Sunteți pe pagina 1din 164

CUPRINS

CAROSERIE

GENERALITĂŢI

Elementele constitutive ale structurii inferioare.........................................................................7


Elementele constitutive ale structurii superioare ..................................................................... 8
Elementele detaşabile ale caroseriei ............................................................................................ 9
Jocul deschiderilor .......................................................................................................................10
Condiţii generale de reparare .................................................................................................... 15
Tipuri şi parametri de sudură ................................................................................................... 16
Diagnosticare coliziune............................................................................................................... 18
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE ........................................................... 22

STRUCTURĂ INFERIOARĂ

Lonjeron faţă ............................................................................................................................... 30


Traversă antişoc faţă .................................................................................................................. 32
Lonjeron spate ............................................................................................................................ 33

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ

Dublură aripă faţă ...................................................................................................................... 35


Traversă superioară radiator .................................................................................................... 36
Suport far .................................................................................................................................... 37
Traversă inferioară parbriz ....................................................................................................... 38
Traversă post conducere ............................................................................................................ 39

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ

Stâlp faţă ...................................................................................................................................... 41


Stâlp mijloc .................................................................................................................................. 42
Pasaj roată interior ..................................................................................................................... 43
Panou lateral ............................................................................................................................... 44

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE

Tăblie spate ................................................................................................................................. 46


Suport lampă spate ..................................................................................................................... 47
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ

Pavilion ........................................................................................................................................ 49
Cadru geam parbriz ................................................................................................................... 50

ARIPI ŞI PROTECTORI

Aripă faţă .................................................................................................................................... 52


Scut motor ................................................................................................................................... 53

ECHIPARE

DESCHIDERI LATERALE

Uşă faţă/spate .............................................................................................................................. 55

DESCHIDERI NELATERALE

Capotă faţă .................................................................................................................................. 52


Hayon ........................................................................................................................................... 58

MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE

Mecanism de deschidere uşă faţă cu comandă electrică ......................................................... 60


Mecanism de deschidere uşă spate cu comandă electrică ....................................................... 61
Mecanism de deschidere uşă faţă cu comandă manuală ......................................................... 62
Mecanism de deschidere uşă spate cu comandă manuală ...................................................... 63
Macara electrică geam uşă faţă ................................................................................................. 64
Macara geam uşă faţă manuală ................................................................................................ 65
Macara geam uşă spate .............................................................................................................. 66

MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE

Închizător capotă faţă ................................................................................................................ 68


Închizător hayon ......................................................................................................................... 69
Echilibror pneumatic ................................................................................................................. 70

ÎNCUIETORI

Încuietori...................................................................................................................................72
GEAMURI

Geam parbriz şi geam hayon ..................................................................................................... 74


Geamuri uşi faţă şi spate ............................................................................................................ 76

PROTECŢII EXTERIOARE

Bară paraşoc faţă ........................................................................................................................ 79


Bară paraşoc spate ..................................................................................................................... 80
Ornament mâner hayon ............................................................................................................. 81
Calandru ...................................................................................................................................... 82
Eleron .......................................................................................................................................... 83
Baghete laterale........................................................................................................................... 84
Extractor aer ............................................................................................................................... 85

ACCESORII EXTERIOARE

Retrovizor exterior ..................................................................................................................... 87


Suport roată rezervă ................................................................................................................... 88
Carenaje roţi faţă ........................................................................................................................ 89
Carenaje roţi spate ..................................................................................................................... 90

PLANŞĂ BORD

Planşa bord .................................................................................................................................. 92

ACCESORII INTERIOARE

Retrovizor interior ...................................................................................................................... 97


Parasolare .................................................................................................................................... 98
Consolă centrală ......................................................................................................................... 99
Carcasă frână mână ................................................................................................................. 100
Mâner viraj ............................................................................................................................... 101

ELEMENTE DE SECURITATE INTERIOARĂ

Centuri securitate faţă .............................................................................................................. 103


Centuri securitate spate ........................................................................................................... 104
CLIMATIZARE

Generalităţi................................................................................................................................ 106
Principiu de funcţionare .......................................................................................................... 107
Grup climatizare ....................................................................................................................... 109
Repartitor aer climatizare ventilare (RACV) ........................................................................ 110
Tabloul de comandă ..................................................................................................................111
Cabluri de comandă ................................................................................................................. 113
Diagnosticare ............................................................................................................................. 114

AER CONDIŢIONAT

Generalităţi................................................................................................................................ 117
Instalaţie aer condiţionat ......................................................................................................... 118
Golire - umplere circuit refrigerant ........................................................................................ 119
Schema de funcţionare a instalaţiei ........................................................................................ 120
Principiu de funcţionare .......................................................................................................... 121
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF).................................................................................... 123
Repartitorul de aer climatizare ventilare (RACV) ................................................................ 125
Compresor ................................................................................................................................. 126
Condensor ................................................................................................................................. 127
Presostat..................................................................................................................................... 128
Rezervor filtru ........................................................................................................................... 129
Tubulatura instalaţiei ............................................................................................................... 130
Supapă de destindere termostatică...........................................................................................133
Diagnosticare defecte electrice climatizare ............................................................................. 134

ETANŞEITATE CAROSERIE

Etanşeitate caroserie ................................................................................................................. 137

ETANŞEITATE DESCHIDERI

Etanşeitate deschideri............................................................................................................... 139

ETANŞEITATE GEAMURI

Garnituri geamuri .................................................................................................................... 141


Ştergătoare interioare şi exterioare ......................................................................................... 142
Culise geamuri uşi .................................................................................................................... 143
PROTECŢII INTERIOARE

Insonorizant tablier .................................................................................................................. 145

COVOARE

Covor habitaclu ........................................................................................................................ 147

GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE

Garnituri interioare caroserie ................................................................................................. 149


Garnisaj stâlp faţă superior ..................................................................................................... 150
Garnisaj stâlp mijloc ................................................................................................................ 151
Garnisaj custodă ....................................................................................................................... 152
Îmbrăcăminte pavilion ............................................................................................................. 153
Covor portbagaj ........................................................................................................................ 154

GARNITURI DESCHIDERI LATERALE

Panou uşă faţă ........................................................................................................................... 156


Panou uşă spate ......................................................................................................................... 157

TABLETĂ SPATE

Tabletă spate - Suport lateral tabletă...................................................................................... 159

GLISIERE SCAUNE FAŢĂ

Glisiere scaune faţă.....................................................................................................................161

SCAUNE / BANCHETĂ SPATE

Scaun faţă .................................................................................................................................. 163


Banchetă spate .......................................................................................................................... 164
GENERALITĂŢI
40

Elementele constitutive ale structurii inferioare ................................................................... 40-1


Elementele constitutive ale structurii superioare ................................................................ 40-2
Elementele detaşabile ale caroseriei ....................................................................................... 40-3
Jocul deschiderilor ................................................................................................................... 40-4
Condiţii generale de reparare ................................................................................................. 40-9
Tipuri şi parametri de sudură .............................................................................................. 40-10
Diagnosticare coliziune.......................................................................................................... 40-12
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE ...................................................... 40-16
GENERALITĂŢI
Elementele constitutive ale structurii inferioare 40

7 10 12 16 15 14 13

1 2 3 4 5 6 8 9 11

1. Travers anti oc fa
2. Travers fa
3. Tabl închidere lonjeron
4. Lonjeron fa superior
5. Lonjeron fa
6. Travers central
7. Plan eu fa
8. Tabl închidere bavolet
9. Structur fixare scaun
10. Travers fa rezervor
11. Plan eu spate
12. Lonjeron spate
13. Cârlig remorcare spate
14. Travers anti oc spate
15. Travers extrem spate
16. Travers spate rezervor

40 - 1
40 GENERALITĂŢI
Elementele constitutive ale structurii superioare

11 15
14
12
16 13
17
18
7
19

20

21
9

8
10

1 2 3 4 5 6
1. Suport far
2. Traversă superioară radiator
3. Mască faţă
4. Dublură aripă faţă
5. Dublură stâlp faţă
6. Stâlp faţă
7. Centură pavilion
8. Stâlp mijloc
9. Pasaj roată interior
10. Dublură cadru lateral
11. Panou lateral
12. Ansamblu trapă gură umplere
13. Suport lampă spate
14. Ansamblu tăblie spate
15. Pavilion
16. Cadru geam parbriz
17. Traversă post conducere
18. Traversă inferioară parbriz
19. Cutie climatizare
20. Parte centrală cutie climatizare
21. Tablier

40 - 2
40 GENERALITĂŢI
Jocul deschiderilor

13

16d

14 17

18
16a

19
16c

21

40 - 6
GENERALITĂŢI
Condiţii generale de reparare 40

Opera iile de înlocuire (reparare) a elementelor sudabile descrise în acest capitol sunt
definite func ie de: decupajul pieselor de înlocuit, accesul asupra elementelor sudate,
accesul sculelor i dispozitivelor de verificare, etc.
În cazul în care caroseria a suferit deform ri importante se recomand redresarea
elementelor de caroserie deformate, cu ajutorul unor prese hidraulice.
Pentru aceast gam de automobile elementele structurii de rezisten ce afecteaz
securitatea automobilului nu vor fi înlocuite par ial (nu se vor t ia) ci în totalitate.
Dup desfacerea sudurilor, elementele caroseriei trebuie s r mân drepte, f r fisuri
sau ruperi, eventualele g uri astupându-se cu material de adaos sau cositorindu-se.
Suprafe ele elementelor caroseriei se vor decapa (pentru a se îndep rta eventualele urme
de oxidare), usca i aplica stratul de vopsea apret.
Desfacerea sudurilor electrice ale elementelor caroseriei se poate face astfel:
- cu o dalt bine ascu it , metod care poate duce la deforma ii ale pieselor sau
chiar ruperi ale acestora;
- prin utilizarea unor extractoare echipate cu freze din o el de tip Brendco sau
Pickvant (max. 6 mm), având cap tul de t iere de forma prezentat în fig.1.

1 - Punct de centrare
2 - Panta ascu it
3 - Margini de atac a burghiului
4 - Gol pentru prinderea
materialului sudurii.
P = cca 0,4 mm

Indiferent de metod , elementul r mas pe loc trebuie s fie în stare bun i s permit
realizarea unui punct de sudur de calitate bun .

T ierea tablelor se recomand s se fac (func ie de grosime i importan ) cu foarfeci


manuale sau ma ini portative pneumatice de t iat table.
În timpul t ierii sau sud rii elementelor de caroserie este necesar s se protejeze cablajul
electric din interiorul structurii caroseriei.
Opera iile de verificare, redresare i sudare a elementelor structurii de rezisten ale
caroseriei se vor efectua pe standuri de verificare / redresare recomandate de produc tor.

