Sunteți pe pagina 1din 1

Kit-ul de instalare este realizat cu NSIS (http://nsis.sourceforge.net/).

Pentru backup se copiaz�/restaureaz� fi�ierul "AFM - Declaratii.mdb" din loca�ia


unde a fost instalat programul.

Cerin�e:
* Windows 2000, XP sau mai recent (programul permite totu�i instalarea pe Windows
98, 98 Second Edition, ME �ns� cazul nu este suportat);
* Y2K Update 2 pe Windows 98;
* Service Pack 4 sau mai recent pe Windows 2000 (programul permite totu�i
instalarea pe Windows 2000 Service Pack 3 �ns� cazul nu este suportat);
* Service Pack 2 sau mai recent pe Windows XP (programul permite totu�i instalarea
pe versiuni anterioare �ns� cazul nu este suportat);
* Internet Explorer 5.01 sau mai recent;
* configura�ia sistemului trebuie s� con�in� componentele redistribuite sau s�
permit� instalarea lor.

Componente redistribuite:
* pe Windows 98, 98 Second Edition, ME: Windows Installer 2.0;
* pe Windows 2000, XP �i mai recent: Windows Installer 3.0;
* pe Windows 98, 98 Second Edition, ME, 2000: MDAC 2.8 SP1;
* .NET Framework 2.0;
* pe Windows 98, 98 Second Edition, ME: Report Viewer 2005;
* pe Windows 2000, XP �i mai recent: Report Viewer 2005 SP1 GDIPLUS.DLL Security
Update.

Securitate:
Unele din componentele redistribuite con�in vulnerabilit�i. Este recomandat�
instalarea actualiz�rilor.

Limitare: dac� instalarea a fost rulat� pe Windows 2000, XP sau mai recent, pe
Windows 98, 98 Second Edition, ME nu va ap�rea intrarea �n lista de dezinstalare.