Sunteți pe pagina 1din 14

GRILE PENSII

1. Precizati care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata cu privire la baza lunara de calcul a
contributiei de asigurari sociale pentru pensii in cazul salariatilor:

a) Nu poate depasi valoarea a de 3 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale;
b) Poate depasi valoarea a 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale (potrivit Codului fiscal);
c) Nu poate fi mai mica decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale;
d) Niciuna din variantele de mai sus (Potrivit legii nr. 263/2010).

2. Legea nr. 263/2010 prevede ca pentru persoanele care sunt numite in cadrul autoritatii
legislative, executive ori judecatoresti, pe durata mandatului, contributia de asigurari sociale in
sistemul de pensii publice se datoreaza astfel:

a) In intregime de catre asigurati, la nivelul cotei corespunzatoare conditiilor speciale de munca;


b) In intregime din bugetul de stat, la nivelul cotei corespunzatoare conditiilor normale,
deosebite sau speciale de munca, dupa caz;
c) In intregime de catre asigurat, la nivelul cotei corespunzatoare conditiilor normale de munca;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

3. In sistemul public de pensii, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare, la determinarea


punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza:

a) Cuantumul pensiei de invaliditate;


b) Cuantumul drepturilor salariale de care beneficiaza salariatul pe durata efectuarii cursurilor
de formare profesionala, initiate de catre angajator;
c) 25% din castigul salarial mediu brut lunar comunicat de INS, pentru perioada in care
asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii,
pe durata normala a studiilor respective, sub conditia absolvirii acestora cu diploma;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

4. Punctajul anual al unui asigurat care, in anul 2016: (i) in perioada 1 ianuarie -30 septembrie a
urmat cursurile la zi ale invatamantului preuniversitar, pe care le-a absolvit cu diploma; (ii) in
perioada 1 februarie – 30 aprilie a prestat activitatea in calitate de zilier, beneficiind de o
remuneratie saptamanala de 500 de lei; (iii) in perioada 1 iulie - 31 octombrie a prestat
activitatea in baza unui contract individual de munca cu timp partial, avand un salariu lunar brut
de 4000 de lei este de:
Nota: Porniti de la premisa ca, in anul 2016, valoarea castigului salarial mediu brut comunicat de
INS in fiecare luna a fost de 2000 de lei.

a) 0,66;
b) 1;
c) 0, 89;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

5. Potrivit Legii nr. 263/2010, pensionarii de invaliditate:

1
a) Ca regula, sunt supusi revizuirii medicale periodice la intervale cuprinse intre 1 si 3
ani, in functie de afectiunile de care sufera, pana cand realizeaza stagiile complete de
cotizare, in cazul in care au mai mult 5 ani pana la implinirea varstei standard de
pensionare;
b) Pot cumula pensia de invaliditate cu veniturile din activitati independente pentru care
asigurarea este obligatorie, indiferent de gradul de invaliditate in care sunt incadrati;
c) Sunt supusi revizuirii medicale periodice, chiar daca prezinta invaliditati care afecteaza
ireversibil capacitatea de munca, daca au mai mult de 7 ani pana la implinirea varstei
standard de pensionare;
d) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale periodice daca au fost incadrati in gradul I de
invaliditate.

6. Perioadele in care asiguratii beneficiaza de concediu pentru incapacitate temporara de munca:

a) Reprezinta perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;


b) Nu reprezinta stagiu de cotizare in sistemul public de pensii;
c) Reprezinta stagiu de cotizare in sistemul public de pensii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

7. Precizati in care dintre urmatoarele cazuri au persoanele fizice autorizate obligatia de a se


asigura in sistemul public de pensii pe baza declaratiei individuale de asigurare:

a) Persoanele fizice autorizate au obligatia de a se asigura in sistemul public de pensii pe baza


declaratiei individuale de asigurare chiar daca beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul
III, in cazul in care venitul pentru care se asigura este cel putin egal cu valoarea reprezentand
35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale
de stat;
b) Persoanele fizice autorizate au obligatia de a se asigura in sistemul public de pensii pe baza
declaratiei individuale de asigurare chiar daca beneficiaza de pensie pentru limita de varsta,
in cazul in care venitul pentru care se asigura este cel putin egal cu valoarea reprezentand
35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale
de stat;
c) Persoanele fizice autorizate au obligatia de a se asigura in sistemul public de pensii pe
baza declaratiei individuale de asigurare, chiar desfasoara activitate si in calitate de
salariati in favoarea unei persoane juridice, in cazul in care venitul pentru care se
asigura este cel putin egal cu valoarea reprezentand 35% din castigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (potrivit Codului
fiscal);
d) Niciuna din variantele de mai sus.

