Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU”

Str. Ştefan cel Mare, 483


Brăila - cod 810102
Tel: 0239/ 619784 Fax: 0239/ 644570
e-mail : sc17ecaterinateodoroiu@yahoo.com

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PE


ANUL ŞCOLAR 2017-2018

1. Evaluarea rezultatelor învăţării: statistica, rezultate simulări, teste inițiale, teste


sumative, evaluare naţională (unde este cazul)
Catedra Istorie/Cultură civică/Educație socială

Statistica notelor obținute la testarea inițială la disciplina istorie clasa a V-a A și clasa a V-a
B

Clasa Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7

VA 21 1 11 9

VB 14 1 9 4

2. Realizarea activităţilor extracurriculare


Ziua Holocaustului în România – prezentarea filmului documentar ,,Holocaustul uitat”
Participarea la proiectul de voluntariat ,,Volundar” inițiat de Colegiul Tehnic ,,Edmond
Nicolau”(noiembrie 2017) participarea în cadrul concursului proiect național ,,Marea Unire”,
simpozion și concurs național organizat de Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi” din Craiova,
simpozionul național ,,Pământul este casa noastră”, organizat de Colegiul Tehnic ,,C.D.
Nenițescu”, proiectul concurs ,,Toleranță – respect și promovarea diversității
culturale”(premiul III obținut de elevii Chirchiboiu Andreea, Sandu Andreea, Isim Alexandru,
Băbălău Dumitru,Gheorghe Antonel, Pîrvu Elena)), faza județeană a concursului național
,,Călători prin istorie”(premiul III la secțiunea teatru, echipa clasei a VII-a A).
Vizitarea expozițiilor temporare de la Muzeul Brăilei - ,,Obiecte școlare”, ian. 2017 și ambalaje
de dulciuri, iunie 2018
3. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică: publicaţii, participarea
cadrului didactic la concursuri, simpozioane, participare la cursuri de perfecţionare.

Simpozionul Naţional ,,Marea Unire de la 1918”, organizat de Liceul Teoretic ,,Tudor


Arghezi” din Craiova, Simpozionul Național ,,Pământul este casa noastră” , organizat de Colegiul
Tehnic ,,C.D. Nenițescu” din Brăila, workshop-ul ,,Mijloace și metode pentru optimizarea integrării
copiilor cu CES”, desfășurat la Școala Liteni – Iași, pe 14.05.2018, Simpozionul județean
,,Comunicarea interculturală în situații educaționale”(16.02.2018), organizat de Școala Gimnazială ,,I.L.
Caragiale”, întâlnirea din cadrul Proiectului Erasmus+ nr. 2017-1-FR01-KA201-037510
articole publicate în revistele simpozioanelor ,,Marea Unire de la 1918” și ,,Pământul este casa
noastră”.
4. Proiecte și parteneriate
a. Proiecte educaționale ( nivelul școlii/ CAEJ/CAERI/CAEN)
Titlu proiect Parteneri Activități proiect sem I
Proiect județean,,Volundar” Colegiul Tehnic ,,Edmond Work-shop la C.T. ,,Edmond
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU”

Str. Ştefan cel Mare, 483


Brăila - cod 810102
Tel: 0239/ 619784 Fax: 0239/ 644570
e-mail : sc17ecaterinateodoroiu@yahoo.com
Nicolau” Nicolau”
Proiect județean ,, ,,Toleranță – Școala ,,Anton Pann” Concurs, 16 nov. 2017
respect și promovarea diversității
culturale”
Proiect CAERI ,,Marea Unire” Liceul Teoretic ,,Tudor Simpozion și concurs – dec.
Arghezi” Craiova 2017
Proiect CAERI Simpozionul C.T. ,,C.D. Nenițescu” Simpozion cadre didactice și
Național ,,Pământul este casa concurs elevi – 22 mai 2018
noastră”
Proiect județean Simpozionul Școala Gimnazială ,,I.L.
județean,,Comunicarea Caragiale”
interculturală în situații
educaționale”(16.02.2018)
b. Dezvoltare parteneriate ( parteneri sociali, autorități locale) – detaliere

Parteneriatul cu Muzeul Brăilei ,,Carol I”, CSEI, Școala ,,I.L. Caragiale”, Școala ,,AL.I
Cuza”, în cadrul proiectului ,,Pe urmele strămoșilor”, în cdrul căruia au avut loc : serbarea de 1
Decembrie la Muzeul Brăilei, vizitarea expoziției dedicate Reginei Maria, la Muzeul Brăilei,
confecționarea de mărțișoare și donarea lor unui centru de îngrijire a vârstnicilor, vizitrea
centrului vechi al orașului ,,La pas prin sufrageria orașului”(12.06.2018).
5. Promovarea imaginii şcolii.