Sunteți pe pagina 1din 12

CLASA: a II-a B

INSTITUTOR: Pererva Mihaela


OBIECTUL: Matematică
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 30 (fără şi
cu trecere peste ordine ) – exerciţii şi probleme
TIPUL LECŢIEI: consolidare

OBIECTIVE DE REFERINTA:
1.3 să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: cu numere naturale de la 0 la
30 fără şi cu trecere peste ordin
2.1.să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a)cognitive
O1: Să efectueze operaţii de adunare şi de scădere în concentrul 0 – 30, cu trecere
peste ordin şi fără trecere peste ordin;
O2: să afle termenul necunoscut într-o operaţie de adunare sau scădere a două numere
naturale;
O3: să rezolve corect problema propusă;
O4: să compună o problemă după un exercitiu dat
O5: să utilizeze limbajul matematic adecvat.
b)afectiv
Cultivarea interesului pentru orele de matematica si rezolvarea de exercitii si
probleme.

RESURSE:→ procedurale: exerciţiul, explicaţia, conversaţia,


problematizarea,metoda ciorchinelui, jocul didactic

→ materiale: fişe de muncă independentă si pe grupe, planşe, jetoane


→bibliografice:- „Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/
învăţătorilor – curriculum pentru clasele I şi a II-a”, Ministerul
educaţiei, cercetării şi tineretului, Centrul naţional de formare
a personalului din învăţământul primar, Bucureşti, 20003
-
-„Metodica predării matematicii la clasele I-IV”,Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988

2
Nr.
crt DEMERS OB DURA METODE MIJLOA
METODIC OP ELEMENTE ESENTIALE DE CONTINUT TA CE
1. Asigur condiţiile psihopedagogice necesare bunei desfăşurări a lecţiei.
MOMENT Clasa este împărţită în 3 grupe. Lecţia se desfăşoară sub formă de concurs între 2 min.
INTRODUC grupe în mai multe etape. Pentru fiecare sarcină corect rezolvată, elevii primesc
TIV puncte. Câştigătoare este echipa care are cele mai multe puncte. Conversatia
2. CAPTAREA Se face prin descoperirea unor personaje din desenele animate care vor 2 min. jetoane
ATENŢIEI reprezenta mascotele celor 3 echipe. Conversaţia

3. VERIFICAREA Verificarea temei se face cantitativ şi calitativ.


TEMEI 2 min

4. REACTUALIZA
REA Verificarea cunoştinţelor teoretice se realizează pe baza metodei
CUNOŞTINŢE „CIORCHINELE”. 6 min
LOR O5 Pe tablă sunt scrise cuvintele „Operaţii aritmetice” – concept de bază pentru
metoda ciorchinelui. Schema rezultată va fi comentată de elevi. (Anexa 1) Conversaţia
 Cum se numesc numerele care se adună?
 Cum se numeşte rezultatul adunării? plansa
 Cum se numeşte numărul care se scade?
 Cum se numeşte numărul din care se scade?
 Cum se numeşte rezultatul scăderii? Exerciţiul
 Cum verificăm corectitudinea unei operaţii de adunare sau scădere?

Exerciţii de calcul oral:


5+7= 24 + 5 = 13 + 7 =
O1 12 - 8 = 29 - 7 = 21 - 3 =
Mă gândesc la un număr. Adun 8 şi obţin 23. La ce număr m-am gândit?
În parc erau 10 copii. Câţi copii au plecat dacă au rămas 6?
Ghicitoare:
„ Iată acolo pe imaş
sunt 30 de iepuraşi
4 pleacă, unul vine
Cine ştie oare
Câţi sunt la numărătoare?”
( 30 – 4 + 1 = 27 )
4. ANUNŢAREA Se prezintă tema lecţiei şi obiectivele operaţionale ale acesteia. 2 min Conversaţia
TEMEI ŞI A
OBIECTIVELOR
CONCURS - Campionii
5. DIRIJAREA Copii sunt împărţiţi în 3 grupe. Fiecare grupă poartă numele unei mascote
INVATARII (Alba ca Zapada, Pinochio, Peter Pan). Pentru fiecare sarcină corect rezolvată, Conversaţia
elevii primesc puncte. Explicaţia

SARCINA NR. 1 20 min


Exerciţiul
Jocul didactic „ Predă ştafeta”. Jocul didactic
O1 La tablă sunt scrise trei coloane de exerciţii. Fiecare echipă trimite câte un
O2 reprezentant care va rezolva primul exerciţiu, apoi predă ştafeta următorului
coechipier. Câştigă echipa care termină cel mai repede şi corect coloana de
exerciţii.
Muncă in echipa planse
SARCINA NR.2
O3 Pe 3 planse sunt scrise cateva exercitii .Vor iesi pe rand din fiecare echipa si le
vor rezolva.Primesc puncte pentru fiecare exercitiu rezolvat corect.

