Sunteți pe pagina 1din 2

Trei tipuri de organizatoare grafice utilizate în lecțiile cu conținut demografic*

Prof. Ioan Mărculeț


Prof. Vasile Mărculeț

Organizatoarele grafice sunt metode (tehnici) de învățare activă care facilitează


sintetizarea materialelor informative, schematizând ideile. Ele ajută pe profesor să stabilească
obiectivele lecției, să identifice punctele tari și punctele slabe ale elevilor pentru a oferi sprijin
etc., iar pe elevi să coreleze ceea ce știu cu ceea ce urmează să învețe și cu ceea ce va trebui să
răspundă.
Organizatoarele grafice se pot utiliza pentru esențializarea structurală a informației în mai
multe moduri: descriptiv, comparativ, secvențial, de tip cauză-efect, problematizat etc.
În rândurile de mai jos, o să prezentăm trei tipuri de organizatoare grafice întrebuințate în
procesul de predare-învățare a lecțiilor cu conținut demografic.

 Organizatoarele grafice ale caracteristicilor sunt utilizate pentru specificarea unor


însușiri. Exemplu: Caracteristicile populației aborigene din Australia.

 Organizatoarele grafice cronologice (sub formă de trepte) sunt folosite pentru


ordonarea informațiilor în ordinea anilor. Exemplu: Evoluția numerică a populației mondiale,
între anii 1800 și 2011.

*
Material publicat în Revista „Mediensis”, nr. VIII, 2017, p. 46.
 Organizatoarele grafice de tip cauză-efect sunt utilizate pentru evidențierea cauzelor și
efectelor unor fenomeme demografice. Exemplu: Efectele socio-demografice ale îmbătrânirii
populației.

Bibliografie selectivă:
Dulamă Maria Eliza, Metode, strategii și tehnici didactice activizante cu aplicații în geografie,
Edit. Clusium, Cluj-Napoca, 2002.
***Educatori pentru societatea cunoașterii. Metode de fixare, consolidare și evaluare,
Inspectoratul Școlar al Județului Bihor.