Sunteți pe pagina 1din 7

Click to

Click to edit
edit Master
Master title
title style
style

Eficienta economica si sociala a


Curs 13 asigurarii calitatii serviciului de
alimentare cu energie electrica

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click
Serviciulto
de edit Master
alimentare title
cu energie
Click to edit Master title style style
electrică

• are o importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială şi pentru îmbunătăţirea


calităţii vieţii.

• Strategiile, procedurile şi acţiunile propuse au ca scop asigurarea calităţii serviciilor care


vin in sprijinul consumatorilor de energie electrică.

– Consiliul Mondial al Energiei,


– Agenţia Internaţională pentru Energie,
– Comisia Economică ONU pentru Europa,
– Directoratul pentru Energie al Comisiei Europene,
– UNIPEDE etc.

• Investiţiile în sectorul energetic pot conduce pe termen mediu şi lung la creşterea


competitivităţii în alte sectoare economice, devenind astfel o sursă de venit.

• Competitivitatea economică şi dezvoltarea durabilă sunt bazate pe utilizarea eficientă a


energiei pe întregul lanţ (resurse naturale, producţie, transport, distribuţie, utilizare
finală) şi pe noile tehnologii, care vor conduce la reducerea consumului de energie.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Corelaţia dintre eficienţa economică şi asigurarea
Click
Click toalimentării
to
calităţii edit Master
edit Master title
title
cu energie style
style
electrică

Pentru a corespunde cerinţelor consumatorilor, orice serviciu trebuie furnizat la un nivel


calitativ cât mai ridicat şi cu cheltuieli raţionale.

Eficienţa economică implică un mecanism de planificare pe termen lung (ani).

Recuperarea costurilor se bazează pe beneficiile aduse de acestea într-un interval


determinat de timp.

Fundamentarea unei corelaţii dintre eficienţa economică şi asigurarea calităţii


alimentării cu energie electrică necesita răspunsuri clare la întrebările:

1. Cât de eficient este nivelul actual al calităţii serviciului de alimentare cu energie


electrică, respectiv al produsului "energie electrică" furnizat utilizatorilor ?

2. Care este eficienţa economică a creşterii nivelului actual ?

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
• Este necesar să se urmărească relaţia dintre efortul pentru realizarea calităţii alimentării cu
energie electrică (costul nivelului de calitate dorit) şi efectele economico-financiare obţinute
(venituri).

• Verificarea eficenţei economice a măsurilor adoptate pentru creşterea calităţii presupune


analiza corelaţiilor între variaţia costurilor calităţii şi variaţia indicatorilor de calitate.

• Îmbunătăţirea nivelului calitativ al alimentării cu energie electrică este un proces complex,


care necesită cheltuieli suplimentare, atât pentru furnizorii şi consumatori de energie
electrică, cât şi pentru fabricanţii de echipamente electrice; aceste cheltuieli sporesc, de
regulă, într-un ritm accelerat, în comparaţie cu ridicarea calităţii.

• Cu cât alimentarea cu energie a abonaţilor săi se va ridica la un nivel calitativ mai ridicat, cu
atât mai mult vor creşte investiţiile şi cheltuielile de exploatare în instalaţiile furnizorului.

• Pe de altă parte, receptoarele electrice vor fi cu atât mai scumpe, cu cât ele vor avea, prin
concepţie şi prin fabricare, un nivel de imunitate mai ridicat la perturbaţiile în alimentarea cu
energie electrică, precum şi un nivel limitat de emisie al acestora
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
• Pentru fiecare locaţie, va exista o soluţie optimă din punct de vedere tehnic şi economic.
În multe cazuri, consumatorii de energie electrică trebuie să ia măsuri suplimentare de
ameliorare a nivelului de compatibilitate electromagnetică şi/sau desensibilizare la
diferite perturbaţii, pentru a asigura o funcţionare corespunzătoare a propriilor instalaţii.
• Orice măsură de ameliorare sau de îmbunătăţire a calităţii energiei electrice trebuie
fundamentată tehnico-economic printr-un studiu de oportunitate, ale cărui principale
etape de desfăşurare sunt:
• se identifică tipologia efectelor resimţite de consumator şi se pun în corelaţie cu
perturbaţiile reţelei;
• se determină cu o precizie cât mai ridicată, sensibilitatea instalaţiilor la perturbaţii şi, în
particular, cea a proceselor tehnologice;
• se defineşte timpul limită pentru care reţeaua de distribuţie va putea suporta menţinerea
în funcţiune a instalaţiilor, pentru ca la revenirea tensiunii, remediul adoptat să nu fie mai
rău ca prejudiciul suportat în absenţa sa;
• se caracterizează şi se dimensionează mijloacele de îmbunătăţire a calităţii sau de
desensibilizare a receptoarelor sensibile;
• se evaluează costul acestor mijloace şi beneficiile prevăzute.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Intrebări ?