Sunteți pe pagina 1din 13

Click to

Click to edit
edit Master
Master title
title style
style

Curs 7 Creșteri de tensiune

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click creşterilor
Definirea
Click to edit
to edit Master
Master title
de tensiune
title style
style
Creşterile de tensiune sunt perturbaţii bidimensionale caracterizate prin
amplitudine şi durată şi se evaluează în funcţie de valoarea efectivă pe o
jumătate de perioadă.
Durata creşterilor de tensiune (Δt) se consideră egală cu intervalul de timp
în care tensiunea depăşeşte pragul de 110% din valoarea tensiunii
contractate (Uc).

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Normele europene
Click to edit Master title style
style
Click to edit Master title
Matricea tensiune-timp pentru evaluarea creşterilor de tensiune pe durata unui an

Creşterile temporare de tensiune se împart,


pe baza matricei tensiune – timp, în trei clase:
– instantanee (Δt < 1s),
– momentane (1s ≤ Δts < 60s)
– de lungă durată (Δts ≥ 60s).
DURATA CREŞTERII DE TENSIUNE
CREŞTEREA DE instantanee momentane de lungă durată
TENSIUNE
Δt < 1s 1s ≤ Δt < 60s Δt ≥ 60s

1,1 < U/Uc ≤ 1,2


1,2 < U/Uc ≤ 1,4
1,4 < U/Uc ≤ 1,6
1,6 < U/Uc ≤ 2
U/Uc > 2

Întervalele de timp corespunzătoare celor trei clase nu sunt general


valabile, existând şi norme naţionale în care sunt prevăzute alte valori.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Cauze
Clickaletocreşterilor
edit Masterde tensiune
title style
Click to edit Master title style
• descărcările atmosferice,
• funcţionarea aparatelor de comutaţie sau a unor
receptoare (cuptoare cu arc, convertizoare statice).

Amplitudinea creşterilor de tensiune poate depăşi de


câteva ori valoarea nominală, iar durata, de regulă, nu
depăşeşte 10 ms.
La liniile şi staţiile electrice, izolaţia echipamentelor
electrice, precum şi intervalele izolante sunt supuse în
timpul funcţionării la solicitări electrice cu tensiune de
frecvenţă industrială şi cu tensiune de impuls.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Clickaleto
Efecte
Click tocreşterilor
edit Master
edit Master title style
de tensiune
title style

• Efectul creşterilor de tensiune este mult mai distructiv decât al


celorlalte perturbaţii electromagnetice, mai ales la nivelul surselor
de alimentare a receptoarelor cu inerţie mică, cum sunt, de
exemplu, cele cu componente electronice.

• Creşterile de tensiune sunt periculoase şi pentru utilizatorii


echipamentelor din cauza riscului de străpungere a izolaţiei şi de
creştere a pericolului de electrocutare

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Indicatori pentru aprecierea creşterilor de tensiune
Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
1. Frecvenţa medie a supratensiunilor de tensiune la nivel de sistem

Frecvenţa medie a supratensiunilor de tensiune la nivel de sistem


SARFIx% (System Average RMS - variation Frequency Index) se
calculează ca raport dintre numărul de consumatori Ni care au raportat o
variaţie a valorii efective a tensiunii sub x% din tensiunea contractată, la
fiecare dintre evenimentele i, pe durata analizată şi numărul total de
utilizatori Nt deserviţi de sistemul supus analizei.

unde n este numărul total de evenimente cu supratensiune pe durata


analizată, în sistemul analizat.
În mod uzual, pragul x% se consideră 140%, 120%, şi 110%.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Indicatori pentru aprecierea creşterilor de tensiune
Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
2. Frecvenţa medie a supratensiunilor instantanee la nivel de sistem

