distanţă nu sunt mai sus de diafragmă.
M1 – metastaze la distanţă sunt prezente T4 – tumora pătrunde fascia Gerot N – ganglonii limfatici regionali
Ganglionii limfatici regionali Nx – date pentru aprecierea stării
ganglionolor limfatici regionali sunt insuficiente ;
N0 – semne ale afectării metastatice a ganglionilor limfatici lipsesc;
N1 – metastază tumorală într-un singur ganglion limfatic regional;
N2 – metastaze tumorale regionale multiple.
TIROIDA CANCER CUTANAT
T0 - fără semne ale tumorii primare T (tumora primară)
T1 - tumoră cu diametrul cel mai mare ≤ 2 cm, limitată la Tx tumora primară nu poate fi determinată
T2 - tumoră cu diametrul cel mai mare peste 2 cm, dar nu mai mare Tis carcinom preinvaziv (carcinom in situ)
de 4 cm, limitată la tiroidă To fără existenţa tumorii primare
T3 - tumoră cu diametrul cel mai mare peste 4 cm, limitată la tiroidă T1 tumoră ≤ 2cm în diametrul maxim
sau orice tumoră cu extensie minima extratiroidiană T2 tumoră > 2 cm dar < 5 cm în dimensiunile maxime
T4 – exclus T3 tumoră > 5 cm în dimensiunile maxime
T4a - tumoră de orice dimensiune extinsă dincolo de capsula T4 tumoră ce invadează structurile profunde (cartilaj, schelet, muşchi,
tiroidiană, invadând ţesuturile moi subcutanate, laringele, traheea, os)
esofagul sau nervul laringeal recurent N (adenopatiile loco-regionale)
T4b - tumoră invadând fascia prevertebrală sau cuprinzând artera Nx interesarea ganglionilor regionali nu poate fi evidenţiată
carotidă sau vasele mediastinale. Toate carcinoamele anaplazice sunt No fără prezenţa invaziei ganglionare regionale
considerate tumori N1 metastaze în ganglionii limfatici regionali
· N – Metastazele regionale.
Nx - nodulii limfatici nu pot fi evaluaţi N0 - fără metastaze în nodulii
limfatici
N1 - metastaze în nodulii limfatici regionali
N1a - metastaze la nivelul VI (nodulii limfatici pretraheali, paratraheali
şi prelaringeeni/Delphian)
N1b - metastaze în nodulul/nodulii cervicali bilateral, mijlocii sau
controlateral sau nodulii din mediastinul superior