Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic

PORŢI DESCHISE “TUDOR VLADIMIRESCU”


22 MAI 2018
DRĂGĂNEŞTI-OLT
“Punte către viitor”
Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt;
Şcoala cu clasele I-VIII Stoicăneşti;
Şcoala cu clasele I-VIII Mărunţei;
Şcoala cu clasele I-VIII Comani;
Şcoala cu clasele I-VIII Dăneasa; DEVIZA ŞCOLII :
Şcoala cu clasele I-VIII Sprâncenata. „În educaţie a face nu înseamnă a şti
să faci
ci a căuta să faci”

ORGANIZATORI:
Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”
Director: Prof. Ileana Şpak
Director adjunct: Prof. Nicoleta Manea
Consilier educativ: Prof. Marinela Burtescu
Membri: Prof. Valman Roxana
Prof. Sorina Niculici
Prof. Firică Niculna
Str. Nicolae Titulescu, nr. 129
Prof. Ilinca Raluca
Prof. Chiroiu Violeta
Prof. Grecuțu Alexandrina
Tel: 0249465262
Prof. Duțu Marcel
Prof. Dinu Aurelia
Laborant: Dumitra Luminiţa
liceudraganesti@yahoo.com
LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”
- este o „punte către viitor”

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
MISIUNE Liceul Teoretic”Tudor Vladimirescu”
are încheiate numeroase acorduri de
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL Şcoala noastră are uşile deschise celor care au parteneriat şi protocol cu importante
Liceu cu profil teoretic nevoie de educaţie, oferind şanse egale de instituţii sau organizaţii non-
dezvoltare personală si profesională, având guvernamentale:
Profil UMAN convingerea că în fiecare dintre elevi poate fi un -protocol de colaborare cu IJP OLT,
talent, dacă-l putem identifica şi găsi cheia pentru ISU OLT
Specializare FILOLOGIE a-l elibera şi orienta în societatea modernă -protocol de colaborare cu Centrul de
3 clase – 84 de locuri europeană. Avem convingerea că vom transforma Prevenire,
şcoala într-un centru de resurse educaţionale şi de Evaluare şi Consiliere Antidrog
servicii oferite comunităţii la standarde de calitate -protocol de colaborare cu Academia
Profil REAL generate de integrarea europeană a României şi Olimpică Română
vom forma deprinderi de învăţare pe tot parcursul -parteneriate: Centrul Naţional de
Specializare MATEMATICĂ- vieţii. Evaluare în Educaţie, Organizaţia
INFORMATICĂ Tinerilor cu Initiativă, Clubul Sportiv
1 clasa – 28 de locuri ”Mako to”, ISJ OLT-„Şcoli pentru un
viitor verde”, ”Să învăţăm să mâncăm
sănătos”etc.
BAZA MATERIALĂ VIZIUNE
Liceul nostru este şcoala pilot în
proiectele POSDRU: „E-manager Şcoala
Liceul dispune de: Educaţia este cel mai puternic motor al
Plus” si „Educaţia este calea spre
 un laborator de fizică; schimbărilor sociale şi al dezvoltării, dar pentru
răspunsul la toate întrebările”.
 un laborator de chimie; activarea acestui motor sunt necesare schimbări
 doua laboratoare de informatică; fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea Oferta educaţionala a Liceului
 un laborator de biologie; unei societăţi echitabile, bazată pe cunoaştere. Teoreti c ”Tudor Vladimirescu”
 sală de sport; Schimbările care au loc în societatea contemporană cuprinde un spectru larg de activităţi
 un cabinet de consiliere psiho- –nivelul înalt al dezvoltării tehnice şi ştiinţifice, instructiv-educative, fapt ce ne
pedagogică; tendinţa de globalizare, aplatizarea ierarhiilor îndreptăţeşte să afirmăm că Liceul
 un cabinet stomatologic dotat cu organizaţionale, cerinţa de servicii de foarte bună Teoretic „Tudor Vladimirescu” este o
aparatura şi echipament specific; calitate – toate acestea impun şi schimbarea şcolii, ”punte către viitor”.
 un cabinet medical a rolului ei.