Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. n = log 3 (( 7 −2 )( ))
7 + 2 = log3 ( 7 − 4 ) = 3p
= log3 3 = 1∈ ℕ 2p
2. f ( x) = g ( x ) ⇔ 2x −1 = x + 6x + 3 ⇔ x + 4x + 4 = 0
2 2
2p
Coordonatele sunt x = −2 și y = f ( −2 ) = −5 3p
3.
( x + 2 )3 = ( 2 − x )3 ⇔ x + 2 = 2 − x 3p
x=0 2p
4. Cifra zecilor poate fi aleasă în 4 moduri 2p
Pentru fiecare alegere a cifrei zecilor, cifra unităților se poate alege în 4 moduri, deci se pot
3p
forma 4 ⋅ 4 = 16 numere
5. NP = 2 2p
Punctul P aparține segmentului MN , deci MP = MN − NP = 1 3p
6. sin ( π − x ) = sin x , sin (π + x ) = − sin x , sin ( 2π − x ) = − sin x 3p
sin x + sin (π − x ) + sin (π + x ) + sin ( 2π − x ) = sin x + sin x + ( − sin x ) + ( − sin x ) = 0 , pentru
2p
orice număr real x
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  2 3 1 2 3 1
 
A ( 2,3) =  1 2 3  ⇒ det ( A ( 2,3) ) = 1 2 3 = 2p
 2 1 3 2 1 3
 
= 12 + 1 + 18 − 4 − 6 − 9 = 12 3p
b) n2 n 1 1 n 1 1 n 1

( ( ))
det A n 2 , n = 1 n2 ( )
n = n2 + n + 1 1 n2 ( )
n = n2 + n + 1 0 n2 − n n − 1 = 3p
n2 1 n 1 1 n 0 1− n n −1

( )
= n 2 + n + 1 ( n − 1)
2
( n + 1) ≥ 0 , pentru orice număr natural n 2p
c)  x2 + x 1 x   x3 + 2 x 2 + 1 2x x2 + x 
   
B =  2x x 2 1  ⇒ B ⋅ A ( x,0 ) = A ( x,0 ) ⋅ B =  3 x 2 + x x3 + 1 2x  3p
 2   3 
 x +1 x x   x + x 2 + 2 x x 2 + x x2 + 1 
   
Inversa matricei B este matricea A ( x,0 ) ⇔ B ⋅ A ( x,0 ) = A ( x,0 ) ⋅ B = I 3 , deci x = 0 2p
2.a) f (1) = n ⋅ 1n + 12 − n ⋅ 1 − 1 = 3p
= n + 1 − n − 1 = 0 , pentru orice număr natural n , n ≥ 3 2p
Probă scrisă la matematică M_mate-info Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

( ) ( ) ( ) ( )
b) Pentru n număr natural impar, n ≥ 3 , f −1 = n ⋅ −1 n + −1 2 − n ⋅ −1 − 1 = 0 , deci
2p
polinomul f este divizibil cu X + 1
f (1) = 0 ⇒ f este divizibil cu X − 1 , deci polinomul f este divizibil cu X 2 − 1 3p
c) 1
Dacă α ∈ ℚ \ ℤ este o rădăcină a polinomului f care are coeficienții întregi, atunci α = ,
d 1p
unde d ∈ ℤ \ {±1} este un divizor al lui n
*