40 - 9
40 GENERALITĂŢI
Tipuri și parametri de sudură

La repararea elementelor de caroserie sudate se pot folosi trei categorii de sudur : suduri
sub gaz de protec ie (CO2), suduri electrice prin puncte i suduri prin adaos de material
(oxiacetilenic ).
La sudura prin adaos de material se recomand ca flac ra s fie u or înclinat pentru a
se putea z ri arcul iar extremitatea fl c rii s fie men inut la cca 5 mm de piesa de sudat.
1. Parametrii de sudare rezistiv în puncte pentru table din o el având con inutul de
carbon C < 0,15 %.

Grosime tablă (mm) Curent sudură (KA) Timp sudură (per) Forţă strângere (daNm.)

0,5 6,5 5 130


0,8 8,0 8 200
1,0 9,5 10 250
1,25 10,5 10 295
1,5 10,0 14 310
2,0 12,0 16 350

2. Parametri de sudare în gaz protector pentru table din o el carbon sau o el slab aliat.

sudur sudur sudur


table suprapuse cap la cap de col

0-1,5mm
0-1,5mm

Poziţia de sudare orizontală (fig.1)

Grosimea tablei (mm) 0,6 1,0 1,5 2,0


Diametrul electrodului (mm) 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0
Viteza sârmei (m/min) 2,5 1,9 3,2 2,4 4,4 3,8 5,7 4,4
Curentul de sudare (A) 35 35 55 80 80 120 100 130
Viteza de lucru (m/min) 0,25 0,25 0,35 0,33 0,33 0,50 0,45 0,45
Tensiunea de sudare (V) 17 17 18 18 19 19 20 20
Debit gaz protec ie (1/min) 12 - 17
Lungime liber electrod (mm) 6 - 12

40 - 10
GENERALITĂŢI
Tipuri și parametri de sudură
40

Poziţia de sudare verticală ( obligatoriu de sus în jos) - fig. 2

Grosimea tablei 0,6 12 2,0


Diametrul electrodului(mm) 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0
Viteza sârmei (m/min) 2,5 1,9 3,3 3,2 5,7 4,4
Curentul de sudare (A) 35 35 70 100 100 130
Viteza de lucru (m/min) 0,25 0,25 0,38 0,48 0,50 0,50
Tensiunea de sudare (V) 17 17 18 18 20 20
Debit gaz protec ie (1/min) 12 - 17
Lungime liber electrod (mm) 6 - 12

40 - 11
40 GENERALITĂŢI
Diagnosticare coliziune

DIAGNOSTICARE COLIZIUNE
În timpul exploat rii automobilului, caroseria poate suferi diferite deforma ii, care conduc
de multe ori la schimbarea unghiurilor de a ezare a ro ilor, la ruperi ale elementelor
caroseriei, vibra ii sau chiar uzuri ale pieselor mecanice.
În aceste condi ii, înainte de a întreprinde repara ia unei caroserii de automobil sunt
necesare câteva controale.

Controlul vizual - acesta const în examinarea fix rilor mecanice i a deforma iilor
care apar în zonele avariate ale automobilului.

Controlul cu tija (calibru) - acesta const în compara ia între m sur torile efectuate
pe puncte simetrice.
Controlul geometric al trenurilor rulante - acest control este singurul care permite a se
afla dac avaria suferit de caroserie nu a afectat comportamentul rutier al automobilului.

40 - 12
GENERALITĂŢI
Diagnosticare coliziune 40
CONTROLUL PĂRŢII CENTRALE

Controlul p r ii centrale se face cu scopul de a determina dac vreuna din deforma ii nu


afecteaz aceast parte a plan eului, parte care constituie baza de plecare a controlului.
Se compar lungimile: EI = FJ; EJ = FI.

CONTROLUL LONJEROANELOR FAŢĂ

Se compar lungimile: CG = DH; CH = DG.


Dac lungimile (CH - DG) i diagonalele (CG - DH) nu sunt identice se reia controlul
punctului (3).
Dac punctele (1) i (2) sunt bune se pot controla i unghiurile la puntea din fa .

40 - 13
40 GENERALITĂŢI
Diagnosticare coliziune

CONTROLUL LONJEROANELOR SPATE

Se compar lungimile: EK = FL; EL = FK.

CONTROLUL BRAŢULUI SPATE

Se compar lungimile: FM = EN.


Dac apare o diferen la m surarea lungimilor (FM - EN), bra ele spate vor fi schimbate.
Opera ia de control a bra elor spate este urmat de un control cu tija fixat pe bra i
lonjeronul lateral.

40 - 14
GENERALITĂŢI
Diagnosticare coliziune
40
CONTROL CADRU PLANȘEU

CONTROL ANSAMBLU SUPORT G.M.P.

40 - 15
GENERALITĂŢI
40 Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE

Standul de verificare/redresare caroserii tip CELETTE ( cod service CAR 500 ) se


compune din:
- CAR 501 ( 1 banc mobil cu patru ro i, patru piese de ancorare vehicul, un echer
de trac iune de 10 t, tip “ CAIMAN ”);
- CAR 502 - set traverse modulare;
- CAR 503 - set 22 turnuri MZ;
- CAR 504 - un set accesorii trac iune;
- CAR 505 - un set supor i specific Dacia Bl, Bk.
- CAR 506 - un set supor i specific Dacia 1304, 1307;
- CAR 507 - un set supor i specific Dacia Nova / SupeRNova / X41.

1. CAR 501

Bancul mobil ( 1 ) este prev zut cu patru piese de ancorare ( 2 ) - ( fig. 1 ), utilizabile
atunci cînd se execut o opera ie de redresare a unei caroserii.

2 1

fig.1

40 - 16
GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE 40
Pentru redresarea caroseriei standul CELETTE este prev zut cu un echer de trac iune
de 10 t, tip Caiman, curs cilindru hidraulic 250 mm, cu ancorare rapid pe orice latur a
bancului mobil (fig. 2 ).

fig. 2
unu.... doi... i trei!

2. SET TRAVERSE MODULARE ( CAR 502 )

Standul Celette are în componen a sa cinci traverse modulare ( fig.3 ) astfel:


- dou traverse fa A i B ( în form de T ) care se g sesc întotdeauna în aceea i
pozi ie (spre fa a bancului ) - fig. 4.
- dou traverse drepte C1 i C2 i o travers D ( în form de U ) care pot ocupa
pozi ii diferite în func ie de tipul vehiculului.
Numerele reperate ( 14....36 ) sunt gravate pe bancul mobil, fiecare montaj fiind furnizat
cu un desen care indic pozi ia exact a traverselor modulare pe banc func ie de tipul
vehiculului.

A
A

B
B

C1 C2 D
fig.3 fig.4

40 - 17
40 GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE

3. SET ACCESORII TRACŢIUNE ( CAR 504 )

Standul CELETTE este echipat cu un set de accesorii de trac iune CAR 504, ce permite
operatorului de a realiza diferite ancor ri în cazul redres rii unei caroserii ( fig. 5 ).

fig. 5

4. SET DE TURNURI MZ ȘI CAPETE SPECIFICE ( CAR 503 + CAR 507 )

Acest kit reprezint un sistem MZ i este constituit din dou elemente:


- set 22 turnuri MZ, universale CAR 503 - ( vezi fig. 6 );
- set capete specifice CAR 507.
Fiecare turn MZ comport o s geat ce
define te orientarea sa pe travers i o
referin MZ ( fig. 7 ).
Exemplu - MZ080, unde:
MZ - m surare pe axa OZ a
autovehiculului,
080 - îm l imea turnului MZ (în mm);
Ca i pentru montajul COMPACT, s geata
(1) gravat pe cap tul specific trebuie s fie
fig. 6
orientat c tre fa a bancului, astfel:
- fixare pe partea dreapt a bancului
mobil;
L - fixare pe partea stâng a bancului
mobil;

40 - 18
GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE 40
Fiecare cap t specific este reperat printr-
un num r (2) gravat la partea inferioar i
comport una sau dou g uri (3) de fixare
în turnul MZ (în acest caz v ve i raporta
la schema specific din planul de montaj
furnizat odat cu kit-ul).
Simboluri:
1 - cu sau f r mecanica demontat ;
4 - cu mecanica demontat .

80

fig.7

fig.8 fig.9

40 - 19
40 GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE

PUNCTE DE REFERINŢĂ PE AUTOMOBIL

Fixare cadru GMP faţă pe traversă inferioară


Capetele specifice (1) i (2) se utilizeaz
în restructurarea fa , mecanica fa
demontat permi ând pozi ionarea traversei
inferioare i deci fixarea fa a cadrului GMP
( fig. 10 ).

1 2
fig. 10

Centrare sub lonjeron faţă

Capetele specifice (3) i (4) se utilizeaz


pentru pozi ionarea, centrarea i alinierea fig. 11
lonjeroanelor fa . Ele vor fi utilizate în toate
cazurile de repara ie deoarece sunt o
referin de a ezare a vehiculului pe banc
(fig. 11).

3 4

Fixare superioară de amortizor faţă (coloană amortizor)

Capetele specifice (5) i (6) se utilizeaz


în restructurarea fa , mecanica demontat ,
permi ând pozi ionarea cupelor de amortizor
i deci a dublurilor fa ( fig. 12 ).

5 6 fig. 12

40 - 20
GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE 40
Centrarea acestora în cupele de
amortizor se realizaez cu ajutorul
rondelelor de centrare (1) - (fig 13).
Rondelele de centrare se utilizeaz în
cadrul unui redresaj caroserie i atunci când
se înlocuie te dublura arip fa .

fig. 13

Fixare spate cadru GMP pe lonjeron faţă

Capetele specifice (7) i (8) se utilizeaz


în restructurarea fa , permi ând
pozi ionarea lonjeronului fa i deci fixarea
7 8
spate a cadrului GMP.
În cazul restructur rii spate ele permit
alinierea fa a vehiculului pe banc ( fig. 14).

fig. 14

Centrare sub planșeu central

Capetele specifice (9) i (10) au rol de


pozi ionare, centrare i aliniere a
lonjeroanelor fa . Acestea vor fi utilizate 9 10
în toate cazurile deoarece sunt o referin
de a ezare a vehiculului pe banc ( fig. 15 ).
( fig. 15)

fig. 15

40 - 21
40 GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE

Fixare braţ punte spate

13 14 15 16 Capetele specifice (11), (12),


(13),(14),(15) i (16), permit pozi ionarea,
centrarea i alinierera spate a vehiculului
pe banc în cazul unei restructur ri.
Acestea vor fi utilizate în toate cazurile
fiind o referin principal de a ezare a
11 12
vehiculului pe banc ( fig. 16 ).

fig. 16
Centrare sub lonjeron spate

Capetele specifice (17) i (18) permit


17 18 pozi ionarea, centrarea i alinierea
lonjeroanelor spate ( fig. 17 ).

