Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Capitolul I. Originile şi procesul constituirii ramurii


dreptului concurenţei ______________________________ 1
Secţiunea 1. Originile dreptului concurenţei ____________ 1
Secţiunea a 2-a. Principiul libertăţii de exercitare a
activităţii comerciale i principiul liberei concurenţe _____ 16
Secţiunea a 3-a. Procesul constituirii dreptului
concurenţei ____________________________________ 22

Capitolul al II-lea. Dreptul concurenţei – ramură a


dreptului comercial _______________________________ 28
Secţiunea 1. Evoluţia dreptului comercial i a
componentei dreptului concurenţei _________________ 28
Secţiunea a 2-a. Dezbaterile pe tema stării actuale a
dreptului comercial, cu raportare specială la relaţiile sale
cu dreptul concurenţei ___________________________ 36

Capitolul al III-lea. Reforma realizată în cadrul dreptului


comunitar al concurenţei şi reglementări prin care s-au
transpus în legislaţia română noile orientări în acest
domeniu ________________________________________ 48
Secţiunea 1. Regimul practicilor restrictive de
concurenţă (modernizarea aplicării art. 81 i art. 82 din
Tratatul CE – actuale art. 101 i art. 102 TFUE) _______ 48
Secţiunea a 2-a. Reglementările referitoare la
concentrările economice ________________________ 104
X Evoluţia dreptului concurenţei

Secţiunea a 3-a. Exceptarea de la aplicarea art. 101


parag. 1 TFUE aplicabilă în cazul licenţelor de
tehnologie (brevet, know-how, drept de autor asupra
programelor, desen sau model) ___________________ 123
Secţiunea a 4-a. Succesiunea reglementărilor române
în domeniul concurenţei _________________________ 158
§1. Legea nr. 11/1991 privind combaterea
concurenţei neloiale _________________________ 170
§2. Legea concurenţei nr. 21/1996 ______________ 172
§3. Regulamente i instrucţiuni _________________ 206
3.1. Regulamente _________________________ 206
3.2. Instrucţiuni ___________________________ 207
Secţiunea a 5-a. Măsuri luate pe plan preventiv pentru
contracararea actelor anticoncurenţiale _____________ 211

Capitolul al IV-lea. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a


Uniunii Europene ________________________________ 233
Secţiunea 1. Jurisprudenţa cu privire la înţelegerile
restrictive de concurenţă ________________________ 233
Secţiunea a 2-a. Jurisprudenţa cu privire la abuzurile de
poziţie dominantă ______________________________ 249
Secţiunea a 3-a. Jurisprudenţa cu privire la
concentrările economice ________________________ 265

Capitolul al V-lea. Aspecte de drept comparat ________ 298


Secţiunea 1. Practici neloiale _____________________ 299
Secţiunea a 2-a. Protecţia străinilor împotriva
concurenţei neloiale în România i a societăţilor i
întreprinderilor române ti în străinătate _____________ 314

Bibliografie _____________________________________ 329