Sunteți pe pagina 1din 3

STUDIU DE CAZ - ANALIZA COMPETITIVITATII SECTORULUI DE IMM

DIN ROMANIA

Conform datelor Institutului National de Statistica, la 31 decembrie 2009 numarul si


structura operatorilor economici era urmatoarea:
- regii autonome: 110;
- societa si comerciale pe actiuni: 32.584, din care 845 nou înfiintate, respectiv 8.394
operatori activi;
- societati cu raspundere limitata: 1.187.065, din care 104.234 nou înfiintate,
respectiv 485.471 operatori activi;
- alte forme de organizare: 34.242, din care operatori activi 3.960;
- societati cooperatiste: 5.397, din care 1.918 operatori economici activi.
În continuare, analiza activitatii firmelor la nivelul anului 2009 se va efectua
dezvoltând informatiile celor 617.405 firme care au depus si le-au fost omologate situatiile
financiare pentru anul fiscal respectiv.
In ceea ce priveste distributia teritoriala a firmelor, se poate observa o puternica
diversificare in teritoriu, cea mai mare concentrare inregistrandu-se la nivelul municipiului
Bucuresti - Ilfov 144.018 firme.
Conform statisticilor, se remarca puternice diferentieri intre regiunile de dezvoltare ale
tarii, indicand faptul ca mediul de afaceri este mai mult sau mai putin favorabil desfasurarii
activitatilor agentilor economici, cele mai mari valori ale densitatii inregistrandu-se in
regiunea Bucuresti-Ilfov (23,33%), la extrema cealalta aflandu-se regiunea Sud Vest (7,43%).
Dupa dimensiune, preponderente sunt microintreprinderilor (90,38%), firmele mari, cu
peste 250 de salariati detinand o pondere redusa in totalul firmelor active (0,31% din totalul
pe economie), regiunea Bucuresti avand cel mai ridicat procent – 48,5%, iar Sud Vest cel mai
scazut – 4,6%. De asemenea, se remarca faptul ca, din totalul firmelor active, 97,8%
realizeaza o cifra de afaceri de pana la 2 milioane de euro, dintre care 92,12% sunt
microintreprinderi, avand pana la 10 salariati.
In cadrul prezentei lucrari, s-a realizat o ancheta pe baza unui chestionar cu intrebari
deschise aplicat intreprinzatorilor, aria geografica de cuprindere incluzand judetele Iasi,
Botosani, Neamt, Suceava, Bacau, Vaslui, cea mai mare parte dintre firmele investigate fiind
microintreprinderi, avand sub 5 ani vechime. In ceea ce priveste forma juridica, 87,47% din
firme sunt societati cu raspundere limitata, care isi desfasoara activitatea in comert – 38,60%.
Astfel, avand la baza ancheta desfasurata, se pot desprinde o serie de aspecte
importante cu privire la competitivitatea sectorului IMM-urilor din Romania, in context
european si la decalajele care exista intre firmele din tara noastra si firmele din tarile
dezvoltate.
Un prim factor care vine in spirijinul IMM-urilor si ar putea sa duca la cresterea
competitivitatii acestora, il reprezinta accesarea unor fonduri structurale ce sunt destinate
eliminarii disparitatilor economice si sociale intre regiuni, avand ca scop realizarea coeziunii
economice si sociale. Astfel, in urma sondajului realizat in randul intreprinzatorilor romani,
doar 46,55% intentioneaza sa acceseze fonduri structurale, din care 64,52% sunt abia in
stadiul de informare, proportiile firmelor crescand odata cu amplificarea marimii IMM-ului
(intreprinderile mijlocii detin cele mai mari procentaje). Dupa forma juridica, cea mai mare
proportie este detinuta de SA-uri – 59,18%, iar in ceea ce priveste sectorul in care activeaza
IMM-ul, un interes mai mare in accesarea fondurilor structurale se observa in randul firmelor
din industrie, cel mai scazut inregistrandu-se in randul celor din transporturi.
De asemenea, pentru formarea unei imagini ample cu privire la sectorul IMM-urilor
din Romania, o importanta mare o au activitatile de planificare / previzionare desfasurate in
cadrul acestora. Potrivit anchetei, putem observa ca 53,33% din totalul firmelor realizeaza
aceasta activitate prin elaborarea de planuri si politici anuale, 13,59% dintre IMM-uri
elaboreaza strategii pe 3-5 ani si un procent de 35,61% nu desfasoara activitati de planificare.
In ciuda decalajului dintre firmele din tarile dezvoltate si cele autohtone, la nivelul
competitivitatii, in ceea ce priveste aspectele de ordin strategic tara noastra se apropie de
celelalte state europene.
Analizând IMM-urile în functie de marime, tragem concluzia ca ponderea firmelor în
care se elaboreaza planuri, politici si strategii creste direct proportional cu dimensiunea
acestora.
Luând în considerare IMM-urile dupa forma lor de organizare juridica, constatam ca în
SA-uri se elaboreaza planuri/politici anuale si strategii în proportii mai ridicate (78,72% si
21,28%), iar întreprinderile altfel organizate juridic înregistreaza ponderea cea mai mare de
companii în cadrul carora nu se planifica activitatile (44,00%).
Analiza pietelor pe care IMM-urile îsi desfac produsele evideniaza ca 69,52% dintre
întreprinderi actioneaza numai pe piaa locala si naionala, 39,22% din firme au în vedere
numai piata locala, 18,56% vizeaza piaa Uniunii Europene, 6,28% îsi vând
produsele/serviciile în alte tari europene, iar 3,46% dintre companii se orienteaza si catre
pietele unor tari din afara Europei. Observam ca aproape 40% din IMM-uri se focalizeaza în
exclusivitate asupra pietelor locale, întrucât talia mai redusa nu le confera forta economica de
a patrunde si pe alte piete.