Sunteți pe pagina 1din 22

Activităţi tabără

Harghita 2004

Page 1
Activitatea 1

Denumirea Mersul pe sfoară


activităţii
Echipament o sfoară de 6 metri

Timp alocat 8 – 10 minute


Obiectiv „spargerea gheţii“, lucrul în echipă, planificare

Descrierea Se pune sfoara pe pământ în linie dreaptă, lungimea acesteia fiind suficientă
activităţii astfel încât să poată sta în picioare pe ea toţi membrii echipei plus încă o
persoană. Bucata care rămâne trebuie înfăşurată.
Întreaga echipă trebuie să stea în picioare aliniata şi să ţină ambele picioare
pe frânghie. Nimeni nu are voie să pună un picior pe pământ decât dacă
piciorul său este şi pe frânghie.
Echipa trebuie să se aranjeze într-o ordine dată cât de repede posibil.

Împărţirea  2 minute pentru a descrie activitatea şi pentru discuţiile de pregătire a


timpului echipei.
 5 minute pentru cele 3 succesiuni (aranjarea în ordinea dată).
Facilitatorul trebuie să cronometreze fiecare succesiune.
 3 minute pentru recapitulare şi discuţii.

Facilitatorul va cronometra activitatea şi va clarifica regulile jocului, în


cazul în care i se va solicita acest lucru, dar nu va ajuta echipa.

Instrucţiuni La începutul celor 2 minute, spuneţi echipei că scopul activităţii este să


vedeţi cât de bine pot lucra ca şi echipă. Fiecare membru al echipei trebuie
să se implice. Explicaţi-le activitatea şi, după ce vor sta cu toţii în picioare
pe frânghie, spuneţi-le că cele trei aranjamente sunt următoarele:
 să se alinieze în ordine alfabetică după prenume (A-Z),
 să se alinieze în ordine inversă după prenume (Z-A)
 după vârstă.
Spuneţi-le că aceste trei lucruri pe care trebuie să le facă pot fi făcute în ce
ordine vor. După terminarea unui aranjament, facilitatorul trebuie să îl
verifice înainte ca ei să treacă la următorul. Timpul va fi măsurat
corespunzător.

Discuţii  Cât de bine v-aţi planificat activitatea?


 Aţi avut un lider în echipă – cum s-a descurcat?
 Ce aţi fi făcut diferit dacă aţi fi făcut din nou activitatea?
 A existat o ordine pe care aţi considerat-o cea mai bună pentru a face
succesiunile de aranjamente?

Page 2
Activitatea 2

Denumirea Cascada
activităţii
Echipament O găleată cu apă, 4 ţevi din plastic, un vas, o găleată goală

Timp alocat 10 minute

Obiectiv Joc pentru „spargerea gheţii“


Conlucrarea pentru un ţel comun
Lucrul în echipă: găsirea unei strategii pentru a câştiga

Pregătire Puneţi aceeaşi cantitate de apă în găleată pentru fiecare echipă. Cea de-a
doua găleată va fi plasată la o distanţă de aproximativ 15 metri.
Descrierea „Ceea ce aveţi de făcut e să transferaţi cât de multă apă puteţi din găleata de
activităţii la un capăt în cea de-a doua găleată, folosindu-vă doar de ţevi. Pentru a
umple prima ţeavă, vă puteţi folosi de vas. Echipa câştigătoare va fi cea care
va avea cea mai mare cantitate de apă în găleata care trebuie umplută într-un
timp de 5 minute. Nu aveţi voie să mutaţi găleţile. Apa trebuie transferată de
la prima ţeavă la cel puţin încă o ţeavă înainte de a fi turnată în găleată.
Înainte de a începe, veţi avea 3 minute la dispoziţie pentru a planifica, timp
în care echipamentul nu are voie să fie atins.“
Notă pentru Activitatea va avea două etape: 3 minute pentru a planifica, timp în care
facilitatori echipa nu are voie să atingă echipamentul; 5 minute pentru transferul de
apă.

Asiguraţi-vă că apa este transferată într-o a doua ţeavă, astfel încât să existe
un echilibru în ceea ce priveşte coordonarea şi prudenţa.
Discuţii  Cât de eficientă a fost planificarea voastră? Aţi avut vreo strategie?
 Aţi adus modificări la planul făcut pe măsură ce s-a desfăşurat jocul?
 A existat un echilibru între nevoia pentru rapiditate şi cea de a nu vărsa
din apă?
 Care au fost aptitudinile cheie de care aţi avut nevoie pentru această
activitate? Au fost persoanele cele mai potrivite puse în aceste roluri?

