Sunteți pe pagina 1din 11

MBTI

Cum a fost conceput


Testul a fost dezvoltat de Isabel Briggs Myers pornind de la teoriile
psihologului Karl Jung incepand cu anii 1940. Ea a dorit sa transpuna aceste
teorii intr-un limbaj care sa poata fi inteles si de un neinitiat. Acest test
apartine acum companiei Consulting Psychologist Press, este conceput
pentru aproximativ 20 de limbi straine si este interpretat de catre analisti
licentiati. Testul este incontinuu dezvoltat ca urmare a cercetarilor si a miilor
de subiecti intervievati.
Modelul de baza
Mayers considera ca exista patru tipuri primare de personalitate. Asta nu
inseamna ca intr-un om nu se gaseste decat un tip sau altul, ci ca el are
preferinta pentru unul dintre ele. Pentru a ilustra aceasta idee Mayers a facut
referire la modul in care ne utilizam manile: desi noi ne utilizam ambele
maini de multe ori mana dreapta (in cazul in care nu suntem stangaci) este
cea care actioneaza, cealalta fiind utilizata doar pentru suport.

I Orientarea energetica introvertit sau extrovertit


Fiecare om are doua fete, una este indreptata catre evenimente, oameni,
lucruri, cealalta este indreptata catre ganduri, dorinte, idei, imaginatie.
Aceste doua moduri sunt complementare si tin de natura noastra, dar
oamenii sunt in mod innascut mai atrasi de una dintre lumi, cea interioara
sau cea exterioara. Astfel caracterul introvertit sau extrovertit va fi mai
puternic in dezvoltarea personalitatii si va juca rolul dominant in ceea ce
priveste comportamentul.

Extrovertit:
- întâi actioneaza si apoi se gandeste - se simte rau daca nu are contact cu
lumea exterioara
- deschis la oameni si lucruri este motivat in primul rand de catre acestea
- ii place diversitatea si schimbarea in relatiile cu alti oameni.

Introvertit: întâi gândeste si apoi actioneaza


- are nevoie in mod regulat de izolare pentru a-si reincarca bateriile
- motivatia vine din interior; mintea este uneori atat de activa incat nu
mai percepe ce se intampla in exterior
- prefera relatia si comunicarea cu o singura persoana comunicarii cu un
grup.

1
II Intelegerea - observatie sau intuitie
Creierul nostru observa sunete, imagini, mirosuri, toate caracterizand
prezentul. El face categorii, organizeaza, memoreaza ceea ce este aici si
acum. Aceasta parte a creierului inregistreaza realitatea.
Partea intuitiva a creierului nostru incearca sa inteleaga, sa interpreteze si
sa creeze tipologii explicative generale a ceea ce este observat. Ea face
speculatii pornind de la posibilitati si incearca sa prezica viitorul. Este
imaginativa si conceptuala.
Desi ambele moduri de a percepe realitatea sunt necesare si utilizate de
catre toti oamenii fiecare dintre noi are in mod instictiv tendinta de a
favoriza una in detrimentul celeilalte.
Observatie:
- traieste mental in prezent
- a fi practic si a utiliza solutii de bun simt vine in mod automat
- retine detaliat ceea ce s-a intamplat in trecut
- pentru a ajunge la lucruri noi cel mai bine este sa porneasca de la
experienta trecuta
- ii plac informatiile clare, complete ; nu ii place sa presupuna atunci
cand faptele sunt neclare.
Intuitie:
- traieste mental in viitor
- utilizarea imaginatiei si crearea/inventarea de noi posibilitati este
automata
- cand isi aduce aminte de ceva isi aduci aminte si de context, tipologie,
conexiuni
- improvizeaza cel mai bine pornind de la intelegerea teoretica
- se simte comfortabil atunci cand informatiile sunt ambigue, amalgamate
si presupunerea este importanta
III. Judecarea si luarea deciziilor
Partea care gandeste a creierului nostru analizeaza informatia intr-un mod
detasat, obiectiv. Ea in mod sistematic pleaca de la fapte pentru a deduce si a
ajunge la concluzii intr-un mod sistematic. Ea ne releva natura noastra
logica.
Partea sentimentala a creierului nostru ajunge la concluzii intr-un mod
mai global si in functie de atasamente, de ceea ce ne place sau nu, de
impactul pe care concluziile il au asupra celorlalti, de valorile umane,
estetice. Este vorba de natura noastra subiectiva.
Noi utilizam ambele moduri de a ajunge la concluzii, dar atunci cand
ajungem la concluzii controversate una dintre ele prevaleaza.

