Sunteți pe pagina 1din 9

Grila A

1.Ce este amenajarea teritoriului? -un mijloc, o actiune, un interes de ordonare intr-un sistem coerent a
elementelor fizice dintr-un anumit teritoriu pornind de la nevoile omului, societatii si naturii.

2.Modelul gravitational (utilizat in urbanism) este un model analogic material din categoria modelelor
ionice sau matematice de tip descriptiv.

3.Care din elementele insemnate mai jos se constituie ca preocupare caracteristica pentru fiecare dintre
modelele urbanistice fundamentale: omul-tip(MF); colectivitatea comuna(MC); estetica de planseta(MF);
tehnologia(MF); traditia(MC); limitarea spatiala(MC); analiza tipologica(MF); diferentierea spatiala (MC,
MN); eficacitatea(MF); frumusetea imaginii(MC, MN).

4.Pentru care din cele trei modele urbanistice fundamentale MF, MC, MN - mijloace preconizate in vederea
verificarii natiunii sunt mijloace umane prin intimitatea lor.

5.Care sunt considerentele de la care pornesc criticile aduse urbanismului contemporan ce sustin
densificarea in teritoriul urban? - continuitatea spatio-temporara; -climatul existential, tehnologia si
dispersarea functionala.

6.Care dintre ipostazele contemporane ale orasului implica in cea mai mare masura, amenajare teritoriului?
- sistemul urban, - aglomeratia urbana, conurbatia.

7.Instrainarea in spatiul urban este un risc cuprins: a) in esenta sa sau b) in realizarea modelului.

8. Care este realatia optima intre consumul de spatiu si calitatea spatiului ca relatie caracteristica in
procesul de urbaizare: a) de directa proportionalitate; b) de inversa proportionalitate; c) stabilitate
dialectica.

9.Care este categoria de model in care se incadreaza PUD? a) descriptiv; b)metodologic planificativ; c)
perspectiv.

10.In perspectiva dezvoltarii materiale si spirituale a populatiei, modul de viata rurala si deci spatiul trebuie
sau nu trebuie cunsiderat un produs rezindential al acestei dezvoltari?

11.Ce tip de crestere reprezinta realizarea unui mare centru de interes intr-o zona periferica a orasului ca
dezvoltare a modului de viata urbana in cadrul procesului de urbanizare? a) extensiva; b) intensiva; c)
exclusiv intensiva

12.Reprezentarea alaturata desemneaza: o aglomeratie urbana; un sistem urban; o conurbatie.

13.In contextul definirii modului de viata urbana, crestera diferentelor dintre densitatea diurna si cea
nocturna releva un proces de centralizare sau de descentralizare urbana in teritoriul respectiv?

14.Prin care din urmatoarele aspecte un plan de amenajare urbana poate sa reflecte o anumita ideologie
urbanistica? a) redactare; b) obiectivare; c) solutionare urbanistica; d) argumentare; e) optimizare;

15.Caracteristicile de obiect reproductibil atemporal dintre spatiul aistoric si ageografic se refera la: a)
modelele preurbanismului; b) modelele urbanistice fundamentale; c) transpunerea acestora in
contemporaneitate.

16.Care dintre cele 3 atitudini: multidisciplinarea; interdisciplinarea; transdisciplinarea, permite abordarea


obiectului printr-un limbaj unitar si o strategie unica.

17.Conform intelegerii sistemice varietatea este o calitate de ansamblu sau de detaliu?


18.In planul elementelor de criteriu si cadru activitatea de amenajare a teritoriului este definita temporal
prin valabilitate, timp de incercare, desfasurare cu praguri, periodicitate sau repetabilitate.

19.In contextul nevoii de monitorizare a dezvoltarii durabile, activitatea de amenajare a teritoriului se


impune ca mediator intre: - pe de o parte - confortul social, confortul locuirii sau confortul fiziologic iar pe
de alta parte resursele din teritoriu, tehnologie sau functionalitate.

20.Care dintre urmatoarele elemente, componente ale locuitului sunt definitorii pentru siguranta locuirii? -
functionalitatea, vegetatia, atitudinea, institutia, traditia, tehnologia, terenul

21.Discutand partea ideologica in definirea unei atitudini conceptuale urbanistice, aceasta atitudine devine
utopie cand este lipsita de asocierea ideologiei cu informatia, informatica, stiinta, politica, cultura.

22.Teoria urbanistica si a arhitecturii implica total sau numai partial doctrina urbanistica?

23.Care dintre cele 2 definitii ale unui proiect - tema sau programul - precizeaza componentele obiectivele
la nivelul varacteristicilor cantitative sau calitative ?

24.Problema ce urmeaza a fi rezolvata, ca abatere dintre model si realitate, reflecta sau nu suprapunerea
dintre model si realitate.