8. Potrivit dispozitiilor Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de


securitate sociala, coordonarea sistemelor de securitate sociala presupune:

a) Adoptarea unor reglementari unitare in materia securitatii sociale;


b) Inlocuirea sistemelor de securitate sociala cu un sistem european unic;
c) Posibilitatea stabilirii, la nivelul Uniunii Europene, a conditiilor ce trebuie intrunite de o
persoana pentru a beneficia de pensie de invaliditate;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

9. In ceea ce priveste raporturile de asigurare sociala:

2
a) Se nasc, se modifica si se sting in legatura cu dreptul cetateanului de a avea resursele
necesare subzistentei;
b) Se nasc, se modifica si se sting in legatura cu acoperirea unor riscuri sociale reglementate
prin contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate;
c) De regula, nu se intemeiaza pe principiul contributivitatii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

10. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stagiul de cotizare este
constituit din:

a) Perioadele pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public
de pensii, indiferent daca acestea au fost platite sau nu, in cazul persoanelor care isi
desfasoara activitatea in functii elective;
b) Perioadele pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de
pensii, indiferent daca acestea au fost platite sau nu, in cazul persoanelor care se asigura
voluntar in sistemul public de pensii;
c) Perioadele pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare au datorat contributii
de asigurari sociale, indiferent daca au fost platite sau nu;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

11. Potrivit Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate sociala,
principiul exportabilitatii prestatiilor presupune urmatoarele:

a) Institutia competenta a unui stat membru, a carui legislatie conditioneaza mentinerea


dreptului la prestatii de realizarea perioadelor de asigurare, este tinuta sa ia in considerare
perioadele de asigurare realizate in temeiul legislatiei altui stat membru;
b) Persoana care desfasoara in mod obisnuit o activitate salariata si o activitate independenta in
state membre diferite se supune legislatiei statului membru in care desfasoara activitatea
salariata;
c) In cazul in care, in temeiul legislatiei statului membru competent, anumite fapte sau
evenimente produc efecte juridice, statul membru respectiv nu ia in considerare faptele sau
evenimentele similare desfasurate in oricare alt stat membru ca si cum ar fi avut loc pe
teritoriul sau;
d) Prestatiile in numerar care se platesc in temeiul legislatiei unuia sau mai multor state
membre nu pot face obiectul niciunei reduceri, modificari, suspendari, retrageri sau
confiscari in temeiul faptului ca beneficiarul sau membrii familiei acestuia sunt
rezidenti intr-un stat membru, altul decat cel in care este situata institutia
responsabila de furnizarea prestatiei.

12. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stagiul potential:

a) Se acorda numai persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza accidentelor
de munca si bolilor profesionale;
b) Se acorda numai persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca ca urmare a unor boli
obisnuite sau boli profesionale si care au realizat stagiul de cotizare necesar in raport cu
varsta, potrivit legii;
c) Se acorda si persoanelor incadrate in gradul III de invaliditate, care si-au pierdut
capacitatea de munca din cauza bolilor profesionale sau accidentelor de munca.
d) Niciuna din variantele de mai sus.

3
13. Asiguratii pot beneficia de pensie pentru limita de varsta:

a) Numai la data indeplinirii cumulative a varstei standard de pensionare, de 63 de ani pentru


femei si 65 de ani pentru barbati, si a stagiului minim de cotizare, chiar daca au prestat
activitatea in conditii speciale de munca;
b) La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard de pensionare si a stagiului
minim de cotizare, de 25 de ani;
c) La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard de pensionare si a
stagiului minim de cotizare prevazute de lege, neavand importanta daca stagiul minim
de cotizare a fost realizat ca urmare a prestarii activitatii in baza unui contract
individual de munca cu timp partial sau in baza unui contract individual de munca cu
norma intreaga;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

