Sunteți pe pagina 1din 1
Mai multe Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analizarea traficului.
Mai multe Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analizarea traficului.
Mai multe Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analizarea traficului.

Mai multe

Mai multe Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analizarea traficului. Adresa

Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analizarea traficului. Adresa dvs. IP și agentul de utilizare sunt trimise către Google împreună cu valorile privind performanța și securitatea pentru

maria.virsta@gmail.com

OK

asigurarea calității serviciului, generarea statisticilor de utilizare, detectarea și remedierea abuzurilor.

Cornelia Vîju Bun venit, pe blogul meu!
Cornelia Vîju
Bun venit, pe blogul meu!

PROIECT DIDACTIC, Dezvoltare personală, Clasa Pregătitoare

Unitatea de învățământ:

Data:

Propunător:

Clasa: Pregătitoare Aria curriculară: Om și societate Disciplina: Dezvoltare personală Unitatea de învaţare : Uneori am nevoie de ajutor Subiectul activităţii: Regulile noastre – reguli de comunicare în activitatea școlară Tipul de activitate: consolidare și sistematizare a cunoștințelor Forma de realizare: activitate integrată Discipline integrate: DP, CLR, MM, AVAP Competenţe specifice vizate:

DP:

2.2 Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară

3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar

CLR:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;

AVAP:

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;

MM:

2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;

11% Nou Nou
11% Nou Nou
11%
11%
Nou
Nou
11% Nou Nou
11% Nou Nou
11% Nou Nou
11% Nou Nou
11% Nou Nou
Nou
Nou
11% Nou Nou
apelând la diverse forme de exprimare; 11% Nou Nou CAUTĂ PE BLOG Căutare Obiective operationale: Cognitive

CAUTĂ PE BLOG

forme de exprimare; 11% Nou Nou CAUTĂ PE BLOG Căutare Obiective operationale: Cognitive O1 – să

Căutareforme de exprimare; 11% Nou Nou CAUTĂ PE BLOG Obiective operationale: Cognitive O1 – să recunoască

Obiective operationale:

Cognitive O1 – să recunoască regulile școlare din textul poeziei citită de propunător; O2- să precizeze minim o regulă școlară în afara celor sugerate de poezie; O3- să formuleze răspunsuri potrivite la ghicitori; O4- să coloreze imagini în care regulile școlare sunt respectate; Afective:

DESPRE MINE

meu complet Pagina personala de Facebook Canal de youtube ABONEAZĂ-TE Email address Submit O5- să manifeste

ABONEAZĂ-TE

Email address

Submit

O5- să manifeste o atitudine pozitivă față de respectarea regulilor în mediul școlar; O6 - să își aprecieze corect propriul comportament manifestat în prezența colegilor; O7- să participe cu interes la activitate; Psiho-motorii:

să aibă o poziție adecvată în bancă pe parcursul activității;

PERSOANE INTERESATE Persoane interesate (30) Înainte

O8-
O8-

Strategia didactică

Resurse:

Procedurale: conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, jocul; Materiale: calendarul naturii, scrisoare cu textul poeziei, ghicitori despre reguli școlare, fișe de evaluare, creioane, carioci, recompense ( medalii) Forme de organizare: frontal, independent Temporale: 35 minute + 15 minute activitate recreativă Umane:

Bibliografice:

,,Nimeni nu aprinde o făclie pentru a o ascunde sub obroc:

menirea luminii este de a aduce mai multă lumină, de a deschide ochii, de a arăta minunile din jur."

- MECTS -„Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală , Bucuresti, 2013;

- "Organizarea interdisciplinara a ofertelor de învatare pentru formarea competentelor cheie la școlarii din clasele I-IV - program de formare continua de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învatamântul primar"- suport de curs – 2013;

- Pițilă, Teodora și colaboratorii, Dezvoltare personală- auxiliar didactic, Editura ART, București 2013.

DEMERSUL DIDACTIC

Nr.

Etapele

Ob.

Activitatea

 

Activitatea

 

Metode și

Mijloace

Forme de

Evaluare

Crt.

lecției

Op.