Frecvenţa medie a supratensiunilor instantanee la nivel de sistem


SIARFIx% (System Instantaneous Average RMS - variation Frequency
Index) se calculează ca raport dintre numărul de consumatori NIi care au
raportat o variaţie instantanee a valorii efective a tensiunii sub x% din
tensiunea contractată, la fiecare dintre evenimentele i, pe durata analizată
şi numărul total de utilizatori Nt deserviţi de sistemul supus analizei

unde n este numărul total de evenimente cu supratensiune pe durata


analizată, în sistemul analizat. În mod uzual, pragul x% se consideră
140%, 120%, şi 110%.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Indicatori pentru aprecierea creşterilor de tensiune
Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
3. Frecvenţa medie a supratensiunilor momentane la nivel de sistem

Frecvenţa medie a supratensiunilor momentane la nivel de sistem


SMARFIx% (System Momentary Average RMS- variation Frequency
Index) se calculează ca raport dintre numărul de consumatori NMi care
au raportat o variaţie momentană a valorii efective a tensiunii sub x% din
tensiunea contractată, la fiecare dintre evenimentele i, pe durata analizată
şi numărul total de utilizatori Nt deserviţi de sistemul supus analizei.

S-a notat cu n este numărul total de evenimente cu variaţie de tensiune


pe durata analizată, în sistemul analizat. În mod uzual, pragul x% se
consideră 140%, 120%, şi 110%.
Durata variaţiilor valorii efective de tensiune, luate în considerare este
cuprinsă între 30 perioade ale tensiunii alternative şi 3 s.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Indicatori pentru aprecierea creşterilor de tensiune
Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
4. Frecvenţa medie a supratensiunilor temporare la nivel de sistem

Frecvenţa medie a supratensiunilor temporare de tensiune la nivel de


sistem STARFIx% (System Temporary Average RMS- variation
Frequency Index) se calculează ca raport dintre numărul de consumatori
NTi care au raportat o variaţie temporară a valorii efective a tensiunii sub
x% din tensiunea contractată, la fiecare dintre evenimentele i, pe durata
analizată şi numărul total de utilizatori Nt deserviţi de sistemul supus
analizei.

unde n este numărul total de evenimente cu variaţie de tensiune pe


durata analizată, în sistemul analizat. În mod uzual, pragul x% se
consideră 140%, 120%, şi 110%.
Durata variaţiilor valorii efective de tensiune, luate în considerare este
cuprinsă între 3s şi 60s.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Click to
to edit
edit Master
Master title
title style
style
Valori normate pentru creşterile de tensiune
Click
• Creşterile de tensiune sunt de regulă abordate mai ales în legătură cu probleme
de alegere şi coordonare a izolaţiei.
• Scopul analizei este:
– reducerea deteriorărilor provocate de solicitările dielectrice aplicate echipamentelor
electrice;
– mărirea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor.
• Nivelul creşterilor de tensiune trebuie limitat până la valori în general
nepericuloase pentru izolaţia echipamentelor de către aparatajul de
protecţie la supratensiuni. Valori mai ridicate ale creşterilor ar conduce la
conturnarea izolaţiei echipamentului electric al furnizorului şi prin urmare s-ar
transforma în scurtcircuit, fiind lichidat de protecţiile prin relee şi nepropagându-
se deci la consumatori.
• În cazul echipamentelor electrice ale consumatorilor, valorile măsurate pentru
amplitudinea şi durata creşterilor de tensiune se compară cu ramura superioară
a curbelor de tipul CBEMA (ITIC) pentru a verifica posibilitatea funcţionării
echipamentelor în nodul reţelei din care se alimentează.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Curba ITIC corespunzătoare valorilor acceptate pentru
Click to
Click to edit
edit Master
Master title
creşterile de tensiune title style
style

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Limitarea
Click tocreşterilor
edit Master
edit Master title style
de tensiune
title style

Pentru echipamentele mai sensibile la impulsuri de


tensiune (mai ales, cele electronice), constructorii şi
utilizatorii trebuie să ia măsuri suplimentare de
desensibilizare, care să micşoreze influenţa perturbatoare
a impulsurilor de tensiune şi a supratensiunilor temporare.
O astfel de abordare este apreciată ca fiind mult mai
economică decât o limitare a supratensiunilor la nivelul
întregului sistem, deoarece ponderea echipamentului
electronic este relativ redusă, comparativ cu cea a
receptoarelor de forţă.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Intrebări ?