2
Cognitiv:
- se cauta instinctiv fapte si o structura logica intr-o situatie de decizie
- atentia este indreptata catre obiective si catre ceea ce este de facut
pentru a le atinge
- poate stabili cu usurinta un obiectiv si sa faca o analiza critica
- accepta conflictul ca pe ceva natural in relatiile cu alti oameni
Sentimental:
- in situatii de decizie se raporteaza instinctiv la sentimente personale si
la impactul pe care deciziile il au asupra celorlalti oameni
- atentia este indreptata catre nevoile oamenilor
- cauta in mod natural intelegere si opinii acceptate de cat mai multi
- este stresat de situatiile conflictuale; are o reactie negativa la lipsa de
armonie.

IV Raportul cu lumea exterioara


Oamenii folosesc atat judecata (gandire si sentiment) cat si perceptia
(observatie si intuitie) pentru a memora informatii, pentru a pune gandurile
in ordine, pentru a lua decizii.
Cei care pun accent pe judecata se raporteaza la lume din perspectiva
unui plan si au tendinta de a organiza ceea ce ii inconjoara, de a fi pregatiti,
de a lua decizii si de a incheia o situatie in modul in care doresc.
Stilul perceptiv ia lumea exterioara asa cum este, o adopta si se adapteaza
la ea in mod flexibil, este receptiv la noi oportunitati, la schimbari de planuri
Judecata:
- planifica in amanunt inainte de a actiona
- se concetreaza asupra actiunilor care privesc un anumit obiectiv, doar
dupa ce l-au atins pe acesta merg mai departe
- muncesc cel mai bine si nu sunt stresati doar atunci cand nu sunt in
intarziere
- isi organizeaza viata in functie de obiective, termene si proceduri
standard
Perceptie:
- se simte confortabil atunci cand actioneaza fara nici un plan, acesta se
va crea pe parcurs
- ii place sa aiba mai multe sarcini odata, ii place varietatea si sa imbine
munca cu joaca
- nu are probleme cand este presat de timp
- in mod instinctiv ocoleste acele sarcini care ii obtureaza flexibilitatea,
libertatea si varietatea.

3
E-75% dintre americani; 10s/titlu I- gândesc, apoi acŃionează
televiziune - ascltă în detrimentul vorbirii
- acŃionează, apoi gândesc
- S senzaŃie: ce este? - N: intuiŃie- ce poate fi?
- V,A,K - ImplicaŃii şi deducşii,
- Detalii, realităŃi în organizaŃie subtilităŃi, tipare
- Literali - PosibilităŃi în organizaŃie,
metafore
- T: gândire; decizii obiective, - F: sentiment; decizii
raŃionale subiective, empatici
- MotivaŃi de dorinŃa de reuşită - MotivaŃi de dorinŃa de a fi
apreciaŃi
J: judecători; organizaŃi, orientaŃi - P: perceptivi; spontani, amână
spre produs luarea deciziilor, orientaŃi spre
- timpul e o resursă finită proces
- timpul e elastic

Permutarea acestor patru preferinte duce la 16 tipuri de personalitate care


formeaza baza modelului Myers. Fiecarui tip de personalitate i se potrivesc
anumite meserii, raspunde mai bine la un anumit mod de a i te adresa.

ENFJ
Puncte tari Puncte slabe
- iubitori de oameni - pot fi implicaŃi excesiv în
- se simt conectaŃi personal la problemele altora
toate lucrurile - pot fi uşor dezamăgiŃi sau
- idealişti, foarte dedicaŃi deziluzionaŃi
oamenilor şi cauzelor pe care le - nu-şi cunosc limitele, pot fi orbi la
respectă fapte obiective, în folosul păstrării unor
- energici, entuziaşti, relaŃii
perseverenŃi şi conştiincioşi - uşor de jignit, putând ajunge la
- diplomaŃi, promovează reacŃii iraŃionale
armonia în jur
- iau decizii mai degrabă pe
baza a ccea ce simt despre o situaŃie