( fig. 17)

fig. 17
Fixare tăblie spate

Capetele specifice (19) i (20) utilizate


în restructurarea spate, pentru pozi ionarea
t bliei spate serve te în acela i timp la
( fig. 18 ) alinierea vehiculului în restructurarea fa .
( fig. 18 ).
19 20

fig. 18

40 - 22
Ă Ă Ă

1
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE

Macara geam uşă spate


50
CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
Şuruburi şi piuliţe de fixare macara 0,7 demontare, ţinând cont de următoarele :
- se introduce macaraua în cheson prin
DEMONTARE
deschiderea tehnologică;
Se demontează:
- se fixează macaraua în zona mecanismului
- panoul uşă spate (vezi cap. 72);
de acţionare şi la partea superioară;
- panoul deflector uşă spate;
- se introduce geamul în cheson (pe care s-
- ştergătorul exterior al geamului;
a montat în prealabil baza de geam) şi se fixează
pe glisor prin şuruburi;
- se verifică poziţionarea macaralei prin
2
ridicarea şi coborârea geamului;
- se lipeşte panoul deflector pe cordonul
continuu de mastic de pe chesonul uşii;
- se montează ştergătorul interior al geamului,
1 panoul uşii, manivela macaralei, mecanismul de
deschidere din interior.

- şuruburile ce fixează baza de geam pe


glisorul macaralei şi apoi se scoate geamul
(împreună cu baza de geam);
- piuliţa (1) de fixare a macaralei la partea
superioară pe chesonul uşii;
- piuliţele (2) şi şurubul (3) ce fixează
mecanismul de acţionare a macaralei.
Se eliberează macaraua geam uşă spate.

2 3

50 - 7
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE
52

Închizător capotă faţă .............................................................................................................. 52- 1


Închizător hayon ....................................................................................................................... 52- 2
Echilibror pneumatic ................................................................................................................ 52- 3
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE

Închizător capotă faţă


52

4
CUPLURIDESTRÂNGERE(daNm)
Şuruburi fixare cârlig broască şi
broască cap. 0,7
Se demontează şuruburile (7) care fixează
DEMONTARE mânerul (8) pe dublură cadru lateral.
Se demontează:
- şuruburile (2) care fixează zăvorul capotă
(1) pe dublura capotei faţă;
1 2

REMONTARE
- şuruburile (4) care fixează broasca Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
capotă (3) pe traversa superioară radiator. demontare.
Se eliberează cablul comandă deschidere (5) Cuplul de strângere al şuruburilor de fixare
de la broască. cârlig broască şi broască capotă este de 0,7
Se scoate obturatorul (6) şi se eliberează daNm.
cablul de la mânerul de deschidere (8).

52 - 1
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE

Echilibror pneumatic 52
DEMONTARE
Se demontează acţionând succesiv asupra
siguranţelor (1) de la capetele echilibrorului
pneumatic (2).

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
demontare.

52 - 3
GEAMURI
54

Geam parbriz şi geam hayon .................................................................................................. 54 - 1


Geamuri uşi faţă şi spate ........................................................................................................ 54 - 3
54 GEAMURI
Geamuri uşi faţă şi spate

- se introduce geamul în cheson (pe care s-a montat în prealabil baza de geam) şi se fixează
pe glisor prin şuruburi;
- se verifică funcţionarea macaralei prin ridicarea şi coborârea geamului;
- se verifică poziţionarea şi apoi etanşeitatea la apă în zona geamului fix;
- în cazul în care apar infiltraţii de apă în zona geamului fix, se vor străpunge găurile de
evacuare a apei şi se va mastica garnitura geamului fix folosind un mastic Terodicht Schwartz.

54 - 4
PROTECŢII EXTERIOARE
55

Bară paraşoc faţă ................................................................................................................... 55 - 1


Bară paraşoc spate ................................................................................................................. 55 - 2
Ornament mâner hayon .......................................................................................................... 55 - 3
Calandru .................................................................................................................................. 55 - 4
Eleron ...................................................................................................................................... 55 - 5
Baghete laterale ..................................................................................................................... 55 - 6
Extractor aer ........................................................................................................................... 55 - 7
PROTECŢII EXTERIOARE
Bară paraşoc faţă 55
DEMONTARE

Se demontează calandrul.
Se ridică automobilul pe un elevator cu două coloane.
Se debranşează conectorii lămpilor proiectoare.
Se demontează:
- şuruburile (1) de fixare bară pe cadru GMP;
- şuruburile (2) de fixare bară pe traversă antişoc faţă;
- şuruburile (3) de fixare bară pe suporţii laterali de prindere aripă faţă.
Se eliberează bara din agrafele de susţinere (4).

1 2
3

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


Şuruburile de fixare bară paraşoc faţă vor fi strânse la cuplul de 4 Nm, iar şuruburile de fixare
carenaje la 1,4 Nm.

55 - 1
PROTECŢII EXTERIOARE
55 Bară paraşoc spate

DEMONTARE

Se debranşează conectorii lămpilor spate.


Se demontează:
- lămpile spate;
- şuruburile (2) de fixare bară paraşoc spate (1) pe tăblie spate;
- şuruburile (5) de fixare bară paraşoc spate pe pasaje roţi spate;
- şuruburile (3) de fixare bară paraşoc (partea inferioară) pe traversa extremă spate;
- şuruburile (4) de fixare bară pe panourile laterale.
Se eliberează bara paraşoc spate.

4 2

1
5 3

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.


Cuplul de strângere al şuruburilor de fixare bară spate pe pasaj este de 1,4 Nm.
Celelalte şuruburi de fixare bară paraşoc spate vor fi strânse la un cuplu de 6 Nm.

55 - 2
PROTECŢII EXTERIOARE
Ornament mâner hayon 55
DEMONTARE

Se demontează piuliţele (2) de fixare ornament mâner hayon (1) pe tablă exterioară hayon.
Se eliberează ornamentul mâner hayon.

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

55 - 3
PROTECŢII EXTERIOARE
55 Calandru

DEMONTARE

Se demontează:
- şuruburile (1) de fixare calandru (2) pe traversa superioară radiator;
- şurubul (3) de fixare calandru pe traversa superioară radiator.

1
2

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

55 - 4
PROTECŢII EXTERIOARE
Eleron
55
DEMONTARE

Se demontează şuruburile (2) de fixare eleron (1) pe tabla exterioară hayon.


Se eliberează eleronul.

3
2

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.


Se verifică integritatea garniturilor (3) şi (4), care în cazul deteriorării se vor înlocui.
Şuruburile de fixare (2) se vor strânge la cuplul de 5 Nm.

55 - 5
PROTECŢII EXTERIOARE
55 Baghete laterale

DEMONTARE

Baghetele laterale ale aripilor uşilor şi panourilor faţă se demontează prin dezlipire.
Se curăţă cu grijă locul ornamentelor demontate cu un solvent adecvat şi se şterge cu o cârpă
uscată şi moale.

REMONTARE

Se poziţionează pintenii (1) de centrare a baghetelor laterale în orificiile prevăzute în panourile


uşilor şi se fixează prin lipire.
Baghetele laterale pentru aripi se aliniază cu baghetele de pe panouri şi se fixează prin presare
uşoară şi uniformă.

55 - 6
PROTECŢII EXTERIOARE
Extractor aer
55
DEMONTARE

Pentru demontarea extractorului aer nu este necesară demontarea barei spate.


Se declipsează extractorul aer (2) de pe panoul lateral spate stânga (1) prin deschizătura din
dublura panou spate şi se împinge din interior spre exterior.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare (cu partea de cauciuc spre exterior).

55 - 7
ACCESORII EXTERIOARE
56

Retrovizor exterior ................................................................................................................. 56 - 1


Suport roată rezervă ............................................................................................................... 56 - 2
Carenaje roţi faţă .................................................................................................................... 56 - 3
Carenaje roţi spate ................................................................................................................. 56 - 4
ACCESORII EXTERIOARE
Retrovizor exterior 56
DEMONTARE

Se extrage ornamentul interior (3) prin glisarea celor doi cepi în bucşele (2) existente în chesonul
uşii faţă. Pentru retrovizorul exterior (1) cu comandă prin cabluri, se slăbeşte şurubul de fixare
comandă retrovizor exterior pe ornamentul interior, eliberând comanda retrovizor (5).
Se demontează cele trei şuruburi autofiletante din plastic (4), care fixează retrovizorul exterior,
eliberându-l împreună cu garnitura.

1
4
2 1
5

3 2
4 3

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


După fixarea retrovizorului exterior se aliniază cei doi pinteni de pe extremitatea fixării cablurilor
de comandă şi se introduc în canalul prevăzut în ornamentul interior, fixându-l prin strângerea
şurubului de pe acesta (numai pentru retrovizorul exterior cu comandă prin cabluri).

56 - 1
ACCESORII EXTERIOARE
56 Suport roată rezervă

DEMONTARE

Se scoate siguranţa (3) de pe axul de antrenare filetat (5).


Se demontează axul de antrenare din piuliţa sudată pe suportul (4) fixat prin şuruburile (2) pe
traversa extremă spate.
Se eliberează suportul roată de rezervă (6) din suporţii sudaţi (1).

5
1
4

2
3

1
6

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

56 - 2
ACCESORII EXTERIOARE
Carenaje roţi faţă
56
DEMONTARE

Se suspendă automobilul pe elevator.


Se demontează:
- roţile faţă;
- carenajele roată faţă dreapta (2), (5) şi carenajul (7) al roţii stânga faţă, din agrafele de
fixare (6) şi (8), respectiv din şuruburile (4) şi (9) pe pasajele roţilor faţă;
- protectoarele (1) şi (3) din şuruburile de fixare (10), respectiv (11).

11
4 3
5

2 1

6 10 9
7 8

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

56 - 3
ACCESORII EXTERIOARE
56 Carenaje roţi spate

DEMONTARE

Se demontează şurubul (1) de fixare carenaj roată spate (2) pe bara spate, respectiv şurubul
(3) de fixare carenaj roată spate pe suportul lateral bară spate.