Page 3
Activitatea 3

Denumirea Cercurile
activităţii
Echipament Paie pentru construit cercuri

Timp alocat 10 minute

Obiectiv Joc de „spargere a gheţii“


Împărţirea responsabilităţilor în echipă: echipa trebuie împărţită în 2 pentru
a încerca cercurile alternative
Evaluare personală: echipa va decide care e succesul sau eşecul.

Pregătire Împărţiţi paiele de construit în mod egal între cele două echipe formate.

Descrierea Citiţi cu glas tare:


activităţii „Trebuie să construiţi un cerc din 10 paie, iar un membru al echipei va
trebui să treacă prin el fără să-l rupă. Nu au voie să ţină cercul mai mult de 2
membri ai echipei.
Construiţi apoi un al doilea cerc folosindu-vă de 9 paie, acestea având culori
diferite faţă de primul cerc. Apoi încercaţi cu 8 paie de culori diferite faţă de
cel de-al doilea cerc şi tot aşa până veţi afla care e numărul cel mai mic de
paie pe care îl puteţi folosi pentru a realiza cu succes activitatea.“
Notă pentru Lăsaţi echipa să judece dacă a realizat cu succes activitatea în limita
facilitatori regulilor stabilite.
Echipa trebuie să îşi dea seama că trebuie să pună paie colorate alternativ
pentru cercurile alternative. Facilitatorul le va aminti cu delicateţe de
această regulă în cazul în care folosesc doar un singur fel de paie.

Discuţii Înainte de discuţiile în grup se poate folosi fişa de evaluare pentru reflecţie
individuală.
Întrebaţi apoi grupa:
Cât de bine v-aţi descurcat? Ce a funcţionat bine pentru voi? Ce aţi face
diferit dacă aţi repeta activitatea?
Cât de bine aţi implicat fiecare persoană din echipă?

Aplicaţie Trebuie să decideţi singuri ce a însemnat îndeplinirea cu succes a activităţii.


Este uşor să vă daţi seama ce înseamnă succesul unei activităţi în orice
împrejurare? Cum definiţi succesul vis-a-vis de viaţa creştină?

Page 4
Activitatea 4

Denumirea Echipa de vis


activităţii
Echipament coli de hârtie şi pixuri

Timp alocat 10 minute

Obiectiv Diversitatea: înţelegerea faptului că membrii diferiţi ai echipei au diferite


aptitudini şi daruri
Formarea echipei: identificarea echipei ideale dintr-o diversitate infinită de
candidaţi
Înţelegere comună: asupra componenţei unei echipe.

Activitate Aceasta le va fi comunicată prin împărţirea câte unei copii a planşei


COMPETIŢIE – ECHIPA DE VIS fiecărei echipei.

Notă pentru  Mărimea ideală a unui grup este de 3 sau 4 persoane – împărţiţi-vă
facilitatori echipa în 2 sau mai multe subgrupe, dacă e necesar.
 Fiecare echipă are 10 minute pentru a-şi dezvolta echipa de vis. După
aceasta, echipa va trebui să împărtăşească cu ceilalţi motivele care au
stat la baza alegerii făcute.
 Încercaţi să înţelegeţi criteriile după care echipele au luat deciziile
respective: vocea cea mai puternică, un vot, etc.

Discuţii Discutaţi pe scurt următoarele lucruri:


 Cât de repede aţi convenit asupra candidaţilor?
 Cum aţi ajuns să luaţi o decizie?
 Aţi ales persoane cu aptitudini şi daruri diferite?
 Puteţi remarca aptitudini şi daruri diverse în echipa voastră?

Aplicaţie În echipa voastră de vis sunt probabil persoane cu o diversitate de aptitudini


şi daruri. Voi sunteţi echipa de vis a lui Dumnezeu pentru a face lucrarea Sa!
Vedeţi diferenţele în ceea ce priveşte aptitudinile şi experienţele fiecărui
membru al echipei? Ce aptitudini lipsesc şi de care aţi avea nevoie pentru a
duce la bun sfârşit ceea ce aveţi de făcut?

Page 5
Activitatea 5

Denumirea Poţi face acest lucru?


activităţii
Echipament un băţ uşor de aproximativ 1 metru lungime

Timp alocat 10 minute

Obiectiv Viziune: Stabilirea unei viziuni comune şi concentrarea asupra acesteia.


Abilităţi de conducător şi instructor: aducerea întregului grup laolaltă ca un
tot unitar.

Descrierea Echipa va fi împărţită în 2 subgrupe, care se vor alinia una în faţa celeilalte.
activităţii Fiecare persoană întinde degetul arătător şi băţul e plasat pe degetele
tuturora astfel încât să stea în aer la înălţimea umerilor.