f (α ) = 0 ⇒
n
d n
+
1
d 2

n
d
( )
− 1 = 0 ⇒ d n −2 d 2 + nd − 1 = n ⇒ d n− 2 n , deci d
n−2
≤n 2p
n−2
Cum d ≥ 2n− 2 > n pentru orice număr natural n , n ≥ 5 , obținem o contradicție, deci
2p
polinomul f nu are rădăcini în mulțimea ℚ − ℤ
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1
f ' ( x ) = ( arctg x ) '− ( x ) ' = 2
−1 = 2p
x +1
1 − x2 − 1 x2
= = − , x∈ℝ 3p
x2 + 1 x2 + 1
b) f ( x)  arctg x 
lim = lim  − 1 = −1 2p
x → +∞ x x → +∞  x 
π π
lim
x → +∞
( f ( x ) + x ) = lim ( arctg x − x + x ) =
x → +∞ 2
, deci dreapta de ecuație y = − x +
2
este
3p
asimptotă oblică spre +∞ la graficul funcţiei f
c) 1 −1
f ( x ) + g ( x ) = arctg x + arcctg x , x ∈ ℝ ⇒ ( f ( x ) + g ( x ) ) ' = 2
+ 2
= 0 , pentru orice
x +1 x +1 3p
număr real x
π π
Cum f ( 0 ) + g ( 0 ) = , obținem că f ( x ) + g ( x ) = , pentru orice număr real x 2p
2 2
2.a) 1 1 1
∫ ( )f x dx = ∫ e− x dx = −e− x
0
= 3p
0 0
1 e −1
= − +1 = 2p
e e
b) F este o primitivă a funcţiei f ⇒ F ′ ( x ) = f ( x ) , x ∈ ℝ 2p
2
F '' ( x ) = −2 x e − x < 0 pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) , deci funcția F este concavă pe ( 0,+∞ ) 3p
c) 1
1 1 n
I n+1 − I n = ∫ f ( x ) dx − ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx ≥ 0 , deci I n+1 ≥ I n , pentru orice număr
1p
1 1 1
n +1 n n +1
natural nenul n
1 1
2 1
0 ≤ I n = ∫ e − x dx ≤ ∫ 1 dx = 1 − < 1 , pentru orice număr natural nenul n
n 3p
1 1
n n
Șirul ( I n )n≥1 este monoton și mărginit, deci șirul ( I n )n≥1 este convergent 1p

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătați că numărul n = log 3 ( )
7 − 2 + log 3 ( )
7 + 2 este natural.
5p 2. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x − 1
și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = x 2 + 6 x + 3 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( x + 2 )3 = ( 2 − x )3 .
5p 4. Calculați câte numere naturale de două cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulțimii {0, 2, 4,6,8} .
 
5p 5. Punctele M , N și P verifică relația 2 MN + 3 NP = 0 . Calculați lungimea segmentului MP ,
știind că MN = 3 .
5p 6. Arătaţi că sin x + sin (π − x ) + sin (π + x ) + sin ( 2π − x ) = 0 , pentru orice număr real x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
x y 1
 
1. Se consideră matricea A ( x, y ) =  1 x y  , unde x și y sunt numere reale.
x 1 y 

5p a) Arătați că det ( A ( 2,3) ) = 12 .
2
( ( ))
5p b) Demonstrați că det A n , n ≥ 0 , pentru orice număr natural n .
5p c) Determinaţi numărul real x pentru care inversa matricei B = A ( x,0 ) ⋅ A ( x,0 ) este matricea
A ( x,0 ) .
2. Se consideră polinomul f = nX n + X 2 − nX − 1 , unde n este număr natural, n ≥ 3 .
5p a) Arătați că f (1) = 0 , pentru orice număr natural n , n ≥ 3 .
5p b) Arătați că, dacă n este număr natural impar, n ≥ 3 , atunci polinomul f este divizibil cu X 2 − 1 .
5p c) Arătați că, pentru orice număr natural n , n ≥ 5 , polinomul f nu are rădăcini în mulțimea ℚ − ℤ .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = arctg x − x .
x2
5p a) Arătați că f ' ( x ) = − , x∈ℝ .
x2 + 1
5p b) Determinați ecuația asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcției f .
π
5p c) Demonstrați că f ( x ) + g ( x ) = , pentru orice număr real x , unde g : ℝ → ℝ , g ( x ) = arcctg x + x .
2
2
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = e− x .
1
e −1
5p a) Arătaţi că ∫ f ( x ) dx = e
.
0
5p b) Arătaţi că orice primitivă a funcţiei f este concavă pe ( 0,+∞ ) .
1
5p c) Pentru fiecare număr natural nenul n , se consideră numărul I n = ∫ f ( x ) dx . Demonstrați că şirul
1
n
( I n )n≥1 este convergent.
Probă scrisă la matematică M_mate-info Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 20 = 2 5 2p
6−2 5 +2 5 =6 3p
2. f (0) = a − 2 2p
a−2=0⇔ a =2 3p
3. 7 − x =1 3 3p
x = 6 , care convine 2p
4. 50 p
Prețul după prima ieftinire este p − ⋅ p = , unde p este prețul inițial al tricoului 2p
100 2
p 50 p p
Prețul după a doua ieftinire este − ⋅ = , de unde obținem p = 40 de lei 3p
2 100 2 4
5.
MN = ( 0 − 2 )2 + ( 3 − 3)2 = 3p
=2 2p
6. AB 3 AB
sin C = ⇒ = 3p
BC 5 15
AB = 9 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. 3 ∗ ( −4 ) = 3 + ( −4 ) − 3 = 3p
= ( −1) − 3 = −4 2p
2. ( x ∗ y ) ∗ z = ( x + y − 3 ) ∗ z = ( x + y − 3) + z − 3 = x + y + z − 6 2p
x ∗ ( y ∗ z ) = x ∗ ( y + z − 3) = x + ( y + z − 3) − 3 = x + y + z − 6 = ( x ∗ y ) ∗ z , pentru orice
3p
numere reale x , y și z , deci legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă
3. x ∗ 3 = x + 3 − 3 = x 2p
3 ∗ x = 3 + x − 3 = x = x ∗ 3 , pentru orice număr real x , deci e = 3 este elementul neutru al
3p
legii de compoziție „ ∗ ”
4. ( a + 1010 ) ∗ (1010 − a ) = ( a + 1010 ) + (1010 − a ) − 3 = 1010 + 1010 − 3 = 3p
= 1010 ∗ 1010 , pentru orice număr real a 2p
5.
( )(
9 x = 3x + 9 − 3 ⇔ 3x + 2 3x − 3 = 0 ) 3p