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

56 - 4
PLANŞĂ BORD
57

Planşa bord ............................................................................................................................. 57 - 1

57 - 5
PLANŞĂ BORD
57

planşă bord parte superioară

planşă bord parte inferioară

CUPLURI DE STRÂNGERE(daNm)

Şurub fixare volan direcţie 4,4


1
PLANŞA BORD PARTE 2
SUPERIOARĂ

DEMONTARE
4
Se debranşează bateria.
Se demontează: 4
- perna volan fixată prin clipsare;
- şurubul care fixează volanul pe Se debranşează conectorii:
coloana de direcţie cu ajutorul unei - lumini, ştergător parbriz;
şurubelniţe cu cap TORX T50; - mecanismului antivol.
- volanul (1) nu înainte de a aduce Pentru demontarea comenzii sub volan de
direcţia la punctul mediu (roţile sunt în pe axul superior al coloanei de direcţie se
linie dreaptă); slăbeşte şurubul (5) şi se extrage comanda sub
-semicochilele (2) şi (3) fixate între ele volan (6).
prin trei şuruburi (4) de coloana de direcţie.

57 - 1
PLANŞĂ BORD
57
Se rabate planşa bord parte superioară
către parbriz şi se dezagrafează din
punctele (10) de pe traversa inferioară
parbriz.
Se declipsează radioul din suportul
acestuia.
Se debranşează conectorii şi antena
radio (pentru automobilele cu radio-
casetofon).
Se debranşează conectorul închidere
centralizată (cazul automobilelor cu
închidere centralizată).
Se extrage planşa bord parte superioară
din habitaclu.
Se demontează:
NOTĂ:
- cele două şuruburi (7) de fixare laterală
Demontarea planşei bord parte
a planşei bord parte superioară cu ajutorul
superioară, nu necesită demontarea
unei chei T 20 (forma “L”);
volanului.
- şuruburile (8) care fixează planşa bord
parte superioară de cea inferioară pe traversa
post conducere cu o şurubelniţă cu cap T 20.
Se dezagrafează planşa bord parte
superioară din punctele (9).
PLANŞĂ BORD PARTE
INFERIOARĂ

10 Se debranşează conectorul bucşă


antidemaraj.
Se declipsează bucşa antidemaraj (11).

9 7
8

57 - 2
PLANŞĂ BORD
57

11

13

Se demontează şuruburile (12) care


fixează tabloul de bord şi se debranşează
cei patru conectori.

fixare cutie siguranţe.


Se scoate clipsul de menţinere pentru
fixarea semicochilei inferioare.
Se rabat cele două căpăcele de la partea
inferioară ale planşei bord şi se demontează
şuruburile (14) de fixare pe traversa post
12 conducere.
12 Se demontează:
- şuruburile (15) care fixează tabloul
climatizare pe planşa bord parte inferioară;
- şurubul (16) care fixează planşa bord
parte inferioară pe repartitorul aer
climatizare -ventilare ( RACV);
Se scoate trapa acces a siguranţelor - şuruburile (17) care fixează planşa bord
fuzibile. parte inferioară pe traversa post conducere;
Se demontează cele trei şuruburi (13) de - şuruburile (18) care fixează la partea
superioară planşa bord parte inferioară pe
traversa post conducere.

57 - 3
PLANŞĂ BORD
57

19 Se debranşează conectorii:
18 - avarie;
- comandă climatizare.
Se declipsează conductele aeratoare
laterale stânga şi dreapta.
Se extrage planşa bord din habitaclu.
15

17 14
16
Se extrag:
- butonul reglaj faruri;
- bricheta.
Se declipsează comutatorii:
- avarie;
- dezaburire lunetă.
Se debranşează conectorii:
- brichetă; REMONTARE
- dezaburire lunetă.
Se deşurubează suportul brichetă. Se efectuează în ordine inversă operaţiei
Se demontează piuliţa (20) de fixare de demontare ţinând cont de următoarele
comandă reglaj faruri. recomandări:
- se asigură ca direcţia să fie la punctul
mediu (roţile sunt în linie dreaptă);
- montajul planşei bord parte inferioară
se face prin ghidarea pe un centror (19) de
pe traversa post conducere;
20 - volanul trebuie să intre liber în
caneluri;
- se verifică funcţionarea aparatelor de
bord şi a comutatoarelor.

ATENŢIE:
După fiecare demontare a volanului
se va înlocui şurubul de fixare al acestuia,
respectându-se cuplul de strângere de 4,4
daNm.

57 - 4
ELEMENTE DE SECURITATE INTERIOARĂ
Centuri securitate faţă
59
CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) - garnisajul stâlp mijloc (vezi capitolul
71);
Şuruburi fixare centură securitate faţă 2,7 - şurubul (3) de fixare retractor centură
securitate faţă pe dublura stâlp mijloc.

4
1 3

DEMONTARE

Se demontează:
- chederul uşă faţă / spate (în zona de
contact cu garnisajul stâlp mijloc);
- şuruburile (1) şi (2) care fixează
centura securitate faţă la partea superioară
respectiv inferioară pe dublura stâlp Se demontează şurubul (4) de fixare
mijloc; închizător centură securitate pe tunel.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei


de demontare avându-se în vedere
următoarele:
- ghidarea retractorului pe centrorul sudat
pe stâlp.
- cuplul de strângere al şuruburilor de fixare
centură securitate faţă este de 2,7 daNm.

59 - 1
ELEMENTE DE SECURITATE INTERIOARĂ
59 Centuri securitate spate

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) - şuruburile (2) şi (3) de fixare centură


pe dublura cadru lateral.
Şuruburi fixare centură securitate spate 2,7
Se readuce spătarul banchetei în poziţie
1 4 normală.
Se rabate şezutul banchetei în suporţii
acestuia.
Se demontează şuruburile (4) de fixare
centură spate pe planşeul central.

2 3

DEMONTARE
4
Se demonteză cele două şuruburi de fixare
spătar banchetă.
Se rabate spătarul banchetei.
Se demontează:
- tableta spate şi suporţii acesteia (vezi
capitolul 74);
- şurubul (1) de fixare centură securitate
spate pe custodă; REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei


de demontare.
Cuplul de strângere al şuruburilor de
1 fixare centuri securitate spate este de 2,7
daNm.

2
3

59 - 2
CLIMATIZARE
61

Generalităţi ............................................................................................................................... 61-1


Principiu de funcţionare ............................................................................................................ 61-2
Grup climatizare ........................................................................................................................ 61-4
Repartitor aer climatizare ventilare (RACV) .......................................................................... 61-5
Tabloul de comandă .................................................................................................................. 61-6
Cabluri de comandă .................................................................................................................. 61-8
Diagnosticare ............................................................................................................................ 61-9
CLIMATIZARE
Generalităţi
61

a 2
3 4 5

1 - radiator încălzire
2 - comandă volet aer cald/rece
3 - comandă voleţi repartiţie aer
4 - cablu comandă repartiţie aer
5 - cablu comandă mixaj aer
a - intrare aer
b - ieşire dezaburire parbriz
c - ieşire aeratoare planşă bord

61 - 1
CLIMATIZARE
61 Principiu de funcţionare

COMANDA TEMPERATURII AERULUI

Butonul (A) comandă voletul pentru aer cald/rece.


Prin rotirea butonului (A) spre dreapta, temperatura aerului creşte.
Aer rece Aer cald

A A

Radiatorul de încălzire nu are robinet şi este alimentat în permanenţă. Voletul comandat de


cablul (1) asigură funcţionarea sistemului de reîncălzire a aerului rece.

61 - 2
CLIMATIZARE
Principiu de funcţionare 61
COMANDĂ REPARTIŢIE AER
Butonul (B) comandă voleţii (1) de repartiţie aer. Poziţia
Fluxul de aer este repartizat între toate
aeratoarele, ajutajele de dezaburire a geamurilor
laterale faţă, ajutajul de dezaburire a parbrizului
şi picioarele ocupanţilor.

Poziţia
B Pentru o mai mare eficacitate se închid
aeratoarele de pe planşa bord.
Întreg fluxul de aer este dirijat spre friza de
dezaburire şi ajutajele de dezaburire a
geamurilor laterale faţă.

Poziţia
Întreg habitaclul este izolat de exterior şi nu
este permisă pătrunderea aerului din exterior,
funcţionarea GMV climatizare fiind oprită.

COMANDA CANTITATE AER


Debitul de aer circulat în habitaclu este
B 1 determinat de poziţia butonului(C)
corespunzătoare celor patru trepte de turaţie
GMV climatizare. Cu cât treapta de turaţie este
Poziţia mai mare cu atât fluxul de aer este mai mare.
Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele
planşei bord. NOTĂ
Fiecare aerator are trei reglaje: Pentru o mai bună eficacitate a
- deschis sau închis; dezaburirii sau dezgheţării parbrizului,
- orientare în sus sau în jos; butonul (C) trebuie rotit pe ultima poziţie.
- orientare stânga sau dreapta.
Pentru oprirea GMV climatizare se roteşte
Poziţia butonul pe poziţia “0”.
Fluxul de aer este dirijat spre toate
aeratoarele de pe planşa bord şi picioarele
ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre picioarele C
ocupanţilor.

61 - 3
CLIMATIZARE
61 Grup climatizare

1
3 2
DEMONTARE
Conector
Se debranşează bateria. 5 3
Se demontează:
- protectorul cutie climatizare;
- garnitura cutie climatizare;
- vasul de degazare;
- filtru de aer al motorului.
Se declipsează cablajul faţă de pe partea
centrală cutie climatizare.
În continuare se demontează:
- şuruburile de fixare grup climatizare 12
15
pe cutia de climatizare
- şuruburile de fixare parte centrală Pin Denumire
cutie climatizare. 3 Comandă G.M.V. viteza 1
Se debranşează şi se eliberează grupul 4 Comandă G.M.V. viteza 2
climatizare din cutia climatizare. 5 Comandă G.M.V. viteza 3
12 Comandă G.M.V. viteza 4
REMONTARE 13 Comandă G.M.V. viteza 4
14 Masă
Se execută în ordine inversă operaţiile de 15 Masă
la demontare.
Se strâng şuruburile de fixare grup
climatizare pe cutia climatizare în ordinea
indicată în desen (1, 2, 3).
Cuplul de strângere al şuruburilor de fixare
grup climatizare pe cutia climatizare este
0,6 daNm.

