Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ la MATEMATICĂ

Clasa a V -a

SUBIECTUL I (40 puncte) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele

1. Rezultatul calculului 1,3 + 4,2 este egal cu ..... .


2. Rezultatul calculului 2,5 ∙1,3 este egal cu ….. .
3. Dintre numerele 123,75 şi 123,743 mai mare este numărul ….. .
9
4. Fracția ordinară transformată in fractție zecimală va fi egală cu ….. .
12
5. Jumătatea numărului 4,72 este ….. .
48
6. Fracția obținută în urma simplificării cu 3 a fracției este …..
72
7. Scrieţi în ordine crescătoare numerele: 13,2 ; 0,7 ; 1,56 ; 0,65 ; 1,8.
8. Numiţi tipurile de unghiui învăţate cu exemple (desen şi notaţie).

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complet

1.

1
a) Efectuaţi: (1,2  0,13 + 6,25 : 2,5) : - 3,312
2

47 5
b) Scrieţi în ordine crescătoare numerele: ; 1,23; ; 1,56 şi 1,(25)
30 4
3
2. Calculaţi media aritmeticǎ a numerelor: a  0,7   9,5  2 ; b = din 700
20
23
c =1,12 -
50

3. Media aritmetică a trei numere este 16,5. Aflaţi numerele ştiind că primul număr este dublul celui
de-al treilea număr şi al treilea număr este 8,3.