Cum 3x > 0 , obținem x = 1 2p


6. n + ( n + 1) − 3 ≤ 2 ⇔ n ≤ 2 2p
Cum n este număr natural, obținem n = 0 , n = 1 sau n = 2 3p

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. 1 3
det M = = 1⋅ 4 − 2 ⋅ 3 = 3p
2 4
= 4 − 6 = −2 2p
2.  2018 3 
A ( 2017 ) = 2017 I 2 + M =   3p
 2 2021
Suma elementelor matricei A ( 2017 ) este egală cu 4044 2p
3.  7 15 
M ⋅M = = 3p
 10 22 
 5 15   2 0  1 3
= +  = 5  + 2 I 2 = 5M + 2 I 2 2p
 10 20   0 2   2 4
4.  5 3  5 3 5 3 3 3
 4 − 4   2 3  4 − 4   2 − 2 − 2 + 2   1 0 
A (1) ⋅  = ⋅ = =  = I2 2p
 − 1 1   2 5  − 1 1   5 − 5 − 3 + 5   0 1 
     
 2 2   2 2  2 2 2 2
 5 3  5 3 15 15   5 3
 4 −4  2 − 2 4 − 4  1 0  4 −4
  ⋅ A (1) =  =  = I 2 , deci matricea   este inversa
− 1 1   −1 + 1 − 3 + 5   0 1  − 1 1  3p
     
 2 2   2 2  2 2 
matricei A (1)
5. A ( a ) ⋅ A ( a ) = a 2 I 2 + 2aM + M ⋅ M 2p
1
a 2 I 2 + 2aM + M ⋅ M = a 2 I 2 + M + M ⋅ M ⇔ a = 3p
2
6. m +1 3
det ( A ( m ) ) = = m 2 + 5m − 2 2p
2 m+4
m 2 + 5m − 2 < 4 ⇔ m2 + 5m − 6 < 0 și, cum m este număr natural, obținem m = 0 3p

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Model
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
5p 1. Arătați că 2 3 − 5 + 20 = 6 .

5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x 2 + a − 2 . Determinați numărul real a , pentru care


f (0) = 0 .
3
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 7 − x =1.
5p 4. După două ieftiniri succesive cu câte 50% , un tricou costă 10 lei. Calculați prețul inițial al
tricoului.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( 2,3) şi N ( 0,3) . Calculați lungimea
segmentului MN .
5p 6. Calculaţi lungimea laturii AB a triunghiului ABC dreptunghic în A , ştiind că BC = 15 și
3
sin C = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y − 3 .
5p 1. Arătați că 3 ∗ ( −4 ) = −4 .
5p 2. Arătați că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p 3. Verificaţi dacă e = 3 este elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
5p 4. Demonstrați că ( a + 1010 ) ∗ (1010 − a ) = 1010 ∗ 1010 , pentru orice număr real a .

5p 5. Determinați numărul real x pentru care 9 x = 3x ∗ 9 .


5p 6. Determinați numerele naturale n pentru care n ∗ ( n + 1) ≤ 2 .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1 3 1 0
Se consideră matricele M =   , I2 =   şi A ( a ) = aI 2 + M , unde a este număr real.
 2 4 0 1
5p 1. Arătați că det M = −2 .
5p 2. Calculați suma elementelor matricei A ( 2017 ) .
5p 3. Arătați că M ⋅ M = 5M + 2 I 2 .
 5 3
 − 
5p 4. Arătați că inversa matricei A (1) este matricea  4
4
.
− 1 1 
 
 2 2 
( )
5p 5. Determinați numerele reale a pentru care A ( a ) ⋅ A ( a ) = A a 2 + M ⋅ M .