61 - 4
CLIMATIZARE
Repartitor aer climatizare ventilare (RACV)
61
DEMONTARE

Se debranşează bateria.
Se demontează:
- planşa bord (vezi cap. 57 “Planșă
bord”); 3
- consola centrală;
- conectorii comandă geamuri electrice;
- garnisajele stâlpilor faţă; 1
- traversa post conducere;
- protectorul cutie climatizare; 2
- vasul de degazare;
- garnitura cutie climatizare;
- filtrul de aer al motorului; REMONTARE
- partea centrală cutie climatizare din
cele opt şuruburi de fixare; Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
- şuruburile de fixare grup climatizare de demontare.
şi se eliberează GMV- ul climatizare după Se completează lichidul de răcire şi se face
debranşare; purjarea circuitului de răcire (vezi cap.19
- şuruburile (1) de fixare RACV pe “Umplere - Purjare circuit de răcire”).
cutia climatizare; Se verifică:
Se obturează cele două conducte de la - buna funcţionare a cablurilor voleţilor;
radiatorul de încălzire cu dispozitivul MOT 453. - buna fixare a conductelor de aer.
Se debranşează apoi racordurile rapide de Cuplul de strângere a şuruburilor de fixare
la radiatorul de încălzire al RACV, cu (1) a RACV pe cutia de climatizare este de
recuperarea lichidului de răcire. 0,6 daNm.
În continuare se demontează:
- placa acustică (2);
- cablurile comandă voleţi mixaj şi
distribuţie, fixate pe RACV
Se eliberează RACV (3).

61 - 5
CLIMATIZARE
61 Tabloul de comandă

DEMONTARE Se demontează cele două cabluri de


comandă (mixaj şi distribuţie).
Se debranşează bateria.
Se demontează: Conectori
- scrumiera (B);
- butoanele de comandă electrică Conector (3)
deschidere geamuri uşi faţă (C);
- cochila îmbrăcăminte levier comandă Pin Denumire
cutie viteze (D); 1 Liber
2 Liber
3 Liber
4 Liber
5 Liber
6 Liber
A 7 + lumini poziţie
8 Liber
9 Masă
10 Liber
11 Liber
12 Liber
B 13 Liber
D C
14 Liber
Se demontează cele două şuruburi (A), 15 Liber
aflate în partea inferioară a tabloului de Se debranşează conectorul (6).
comandă pe planşa bord inferioară. 5 3
Tabloul de comandă climatizare se împinge
spre faţa automobilului şi se rabate până este
eliberat din locaşele (1) şi (2).

15 12
1 2

61 - 6
CLIMATIZARE
Tabloul de comandă
61
Conector (6)

Pin Denumire
A1 Comandă + GMV viteza 4
A2 Comandă + GMV viteza 4
A4 Alimentare + după contact
A5 Alimentare + după contact
B1 Comandă + GMV viteza 3
B4 Comandă + GMV viteza 2
B5 Comandă + GMV viteza 1

Se debranşează conectorul (3), se apasă cu atenţie pârghia (4) şi se roteşte pârghia (5) în
sensul săgeţii (E).

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.


Se verifică funcţionarea tabloului de comandă.

4
5

15
1

61 - 7
CLIMATIZARE
61 Cabluri de comandă

DEMONTARE

Demontarea cablurilor de comandă (1) poate fi efectuată fără demontarea planşei bord.
Se demontează:
- scrumiera;
- butoanele de comandă electrică deschidere geamuri uşi faţă;
- tabloul de comandă cât şi cablurile (1) fixate la acesta.
În partea de jos a habitaclului se demontează agrafele de menţinere (2).
Se eliberează cablurile.

1 2

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


Se verifică buna funcţionare a comenzilor.
Se remontează tabloul de comandă pe planşa bord şi consola centrală.

61 - 8
CLIMATIZARE
Diagnosticare defecte electrice climatizare 61
fără aer condiţionat

MOTORUL G.M.V. CLIMATIZARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuieşte Nu Se verifică siguranţa F17 din habitaclu.


siguranţa F17 . Este bună?
Da
Se verifică continuitatea comutatorului treptelor de turaţie
tablou comandă climatizare pentru:
Se înlocuieşte Nu treapta 1 - între pinii A4 sau A5 pin B5;
repartitorul aer treapta 2 - între pinii A4 sau A5 pin B4;
climatizare ventilare. treapta 3 - între pinii A4 sau A5 pin B1;
treapta 4 - între pinii A4 sau A5 pinii A1 sau A2.
Sunt conforme?
Da
Se înlocuieşte Nu
cablajul faţă. Există tensiune 12V între masa automobilului şi pinii A4 sau A5
ai conectorului (6) al tabloului comandă climatizare?
Da
Nu Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
- pin B5 tablou climatizare pin 3 conector GMV;
- pin B4 tablou climatizare pin 4 conector GMV;
- pin B1 tablou climatizare pin 5 conector GMV;
- pin A1 tablou climatizare pin 12 conector GMV;
Se înlocuieşte Da - pin A2 tablou climatizare pin 13 conector GMV;
dispozitivul suflare - pin 15 conector GMV masa automobilului;
aer rece. - pin 14 conector GMV masa automobilului.
Sunt conforme?

61 - 9
CLIMATIZARE
61 Diagnosticare defecte electrice climatizare
fără aer condiţionat

ILUMINAREA TABLOULUI CLIMATIZARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuieşte Nu
Se verifică siguranţa F14 din habitaclu.
siguranţa F14 . Este bună?

Da

Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului


Nu între:
Se înlocuieşte
- ieşire siguranţă F14 habitaclu pin 7 tablou climatizare;
cablajul faţă.
- pin 9 tablou climatizare masa automobilului.
Sunt conforme?

Da

Se înlocuieşte repartitorul aer


climatizare-ventilare.

61 - 10
AER CONDIŢIONAT
62

Generalităţi ............................................................................................................................... 62-1


Instalaţie aer condiţionat .......................................................................................................... 62-2
Golire - umplere circuit refrigerant .......................................................................................... 62-3
Schema de funcţionare a instalaţiei ......................................................................................... 62-4
Principiu de funcţionare ............................................................................................................ 62-5
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF) .................................................................................... 62-7
Repartitorul de aer climatizare ventilare (RACV) .................................................................. 62-9
Compresor ............................................................................................................................... 62-10
Condensor ............................................................................................................................... 62-11
Presostat ................................................................................................................................. 62-12
Rezervor filtru ......................................................................................................................... 62-13
Tubulatura instalaţiei .............................................................................................................. 62-14
Supapă de destindere termostatică.........................................................................................62-17
Diagnosticare defecte electrice climatizare .......................................................................... 62-17
AER CONDIŢIONAT
Generalităţi
62
Rolul instalaţiei de aer condiţionat este de a produce scăderea temperaturii din habitaclu,
astfel încât să se obţină o temperatură inferioară celei din mediul exterior, simultan cu reducerea
nivelului umidităţii.

ÎNTREŢINERE
Pentru un automobil echipat cu aer condiţionat pe parcursul anului se recomandă:
- verificarea încărcării cu fluid refrigerant;
- curăţarea şi suflarea aripioarelor condensorului şi radiatorului de răcire;
- verificarea tubului evacuare condens pentru a nu fi obturat.
Pentru remedierea de scurgeri importante, pentru orice înlocuire de componente (compresor,
condensor, etc.) şi dacă s-a constatat existenţa umidităţii în circuitul de aer condiţionat, se înlocuieşte
rezervorul filtru uscător şi se face o vidare a instalaţiei; acelaşi lucru este valabil şi pentru cazul în
care circuitul de condiţionare rămâne deschis fără capace de protecţie, mai mult de 10 minute.

IMPORTANT!
Pentru a prelungi durata de funcţionare, atât a compresorului cât şi a întregii
instalaţii, iarna se recomandă pornirea instalaţiei de aer condiţionat .
Automobilele echipate cu instalaţie de aer condiţionat nu trebuie expuse mai mult
de 20 minute în cabine de vopsire cu temperaturi mai mari de 80°C.
Se va utiliza numai refrigerant şi ulei de compresor recomandat de constructor.
Este strict interzisă efectuarea de lucrări prin sudură la elementele circuitului de
condiţionare.
Umplerea circuitului frigorific nu se poate efectua decât cu staţii de încărcare şi
respectând instrucţiunile fabricantului. Pentru intervenţiile mecanice şi de caroserie
se recomandă protejarea canalizaţiei pentru a nu se debranşa accidental.
Evitaţi picurarea uleiului de compresor pe caroseria vopsită.
Pentru înlocuirea de componente care necesită golirea circuitului este absolut
necesară existenţa pieselor noi la îndemână şi a uleiului special pentru compresor.

62 - 1
62 AER CONDIŢIONAT
Instalaţie aer condiţionat

METODA GENERALĂ DE ÎNLOCUIRE A UNUI ELEMENT AL INSTALAŢIEI DE AER CONDIŢIONAT

DEMONTARE
Se pune instalaţia în stare de funcţionare cel puţin 10 minute (dacă instalaţia permite).
Se goleşte circuitul la echipamentul de încărcare.
Se măsoară cantitatea de agent refrigerant recuperată.
Se realizează accesul la componenta ce necesită schimbare.
Se debranşează racordurile.
Pentru evitarea pătrunderii umidităţii, protejaţi cu capace de protecţie.
Se demontează componenta.

REMONTARE
Se pune ulei special de compresor pe filetele organelor noi şi pe garnituri.

ATENŢIE!
Componentele noi trebuie să fie prevăzute obligatoriu cu capace de protecţie.
Scoateţi capacele de protecţie şi branşaţi componenta nouă pe racord liber şi strângeţi
la mână.
Poziţionaţi corect componenta.
Strângeţi la cuplu.
Reumpleţi cu fluid refrigerant şi ulei, recomandate de constructor.

Completarea cu ulei pentru diversele intervenţii se face astfel: se adaugă în recipientul


echipamentului de încărcare uleiul recuperat, plus o cantitate de ulei după cum urmează:
- spargere bruscă a unui element de instalaţie, sau pierdere de lichid 100 ml
- înlocuire condensor 30 ml
- înlocuire evaporator 30 ml
- înlocuire rezervor filtru 15 ml
- înlocuire conductă 10 ml
Pentru demontare / remontare compresor fără înlocuire se adaugă 120 ml.
Dacă se semnalează prezenţa umidităţii în circuitul de aer condiţionat, se înlocuieşte rezervorul
filtru uscător.
Ulei compresor: PAG SP 10 135 cmc
Agent refrigerant: HFC 134a 0,6 Kg

62- 2
AER CONDIŢIONAT
Golire - umplere circuit refrigerant 62
GOLIRE
Se branşează conductele echipamentului de încărcare la valvele de umplere - golire.
Se execută vacuumarea instalaţiei de A.C. cu recuperarea uleiului şi agentului refrigerant.
Se închid robinetele furtunelor.
Se deconectează rezervorul sursă de agent refrigerant şi se opreşte echipamentul.

UMPLERE
Se branşează furtunele golire - umplere ale echipamentului la valvele instalaţiei A.C.
Se pune ulei specific compresorului SP10, în vasul echipamentului încărcare.
Se programează cantitatea de agent refrigerant ce trebuie încărcată (0,6 Kg).
Se respectă instrucţiunile de umplere precizate de constructorul echipamentului.