Spuneţi-le următoarele:
„Tot ce veţi avea de făcut e să aşezaţi cu toţii băţul pe pământ într-un mod
controlat. Băţul trebuie să rămână în vârful fiecărui deget arătător al
tuturora. Nimeni nu trebuie să piardă contactul cu băţul pentru nici o clipă.
Băţul nu trebuie lăsat să cadă la pământ.“

Notă pentru  Este enorm de greu să realizaţi acest lucru! Băţul va avea tendinţa să se
facilitatori deplaseze în sus!
 Una dintre provocări pentru echipă este să se concentreze asupra a ceea
ce pare uşor de îndeplinit. Din moment ce pare uşor, nu toţi membrii
echipei îi vor acorda atenţia necesară la început. Învăţarea va veni în
urma frustrării pe care o va simţi echipa. Li se va da voie să aibă mai
multe încercări – în cazul în care e uşor pentru echipă, cereţi-le să repete
folosindu-se de cealaltă mână, apoi unind degetele ambelor mâini
 Motivul pentru care băţul se deplasează în sus e că nu îşi menţin degetul
în strâns contact cu băţul. Pentru unii e foarte greu să-şi coboare degetul
arătător în acelaşi timp şi ritm cu ceilalţi.
 Acest joc nu e o întrecere. Dacă e făcut de 2 echipe diferite, accentuaţi
ideea că succesul apare numai atunci când nu trişezi!

Discuţii  Cât de bine aţi lucrat împreună?


 Cum a reacţionat echipa la presiune? A rămas calmă şi cu o atitudine
pozitivă? Au simţit cu toţii la fel?
 De unde au venit ideile? A fost cineva care şi-a asumat rolul de lider? A
ajutat acest lucru? S-a simţit cineva ignorat?

Aplicaţie Această activitate poate fi extrem de frustrantă. Gândiţi-vă cum voi, ca şi


echipă, puteţi evita frustrarea atunci când observaţi că lucrurile se complică.
Cum puteţi aplica acest lucru în biserica voastră?

Page 6
Activitatea 6

Denumirea Facerea de noduri


activităţii
Echipament o frânghie lungă
Timp alocat 10 minute
Obiectiv Lucrul în echipă: conlucrarea pentru a lega un nod în jurul trunchiului unui
copac
Comunicarea: cum să îi ajuţi pe ceilalţi să vizualizeze ce are de făcut – unii
vor prinde ideea mai repede decât ceilalţi
Planificarea: găsirea căii pe care trebuie să o urmeze echipa înainte să iasă
din toată chestia un talmeş-balmeş!
Pregătire Aşezaţi frânghia în jurul trunchiului copacului astfel încât să stea în formă
de litera U, capetele având lungime egală şi fiind paralele unul faţă de
celălalt.
Activitate Aceasta le va fi comunicată prin împărţirea câte unei copii a planşei
FACEREA DE NODURI fiecărei echipe.
Notă pentru  Deşi grupei i se va cere să facă un nod simplu, unele grupe vor
facilitatori întâmpina dificultăţi în înţelegerea conceptului de nod. Pentru a ajuta,
facilitatorul poate lega un nod de lungime mică pentru a face o mică
demonstraţie.
 Majoritatea echipelor vor începe prin împărţirea în număr egal de
persoane care să stea de-o parte şi de alta a capetelor frânghiei. Urmăriţi
dacă vor descoperi că e mai uşor ca o singură persoană să ţină un capăt
şi toţi ceilalţi să ţină celălalt capăt. Dacă vor face această descoperire,
merită să-i lăudaţi!
 Dacă presiune asupra nodului este inegală, nodul nu va arăta a nod.
Unele echipe vor găsi poate soluţia potrivită, dar din cauza acestui lucru
se pot răzgândi apoi.

Discuţii Întrebaţi-i:
 Cât de eficientă a fost planificarea voastră?
 Aţi înţeles ce aţi avut de făcut sau au mai fost câte unii care nu prea
erau siguri cum ar trebui să arate un astfel de nod?
 Cât de bine aţi lucrat împreună pe măsură ce legaţi nodul?