5p 6. Determinați numărul natural m pentru care det ( A ( m ) ) < 4 .

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. n ( n + 2 ) < 14 și n ∈ ℕ ⇒ n = 0 sau n = 1 sau n = 2 3p
Suma elementelor mulțimii este egală cu 0 + 1 + 2 = 3 2p
2. b =1 2p
a ( x + 1) + 1 = ax + 1 + 2 , pentru orice număr real x ⇒ a = 2 3p
3. ( x + 2 )( x + 8) > 0 2p
Mulțimea soluțiilor inecuației este ( −∞, −8 ) ∪ ( −2, +∞ ) 2p
4. Numărul submulțimilor ordonate cu două elemente din {1, 3, 5, 7, 9} este egal cu A52 = 3p
= 20 2p
5. M (1, 4 ) este mijlocul segmentului BC 2p
Coordonatele simetricului punctului A faţă de punctul M sunt x = 2 și y = 6 3p
6. EF = 3 2p
3
∆DEF este dreptunghic în E , deci sin D = 3p
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 0 1
det A = 0 −1 1 = 0 + 0 + 0 − ( −1) − ( −1) − 0 = 3p
1 −1 0
=1+1 = 2 2p
b)  2 −1 1  3 0 1
   
A ⋅ A =  1 0 −1 , A ⋅ A ⋅ A =  0 1 1 2p
1 1 0  1 −1 2 
  
3 0 1 1 0 1 1 0 0
     
 0 1 1  = x  0 −1 1  + y  0 1 0 ⇔ x =1 , y = 2 3p
 1 −1 2     0 1 
   1 −1 0  0
c)  2 0 1
 
B =  0 0 1 ⇒ det B = 2 2p
 1 −1 1
 
1 1 
2 −2 0 
 
−1  1
−1
1
B = 3p
2 2 
 
0 1 0 
 
 

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a) 2 9 = 22 log3 9 = 22⋅2 = 3p
4
= 2 = 16 2p
b) x 2 log3 3
= 25 ⇔ x = 25 2
2p
x = −5 care nu convine, x = 5 care convine 3p
c)
( )
2 log3 x
x y = x 2log3 y = x log3 y = y 2 = 3p

= y 2log3 x = y x , pentru orice x, y ∈ M 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
f ′( x) =
( e x ) '⋅ ( x − 1) − e x ⋅ ( x − 1) ' = 2p
( x − 1)2
e x ( x − 1) − e x ex ( x − 2)
= = x ∈ (1, +∞ )
, 3p
( x − 1)2 ( x − 1)2
b) f ′( x) = 0 ⇔ x = 2 2p
x ∈ (1,2] ⇒ f ' ( x ) ≤ 0 , deci f este descrescătoare pe (1, 2] și x ∈ [ 2, +∞ ) ⇒ f ' ( x ) ≥ 0 , deci
3p
f este crescătoare pe [ 2, +∞ )
c) f ( x ) ≥ f ( 2 ) , pentru orice x ∈ (1, +∞ ) 2p
x x−2
e e
f ( 2 ) = e 2 , deci ≥ e2 ⇔ ≥ 1 ⇔ e x −2 − x + 1 ≥ 0 , pentru orice x ∈ (1, +∞ ) 3p
x −1 x −1
2.a) π π
3 3
π
∫ f ( x ) dx = ∫ sin x dx = − cos x 3 = 3p
0 0 0
1 1
= − +1= 2p
2 2
b) π π π π
2 2 2
π 2
∫ x f ( x ) dx = ∫ x sin x dx = ∫ x ( − cos x ) dx = − x cos x 2 + ∫ cos x dx =
' 3p
0 0 0 0 0

π
π π π
=− ⋅ cos + 0 ⋅ cos 0 + sin x 2 = sin − sin 0 = 1 2p
2 2 2
0
c) π π π
4 4 4
1 − cos 2 x
V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫ sin 2 x dx = π ∫ dx = 2p
0 0 0
2
π π
π π π π 2 π (π − 2 )
= x 4 − sin 2 x 4 = − = 3p
2 4 8 4 8
0 0

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
{
5p 1. Arătați că suma elementelor mulțimii n ∈ ℕ n ( n + 2 ) < 14 este egală cu 3. }
5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = ax + b . Determinați numerele reale a și b , știind că
f ( 0 ) = 1 și f ( x + 1) = f ( x ) + 2 , pentru orice număr real x .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale inecuaţia ( x + 5 ) − 9 > 0 .
2

5p 4. Determinaţi numărul submulțimilor ordonate cu două elemente ale mulțimii {1, 3, 5, 7, 9} .