învățătorului

elevilor

procedee

didactice

organizar

/resurse

   

e

timp

1.

Moment

 

Pregătirea materialelor necesare pentru desfăşurarea lecţiei. Are loc ,,Întâlnirea de dimineață” cu etapele ei:

Elevii

se

vor

 

Calendarul

frontal

Observare

organizatori

saluta

făcând

Conversați

naturii,

a elevilor

c

colegului

un

a

albinuțele

compliment.

pentru

5

min.

(

Bună

Jocul

prezență

 

dimineața, Ionuț,

astăzi

îmi place

Prezenţa, salutul identificarea zilei, precizarea datei. Solicit elevilor cântecelul de înviorare: Ochii toți la mine

zâmbetul tău! de exemplu) Apoi,

elevul de serviciu

va

număra

albinuțele

 

prezente,

va

 

marca

data în

calendarul

 

naturii.

 

Elevii

 

vor

interpreta

cântecelul

solicitat

însoțindu-l

cu

mișcările sugerate de text.

           

scrisoarea

frontal

Observare

2.

Captarea

Copii,

astăzi

am

Elevii ascultă cu atenție citirea

a

atenției

primit

o

scrisoare

Expunerea

chiar

de

la

Zâna

poeziei

(

3

min.

Primăvară.

 

conținutul

 

Arat

elevilor

scrisorii).

scrisoarea și apoi o deschid.

 

- În scrisoare descopăr o poezie pe care le-o citesc elevilor:

,,La şcoală de cum venim/ Regulile ne- amintim:/ Mâna să o ridicăm,/ Rândul să ni-l aşteptăm,/ Pe holuri mergem încet,/ Colegii-i ascultăm atent./ Ne respectăm între noi/ Şi ne-ajutăm la nevoie./ Sarcinile le-mplinim/ Și recompense primim.”

1.–

În

poezie

este

vorba

despre

regulile

pe

care

noi

trebuie

le

 

respectăm atunci

Adresez apoi elevilor

când

suntem

la

următoarele întrebări:

 

şcoală.

1.- Despre ce este vorba în această poezie?

 
 

Anunțarea

 

-

Se

anunţă

titlul

         

3.

temei și a

lecţiei

noi:

Regulile

Elevii ascultă cu atenție obiectivele prezentate.

Explicația

frontal

observare

obiectivelor

noastre!

 

a

operaționale

-

Anunț

elevilor

obiectivele

lecţiei:

1

min.

vom

identifica

 
 

regulile școlare și ne

vom

aminti

de

ce

este

important

respectăm

aceste

reguli.

 

4.

Reactualizar

 

2.Credeți că Zâna Primăvară știe că voi mai încălcați regulile școlare? Oare, ce regulă încălcați voi mereu?

         
 

ea

Elevii recunosc

Conversați

frontal

Aprecieri

cunoștințelo

O7

regula pe care o încalcă adesea:

a

verbale

r

O8

2. Atunci când răspundem fără să fim numiți de doamna învățătoare!

3.Copii, ați vrea să-i arătați Zânei că știți să respectați și această regulă?

3.

La propunerea

învățătoarei,

 

elevii vor fi de acord.

 

4.

Elevii răspund:

4.Vă amintiți despre ce am discutat ora trecută, copii? 5.Ce înseamnă comportamentul, copii?

despre

 

comportamentu

l nostru în diferite locuri.

5.

Comportamentul nostru înseamnă felul în care ne prezentăm noi în

 

diferite locuri, la școală, acasă, pe

stradă etc

ceea

ce facem noi în

diferite situații.

 

6.Cum trebuie să ne comportăm faţă de persoanele din jur?

6.

Trebuie să

cooperăm, să ne respectăm reciproc, să ne ajutăm unul pe celălalt la nevoie.

 

Dirijarea

 

Recitesc fiecare vers al poeziei.

Elevii răspund:

   

frontal

Aprecieri

5.

învățării

1-Să

ridicăm

Conversați

verbale

 

mâna

atunci

a

18 min.