25.Ce releva tema Ecumenopolisului, ca observatie valabila esentiala pentru dezvoltarea asezarii populatiei
in teritoriu : centralizarea, descentralizarea, directionalitatea, dispersarea sau localizarea.

26.Fata de realitatea inconjuratoare, luand in considerare atat cercetarea cat si proiectarea unui sistem
teritorial, avem de a face cu un singur model, doua modele, sau mai multe modele. Modelele se situeaza in
antesuccesiune, postsuccesiune, simetrie sau suprapunere fata de realitate ?

27.Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism ca stare si proces are caracter obligatoriu,


facultativ, directiv, normativ, creativ, distributiv sau social.
Grila B
1.Dintre elementele enumerate, care sunt elemente de criteriu si cadru pentru urbanism si amenajarea
teritoriului: natura, resursele, tehnologia, societatea, istoria, spatiul, constiinta, proiectarea, timpul, terenul,
estetica.

2. Orasul ideal este un model de optimizare sau de simulare ?

3. Care este apartenenta fata de modelele urb. Fundamentale a urmatoarelor tipuri de alcatuiri spatio-
functionale : strada (MC), incinta (MC), orasul-gradina (MF,MC), scuarul (MC), rezervatia naturala (MN),
bariera vegetala (MF), drumul verde (MN), mareke ansamblu rezidential (MF), orasul satelit (MF),
schimbatorul de directie de trafic (MF)

4. Care este relatia intre confortul urban (1) si imaginea urbana (2)? R: (2)  (1)

5. Ca reevaluare contemporana a mod.urb.fund. si indeosebi a problemei “om” intr-o preocupare globala


pentru oras, care sunt obiectivele/directiile de interes privind abordarea spatiului urban prin prisma analizei
imaginii urbane ? interventia, semnificatia, lizibilitatea, conceptul, intelegerea, valoarea, specificitatea,
imaginea, proiectul.

6. Care dintre orasele enuntate demonstreaza ca aglomeratia urbana nu este un produs absolut al evolutiei
postindustriale ? Cluj, Iasi, Timisoara, Belgrad, Varsovia, Berlin, Roma.

7. Relatia intre artificial si natural in viata urbana reprezinta, la nivelul modelului, o contradictie sau o
nevoie de integrare ?

8. In raport cu nevoile social umane, procesul de urbanizare este un proces eminamente pozitiv,
eminamente negativ sau deductiv negativ-pozitiv ?

9. Privind o localitate rurala, pentru care din urmatoarele categorii de populatie este valabila notiunea de
urbanizare a populatiei rurale : pop. care migreaza zilnic pentru munca la oras; pop. intregii localitati cand
aceasta se afla in apropierea unui oras; pop. intregii localitati cand aceasta devine oras; pop. intregii
localitati

10. Examinand prezenta orasului in cadrul unei aglomerari urbane, este valabila sau nu aprecierea ca in
cuprinsul sau se produce pe de o parte o crestere pronuntata a diversitatii si pe de alta parte o crestere
continua a concentrarii ?

11. Dintre obiectivele de mai jos, care si in ce succesiune desemneaza (conform definitiei lui Lawry)
etapele modelului de planificare: alternativele (1), programul, consecintele alternativelor (2), alegerea
alternativelor cu scor maxim (4), forma, evaluarea consecintelor in acord cu scopul (3), gradul de
generalitate.

12. Reprezentarea alaturata desemneaza o aglomeratie urbana, o conurbatie sau un sistem urban ?

13. Care dintre cele 2 tendinte actuale de afirmare a mod.urb.fund. este criticabila pentru neintelegerea
locuitului ca “trasatura esentiala a conditiei umane” ?
reevaluarea posibilitatilor tehnologice; reevaluarea problemei “om” intr-o preocupare globala pentru oras.

14. Modelul predictiv in abordarea teritoriului urban este sau nu conditional ?

15. Consemnand prin linie continua un model global teritorial, care din reprezentarile prin linie intrerupta
desemneaza un model ? R: amandoua
16. Solutia optima se defineste in raport cu un criteriu, cu doua criterii cooperante sau cu mai multe criterii
diferentiate ?
17. Adaptarea in direct al unui sistem teritorial (sau urban) la mediu este un produs al relatiilor tari sau
slabe proprii sistemului respectiv ?

18. Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism, ca stare si proces are un caracter obligatoriu,
facultativ, directiv, normativ, creativ, distributiv, social ?

19. Care din urmatoarele elemente componente ale locuitului sunt definitorii pentru conceptul locuitului :
tehnologia,institutia, traditia, functionalitatea, estetica, clima, terenul, vegetatia ?