62 - 3
62 AER CONDIŢIONAT
Schema de funcţionare a instalaţiei

62- 4
AER CONDIŢIONAT

Principiu de funcţionare
62

B
A C

D E

Ansamblul de comandă climatizare permite pătrunderea aerului din exterior în grupul de


climatizare al automobilului.
Comenzi climatizare:
A - Reglaj temperatură aer
B - Repartiţie aer în habitaclu
C - Reglaj cantitate aer în habitaclu

Reglaj temperatură aer


Butonul de comandă (A) permite obţinerea temperaturii dorite a aerului din habitaclu. Prin
rotirea butonului (A) spre dreapta, temperatura aerului creşte.

Repartiţie aer în habitaclu


Reglarea repartiţiei aerului în habitaclu se obţine cu ajutorul butonului de comandă (B) prin
rotire în poziţia dorită.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei bord.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele de pe planşa bord şi picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, ajutajele de dezaburire a geamurilor
laterale faţă, ajutajul de dezaburire a parbrizului şi picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Tot fluxul de aer este dirijat spre ajutajele de dezaburire a parbrizului şi a geamurilor laterale
faţă. Pentru o mai mare eficacitate se închid aeratoarele de pe planşa bord.

62 - 5
62 AER CONDIŢIONAT

Principiu de funcţionare

B
A C

D E

Reglaj cantitate aer în habitaclu


Debitul aerului circulant în habitaclu se reglează acţionând butonul (C) în poziţiile corespunzătoare
celor patru trepte de turaţie ale grupului motoventilator. Cu cât treapta de turaţie este mai mare cu
atât fluxul de aer este mai mare.
Pentru o mai bună eficacitate a dezaburirii sau dezgheţării parbrizului, butonul (C) trebuie rotit
pe ultima poziţie.
Pentru închiderea completă a intrării aerului rece se roteşte butonul pe poziţia “0”.

Aer condiţionat
La apăsarea butonului (D) se asigură pornirea / oprirea aerului condiţionat. Dacă butonul (D)
nu este acţionat, condiţionarea aerului nu funcţionează, ventilaţia este identică cu aceea a unui
automobil fără aer condiţionat.
Utilizarea aerului condiţionat permite:
− coborârea temperaturii aerului din habitaclu când automobilul rulează prin locuri însorite, sau
când automobilul este staţionat în soare;
− reducerea umidităţii din habitaclu (fenomen favorizat de dezaburire).
Aerul condiţionat nu poate fi utilizat la temperaturi exterioare joase. În timpul funcţionării aerului
condiţionat, pentru o mai bună eficacitate toate geamurile trebuie să fie închise.

Recircularea aerului
La apăsarea butonului (E) instalaţia de climatizare funcţionează cu aer recirculat din habitaclu
fără a fi admis din exterior.
Recircularea aerului permite:
− izolarea de atmosfera exterioară;
− atingerea cât mai rapid a temperaturii dorite în habitaclu.
Utilizarea prelungită a acestei funcţii poate determina aburirea geamurilor. Se impune revenirea
la funcţionarea normală, cu aer din exterior, prin apăsarea butonului (E) care va întrerupe recircularea
aerului din habitaclu.

62- 6
AER CONDIŢIONAT
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF) 62

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm)


Şuruburi fixare supapă destindere pe evaporator 0,6
Piuliţă fixare conducte pe evaporator 0,57
Şurub strângere bridă fixare conducte pe compresor 1,2
Piuliţă fixare conducte pe rezervor filtru 1,4-2
Piuliţă fixare conductă pe condensor 3/4” 1,8-2,2
Piuliţă fixare conductă pe condensor 5/8” 1-1,4
Presostat 0,9 0,1

DSAF - ul este componenta care extrage 7


căldura din habitaclu şi este montat în cutia
climatizare. 10
Pentru a răci habitaclul trebuie absorbit aerul 23
cald şi redistribuit aerul “răcorit”. Aerul cald
traversează evaporatorul căruia îi transmite o
parte din temperatură, aceasta din urmă
diminuându-se progresiv. 1
Simultan, agentul refrigerant care circulă prin 54 9
canalizaţia evaporatorului absoarbe căldura de
Se montează protectoare la conductele
la aerul care traversează evaporatorul şi la
demontate.
aceeaşi presiune se transformă din lichid în
Se demontează şuruburile (6) de fixare
vapori. La ieşirea din evaporator agentul
supapă de destindere termostatică.
refrigerator este în stare de vapori.
Se eliberează supapa de destindere
termostatică şi se montează protectoare.
DEMONTARE
Se extrage garnitura de etanşare (7).
Se goleşte instalaţia de A.C.
Se montează protectoare la conductele (8)
Se debranşează bateria.
ale evaporatorului.
Se demontează:
- protectorul climatizare;
- garnitura cutie climatizare;
- vasul de expansiune;
- filtrul de aer al motorului.
Se declipsează cablajul faţă din clipsurile de
fixare pe tablă închidere cutie climatizare.
Se demontează tabla închidere cutie
climatizare.
Se demontează piuliţa (1) a bridei (2) de
fixare a conductelor pe supape de destindere
termostatică (3).

62 - 7
62 AER CONDIŢIONAT
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF)

Se debranşează conectorul comutatorului


6 închidere centralizată (dacă automobilul este
prevăzut).
Se demontează tubul aeratorului dreapta.
Se demontează şuruburile de fixare DSAF
8 pe tablier şi şuruburile de fixare pe cutie
climatizare şi se eliberează.
Se demontează şuruburile (9) de fixare
conductă de legătură (10) pe ancadramentul de
fixare a repartitorului de aer climatizare- ventilare
RACV şi se eliberează.

REMONTARE
Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de
demontare, cu menţiunea că rezervorul filtru se
Se debranşează conectorul GMV va monta ultimul.
climatizare (11) (se trage de partea roşie în Se umple instalaţia de aer condiţionat cu
sensul săgeţii A). agent refrigerant HFC 134a (0,600 Kg).
Conector
5 1
11

15 9
A

Pin Denumire
1 Comandă + recirculare aer
2 Comandă - recirculare aer
3 Comandă G.M.V. viteza 1
4 Comandă G.M.V. viteza 2
5 Comandă G.M.V. viteza 3
Se demontează şuruburile de fixare 9 Semnal viteză G.M.V. climatizare
semicochile volan şi se eliberează prin 10 Alimentare + după contact
declipsare. 11 Alimentare + după contact
Se demontează planşa bord partea 12 Comandă G.M.V. viteza 4
superioară şi se eliberează prin dezagrafare. 14 Masă
Se demontează radiocasetofonul. 15 Masă

62- 8
AER CONDIŢIONAT
Repartitorul de aer climatizare ventilare (RACV) 62
Operaţia de demontare - remontare a fost descrisă în cap. 61 “Climatizare”.

Conector (3)

Pin Denumire
1 Liber
2 Liber
3 Liber
4 Liber
5 Liber
6 Liber
7 + lumini poziţie
8 Masă
9 Masă
10 Alimentare + după contact
11 Alimentare + după contact
12 Comandă aer condiţionat
13 Semnal viteză GMV climatizare
14 Comandă + recirculare aer
15 Comandă - recirculare aer

Conector (6)

A
B

1 5

Pin Denumire
A1 Comandă + GMV viteza 4
A4 Alimentare + după contact
A5 Alimentare + după contact
B1 Comandă + GMV viteza 3
B4 Comandă + GMV viteza 2
B5 Comandă +GMV viteza 1

62 - 9
62 AER CONDIŢIONAT
Compresor

ROL REMONTARE
Compresorul aspiră vaporii proveniţi din În cazul înlocuirii compresorului, acesta este
evaporator la presiune şi temperatură joasă, îi livrat cu plinul său de ulei.
comprimă şi transmite gazul la temperatură şi Se poziţionează compresorul cu buşonul de
presiune înaltă către condensor. umplere în sus.
Fluidul refrigerant intră în condensor în stare Se montează şuruburile de fixare compresor.
de vapori la presiune şi temperatură înaltă Se strâng şuruburile de fixare compresor la
unde, prin condensare, transmite în mediul un cuplu de 2,1 daNm.
exterior căldura degajată. Se remontează cele două conducte de
refrigerant şi se strânge şurubul bridei de fixare
La ieşirea din condensor, agentul refrigerant
la un cuplu de 1,2 daNm.
este în stare lichidă, la o presiune şi temperatură
Se montează cureaua de antrenare
înaltă.
compresor şi se tensionează prin acţionarea
şurubului (1) conform metodei descrise în cap.
DEMONTARE
07 “Tensionare curele accesorii”.
Se goleşte circuitul refrigerant la o staţie de
încărcare.
Se debranşează bateria.
Se debranşează conectorul firului de
alimentare ambreiaj compresor.
Se demontează şurubul bridei de fixare
conducte refrigerant pe compresor.
Se obturează canalizaţiile deschise cu
protectoare.

Valorile de întindere sunt:


150-155 Hz - curea compresor;
214-230 Hz - curea compresor/pompă D.A.
Se branşează conectorul firului de alimentare
ambreiaj compresor.
Se videază şi se umple circuitul cu refrigerant HFC
134a cu ajutorul staţiei de încărcare (vezi cap. 62
Se demontează cureaua de antrenare “Golire-Umplere instalaţie circuit refrigerant”).
compresor.
NOTĂ:
Se demontează cele patru şuruburi de fixare
Înainte de montare se verifică starea
compresor.
garniturilor şi se ung cu ulei de compresor
Se extrage compresorul.
PAG SP 10.

62- 10
AER CONDIŢIONAT
Condensor 62
Dispozitive speciale necesare
MOT 453 Obturator furtunuri
MOT 1202-01 Cleşte pentru coliere clasice

Condensorul este situat pe radiatorul de


răcire, asigurând evacuarea căldurii
refrigerantului acumulată la comprimare.

