Sunteți pe pagina 1din 1

4.

Numere complexe

24
1. Calculaţi: a)  1  i  ; b)  1  1  ; c)
1 2 1
     ;
 2  1  i 1  i  1  2i 1  2i
8i 2 i
2. Să se calculeze modulul numărului complex: a) z 7  4i
; b)
2i
z
; c) z 3+4i)4 .
1 1 1 1
3. Să se calculeze modulul numărului complex: a) z i i2... i9 ; b) z = 17 + 33 + 55 - 443 .
i i i i
1 i
4. Să se determine partea imaginară a numerelor: a) 1  i   1  i  ; b) z 
10 10
.
1 i
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţiile: a) 2z  z  3  4i ; b) x 2  3x  4  0 ,
c) 2z  3z  15  i ; d) 3z  2z  1  i  3  6i ; e) z  z  1 i .
25i 67 i
; b) 1+ i  ; c) 5 - 12i - 12 + 5i ; d)
25 25 20
6. Calculaţi: a) + - ;
3  4i 3  4i 4i 4i
z  7i
7. Aflaţi numărul complex z ce satisface relatia: a)  6 ; b) z  2z  3  i.
z
8. Să se calculeze: a) 1i1i2 1i3 ...1i2014; b) 4  3i  2  i ; c)  1  2i  3i  1  .
4

3  4i 1  2i  
 5 
9. Fie z un număr complex. Să se arate că dacă numărul 2z  3z este real atunci şi z este număr real.
2
 1 1 
10. Să se arate că urmatoarele numere sunt reale: a) 1  3i  1  3i ; b)    .
1  3i 1  3i 1 i 1 i 
11. Fie z o rădăcină a ecuaţiei z2 2z 4 0. Să se calculeze modulul lui z.
z  z2
12. Calculaţi expresia E = 1 , unde z1, z2 sunt rădăcinile ecuaţiei: z2 – 2z + 5 = 0.
z1 z 2  1
1  3i
13. Formati ecuaţia de gradul doi cu rădăcinile z1 şi z2 unde z1  2  i și z 2  .
1 i
14. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţiile :
a) z  2 z  4  0 ; z 2  3z  3  0
2
b) c) x2 2x + 4 0; d) x2 8x + 25 0.
x  2   y  3 i
15. Să se determine x,y  R, care verifică egalitatea = 1 – 3i;
y 1
2i
16. Aflaţi conjugatele numerelor complexe: z1 = i10 + i11 , z 2 = 1- 2i   i - 2  , z3 = .
3i
1 1 1
17. Să se calculeze: a) i i2 ....i10; b) i i3 i5 i7 ; c) 1  2i 2  1  2i 2 ); d) 1    ;
i i 2 i3
1 1  2i 2i
18. Să se calculeze partea imaginară si partea reala a numerelor: z1  ; z2  ; z3  .
1 i 1  2i 2  3i
x
19. Fie x1 , x2 soluţiile ecuaţiei x2 x 1 0. Demonstraţi că 2  1  .
x
x1 x2
20. Se consideră ecuaţia x2 + 3x + 3 = 0, cu rădăcinile x1 , x2 . Calculaţi:
1 1 x2 x1 x2 2 x12
a) x1 + x2 ; b) x1
2
 x 2 ; c) x13
2
 x 23 ; d)  ; e)  ; f)  .
x1 x2 x1 x2 x1 x2