Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 19.03.2018
Clasa: a VI-a
Obiectul: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Literatura folclorică. Opera epică în versuri.
Subiectul: Amintiri din copilărie. Caracterizarea personajului principal
Tipul lecției: Dobândire de noi cunoștințe

Competențe generale:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de comunicare monologată şi dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
Competențe specifice:
1.2. să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
2.1. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral;
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul unui text citit
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic;
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
Obiective operaționale
La finalul lecției elevii vor fi capabili de:
O1: Prezentarea personajelor și clasificarea lor în funcție de participarea la acțiunea
textului;
O2: Indicarea trăsăturilor fizice și morale ale lui Nică,
O.3: Ilustrarea caracteristicilor lui Nică cu argumente din text,
O.4: Indicarea caracteristicilor mătușii Măriuca;
O.5: Ilustrarea caracteristicilor mătușii Măriuca cu exemple din text;
O.6: exprimarea propriilor opinii față de personajele textului.
RESURSE ȘI STRATEGII DIDACTICE
1. metode şi procedee: conversaţia, conversţia euristică, învățarea prin descoperire,
lectura,
2. forme de organizare: activitate frontală dirijată, individuală, pe grupe,
3. mijloace didactice: fişe de lucru, creta, tabla, manualul- Limba și literatura română,
manual pentru clasa a VI-a, Anca Șerban, Sergiu Șerban, Editura All,

Bibiografie:

 Anca Șerban, Sergiu Șerban, Limba și literatura română. Manual


pentru clasa a VI-a, Editura ALL, București, 2017.
 Vistian Goia, Didactica limbii și literaturii române pentru
gimnaziu și liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
 Mușata Bocoș și Dana Jucan, Teoria și metodologia instruirii și
teoria și metodologia evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007.

Desfășurarea activității

1.Moment organizatoric (1 min.)

Se face prezența, se verifică scrierea datei corecte pe tablă;

2. Verificarea cunoștințelor anterioare și a temei (6 min)

Amintiri din copilărie, de Ion Creangă- momentele subiectului și moduri de expunere.


Elevii citesc tema.

3.Anunțarea subiectului şi a obiectivelor (2 min.)

Profesorul anunță titlul lecției și prezintă obiectivele.

4.Conducerea procesului de dobândire de noi cunoștințe (34 min)


Care sunt personajele participante la acțiunea textului din manual?
Personajele participante la acțiunea textului sunt: Nică- personaj principal; mătușa
Măriuca, Smaranda și moșneagul –personaje secundare; humuleșteanul - personaj episodic.
Profesorul împarte elevilor o fișă de lucru pentru caracterizarea personajelor. Le explică
ce au de făcut, și anume, să o completeze ajutându-se de fragmentul din manual. Vor indica mai
întâi trăsăturile lui Nică și le vor argumenta la nivelul textului.
Vor continua cu trăsăturile mătușii Măriuca, așa cum apare în text.
Elevii vor consulta fragmentul și vor indica trăsăturile mătușii Măriuca pe care le vor
ilustra cu argumente.
5.Asigurarea feed-backului (5min)

Li se solicită elevilor să își exprime părerea față de personajele întâlnite în operă.

Elevii își exprimă pererea fașă de trăsăturile și comportamentul personajelor.


6.Asigurarea retenţiei şi a transferului (1 min.)

Elevii vor avea ca temă, de redactat o compunere în care să caracterizeze personajul


principal al operei

7. Aprecieri asupra activității (1 min.)

- Profesorul face aprecieri asupra activității

CARACTERIZAREA PERSONAJELOR
Numele Ce spune Ce spun Cum se comportă Ce spune Părerea mea
persona- naratorul despre celelalte personajul personajul despre personaj
jului personaj personaje

Nică

Mătușa

Măriuca
Moșnea-
gul