INFJ
Puncte tari Puncte slabe

4
- trăiesc într-o lume a ideilor, - pot fi absorbiŃi de idee, lipsiŃi
principii ferme şi integritate de spirit practic
personală - dedicaŃi principiilor personale,
- loiali, dedicaŃi şi idealişti se pot opune modificării unei decizii
- caută să impună acceptarea de tip tunel
ideilor lor; se încred în deciziile lor - pot fi surzi la obiecŃiile altora
- sunt motivaŃi de o viziune - exagerează cu reglemetările,
interioară pe care o apreciază mai perfecŃionişti
mult decât orice altceva - au dificultăŃi în rezolvarea
- excelenŃi conducători, cu conflictelor din cadrul relaŃiilor
viziune
- stil de conducere democratic,
influenŃează părerile altora cu
integritate morală
- unidirecŃionali în focalizarea
atenŃiei
- obişnuiesc să aibă un grup
restrâns de prieteni vechi

ENFP
Puncte tari Puncte slabe
- plini de entuzias şi de idei noi - au dificultăŃi în a se concentra
- sunt interesaŃi de posibilităŃi, asupra unui singur lucru
păstrează deschise cât mai multe - întâmpină dificultăŃi în
opŃiuni selecŃionarea celei mai bune
- curioşi, preferă să înŃeleagă alternative
decât să judece - la un proiect partea amuzantă e
- apreciază mai mult decât orice rezolvarea problemei iniŃiale, apoi îşi
inspiraŃia, adesea fiind inventatori pierd interesul
ingenioşi - le lipseşte capacitatea de
- lucrează bine în echipă şi se management al timpului
simt stimulaŃi de prezenŃa altora - nu culeg toate informaŃiile de
- tratează oamenii cu simpatie şi care au nevoie, fiind tentaŃi să-şi
căldură, sunt interesaŃi de folosească imaginaŃia pentru a
dezvoltarea altora improviza
- dezorganizaŃi, riscă să rămână
mereu la stadiul de “idee sclipitoare”

INFP
Puncte tari Puncte slabe

5
- apreciază armonia interioară - ilogici, pot foarte uşor migra
mai mult decât orice altceva în misticism
- se simt motivaŃi de credinŃa - îşi urmăresc idealul cu
într-un ideal rigiditate şi rigoare logică, în
- sunt interesaŃi de posibilităŃile detrimentul trecerii la acŃiune
aflate dincolo de ceea ce este deja - pot ajunge la autoacuzare, la
cunoscut, energiile lor fiind auto-perceperea ca incompetenŃi
focalizate asupra unui ideal - le lipseşte asertivitatea, fiindu-
- excelentă perspectivă pe le greu să refuze
termen lung
- au standarde interioare extrem
de înalte
- la exterior se arată reci,
rezeervaŃi; în realitate sunt sensibili
şi empatici, preferând comunicarea
scrisă
- sunt prietenoşi, dar evită
socializarea superficială

ENTJ
Puncte tari Puncte slabe
- conducători şi factori de - iau uneori decizii în pripă, fără
decizie, fiind fericiŃi să-i dirijeze pe să mai verifice datele încă o dată
alŃii în acŃiunea de trasformare a unei - pot fi duri, obtuzi, nerăbdători
viziuni în realitate şi insensibili faŃă de sentimentele
- excelenŃi planificatori pe oamenilor
termen lung - pot critica automat altă idee
- logici şi analitici, vor încerca decât a lor
să perfecŃioneze orice sistem cu care - nu acceptă sfaturile altora
iau contact
- apreciază doar adevărul şi sunt
convinşi doar de argumente logice
- lucrează cu plăcere în
probleme teoretice complexe, fiind
preocupaŃi de consecinŃele viitoare
ale faptelor
- lideri înnascuŃi, vor prelua
conducerea oricărei situaŃii, fiind
buni organizatori