20. In urbanism, reactualizarea apare la un moment dat in cadrul “utupiei proiectate” sau ulterior acesteia ?
ca finalizare a perioadei de aplicare-verificare sau a perioadei reproiectate ?

21. Discutand pozitia stiintei in definirea unei atitudini conceptuale urbanistice, cand aceasta atitudine
devine tehnocratie? Cand ea este lipsita de asocierea stiintei cu politica, ideologia, informatia, ansamblul
cultural.

22. Care sunt componentele comune ale criticii de urbanism (arhitectura) ale doctrinei urbanistice (de
arhitectura): sistemul material, stiinta, principiile compozitionale

23. Care dintre cele 2 definitii ale unui proiect: actiune, tema sau programul precizeaza natura obiectivului
si parametrii specifici
Grila C
1.Broodarn-city este un sistem acentric: a) fara functie centralizata b) cu functie centrala diseminata

2.Inconsecventa fata de doctrina modelului initial este evidentiata la: Le Corbusier -> MF -> influenta
igienei Alto -> MN -> linie curba Howard -> MC -> topografia vegetatie

3.Pe ce se sprijina reconsiderarea permananenta in teoria urbanistica a modelelor urbanistice fundamentale:


a) substanta remanenta b) manierism c) conjunctura d) nevoia de schimbare

4.Naturalismul lui Wright porneste in esensenta de la: a) considerarea formei finite b) considerarea
procesului formativ al naturii

5.In ce consta suportul/motivatia criticii sustinute de curentul care promoveaza climatul de existenta:
a) in diversificarea urbana b) in apologia orasului c) in igiena mentala

6.Intelegerea locuitului ca “trasatura esentiala a conditiei umane” a) o sustinere b) o critica

7.In ce consta riscul abordarii exclusiv ideologice a) in tehnologie b) in heterotopie c) in utopie d) in


stereotopie

8.Care este procesul de baza pentru relatie intre elementele unui sistem a) transformarea b) transferul c)
cresterea d) diferentierea e) ierarhizarea

9.Care dintre aceste caracteristici evidentiaza starea de stabilitatea globala a) organicitate b) adaptabilitate
c) adoptabilitate d)complexitate

10.Ce este esential pt. un model de viata urbana a) verificare pe un model de lucru b) adaptabilitatea la
conditiile existente c) limbajul utilizat d) metode de ancheta

11.Aratati intr-o schema care este relatia de implicare dintre modelul planificativ si modelul prospectiv ca
modele de dezvoltare

12.Abordarea sistemica are ca atribute determinante a) sistematizarea informatiilor b)abordarea de


ansamblu c)abordarea de detaliu studiul tututot componentelor sistemului d) studiul de context e)analiza
relationala

13.Evolutia sistemului presupune a) marirea sistemului b) miscarea continua a sistemului c) salturi


calitative d)transformarea elementelor e) secventialitate f)procese liniare

14.Planificarea presupune a) un urbanism deschis b) sistematizare c) continuitate d) evolutia si dezvoltare


spontana e) un sistem deschis f) un sistem socialist

15.Pentru siguranta locitului sunt definitorii a) anumite reguli de conformare volumetrica b) terenul c)
tehnologia d) traditia e) materiale de constructii f) planificare

16.Modelul reprezinta experimentarea unor a) idei b) caracteristici prezente c) caracteristici relevante


trecute d) caracteristici relevante viitoare e) idealuri f) optiuni

17.Experimentarea modelului poate fi a) iconica b) matematica c)ipotetica d)alternativa e) analitica

18.Modelul poate a) descriptiv b) obiectiv c) prospectiv d) de planificare e) functional f) traditional

19.Cum se numesc proprietile globale ale unui sistem a) sistematizate b) sistematice


20.Adaptarea in direct a unui sistem teritorial sau urban la mediu este un produs al a)relatiilor slabe b)
relatiilor tari proprii sistemului respectiv

21.Comentati doua componente ale locuirii care transpun adecvarea spatiului a)amenajarea b)compartiment
c)functionalitate d)clima e)estetic configuratie

22.Care dintre elementele enumerate mai jos se constituie ca preocupare caracteristica pt. modelele
preurbane fundamentale
Tehnologia (MN)(MF) estetica de planseta (MF) colectivitatea (MC) omul tip (MF)

23.Care dintre urmatoaree elemente ale locuitului dunt definitorii pentru siguranta locuirii a) traditia b)
teren c) tehnologie d) inovatie e) institutii f) atitudini

24.Amenajarea teritoriului si urbanismul ca proces are caracter a) social b) predicativ c) directiv d)


normativ e) creativ

25.ca reevaluare contemporana a modelelor urbanistice care sunt obiectivele directie de interesprivind
abordarea spatiului urban prin prisma analizei imaginii urbane a) lizibilitatea b) imaginea c) semnificatia d)
specificacitatea e) interventia