14. Potrivit Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot cumula pensia cu
venituri provenite din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile
legii, urmatoarele categorii de pensionari:

a) Copiii, pensionari de urmas, indiferent de gradul de invaliditate in care sunt incadrati;


b) Pensionarii de invaliditate de gradul III, numai daca mai au cel mult 5 ani pana la implinirea
varstei standard de pensionare;
c) Pensionarii pentru limita de varsta, chiar daca anterior transformarii pensiei de
invaliditate in pensie pentru limita de varsta au beneficiat de pensie de invaliditate de
gradul II;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

15. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate se ia in considerare:

a) Perioada in care asiguratul a urmat cursurile la distanta ale invatamantului universitar,


organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor, absolvite cu diploma, in cazul in care in
aceasta perioada a desfasurat activitati in calitate de zilieri;
b) Perioada in care care asiguratul a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar
cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
c) Perioada in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate de gradul I;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

16. Asiguratii pot solicita pensie anticipata cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstelor standard
de pensionare:

a) Daca au depasit stagiul complet de cotizare cu 10 ani;


b) Daca au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani;
c) Daca au depasit stagiul minim de cotizare cu cel putin 8 ani;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

17. Perioadele in care persoanele participa la greva:

a) Reprezinta perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;


b) Constituie vechime in specialitate;
c) Reprezinta stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, contributia datorandu-se asupra
sumei reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

4
18. In sistemul public de pensii, sunt asigurati obligatoriu, prin efectul legii:

a) Zilierii;
b) Avocatii;
c) Somerii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

19. Potrivit OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, salariatele pot
beneficia de concediu de risc maternal:

a) Numai daca au un stagiu de cotizare de o luna in ultimele 12 luni anterioare solicitarii


acordarii concediului de risc maternal;
b) Numai pe durata ulterioara efectuarii concediului de lauzie;
c) Si dupa revenirea din concediul postnatal obligatoriu;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

20. Salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa
sau a fatului sau, are dreptul:

a) La reducerea cu maxim 10% a duratei normale de munca, in baza recomandarii medicului de


familie, cu reducerea corespunzatoare a veniturilor salariale;
b) La reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, in baza recomandarii medicului de
familie, cu reducerea veniturilor salariale;
c) La reducerea cu 50% a duratei normale de munca, in baza recomandarii medicului de familie,
cu mentinerea veniturilor salariale;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

21. Potrivit Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate sociala,
persoanei care desfasoara in mod obisnuit o activitate salariata si o activitate independenta in
state membre diferite, i se aplica:

a) Legislatia statului membru de resedinta;


b) Legislatia statului membru in care desfasoara activitatea independenta;
c) Legislatia statului membru in care desfasoara activitatea salariata;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

22. In sistemul public de pensii, sunt asigurati obligatoriu, prin efectul legii:

a) Avocatii;
b) Cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care isi au resedinta pe teritoriul
Romaniei, daca desfasoara o parte substantiala a activitatii lor salariate pe teritoriul
Romaniei;
c) Persoanele fizice autorizate, indiferent de nivelul veniturilor brute realizate intr-un an
calendaristic;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

23. Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru pensii in cazul persoanelor fizice
autorizate:

a) Poate depasi valoarea a de 3 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale;

5
b) Poate depasi valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale;
c) Nu poate fi mai mica decat suma reprezentand 50% din castigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

24. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede ca pentru persoanele care
beneficiaza de indemnizatie de somaj, contributia de asigurari sociale in sistemul de pensii
publice se datoreaza astfel:

a) In intregime de persoana care beneficiaza de indemnizatie de somaj, la nivelul cotei


corespunzatoare conditiilor normale de munca;
b) 10,5% din cota de contributie stabilita anual pentru conditii normale de munca de catre
persoana care beneficiaza de indemnizatie de somaj, iar diferenta pana la nivelul cotei de
contributie stabilita pentru conditii normale de munca se suporta din bugetul asigurarilor
pentru somaj;
c) In intregime din bugetul asigurarilor pentru somaj, la nivelul cotei corespunzatoare
conditiilor normale de munca;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

25. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot beneficia de pensie de
invaliditate:

a) Persoanele care mai au cel mult 5 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare si
care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unui accident in afara muncii, numai daca
au realizat stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta;
b) Persoanele care mai au cel mult 5 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare si
care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unui accident in afara muncii, numai daca
au realizat stagiul minim de cotizare;
c) Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unui accident de munca sau
boli profesionale, numai daca au realizat stagiul minim de cotizare;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

26. Asiguratii pot solicita pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstelor
standard de pensionare:

a) Daca au realizat stagiul minim de cotizare;


b) Daca au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani;
c) Daca au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

27. Pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie
urmatoarele categorii de pensionari:

a) Persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul II;


b) Persoanele care beneficiaza de pensie anticipata;
c) Persoanele care beneficiaza de pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei
standard de pensionare;

6
d) Niciuna din variantele de mai sus.

28. Punctajul mediu anual al unui asigurat care pe o perioada de: (i) 30 de ani a avut un punctaj
anual de 0,5 puncte; (ii) 10 ani a avut un punctaj anual de 1 punct este de:

a) 0,71;
b) 1;
c) 0,57;
d) 2.

29. In sistemul public de pensii, principiul repartitiei poate definit dupa cum urmeaza:

a) Persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de
pensii, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
b) Fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele
fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale
exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
c) Fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza sumelor primite pentru echilibrare de la
bugetul de stat;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

30. In temeiul Regulamentului nr. 883/2004 CE privind coordonarea sistemelor de securitate sociala,
principiul totalizarii perioadelor de asigurare poate fi definit dupa cum urmeaza:

a) Ca regula, institutia competenta a unui stat membru a carui legislatie conditioneaza


dobandirea dreptului la prestatii de realizarea perioadelor de asigurare, nu este tinuta sa ia in
considerare perioadele de asigurare realizate in temeiul legislatiei altui stat membru;
b) Ca regula, institutia competenta a unui stat membru a carui legislatie conditioneaza
mentinerea dreptului la prestatii de realizarea perioadelor de asigurare, este tinuta sa ia in
considerare perioadele de asigurare realizate in temeiul legislatiei altui stat membru, numai
daca asiguratul solicita sa beneficieze de pensie de invaliditate si nu de alte tipuri de prestatii
de asigurari sociale;
c) Ca regula, institutia competenta a unui stat membru a carui legislatie conditioneaza
dobandirea, mentinerea, durata sau recuperarea dreptului la prestatii de realizarea
perioadelor de asigurare, nu este tinuta sa ia in considerare perioadele de asigurare, realizate
in temeiul legislatiei altui stat membru;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

31. Asiguratii au dreptul la pensie pentru limita de varsta, in conditiile art. 52 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

a) Numai daca au depasit stagiul minim de cotizare cu cel putin 8 ani si au implinit varsta
standard de pensionare;
b) Numai daca au realizat stagiul complet de cotizare si au implinit varsta standard de
pensionare;
c) Daca au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani si au implinit varsta standard de
pensionare;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

7
32. In cazul unei femei nascute in ianuarie 1989, cu un stagiu de cotizare de 4 ani, a carei invaliditate
a survenit ca urmare a unui accident de munca la varsta de 26 de ani, la calcularea pensiei de
invaliditate, in luna ianuarie 2017, va fi luat in calcul un stagiu potential de:
Nota: varsta standard de pensionare este de 63 de ani.

a) 31 de ani;
b) 37 de ani;
c) 24 de ani;
d) 30 de ani.

33. Potrivit dispozitiilor Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de


securitate sociala, determinarea legislatiei aplicabile se realizeaza cu respectarea urmatoarelor
reguli:

a) Ca regula, in cazul in care lucratorul presteaza o activitate salariata pe teritoriul altui stat
membru decat cel in care isi are resedinta, i se va aplica legislatia statului membru de
resedinta, daca desfasoara pe teritoriul statului de resedinta o activitate independenta;
b) Ca regula, lucratorului detasat i se va aplica legislatia statului membru de pe teritoriul
caruia a fost detasat, in cazul in care durata previzibila a activitatii nu depaseste 24 de
luni si nu a fost trimis sa inlocuiasa o alta persoana;
c) Ca regula, in cazul in care lucratorul presteaza o activitate independenta pe teritoriul altui
stat membru decat cel in care isi are resedinta, i se va aplica legislatia statului membru de
resedinta, chiar daca nu desfasoara o activitate profesionala (salariata sau independenta) pe
teritoriul acestui din urma stat;
d) In cazul in care o persoana desfasoara atat o activitate salariata, cat si o activitate
independenta in state membre diferite, prevaleaza legislatia statului membru in care
desfasoara activitatea independenta.

34. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, conceptul de „perioade
asimilate stagiului de cotizare” are urmatorul inteles:

a) Perioade pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii,
indiferent daca au fost platite sau nu;
b) Perioade pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public
de pensii;
c) Perioade pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care sunt
asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, precum perioadele in care
asiguratul a beneficiat de cursuri de formare profesionala la initiativa angajatorului, potrivit
art. 197 din Codul muncii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

35. Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza:

a) 75% din cuantumul pensiei de invaliditate, pentru perioadele in care asiguratul a beneficiat
de pensie de invaliditate;
b) 25% din castigul salarial mediu brut lunar comunicat de INS pentru perioada in care
asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii,
pe durata normala a studiilor respective, sub conditia absolvirii acestora cu diploma;
c) 25% din castigul salarial mediu brut comunicat de INS din perioada in care asiguratul
a beneficiat de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in
cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

8
d) 25% din castigul salarial mediu brut comunicat de INS din perioada in care asiguratul a
beneficiat de concediu de maternitate.

36. Persoanele care au desfasurat activitatea in conditii deosebite de munca pot beneficia de pensie
pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare cu respectarea
urmatoarelor conditii:

a) Numai daca au realizat stagiul minim de cotizare, in toate cazurile;


b) Daca au realizat stagiul complet de cotizare;
c) Numai daca au realizat stagiul de cotizare necesar, in raport cu varsta;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

37. Au dreptul la pensie de invaliditate:

a) Elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de
munca ca urmare a bolilor obisnuite sau accidentelor in afara muncii;
b) Studentii unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, numai daca au
realizat un stagiu de cotizare de 3 ani;
c) Persoanele care si-au pierdut cel putin 50 % din capacitatea de munca ca urmare a
accidentelor de munca si au un stagiu de cotizare de 3 ani;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

38. Nu mai sunt supusi revizuirii medicale le pensionarii de invaliditate care:

a) Mai au cel mult 10 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare si au realizat stagiul
complet de cotizare;
b) Au implinit varstele standard de pensionare, indiferent daca au realizat sau nu stagiul
complet de cotizare;
c) Sunt incadrati in gradul I, II sau III de invaliditate, mai au cel mult 8 ani pana la implinirea
varstei de pensionare si au realizat stagiul complet de cotizare;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

39. Potrivit OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, angajatorul are
urmatoarele obligatii:

a) Sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru
alaptare de cate doua ore fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului;
b) Sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze
pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de 1 an a copilului;
c) Sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru
alaptare de cate doua ore fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului, in care nu se
include timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

40. Potrivit OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, angajatorul are
urmatoarele obligatii:

a) Sa acorde salariatelor gravide o dispensa pentru consultatii prenatale in limita a 16 ore pe


luna, chiar daca consultatiile prenatale pot fi efectuate si in afara programului de lucru;
b) Sa nu constate incetarea contractului individual de munca al salariatelor gravide ca urmare
a expirarii termenului pentru care a fost incheiat;

9
c) Sa acorde salariatelor gravide un termen de preaviz de 20 de zile lucratoare in cazul in care
contractul individual de munca inceteaza ca urmare a admiterii cererii in functia ocupata de
salariata a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive netemeinice;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

41. Potrivit Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate sociala,
persoanei care desfasoara in mod obisnuit o activitate salariata si o activitate independenta in
state membre diferite, i se aplica:

a) Legislatia statului membru de resedinta;


b) Legislatia statului membru in care desfasoara activitatea independenta;
c) Legislatia statului membru in care desfasoara activitatea salariata;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

42. In sistemul public de pensii, sunt asigurati obligatoriu, prin efectul legii:

a) Avocatii;
b) Cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care isi au resedinta pe teritoriul
Romaniei, chiar daca desfasoara o activitate salariata exclusiv pe teritoriul altui stat membru
al Uniunii Europene;
c) Persoanele fizice autorizate, indiferent de nivelul veniturilor brute realizate intr-un an
calendaristic;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

43. Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru pensii in cazul functionarilor
publici:

a) Poate depasi valoarea a de 3 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale;
b) Poate depasi valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale (potrivit Codului fiscal);
c) Nu poate fi mai mica decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

44. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot beneficia de pensie de
invaliditate:

a) Persoanele care mai au 20 de ani pana la implinirea varstei standard de pensionare si care si-
au pierdut capacitatea de munca din cauza unui accident in afara muncii, numai daca au
realizat stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta;
b) Persoanele care mai au cel mult 5 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare si
care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unui accident in afara muncii, numai daca
au realizat stagiul minim de cotizare;
c) Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unui accident de munca
boli profesionale, accident in afara muncii, boli obisnuite, indiferent de stagiul de
cotizare realizat;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

10
45. Punctajul mediu anual al unui asigurat care pe o perioada de: (i) 20 de ani a avut un punctaj
anual de 0,5 puncte; (ii) 10 ani a avut un punctaj anual de 1 punct este de:

a) 1,4;
b) 1;
c) 0,57;
d) 2.

46. In sistemul public de pensii, principiul contributivitatii poate definit dupa cum urmeaza:

a) Persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de
pensii, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
b) Fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului
public de pensii;
c) Fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza sumelor primite pentru echilibrare de la
bugetul de stat;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

47. Asiguratii au dreptul la pensie pentru limita de varsta, in conditiile art. 52 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

a) Numai daca au depasit stagiul minim de cotizare cu cel putin 8 ani si au implinit varsta
standard de pensionare;
b) Numai daca au realizat stagiul complet de cotizare si au implinit varsta standard de
pensionare;
c) Daca au realizat stagiul complet de cotizare si mai au cel mult 5 ani pana la implinirea varstei
standard de pensionare;
d) Daca au depasit stagiul complet de cotizare cu 8 ani si au implinit varsta standard de
pensionare.

48. Potrivit dispozitiilor Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de


securitate sociala, determinarea legislatiei aplicabile se realizeaza cu respectarea urmatoarelor
reguli:

a) Ca regula, in cazul in care lucratorul presteaza o activitate independenta pe teritoriul


altui stat membru decat cel in care isi are resedinta, i se va aplica legislatia statului
membru de resedinta, daca desfasoara pe teritoriul statului de resedinta o activitate
salariata;
b) Ca regula, lucratorului detasat i se va aplica legislatia statului membru de pe teritoriul caruia
a fost detasat, in cazul in care durata previzibila a activitatii nu depaseste 48 de luni;
c) Ca regula, in cazul in care lucratorul presteaza o activitate independenta pe teritoriul altui
stat membru decat cel in care isi are resedinta, i se va aplica legislatia statului membru de
resedinta, chiar daca nu desfasoara o activitate profesionala (salariata sau independenta) pe
teritoriul acestui din urma stat;
d) In cazul in care o persoana desfasoara atat o activitate salariata, cat si o activitate
independenta in state membre diferite, prevaleaza legislatia statului membru in care
desfasoara activitatea independenta.

11
49. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, conceptul de „perioade
asimilate stagiului de cotizare” are urmatorul inteles:

a) Perioade pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii,
indiferent daca au fost platite sau nu;
b) Perioade pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public
de pensii;
c) Perioade pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale, care nu au fost platite, si
care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
d) Perioade pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care
sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, precum perioadele in
care asiguratul a avut calitatea de doctorand.

50. Persoanele care au desfasurat activitatea in conditii speciale de munca pot beneficia de pensie
pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare cu respectarea
urmatoarelor conditii:

a) Numai daca au realizat stagiul minim de cotizare, in toate cazurile;


b) Numai daca au realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani, in toate cazurile;
c) Numai daca au realizat stagiul de cotizare necesar, in raport cu varsta;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

51. Nu mai sunt supusi revizuirii medicale le pensionarii de invaliditate care:

a) Mai au cel mult 5 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare si au realizat stagiul
minim de cotizare;
b) Au implinit varstele standard de pensionare, de 65 de ani pentru femei si 63 de ani pentru
barbati;
c) Sunt incadrati in gradul I, II sau III de invaliditate, mai au cel mult 5 ani pana la
implinirea varstei de pensionare si au realizat stagiul complet de cotizare;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