1-

Ce

reguli

sunt

când

vrem să

prezentate

în

spunem ceva;

 

O1

poezie?

 

să ne aşteptăm întotdeauna

-

 

rândul;

-să nu

O2

2-De

ce

sunt

alergăm pe holul şcolii;

importante

aceste

-

să fim atenţi la

reguli?

 

ce

ne

spun

 

colegii;

 

3.

Citesc

elevilor

-

ne

O3

câteva

ghicitori

respectăm

între

despre

regulile

noi;

O5

școlare

ale

clasei

-

să ne ajutăm.

noastre

pe

care

ei

2–

Dacă

trebuie

le

respectăm

 

O6

recunoască.

aceste

reguli

 

putem

ne

Vorbim pe rând Știu colegii să-mi ascult, Când la sarcini ei răspund, Sunt atent deși sunt mic Vorbesc doar când sunt numit.

 

bucurăm unii de

ceilalți

atunci

când

suntem

împreună.

 

O8

3Vorbim pe rând/

 

Suntem

politicoşi!/

 

Suntem atenți/

   

Păstrăm

Suntem politicoși La școală mereu când vin Eu colegii mi-i salut, Știu să fiu elev plăcut, Multe zâmbete s-adun.

ordinea curăţenia! /

şi

Folosim tonul potrivit

Elevii

solicitați

 

vor

răspunde

la

Suntem atenți Când vorbește învățătoarea Eu ascult și mă gândesc, Câte lucruri minunate, De la ea eu dobândesc.

Păstrăm ordinea și disciplina Dacă pe băncuța mea Este ordine mereu Ghici ce regulă știu eu Să respect căci nu e greu?

întrebări

și

la

ghicitori.

 

Folosim tonul potrivit

Niciodată eu nu uit Colegii să mi-i respect Aleg tonul potrivit Mă exprim mereu corect.

 

Realizarea

 

1-

Despre

ce am

 

1.Noi

am

Conversați

 

frontal

Aprecieri

6.

feed-back-

O2

discutat astăzi la ora

discutat

despre

a

verbale

ului

de

Dezvoltare

,,Regulile

 

O5

personală?

 

școlare!”.

5

min.

2-

De

ce

sunt

2.

Dacă

 

O8

importante

aceste

respectăm

 

reguli?

 

aceste

reguli

3.

Ce

reguli

mai

putem

fim

respectați

voi

copii

fericiţi,

ne

când

sunteți

la

simțim bine când suntem împreună.

școală?

celor descoperite în poezie și ghicitori?

afara

În

3.

Ne

ajutăm

 

unul pe celălalt,

nu

ne

lovim

colegii,

cerem

dacă

avem

nevoie

de

ceva

de la colegi, știm

ne

cerem

scuze

dacă

greșim,

ridicăm

mâna

 

și

răspundem

doar

atunci

când

suntem

întrebați

și

ne

exprimăm

în propoziții etc.

7.

Evaluarea

 

Elevii vor primi o fișă cu următoarea cerință:

Elevii rezolvă fișa.

 

Exercițiul

Fișe de

Independe

Evaluare

activității

O4

evaluare

nt

scrisă

Cu

ajutorul

8

min.

O8

Colorează imaginile unde elevii respectă regulile școlare. (Anexa 1) După rezolvarea sarcinii din fișă, cer elevilor să schimbe lucrarea cu colegul de bancă pentru o evaluare în perechi.

cadrului didactic

coevaluar

 

ei

vor

corecta

e

lucrarea

 

colegului.

Vor

atribui

steluțe

după

modul

de

rezolvare: steluță

verde

pentru

rezolvare

 

corectă,

steluță

 

galbenă

pentru

lucrarea

parțial

corectă

sau

steluță

roșie

dacă

elevul

respectiv

nu

a

rezolvat

sarcina

din fișă.

 
 

Încheierea

 

Fac

aprecieri

Elevii

ascultă

 

Medalii

Frontal

Aprecieri

8.

activității

colective

şi

aprecierile

și

verbale

individuale asupra

observațiile

3

min.

modului de lucru şi a

învățătoarei.