26.Prin care din urmatoarele aspecte in plan de amenajare urbana poate sa reflecte o anumita ideologie
urbanistica a) redactare b) obiectivare c) argumentare
Grila D
1.Conceptul de sistem presupune a) izolare fizica b) izolare subiectiva c) caracter d) elemente comune e)
stare de finalitate f) numar finir de elemente

2.Varietatea reprezinta a) un atribut b) o calitate locala, de detaliu c) o calitate de ansamblu -- Ea presupune


a) o anumita coerenta b) complexitate c) calitate

3.Planificarea constituie a) o doctrina b) un principiu --- Ea se realizeaza in plan a) intelectual b) fizic c)


economic d) functional

4.Confortul locuirii urbane este conditionat a) istoriceste b) de conditiile naturale c) de traditie d) de


particularitate e) de stil f) de caracterul de mentalitate

5.Ideea de loc presupune a) particularitate b) delimitare fizica c) locuire d) caracter e)identitate f) localizare

6.A urma un model presupune a) a crea un sistem echivalent b) manierism c) o anumita metodologie d)
mimetism e) o viziune

7.modelul poate fi a) formal b) artistic c) nonconceptual d) analogic –material e) indiferent f) polivalent

8.Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbansim ca stare si proces are caracter a) obligatoriu b)


social c) creativ d)directiv e) normativ f) productiv

9.Orasul lui Wright este un raspuns posibil al dorintelor formulate de Marcuse in Mister Eros si Civilazatia
in sensul de a) democratie b) liber curs al instinctelor de viata si pacere c) libertate d) expresii e) frumos

10.Caruia din urmatoarele modele ii este specific diversitatea topografica (MC)(MN) Diversitatea sociala
(MC)(MN) diversitatea estetica (MC)(MN) diversitate istorica (MC)(MN)(MF) diversitate functionala
(MF)(MN)(MC)

11.Ce este caracteristic momentului de ?colare? pe parcursul unei teorii (model) a) substanta –remananta
b) manierism c) conjunctura d) nevoia de schimbare

12.Neglijenta originalitatii istorice a prezentului este caracteristica pentru a) modelul functionalist b)


modelul culturalist c) modelul naturalist

13.In ce consta esenta curentului critic care sustine importanta climatului de existenta a) in principiul cartei
de la atena b) in critica metodelor c) in ideea evolutiei

14.”Un oras nu este perceput de locuitorii sai ca un tablou”, este o ideesuport privind a)abordarea
functionalista b) abordarea culturalista c) abordarea naturalista

15.In ce consta riscul abordarii exclusiv stiintifice a) tehnotropie b) heterotropie c) stereotopie d) utopie

16.care este procesul de baza pentru relatia intre elementele unui sistem a) transformarea b) transferul c)
cresterea d) diferentierea ierarhizarea

17.care dintre aceste caracteristici evidentiaza starea de stabilitate globala a) organicitate b) ordine c)
variabiliate d) complexitate

18.Ce este esential abordarii interdisciplinare a) obiect unic b) limbaj unic c) metoda unica d) instrument
unic

19.Aratati intr-o schema care este relatia de implicare dintre necesiatte si nevoie
20.care din elementele enumerate sunt elemente de criteriu si cadru pentru urbanism si amenajarea
teritoriului a) natura b) resursele c) terenul d) spatiul e) timpul f) tehnologia

21.Modelul gravitational utilizat in urbanism este un model analogic material a) matematic b) iconic

22.Dintre obiectivele notate mai jos care desemneaza (conform teoriei lui Loury) etapele modelului de
planificare a) alternativele b) consecintele alternativelor c) alegerea alternativei cu scor maxim d) evaluarea
conseciontelor in raport cu scopul

23.Care dintre cele 3 atitudini permite abordarea printr-un limbaj unitar si o strategie unica a)
interdisciplinara b) transdisciplinara c) multidisciplinara

24.In urbanism reactualizarea apare la un moment dat in cadrul a) etapei de proiectare b) ca final al
perioadei de aplicare / verificare c) a perioadei reproiectare

25.Care sunt componentele comune ale criticii de urbanism si ale doctrinei urbanistice a) programul b)
principiile compoztionale c) ideologia
26.care dintre cele doua definitii ale unui proiect precizeaza componentele obiectivelor la nivelul
caracteristicilor cantitative sau calitative a) tema b) programul
Grila E
19. proprietatile globale ale unui sistem sunt sistematice

23. elemente definitorii pt siguranta locului : traditia, tehnologia, institutii, atitudini

24. amenaj. terit.+urb.=proces cu caracte social ,normativ , creativ