DEMONTARE
Se debranşează bateria.
Se goleşte instalaţia de A.C. şi se recuperează
uleiul şi agentul refrigerant la staţia de încărcare.
Se demontează calandrul. REMONTARE
Se demontează conducta de intrare filtru aer. Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
Se demontează GMV-ul de pe radiator. demontare.
Se debranşează conductele de la condensor Se strâng la cuplu piuliţele conductelor:
şi se obturează imediat capetele conductelor - filet 3/4” 1,8-2,2 daNm
debranşate şi racordurile condensorului cu - filet 5/8” 1-1,4 daNm
capace de protecţie pentru a evita pătrunderea Se umple instalaţia de A.C. cu agent
umidităţii şi impurităţilor în circuit. refrigerant HFC 134a (0,600 Kg) cu ajutorul
Se obturează furtunurile de la radiator cu staţiei de încărcare.
obturatorul MOT 453. Se verifică să nu existe pierderi de agent
Se demontează furtunurile de la radiator cu refrigerant.
ajutorul cleştelui pentru inele elastice MOT Se umple şi se purjează circuitul de răcire.
1202-01, recuperând lichidul de răcire. Se verifică buna funcţionare a instalaţiei de A.C.
Se demontează suporţii laterali de fixare
radiator pe traversa superioară radiator şi se NOTĂ:
eliberează radiatorul împreună cu condensorul. La montaj se vor alinia marcajele de pe
Se eliberează condensorul din cele patru furtunuri şi piesele conjugate.
şuruburi de fixare pe radiator.

62 - 11
62 AER CONDIŢIONAT
Presostat

AMPLASARE Se înlocuieşte presostatul.


Presostat (1) este situat pe conducta de înaltă La montare se unge garnitura de etanşare a
presiune, lângă rezervorul deshidratant. presostatului cu ulei PAG SP 10.
Se strânge presostatul la un cuplu de
0,9 0,1 daNm.
Se verifică să nu existe scurgeri de agent
refrigerant.

1
ROL
Presostatul informează în permanenţă
U.C.E.(unitatea de control electronic) asupra
presiunii din circuit.
În funcţie de valoarea presiunii din circuitul
de înaltă presiune, U.C.E. comandă:
- întreruperea circuitului (prin decuplarea
ambreiajului compresorului) atunci când
presiunea în circuit scade sub 1,96 +/-0,2 bar
şi cuplarea ambreiajului când presiunea
depăşeşte 2,16+/- bar;
- întreruperea circuitului atunci când
presiunea în circuit depăşeşte 31,4+/-2 bar şi
cuplarea ambreiajului compresorului când
presiunea scade sub 25,5+/-2 bar;
- pornirea GMV-ului pe treapta a II-a de
turaţie, când presiunea depăşeşte 17,7+/-1 bar
şi oprirea GMV- ului când presiunea scade sub
13,7+/-1 bar.

ÎNLOCUIRE
Înlocuirea presostatului nu necesită golirea
circuitului de refrigerant.
Se debranşează conectorul presostatului .

62- 12
AER CONDIŢIONAT
Rezervor filtru 62
Rezervor filtru (1) este fixat cu ajutorul unui REMONTARE
suport colier pe lonjeronul dreapta. Se efectuează în ordine inversă operaţiei
Rolul său în funcţionarea instalaţiei de A.C. de demontare.
determină: Se umple instalaţia de A.C. cu refrigerant
- filtrarea agentului refrigerant; HFC 134a (0,600 Kg), cu ajutorul staţiei de
- reţinerea umidităţii din instalaţie; încărcare.
- constituirea unei rezerve tampon de agent Se verifică să nu existe pierderi de agent
refrigerant. refrigerant.
Intercepţia particulelor este necesară, La înlocuirea rezervorului filtru se va
deoarece ar putea bloca funcţionarea supapei de completa cantitatea de 15 ml ulei PAG SP 10
destindere termostatică sau produce uzura şi în circuit.
griparea pieselor mobile ale compresorului.
Rezervorul filtru nu se repară. NOTĂ
Cuplul de strângere al piuliţelor
DEMONTARE conductelor la rezervor filtru este de 1,4-
Se debranşează bateria. 2 daNm.
Se goleşte instalaţia de A.C. Cuplul de strângere şurub fixare
Se demontează canalizaţia şi se protejează cu suport rezervor filtru este de 0,7 daNm.
capace de protecţie pentru a evita pătrunderea
umidităţii.
Se demontează rezervor filtru din colierul
suport şi se eliberează.

62 - 13
62 AER CONDIŢIONAT
Tubulatura instalaţiei

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) 1 10 9


Piuliţă 3/4” fixare conductă pe condensor 1,8-2
Piuliţă 5/8” fixare conductă pe condensor 1-1,4
Şurub fixare conducte pe compresor 1,2 7
Piuliţă fixare conducte pe evaporator 0,57 13 2

6
Tubulatura instalaţiei de A.C. asigură 8
circulaţia agentului refrigerant între
componentele instalaţiei.
La înlocuirea tubulaturii trebuie verificată 5
existenţa capacelor de protecţie, ungerea
racordurilor şi a garniturilor cu ulei de
compresor. 3 4 11
Valvele de umplere şi golire ale instalaţiei 12
sunt situate pe tubulatura compresorului şi sunt
REMONTARE
diferite diametral, pentru a nu putea fi inversate.
Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
CONDUCTA DE JOASĂ PRESIUNE
de demontare.
COMPRESOR - EVAPORATOR Se înlocuiesc garniturile de la extremităţile
conductei. Înainte de montare garniturile se vor
DEMONTARE unge cu ulei PAG SP 10.
Se debranşează bateria. În cazul înlocuirii conductei (10) se adaugă
Se goleşte circuitul de A.C.cu ajutorul 10 ml ulei PAG SP 10, iar în cazul spargerii
instalaţiei de încărcare. acesteia, 100 ml.
Se demontează:
- piuliţa (9) de fixare bridă strângere CONDUCTA DE ÎNALTĂ PRESIUNE
conducte pe evaporatorul (8) (situat în DSAF); COMPRESOR - CONDENSOR
- şurubul (6) de fixare bridă strângere
conducte pe compresorul (5); DEMONTARE
- şurubul (7) de fixare bridă conducte. Se debranşează bateria.
Se eliberează conducta (10) şi se montează Se goleşte circuitul de A.C.cu ajutorul
capace de protecţie la extremităţile sale, la instalaţiei de încărcare.
evaporator şi compresor. Se demontează:
- calandrul;
- şurubul (6) de fixare conductă înaltă
presiune (4) pe compresorul (5);
- piuliţa de fixare conductă pe
condensorul (12);
- brida (11) de fixare conductă pe
condensor.

62- 14
AER CONDIŢIONAT
Tubulatura instalaţiei 62
Se eliberează conducta şi se montează 9
1
capace de protecţie la extremităţile sale, la
compresor şi condensor.

REMONTARE 7
Se efectuează în ordinea inversă operaţiei 13 2
de demontare.
Se înlocuiesc garniturile şi se ung cu ulei PAG 6
8
SP 10.
La înlocuirea unei conducte se adaugă 10
ml ulei PAG SP 10, iar la spargerea unei 5
conducte - 100 ml.

3 4 11
ATENŢIE! 12
După montarea tubulaturii instalaţiei
de A.C. se verifică să nu existe scurgeri de REMONTARE
agent refrigerant. Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
de demontare.
CONDUCTA DE ÎNALTĂ PRESIUNE REZERVOR Se verifică starea garniturilor şi se ung cu
FILTRU- EVAPORATOR (DSAF) ulei PAG SP10.
La înlocuirea unei conducte se adaugă 10
DEMONTARE ml ulei PAG SP10, iar la spargerea conductei-
Se debranşează bateria. 100 ml.
Se goleşte circuitul de A.C. Inelele “0” de la extremităţile conductei vor
Se debranşează conectorul presostatului (2). fi înlocuite cu altele noi.
Se demontează:
- piuliţa (9)de fixare bridă strângere CONDUCTA DE ÎNALTĂ PRESIUNE
conducte pe evaporatorul (8); REZERVOR FILTRU- CONDENSOR
- piuliţa de fixare conducta înaltă
presiune (1) pe rezervor filtru; DEMONTARE
- şurubul (7) de fixare bridă conducte. Se debranşează bateria.
Se eliberează conducta (1) şi se montează Se goleşte circuitul de A.C.
capace de protecţie la extremităţile sale, la Se demontează piuliţele de fixare conductă
evaporator şi rezervor filtru (13). înaltă presiune (3) pe rezervor filtru şi condensor.
Se eliberează conducta şi se montează
capace de preotecţie la extremităţile conductei
(3), la condensor şi la rezervor filtru.

62 - 15
62 AER CONDIŢIONAT
Tubulatura instalaţiei

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.
Inelele “0” de la extremităţile conductei vor fi înlocuite cu altele noi.Înainte de montare acestea
vor fi unse cu ulei PAG SP10.
La înlocuirea unei conducte se adaugă 10 ml ulei PAG SP10, iar la spargerea conductei - 100 ml.

ATENŢIE!
După montarea tubulaturii instalaţiei A.C. se verifică să nu existe scurgeri de agent
refrigerant.

62- 16
AER CONDIŢIONAT
Supapă de destindere termostatică
62
Rolul ei este de a reduce presiunea lichidului
refrigerant la intrarea în evaporator, la o valoare C
prestabilită. În acest mod, fluidul în circulaţie
prin evaporator va putea fi aspirat de compresor B
în stare complet gazoasă.

DEMONTARE
Se goleşte circuitul refrigerant cu ajutorul
staţiei de încărcare.
Se demontează:
- piuliţa (A) de fixare a conductelor de
legătură;
- cele două şuruburi (B) de fixare a
supapei de destindere (C) pe evaporator.

NOTĂ
Reglajele resortului supapei de
A destindere se face numai de către
producător.
Supapa de destindere nu se separă şi nu
se reglează.

REMONTARE
La remontare se înlocuiesc garniturile de
etanşare a conductelor.
Cuplul de strângere pentru şuruburile B este
de 0,8 daNm.
Cuplul de strângere pentru piuliţa A de fixare
conducte este de 0,57 daNm.
Se videază instalaţia şi apoi se face
umplerea ei cu agent refrigerant cu ajutorul
staţiei de încărcare.