6
- competitivi, impulsionează şi
pe cei pe care-i conduc

INTJ
Puncte tari Puncte slabe
- perfecŃionişti, au încredere în - pot cere prea mult de la sine şi
propriile idei originale de la alŃii
- Logici, critici, ingenioşi - desconsideră valorile altora
- ExigenŃi cu ei înşişi şi cu alŃii, - autoritari, nu obişnuiesc să
sceptici în faŃa opoziŃiei încurajeje pe alŃii să le combată
- se conformează regulior doar părerile
dacă le consideră utile - orientaŃi spre viitor, pot scăpa
- lucrează cu uşurinŃă cu concepte unele realităŃi ale clipei prezente
complexe - lucrează singuri, nu sunt jucători
- gânditori strategici, pot distinge de echipă, încăpăŃânaŃi şi autoritari
cu uşurinŃă punctele tari şi slabe ale
oricărei situaŃii
- dacă ideea le aparŃine, pot
invvesti niveluri incredibile de
concentrare, energie şi ambiŃie

ENTP
Puncte tari Puncte slabe
- iubesc provocările - ignoră uneori modalităŃile
- entuziaşti şi ingenioşi, sunt clasice de a face lucrurile,
vorbăreŃi dispreŃuind rutina
- centraŃi pe autodezvoltare, - le lipseşte deliberarea şi, odată
sunt întreprinzători înnascuŃi ce problemele majore au fost
- sunt atenşi la toate depăşite, se năpustesc la următoarea
posibilităŃile, fascinaŃi de ideile noi provocare
- operează pe baza impulsurilor - pot fi insensibili şi lipsiŃi de
creative, apreciind în primul rând tact, nesinceri
creativitatea - nepăsători faŃă de planurile şi
- deŃin excelente capacităŃi proiectele altora, capricioşi
analitice, buni gânditori strategici - pot părea aroganŃi
- testează limitele celor din jur
şi consideră că majoritatea regulilor
sunt create pentru a fi ocolite
- caută să-i înŃeleagă pe ceilalŃi,
evită încadrarea în tipare

7
INTP
Puncte tari Puncte slabe
- soluŃionează probleme - pot trece cu vederea ceea ce
conceptuale, intelectuali şi logici, cu conteză pentr alŃii
străfulgerări de o creativitate - reticenŃi în a exprima
excepŃională aprecieri, pot face fixaŃie pe o eroare
- tăcuŃi, rezervaŃi, universul minoră, putând stopa întregul plan
interior e absorbit de analiza din acest motiv
problemelor - se plictisesc de detaliile
- critici, precişi, sceptici rutiniere
- sunt convinşi numai de - onestitatea lor analitică poate
raŃionamente logice jigni
- ingenioşi şi originali -
- puternică pornire spre
competenŃa personală, provoacă şi pe
alŃii în autoperfecŃionare
- nu sunt buni organizatori ai
oamenilor, mai mult lucrează cu
sisteme conceptuale
-

ESTJ
Puncte tari Puncte slabe
- excelează în realizarea practică - dictatoriali, impunând altora
a proiectelor propriile norme
- responsabili, conştiincioşi - nu sunt interesaŃi de impactul
- deciziile sunt adesea bazate pe deciziilor lor asupra altora
experienŃa anterioară - rigizi în gândire, pot pierde
- realişti, practici şi prozaici, cu oportunităŃi oferite de creativitate
greu pot fi convinşi de altceva decât
logica
- tradiŃionali

ISTJ
Puncte tari Puncte slabe
- AtleŃii serioşi, responsabili ai - au tendinŃa de a se pierde în
societăŃii detaliile unui proiect

8
- Practici şi realişti, prozaici şi - rigizi, refuză alte puncte d
meticuloşi vedere
- Teribil de precişi şi metodici, - au dificultăŃi în înŃelegerea
cu mare putere de concentrare nevoilor altora, nu-şi exteriorizează
- Au idei de neclintit, bine sentimentele
elaborate şi sunt greu de distras - impun altora propriile păreri şi
- Sistematici şi organizaŃi, se aşteaptă ca toŃi să fie logici
precauŃi şi tradiŃionali