O4 SARCINA NR. 5
Fiecare echipa va primi cate o fisa cu exercitii, pe care o vor rezolva impreuna. ( Fise de
anexa 1 ) lucru

4
SARCINA NR. 3
Echipele vor rezolva problema de pe plansa de la tabla .

SARCINA NR. 4
Elevii trebuie să compună o problemă după un exercitiu dat.

6. ASIGURAREA
FEED – BACK- Fiecare elev primeşte o fişă de evaluare (anexa 2). Primii cinci elevi care vor
rezolva repede şi corect exerciţiile de pe fişă vor fi declaraţi campioni şi vor Fise de
ULUI
aduce puncte echipei din care fac parte. exercitiul lucru
8 min

TEMA PENTRU Tema pentru acasa va fi : culeger pag 25/ex 3,4,5


ACASA
7.

Grupa cu un punctaj mai mare este declarată câştigătoare şi va fi recompensată


8. cu o medalie. 3 min.
APRECIERI SI Se fac aprecieri asupra lecţiei. conversatia
CONCLUZII Se comunică tema pentru acasă:
FINALE

5
6
FISA DE MUNCA INDEPENDENTA

1. Calculaţi:
8 + 3=____
14 – 7 =___
9 + 14=____
22 – 9=_____

2.Aflaţi numărul necunoscut:


a) 12 + a = 17
__________________
__________________
__________________
______________________

3. Aflaţi:
a) numărul cu 9 mai mic decât 11;
______________________________________________
b) suma numerelor 8 şi 6;
_____________________________________________________

4. Într-un parc s-au plantat 25 stejari, iar castani cu 7 mai puţin.


Câţi castani s-au plantat în parc?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________
FISA DE LUCRU PE GRUPE

1. Completează tabelul:

a 17 14 15

b 5 14 8
a+b
a - b

2. Din suma numerelor 13 şi 15 scade numărul14.


Ce rezultat ai obţinut?

3. Afla termenul necunoscut:


a + 7= 20 a – 8 = 16

4. La o librarie s-au adus intr-o zi 12 carti, iar a doua zi cu 8 mai


multe. Cate carti s-au adus a doua zi?

8
FISA DE LUCRU PE GRUPE

1. Completează tabelul:

a 13 16 12

b 5 8 6
a+b
a - b

2. Din diferenta numerelor 18 şi 9 scade numărul 4.


Ce rezultat ai obţinut?

3. Afla termenul necunoscut:


a + 6= 12 a – 5 = 11

4. La o librarie s-au adus intr-o zi 12 carti, iar a doua zi cu 8 mai


putine. Cate carti s-au adus a doua zi?

9
FISA DE LUCRU PE GRUPE

1. Completează tabelul:

a 21 19 24

b 5 6 5
a+b
a - b

2. La suma numerelor 13 şi 8 aduna numărul 7.


Ce rezultat ai obţinut?

3. Afla termenul necunoscut:


a + 5= 28 a – 9 = 21

4. La o librarie s-au adus intr-o zi 12 carti, iar a doua zi cu 9. Cate


carti s-au adus in total?

10
FISA DE LUCRU PE GRUPE

1. Calculati:
13 +7 =
23 – 4 =
17 +3 =
15 – 8 =

2. Aflati suma numerelor: 12 si 7, 19 si 4

3. Afla termenul necunoscut:


a + 5= 28 a – 9 = 21

4. La o librarie s-au adus intr-o zi 17 carti, iar a doua zi cu 3. Cate


carti s-au adus in total?

11
Anexa 1 Operaţii aritmetice

Adunarea

Scădere
a
Termeni Sumă
sau
Total Descăzut Scăzător

Diferenţ
ă
Proba prin sau
adunare şi Rest
prin scădere

12