Medalii

 

participării

la

Elevii

cântă

Jocul

activitate. Cer elevilor să cânte cântecul: ,,Eu am zece degețele!”

cântecul propus.

 

Activitate

   

Elevii desenează conform cerinței.

Exercițiul

Fișă de lucru

independe

observare

9.

recreativă

Elevii vor primi o fișă

nt

a

O8

de

colorat

cu

 

următoarea cerință:

Desenează

în

interiorul

florii

albinuța

care

te

reprezintă.

MAI FAC POPAS PE

De vorbă cu autoarea Marina Costa despre cărți altfel - Marina Costa este o autoare a câtorva romane care vizează un public țintă tânăr (dar nu neapărat) din România. De-a lungul timpului a publicat Pribegii măr

Într-o clinică de terapii complementare - *Un timp al inocenţei şi libertăţii* Are în lucru o mulţime de dispozitive şi aparate pe care le manevrează cu atâta dexteritate, încât ai

MAI SCRIU ŞI PE

încât ai MAI SCRIU ŞI PE Confluenţe News4diaspora CATEGORII Articole (154) Cartea de oaspeţi ai sufletului

CATEGORII

Articole (154)

(10)

(2)

(30)

Diverse (201)

(1)

ATENTIE!

Nu se acceptă spam pe blog.

INFO

Bun venit, pe blogul Corneliei Vîju Oficial.

Te invit să te abonezi prin email pentru a fi informat de alte noutăţi.

Pentru contact: Aici

Dacă îţi place blogul meu, mă poţi recomanda pe blogul tău.

Notă

Este un blog personal, în care sunt prezentate cărţile mele, poeziile mele, eseurile mele, poveşti cu tâlc, citate, cartea de suflet ai oaspeţilor mei şi alte articole publicate.

Publicat de Viju Cornelia

Reacții:

articole publicate. Publicat de Viju Cornelia Reacții: Citeşte din aceeaşi categorie: clasa pregătitoare ,
articole publicate. Publicat de Viju Cornelia Reacții: Citeşte din aceeaşi categorie: clasa pregătitoare ,
articole publicate. Publicat de Viju Cornelia Reacții: Citeşte din aceeaşi categorie: clasa pregătitoare ,
articole publicate. Publicat de Viju Cornelia Reacții: Citeşte din aceeaşi categorie: clasa pregătitoare ,

Un comentariu:

didactice Un comentariu: Anonim 3 februarie 2017, 22:29 F bine gândit felicitari! Va mulțumesc. Răspundeți

F bine gândit felicitari! Va mulțumesc.

Introduceți comentariul dvs Comentați ca: Maria Virsta (G Deconectați-vă PublicațiPublicați
Introduceți comentariul dvs
Comentați ca:
Maria Virsta (G
Deconectați-vă
PublicațiPublicați
PrevizualizațPrevizualizaț
Anunță-mă

Nu se înjura şi nu se face spam

Abonați-vă la: Postare comentarii (Atom)

TOTALUL AFIȘĂRILOR DE PAGINĂ

392,284Postare comentarii (Atom) TOTALUL AFIȘĂRILOR DE PAGINĂ Ciuperca e periculoasa Multe persoane sufera de ciuperca la

comentarii (Atom) TOTALUL AFIȘĂRILOR DE PAGINĂ 392,284 Ciuperca e periculoasa Multe persoane sufera de ciuperca la
comentarii (Atom) TOTALUL AFIȘĂRILOR DE PAGINĂ 392,284 Ciuperca e periculoasa Multe persoane sufera de ciuperca la
la picior si unghii. Ei ar trebui sa incerce asta. SpaSocks Pagina de pornire Postare mai
Ei ar trebui sa incerce asta. SpaSocks Pagina de pornire Postare mai veche Copyright Cornelia Vîju

Copyright Cornelia Vîju - design K. Roberto. Tema Fereastră de fotografii. Imagini pentru teme create de nicodemos. Un produs Blogger.