ESFJ
Puncte tari Puncte slabe
- sunt motivaŃi să ajute pe alŃii - preferă să evite conflictele
în mod practic - acordă prea mare importanŃă
- responsabili, prietenoşi şi opiniilor persoanelor la care Ńin
înŃelegători - le vine greu să spună nu
- doritori să placă, sunt vorbăreŃi - iau lucrurile foarte personal,
şi amabili fiindu-le greu să facă sau să accepte
- au nevoie să fie apreciaŃi, fiind critici
foarte sensibili la critică - deliberarea este scăzută şi nu
- prozaici şi organizaŃi, atenŃi la obişnuiesc să caute variante
fapte şi detalii alternative
- au un puternic simŃ al datoriei, -
se implică în comitete şi organizaŃii
- se implică în momentele
festive

ISFJ
Puncte tari Puncte slabe
- Loiali, devotaŃi plini de - trăiesc total clipa prezentă,
compasiune şi receptivi faŃă de percepând mai greu posibilele
sentimentele altora consecinŃe ale unei acŃiuni
- Realişti, cu picioarele pe - pot obosi cu uşurinŃă, pentru
pămând, preferă persoanele liniştite că fac totul singuri
- Le place ca lucrurile să fie - au nevoie de un timp mai
prezentate clar şi explicit îndelungat pentru aprofundarea
- Meticuloşi şi sistemetici în problemelor tehnice, fiind excesiv
îndeplinirea sarcinilor planificaŃi
- Le place să ajute în mod

9
practic, tangibil
- TăcuŃi şi modeşti, îşi folosesc
căldura personală pentru a comunica,
protectori devotaŃi ai prietenilor
- Respectă obligaŃiile

ESTP
Puncte tari Puncte slabe
- sunt optimişti, spontani, se - nu planifică lucrurile, sunt
bucură de clipa prezentă haotici
- extrem de realişti, curioşi şi - acceptă multe solicitări, se pot
fini observatori trezi supraaglomeraŃi
- acceptă lucrurile aşa cum sunt, - pot fi lipsiŃie de tact şi pot
fiind lipsiŃi de prejudecăŃi şi toleranŃi ignora sentimentele altora, pot fi
- buni practicieni percepuŃi ca vulgari
- găsesc repede soluŃii logice şi - au tendinŃa de a sări la
fireşti, fără să cheltuiască prea multă următoarea urgenŃă de îndată ce au
energie detensionat o situaŃie
- buni negociatori
- pragmatici, iau decizii bazate
pe logică
- populari şi relaxaŃi în
majoritatea situaŃiilor mondene

ISTP
Puncte tari Puncte slabe
- direcŃi, oneşti şi pragmatici, - taciturni, au dificultăŃi în a
preferând acŃiunea în detrimentul partaja informaŃii şi sentimente
conversaŃiei - manifestă dorinŃa de a
- foarte buni în perceperea beneficia de timp liber, reducând
proporŃiilor, buni mecanici, bună efortul în orice proiect
manualitate - neglijenŃi, nehotărâŃi
- tind să ia decizii logice - se plictisesc uşor
- buni obesrvatori, au respect
pentru fapte
- tăcuŃi şi rezervaŃi, pot părea
reci
- răspund la provocări imediat
- le plac obiceiurile sportive şi
viaŃa în aer liber

10
ESFP
Puncte tari Puncte slabe
- Plini de vervă - responsabilităŃile sunt adesea
- Adaptabili şi relaxaŃi, calzi, neglijate
prietenoşi - au dificultăŃi cu autodisciplina
- Entuziaşti şi cooperanŃi, se - nu au un viitor organizat, nu
ocupă de mai multe lucruri simultan au planuri alternative
- Observatori realişti, nu se - iau decizii fără să analizeze
încred în explicaŃii teoretice consecinŃele logice
- Au memoria amanuntelor şi - vad doar laturile pozitive ale
capacitatea de a aborda practic prietenilor
persoane şi evenimente
- Plini de tact şi înŃelegători, le
place să ajute
- Le plac surprizele

ISFP
Puncte tari Puncte slabe
- blânzi, sensibili, se exprimă - se straduiesc excesiv să
prin acŃiuni şi nu prin cuvinte îndeplineascaă dorinŃele altora
- modeşti şi rezervaŃi - nu au perspectivă vată
- răbdători şi flexibili - vulnerabili la critici
- lipsiŃi de spirit dominator - pot abandona totul pentru o
- acceptă cu nonşalanŃă activitate frivolă
comportamentul altora
- buni planificatori pe termen
scurt
- executanŃi de încredere

11