5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 0, 2 ) , B ( 3,5 ) şi C ( −1,3) . Determinaţi
coordonatele simetricului punctului A faţă de mijlocul segmentului BC .
5p 6. Calculaţi sinusul unghiului D al triunghiului DEF , știind că semiperimetrul triunghiului DEF
este egal cu 6 , DE = 4 și DF = 5 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 0 1 1 0 0
   
1. Se consideră matricele A =  0 −1 1  și I 3 =  0 1 0  .
 1 −1 0  0 0 1
   
5p a) Arătați că det A = 2 .
5p b) Determinați numerele reale x și y pentru care A ⋅ A ⋅ A = xA + yI 3 .
5p c) Determinați inversa matricei B = A + I 3 .
2. Pe mulţimea M = ( 0, +∞ ) se defineşte legea de compoziţie x y = x 2log3 y .
5p a) Arătați că 2 9 = 16 .
5p b) Determinați numărul real x , x ∈ M pentru care x 3 = 25 .
5p c) Demonstraţi că legea de compoziţie „” este comutativă.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
e
1. Se consideră funcţia f : (1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x −1
e x ( x − 2)
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , x ∈ (1, +∞ ) .
( x − 1)2
5p b) Determinați intervalele de monotonie a funcției f .
5p c) Demonstrați că e x −2 − x + 1 ≥ 0 , pentru orice x ∈ (1, +∞ ) .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = sin x .
π
3
1
5p a) Arătaţi că ∫ f ( x ) dx = 2 .
0
π
2
5p b) Arătați că ∫ x f ( x ) dx = 1 .
0
5p c) Determinaţi volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcției
 π
g : 0,  → ℝ , g ( x ) = f ( x ) .
 4

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. n = 16 + 8 − 2 2 = 2p
2
=4+2 2 −2 2 =4=2 3p
2. f ( a ) = a2 − a + 2 , g ( a ) = a + 1 2p
a 2 − a + 2 = a + 1 ⇔ a 2 − 2a + 1 = 0 ⇔ a = 1 3p
3. 2 2
2x − 6x + 5 = x − 2x + 1 ⇒ x − 4x + 4 = 0 2 3p
x = 2 care convine 2p
4. Prima cifră se poate alege în 5 moduri 1p
Pentru fiecare alegere a primei cifre, a doua cifră se poate alege în câte 4 moduri 1p
Pentru fiecare alegere a primelor două cifre, a treia cifră se poate alege în câte 3 moduri,
3p
deci se pot forma 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60 de numere
5. m AB = −1 , deci panta dreptei d este md = −1 2p
 1 3
Mijlocul segmentului OA este punctul M 1,  , deci ecuația dreptei d este y = − x + 3p
 2 2
6.
( sin x + 7 cos x )2 = sin 2 x + 14sin x cos x + 49cos2 x 2p

( 7sin x − cos x )2 = 49sin 2 x − 14sin x cos x + cos2 x ⇒ ( sin x + 7 cos x )2 + ( 7sin x − cos x )2 =
3p
( )
= 50sin 2 x + 50cos 2 x = 50 sin 2 x + cos 2 x = 50 , pentru orice număr real x

