Sunteți pe pagina 1din 3

departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului

ANUL I - 2017-2018: MODELE GLOBALE, ARHITECTURI LOCALE


Lect. dr. arh. Toader POPESCU

TEMĂ DE LUCRU INDIVIDUALĂ

URBANISM ȘI SISTEMATIZARE PÂNĂ LA AL DOILEA RĂZBOI


MONDIAL

POSIBILE TEME DE CERCETARE / BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ:

1. București: Planul General de Sistematizare (1921) vs. Planul Director de Sistematizare


(1935) – probleme specifice
LASCU, Nicolae, Legislaţie şi dezvoltare urbană, Bucureşti 1831-1952, Teză de
doctorat, București, 1997
PĂNOIU, Andrei, „Planul director de sistematizare a municipiului București și studiile
premergătoare lui” în Evoluția orașului București, Ed. Arhitext, București, 2011, pp.
202-215
POPESCU, Toader, CALOTĂ, Irina, „Planurile de sistematizare ale orașelor din
România”, în Confluențe arhitecturale, București, Ed. Ozalid, 2018
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘRI, Planul Director de Sistematizare, Rezumat
al Memoriului Justificativ, București, Bucovina, 1935 [pe site-ul www.digibuc.ro]
SFINȚESCU, Cincinat, Pentru București. Noi studii urbanistice, București, I.A.G.
„Bucovina”, f.a. [1932] [pe site-ul www.digibuc.ro]
SFINȚESCU, Cincinat, Studiu asupra planului general de sistematizare a capitalei,
București, Tip. „Jockey-Club”, f.a. [1919] [pe site-ul www.digibuc.ro]
UDREA, Andreea, Bucureștiul interbelic – urbanism și societate. Planurile urbanistice
ale Bucureștiului, prima jumătate a secolului XX, teză de doctorat, București, UAUIM,
2013

2. Reflectarea problemelor moderne ale sistematizării în revista „Urbanismul” (1932-


1941)
Colecția revistei Urbanismul (1932-1941) [la biblioteca UAUIM și partial pe site-ul
www.digibuc.ro]

3. Cincinat Sfințescu și rolul său în profesionalizarea urbanismului românesc


SFINȚESCU, Cincinat, „Urbanism în general și în România în special”, în Buletinul
Societății Politecnice, nr. 10 (1931): pp. 1396-1437
UDREA, Andreea, CALOTĂ, Irina, „Getting Global, Staying Local. The Turmoil of the
First Steps towards Scientific Urban Planning – the Case of Cincinat Sfinţescu”, în
sITA – studies in History and Theory of Architecture, nr. 2 (2014): pp. 34-51
departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului
ANUL I - 2017-2018: MODELE GLOBALE, ARHITECTURI LOCALE
Lect. dr. arh. Toader POPESCU

UDREA, Andreea, POPESCU, Toader, CALOTĂ, Irina, Cincinat Sfințescu.


Începuturile urbanismului românesc, București, Ed. Universitară „Ion Mincu”, 2015
UDREA, Andreea, POPESCU, Toader, CALOTĂ, Irina, PĂUN-CONSTANTINESCU,
Ilinca, Cincinat Sfințescu. Arhivă organizată și interpretată teoretic, www.sfintescu.ro
LASCU, Nicolae, „Cincinat Sfințescu - teoretician al urbanismului” în Arhitectura, nr. 2
(1989): pp.45-50

4. Personalități ale urbanismului românesc în prima jumătate a sec. XX (altele decât


Cincinat Sfințescu)
POPESCU, Toader, CALOTĂ, Irina, „Planurile de sistematizare ale orașelor din
România”, în Confluențe arhitecturale, București, Ed. Ozalid, 2018
UDREA, Andreea, Bucureștiul interbelic – urbanism și societate. Planurile urbanistice
ale Bucureștiului, prima jumătate a secolului XX, teză de doctorat, București, UAUIM,
2013
***, „Necrolog. Alexandru Davidescu”, în Urbanismul nr. 3-4 (1937): 83-84
PATRULIUS, Radu. „Roger H. Bolomey”. Arhitectura 1 (1982): 48-56
VERNESCU, Dumitru, „Profesorul arhitect Ion Al Davidescu, 3 aprilie 1890-31 martie
1980 (necrolog)” în Arhitectura nr. 5 (1980): p. 8.

5. Parcelări, împroprietăriri și extinderi ale orașelor în prima jumătate a sec. XX


CALOTĂ, Irina, Dincolo de centru. Politici de locuire în București, 1910-1944, Ed.
Ozalid, București, 2017
MIHNEA, Diana. Orașele Transilvaniei în perioada interbelică. Implicații urbanistice
ale legislației de împroprietărire, teză de doctorat, București, UAUIM, 2015
SUDITU, Bogdan, Bucureștiul în locuințe și locuitori de la începuturi până mai ieri
(1459-1989), București, Ed. Compania, 2016
Revista Urbanismul – Serie Nouă, nr. 7-8 / 2010-2011 – Dosarul „Momente de
urbanism românesc”

6. Operațiuni urbanistice de amploare în București în perioada interbelică


LASCU, Nicolae, Legislaţie şi dezvoltare urbană, Bucureşti 1831-1952, Teză de
doctorat, București, 1997
MACHEDON, Luminiţa, SCOFFHAM, Ernie, Romanian Modernism: The Architecture
of Bucharest 1920-1940, Ed. Mitt Press, London, 1999
PĂNOIU, Andrei, Evoluția orașului București, Ed. Arhitext Design, București, 2011
SFINȚESCU, Cincinat, Pentru București. Noi studii urbanistice, București, I.A.G.
„Bucovina”, f.a. [1932] [pe site-ul www.digibuc.ro]
CELAC, Mariana, CARABELA, Octavian, MARCU-LAPADAT, Marius, București –
arhitectură. Un ghid adnotat, București, OAR, 2016
GIURESCU, Constantin C., Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în
zilele noastre, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966
departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului
ANUL I - 2017-2018: MODELE GLOBALE, ARHITECTURI LOCALE
Lect. dr. arh. Toader POPESCU

Format lucrare:
Lucrarea va conţine în mod obligatoriu o parte teoretică (cercetare fundamentală, bazată pe
bibliografia furnizată sau pe alte surse, identificate de student) și o serie de exemple / studii de
caz (cercetare aplicată, bazată pe cercetare bibliografică și de teren), care să susțină partea
teoretică. Se vor preda cca 5-7 pagini de text (corp de literă de 11, la 1,5 rânduri), însoțite de o
parte grafică (fotografii, planuri etc.) și de bibliografie. Preluarea informațiilor dintr-o sursă va fi
menționată în mod explicit de-a lungul lucrării prin note de subsol.

Condiții de desfășurare:
a. Discuție (individuală și colectivă) cu studenții care doresc să lucreze pe aceste teme:
marți, 8 mai, 10.30-12.30 (sala se va stabili ulterior)
b. Predare lucrare: joi, 17 mai, 13.30-15.30, sala C
Nu pot fi predate lucrări al căror subiect nu au fost discutat în prealabil cu îndrumătorul, iar
discuția nu poate avea loc la o altă dată decât cea stabilită. Discuțiile trebuie să probeze
existența unui demers prealabil de cercetare și analiză din partea studentului.

Lect. dr. arh. Toader POPESCU

S-ar putea să vă placă și