62 - 17
62 AER CONDIŢIONAT
Diagnosticare defecte electrice climatizare

MOTOVENTILATORUL G.M.V. CLIMATIZARE SAU


VOLETUL DE RECIRCULARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuiesc Nu Se verifică siguranţele F03, F04, F17 şi F26


siguranţele F03, din habitaclu. Sunt bune?
F04, F17 sau F26.
Da
Există tensiune 12V între:
- masa automobilului pin 10 tablou comandă climatizare?
Se înlocuieşte Nu - masa automobilului pin 11 tablou comandă climatizare?
cablajul faţă. - masa automobilului pin 10 conector G.M.V.?
- masa automobilului pin 11 conector G.M.V.?
- masa automobilului pin A5 tablou comandă climatizare?
- masa automobilului pin A4 tablou comandă climatizare?
Da
Nu
Se înlocuieşte Se debranşează conectorul G.M.V. Se conectează pinul 14 şi pinul
dispozitivul suflare 15 la masa automobilului. Se conectează ieşirea siguranţei F26, pe
aer rece. rând la:
- pin 3 conector G.M.V. (treapta 1)
- pin 4 conector G.M.V. (treapta 2)
- pin 5 conector G.M.V. (treapta 3)
- pin 12, pin 10 şi pin 11 conector G.M.V. (treapta 4)
Motorul G.M.V. funcţionează şi există tensiune 12V la pin 9
conector G.M.V.?
Da
Da Se debranşează conectorul motorului voletului de recirculare.
Se dă comandă motorului voletului de recirculare.
Există tensiune 12V între pinii conectorului motor volet recirculare?
Nu
Nu Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
Se înlocuieşte - pin B5 tablou climatizare pin 3 conector GMV;
cablajul faţă. - pin B4 tablou climatizare pin 4 conector GMV;
- pin B1 tablou climatizare pin 5 conector GMV;
- pin A1 tablou climatizare pin 12 conector GMV;
- pin 13 tablou climatizare pin 9 conector GMV;
- pin 14 tablou climatizare pin 1 conector GMV;
Se înlocuieşte - pin 15 tablou climatizare pin 2 conector GMV;
Da - pin 9 tablou climatizare masa automobilului;
repartitorul aer
climatizare-ventilare. - pin 8 tablou climatizare masa automobilului;
- pin 14 conector GMV masa automobilului;
- pin 15 conector GMV masa automobilului;
Sunt conforme?
62- 18
AER CONDIŢIONAT
Diagnosticare defecte electrice climatizare 62
ILUMINAREA TABLOULUI COMANDĂ CLIMATIZARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuieşte Nu
Se verifică siguranţa F14 din habitaclu.
siguranţa F14 . Este bună?

Da

Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului


Nu între:
Se înlocuieşte
- ieşire siguranţă F14 habitaclu pin 7 tablou climatizare;
cablajul faţă.
- pin 9 tablou climatizare masa automobilului.
Sunt conforme?

Da

Se înlocuieşte repartitorul aer


climatizare-ventilare.

62 - 19
ETANŞEITATE CAROSERIE
64

Etanşeitate caroserie .............................................................................................................. 64 - 1


ETANŞEITATE CAROSERIE
64

5
1 - protector climatizare
2 - garnitură cutie climatizare
3 - furtun evacuare apă
4 - sprijin capotă
5 - obturatoare

PROTECTOR CLIMATIZARE FURTUN EVACUARE APĂ

DEMONTARE DEMONTARE

Se demontează garnitura cutie Se demontează:


climatizare. - garnitura cutie climatizare;
Se rabate protectorul climatizare către - protectorul climatizare.
parbriz şi se declipsează de pe cutia Se extrag furtunele de evacuare apă din
climatizare. cutia climatizare.
REMONTARE
REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă
operaţiei de demontare. Se efectuează în ordine inversă operaţiei
Se va avea în vedere ca garnitura cutie de demontare.
climatizare să etanşeze atât pe bordura
protectorului climatizare cât şi pe partea
centrală cutie climatizare.

64 - 1
ETANŞEITATE DESCHIDERI
65

Etanşeitate deschideri............................................................................................................ 65 - 1
ETANŞEITATE DESCHIDERI
65

2 3

4 1

1 - garnituri etanşare uşi


2 - garnitură etanşare portbagaj
3 - ornament custodă
4 - garnitură etanşare streaşină
GARNITURI ETANŞARE UŞI

DEMONTARE ATENŢIE!
Se demontează garniturile ancadramentelor Se va asigura o bună poziţionare a
uşilor faţă / spate după conturul acestora, prin garniturii de etanşare la nivelul
tragerea spre exterior a unuia din capete. deschiderilor.

GARNITURI ETANŞARE
STREAŞINĂ

DEMONTARE
Se scot prin tragerea unei extremităţi a
garniturii către exteriorul conturului de
aşezare.

REMONTARE
Montarea se face aplicând o extremitate
a garniturii pe capătul de streaşină prin
REMONTARE lovituri uşoare şi succesive cu un ciocan de
Se introduce pe tot conturul garniturii de cauciuc.
etanşare portbagaj un mastic de etanşare
Terolicht Shwartz.
Montarea garniturilor se efectuează prin
baterea acestora cu un ciocan din cauciuc.

65 - 1
ETANŞEITATE GEAMURI
66

Garnituri geamuri ................................................................................................................... 66 - 1


Ştergătoare interioare şi exterioare ...................................................................................... 66 - 2
Culise geamuri uşi .................................................................................................................. 66 - 3
PROTECŢII INTERIOARE
68

Insonorizant tablier .......................................................................................... 68 - 1


PROTECŢII INTERIOARE
Insonorizant tablier
68
DEMONTARE

Se demontează:
- planşa bord (vezi capitolul 57);
- traversa post conducere (vezi capitolul 42);
- consola centrală (vezi capitolul 58);
- repartitorul aer climatizare ventilare RACV ( vezi capitolul 61);
- şurubul care fixează suportul coloanei de direcţie pe traversa post conducere;
- suportul pedalier (vezi capitolul 37);
- parţial covorul habitaclu (în zona care acoperă insonorizantul).
Se dezagrafează insonorizantul (2) din agrafele (1) de pe tablier.

2 1

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de la demontare.


Pentru agrafele fixare insonorizant este necesar un efort de clipsare de maxim 3 daN.

68 - 1
COVOARE
69

Covor habitaclu ..................................................................................................................... 69 - 1


COVOARE
Covor habitaclu
69

1 - covor habitaclu
2 - agrafă

DEMONTARE
REMONTARE
Se demontează:
- scaunele faţă (vezi capitolul 78); Se efectuează în ordine inversă operaţiei
- şezutul banchetei spate (vezi capitolul de la demontare.
78); Agrafarea se va face cu o forţă de maxim
- închizătoarele centurilor faţă (vezi 3 daN.
capitolul 59);
- consola centrală ( vezi capitolul 58);
- repartitorul aer climatizare - ventilare
RACV (vezi capitolul 61);
- centurile securitate faţă la partea
inferioară;
- limitatorul pedală acceleraţie.
Se dezagrafează covorul habitaclu (1).

69 - 1
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71

Garnituri interioare caroserie .............................................................................................. 71 - 1


Garnisaj stâlp faţă superior .................................................................................................. 71 - 2
Garnisaj stâlp mijloc ............................................................................................................. 71 - 3
Garnisaj custodă .................................................................................................................... 71 - 4
Îmbrăcăminte pavilion .......................................................................................................... 71 - 5
Covor portbagaj ..................................................................................................................... 71 - 6

71 - 7
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Garnituri interioare caroserie
71

1 2 3

1 - garnisaj stâlp faţă superior


2 - garnisaj stâlp mijloc
3 - garnisaj custodă

71 - 1
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Garnisaj stâlp faţă superior

DEMONTARE
Se demontează:
- planşa bord parte superioară (vezi capitolul 57);
- garnitura de etanşare a uşii faţă în zona de contact cu garnisajul stâlp faţă;
- şurubul (2) care fixează garnisajul pe dublura cadru lateral;
Se dezagrafează garnisajul stâlp faţă superior (1) şi se eliberează.

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.
Cuplul de strângere al şurubului este de 0,12 daNm.

71 - 2
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Garnisaj stâlp mijloc
71
DEMONTARE REMONTARE

Se deplasează scaunul faţă, astfel încât Se efectuează în ordine inversă operaţiei


să permită operatorului accesul la stâlpul de demontare.
mijloc. Cuplul de strângere al şuruburilor de
Se demontează: fixare centură este de 2,7 daNm, iar al
- parţial garniturile uşă faţă / spate ( şuruburilor care fixează garnisajul stâlp
în zonele de contact cu garnisajul stâlp mijloc este de 0,12 daNm.
mijloc); DEMONTARE
- şuruburile (2) şi (5) care fixează
centura faţă pe stâlpul mijloc la partea
superioară, respectiv inferioară;
- şuruburile (3) şi (4) care fixează
garnisajul stâlp mijloc pe dublură cadru
lateral.

Se eliberează garnisajul stâlp mijloc (1).

71 - 3
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Garnisaj custodă

DEMONTARE

Se demontează:
- ornamentul custodă;
- parţial garnitura de etanşare uşă spate în zona de contact cu garnisajul custodă;
- tableta spate;
- suportul tabletă (3) (vezi capitolul 74)
- şurubul (2) care fixează centura spate la partea superioară;
- şuruburile (4) şi (5) care fixează garnisajul custodă pe dublură cadru lateral.
Se dezagrafează garnisajul custodă (1).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


Cuplul de strângere al şurubului de fixare centură este de 2,7 daNm.

71 - 4
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Îmbrăcăminte pavilion 71

2 1

1- îmbrăcăminte pavilion
2- agrafe

DEMONTARE

Se declipsează lampa tip plafonieră şi se debranşează (vezi capitolul 81);


Se demontează:
- mânerele viraj (vezi capitolul 58);
- parasolarele (vezi capitolul 58);
- garnisajele stâlp faţă superior;
- senzorii volum (în cazul automobilelor dotate cu alarmă);
- garnisajele stâlp mijloc;
- garnisajele custodă.
Se dezagrafează îmbrăcămintea pavilion (1).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.

71 - 5
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Covor portbagaj

DEMONTARE

Se dezlipeşte covorul portbagaj de pe benzile autoadezive care sunt lipite pe planşeul


spate.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă demontării.

71 - 6
TABLETĂ SPATE
74

Tabletă spate - Suport lateral tabletă................................................................................... 74 - 1


TABLETĂ SPATE
Tabletă spate - Suport lateral tabletă
74
TABLETĂ SPATE

DEMONTARE

Se eliberează cordonul tabletei de pe


butonul (3), care este fixat pe chesonul
hayonului cu şurubul (2) şi piuliţa (4).
Se eliberează tableta spate (1) din canalul
suporţilor laterali.

2 3
4 Se demontează difuzorul din suportul
9 lateral tabletă.
8 REMONTARE

1 Se efectuează în ordine inversă operaţiei


de demontare.
Se verifică funcţionarea difuzorului spate.
5 6 7

SUPORT LATERAL TABLETĂ

Se debranşează bateria.
Se debranşează conectorul difuzor spate.
Se demontează şuruburile care fixează
spătarul banchetei pe suporţii acesteia.
Se rabate spătarul banchetei.
Se demontează:
- şurubul (8) din clipsul de menţinere (7)
care fixează suportul lateral tabletă pe
dublura cadru lateral;
- şuruburile (5) din clipsurile de menţinere
(6), care fixează suportul lateral tabletă pe
suportul banchetei.
Se declipsează suportul lateral tabletă din
garnisajul custodă.

74 - 1