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.a) 1 2 1 2
A(0) =   ⇒ det ( A ( 0 ) ) = = 2p
0 1 0 1
=1− 0 =1 3p
b) 1 2   1 2   2 4
A ( m ) + A ( −m ) =  + = = 3p
 m m + 1  −m − m + 1  0 2 
1 2
= 2  = 2 A ( 0 ) , pentru orice număr real m 2p
0 1
c)  1 2 −1  −3 2
A ( 2) =   , det ( A ( 2 ) ) = −1 ⇒ ( A ( 2 ) ) =   3p
 2 3  2 −1
−1  −3 2  1 2  7 6
X = ( A ( 2 ) ) ⋅ A ( 5) ⇒ X =   ⇒ X =  2p
 2 −1 5 6   −3 −2 
2.a) x y = 3 xy + 3x + 3 y + 3 − 1 = 2p
= 3 x ( y + 1) + 3 ( y + 1) − 1 = 3 ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice numere reale x și y 3p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b)  2  2  1
x  −  = 3 ( x + 1)  − + 1 − 1 = 3 ( x + 1) ⋅ − 1 = 3p
 3  3  3
= x + 1 − 1 = x , pentru orice număr real x 2p
c) 3 ( n + 1) n − 1 < 17 ⇔ n + n − 6 < 0 2
3p
n ∈ ( −3, 2 ) și, cum n este număr natural, obținem n = 0 , n = 1 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( 2 x + 6 )( x − 2 ) − ( x 2 + 6 x ) ⋅1
f ′( x) = = 3p
( x − 2 )2
x 2 − 4 x − 12 ( x − 6 )( x + 2 )
= = , x ∈ ( 2, +∞ ) 2p
( x − 2 )2 ( x − 2 )2
b) f ( x) x2 + 6 x
lim = lim =1 2p
x → +∞ x x → +∞ x ( x − 2 )
2
+ 6x − x2 + 2x
x 8x
lim
x → +∞
( f ( x ) − x ) = lim
x → +∞ x−2
= lim
x → +∞ x − 2
= 8 , deci dreapta de ecuație
3p
y = x + 8 este asimptotă oblică spre +∞ la graficul funcției f
c) 32
f '' ( x ) = , x ∈ ( 2, +∞ ) 3p
( x − 2 )3
f '' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( 2, +∞ ) ⇒ f nu are puncte de inflexiune 2p
2.a) 1 1 1 1
∫( ) ( ) 1
e x + 1 f ( x ) dx = ∫ e x + 1 ⋅ dx = ∫ 1 dx = x = 3p
0 0 ex + 1 0 0
=1− 0 =1 2p
b) 1 1 1 1

∫ f ( x ) dx = ∫ x ( e )
x x
+ 1 dx = ∫ xe x dx + ∫ xdx = 2p
0 0 0 0
1 x2 1 1 3
= ( x − 1) e x + =1+ = 3p
0 2 0 2 2
c) 1 1
ex ex
g ( x) = ⇒V =π ∫ g 2
( x ) dx = π ∫ dx = 2p
ex + 1 0 0 ex + 1
1
(
= π ln e x + 1 ) 0 = π ln e 2+ 1 3p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătați că numărul n = 8 ( )
2 + 1 − 2 2 este pătratul unui număr natural.

5p 2. Se consideră funcțiile f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − x + 2 și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = x + 1 . Determinați


numărul real a pentru care f ( a ) = g ( a ) .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x 2 − 6 x + 5 = x − 1 .
5p 4. Determinaţi câte numere naturale de trei cifre distincte au cifrele elemente ale mulțimii {1, 2, 3, 4, 5} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,1) şi B ( 3,0 ) . Determinaţi ecuația dreptei d
care trece prin mijlocul segmentului AO și este paralelă cu dreapta AB .
5p 6. Arătați că ( sin x + 7 cos x ) + ( 7sin x − cos x ) = 50 , pentru orice număr real x .
2 2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1 2 
1. Se consideră matricea A ( m ) =   , unde m este număr real.
 m m + 1
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = 1 .
5p b) Demonstrați că A ( m ) + A ( −m ) = 2 A ( 0 ) , pentru orice număr real m .
5p c) Determinați matricea X ∈ M2 ( ℝ ) pentru care A ( 2 ) ⋅ X = A ( 5 ) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x y = 3 xy + 3 x + 3 y + 2 .
5p a) Arătați că x y = 3 ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice numere reale x și y .
 2
5p b) Arătați că x  −  = x , pentru orice număr real x .
 3
5p c) Determinați numerele naturale n pentru care n ( n − 1) < 17 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x2 + 6x
1. Se consideră funcţia f : ( 2, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x−2
( x − 6 )( x + 2 ) , x ∈ ( 2, +∞ ) .
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) =
( x − 2 )2
5p b) Determinați ecuația asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Demonstrați că funcţia f nu are puncte de inflexiune.
1
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x
.
e +1
1

∫ (e )
+ 1 f ( x ) dx = 1 .
x
5p a) Arătaţi că
0
1
x 3
5p b) Arătați că ∫ f ( x ) dx = 2 .
0
5p c) Determinaţi volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcției
g : [ 0,1] → ℝ , g ( x ) = e x f ( x ) .
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1