52. In sistemul public de pensii, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare, la determinarea
punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza:

a) Cuantumul pensiei pentru limita de varsta;


b) Cuantumul drepturilor salariale de care beneficiaza salariatul pe durata efectuarii cursurilor
de formare profesionala, initiate de catre angajator;
c) 25% din castigul salarial mediu brut lunar comunicat de INS, pentru perioada in care
asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit
legii, pe durata normala a studiilor respective, sub conditia absolvirii acestora cu
diploma;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

53. Potrivit Legii nr. 263/2010, pensionarii de invaliditate:

a) Sunt supusi revizuirii medicale periodice la intervale cuprinse intre 1 si 3 ani, in functie de
afectiunile de care sufera, numai pana cand realizeaza stagiile minime de cotizare, indiferent
daca au implinit sau nu varstele standard de pensionare;
b) Ca regula, pot cumula pensia de invaliditate cu veniturile din chirii, indiferent de
gradul de invaliditate in care sunt incadrati;

12
c) Sunt supusi revizuirii medicale periodice, chiar daca prezinta invaliditati care afecteaza
ireversibil capacitatea de munca, daca au mai mult de 5 ani pana la implinirea varstei
standard de pensionare;
d) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale periodice daca au fost incadrati in gradul II de
invaliditate.

54. Perioadele in care asiguratele beneficiaza de concediu de maternitate:

a) Reprezinta perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;


b) Nu reprezinta stagiu de cotizare in sistemul public de pensii;
c) Reprezinta stagiu de cotizare in sistemul public de pensii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

55. In ceea ce priveste raporturile de asistenta sociala:

a) Se nasc, se modifica si se sting in legatura cu dreptul cetateanului de a avea resursele


necesare subzistentei;
b) Se nasc, se modifica si se sting in legatura cu acoperirea unor riscuri sociale reglementate
prin contractele colective de munca incheiate la nivel national;
c) De regula, se intemeiaza pe principiul contributivitatii;
d) De regula, nu se intemeiaza pe principiul contributivitatii.

56. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stagiul potential:

a) Se acorda persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza accidentelor de
munca si bolilor profesionale numai daca au realizat stagiul de cotizare necesar in raport cu
varsta;
b) Se acorda si persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca ca urmare a unor boli
obisnuite sau boli profesionale si care au realizat stagiul de cotizare necesar in raport
cu varsta, potrivit legii, daca sunt incadrate in gradul I sau II de invaliditate;
c) Se acorda si persoanelor incadrate in gradul III de invaliditate, care si-au pierdut capacitatea
de munca din cauza bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

57. Asiguratii pot beneficia de pensie pentru limita de varsta:

a) Numai la data indeplinirii cumulative a varstei standard de pensionare, de 63 de ani pentru


femei si 65 de ani pentru barbati, si a stagiului minim de cotizare, chiar daca au prestat
activitatea in conditii speciale de munca;
b) La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard de pensionare si a stagiului
minim de cotizare, de 25 de ani;
c) La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard de pensionare si a
stagiului minim de cotizare prevazute de lege, chiar daca stagiul minim de cotizare a
fost realizat ca urmare a prestarii activitatii in baza unui contract individual de munca
temporara;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

58. Potrivit Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot cumula pensia cu
venituri provenite din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile
legii, urmatoarele categorii de pensionari:

13
a) Copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul II de invaliditate;
b) Pensionarii de invaliditate de gradul III, numai daca mai au cel mult 5 ani pana la implinirea
varstei standard de pensionare;
c) Pensionarii pentru limita de varsta, chiar daca anterior transformarii pensiei de
invaliditate in pensie pentru limita de varsta au beneficiat de pensie de invaliditate de
gradul III;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

59. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate se ia in considerare:

a) Perioada in care asiguratul a urmat cursurile la distanta ale invatamantului


universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor, absolvite cu diploma,
in cazul in care in aceasta perioada a desfasurat activitati profesionale in baza unui
contract de munca temporara;
b) Perioada in care care asiguratul a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar
cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
c) Perioada in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate de gradul I;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

14