Page 7
Activitatea 7

Denumirea Ţevile de plastic


activităţii
Echipament frânghie, ţevi de plastic, pietricele, un vas
Echipele ar trebui să fie alcătuite din 4 până la 6 persoane (probabil 2
echipe).
Timp alocat 15 minute

Obiectiv Aptitudini de ascultare – Urmarea unor instrucţiuni complexe şi asigurarea


că acestea au fost înţelese.
Strategie – planificarea şi revizuirea unui mod de lucru pentru a avea un
final încununat de succes.
Descrierea Facilitatorul va avertiza grupa că le va citi ce au de făcut doar de 2 ori şi că
activităţii instrucţiunile sunt complexe:

„Suntem într-o cursă. Ce veţi avea de făcut e să transportaţi 7 pietricele de


la începutul cursei şi să le puneţi în vasul de la sfârşitul cursei, folosindu-vă
doar de nişte ţevi de plastic. Cu toate acestea...
1. Singura dată când aveţi voie să atingeţi o piatră e la începutul cursei
când o poziţionaţi în ţeava de plastic. Nu aveţi voie să deplasaţi vasul.
2. Membrii echipei nu au voie să atingă capetele ţevii.
3. Membrii echipei nu au voie să îşi mişte picioarele când ţeava de plastic
are în ea o pietricică.
4. Dacă o pietricică va cădea la pământ sau dacă un participant la joc
atinge o pietricică, toate pietricelele în tranzit (adică cele care nu se
află încă în vas) vor fi aduse înapoi la startul cursei.
Echipa care va reuşi prima să aducă toate cele 7 pietricele în vasul de la
capătul cursei va fi câştigătoare!“

După 2 minute, facilitatorul va citi din nou instrucţiunile.


Notă pentru  Sunt două decizii majore ce trebuie luate: în primul rând, strategia de
facilitatori mutare a pietricelelor şi, în al doilea rând, câte pietricele să mute
deodată. Dacă echipele vor face din joc o cursă atunci s-ar putea să nu
acorde suficient timp planificării şi acest lucru se va dovedi o omitere
gravă, dacă strategia lor nu va merge.
 Facilitatorul le va aminti regulile, dar va permite şi găsirea unor soluţii
creatoare care să le împlinească.
 Jocul poate fi făcut mai dificil prin adăugarea de obstacole.

Discuţii Se poate folosi fişa de evaluare pentru reflecţie individuală înainte de


evaluarea grupului. Se pot include următoarele întrebări relevante, care să
fie puse echipei:
 Cât timp aţi petrecut în planificare? A fost suficient?
 Ce aţi face diferit dacă aţi mai face încă o dată jocul?

Aplicaţii Lucrul în echipă a fost foarte important pentru a vă asigura că pietricelele nu


vor cădea. Puteţi identifica acele lucruri care v-ar putea ajuta să lucraţi în
echipă mai eficient? De exemplu paşi practici pe care să-i urmaţi, puncte
călăuzitoare ale echipei pe care conveniţi să le adoptaţi, sau altceva.

Page 8
Activitatea 8

Denumirea Daţi-ne un semn de viaţă!


activităţii
Echipament ţevi de plastic, 2 frânghii lungi
Timp alocat 15 minute
Obiectiv Conceperea unei strategii – identificarea unor mijloace alternative de
comunicare şi alegerea celei mai adecvate
Comunicare – dezvoltarea unui mijloc de comunicare non-verbal
Ajungerea la o înţelegere – convenirea asupra unui mijloc de comunicare şi
confirmarea că mesajul e primit corect.

Pregătire Două frânghii lungi sunt întinse pe pământ pentru a crea o distanţă
rezonabilă faţă de un „râu“ (în mod ideal, distanţa să fie de 15 – 20 metri
sau chiar mai mult).
Veţi gândi un mesaj simplu pe care să îi puneţi pe centralişti să îl comunice,
ceva de genul: „Vă distraţi?“ sau „Sunteţi deja confuzi?“ Acest mesaj îl va
transmite jumătate din echipă când cealaltă jumătate se va afla de partea
cealaltă a „râului“.
Descrierea Echipei i se va comunica ce are de făcut prin primirea a câte unui exemplar
activităţii a ghidului de participare.
Notă pentru  Toţi din echipă vor sta de-o parte a râului până ce şi-au stabilit
facilitatori mijlocul de comunicare. După aceea o jumătate din echipă va merge
de partea cealaltă. În acest moment le veţi da mesajul de transmis
jumătăţii de echipe ce rămâne pe loc.
 Semnalizarea semaforului şi codul Morse sunt soluţii ce pot induce
în eroare. Jocul va fi încununat de succes dacă îşi vor alcătui
propriul sistem de comunicare, cum ar fi desenatul literelor în aer,
aceasta dacă măcar un membru al echipei e familiarizat cu cele 2
mijloace de comunicare deja menţionate.
Discuţii Se poate folosi fişa de evaluare pentru reflecţie individuală înainte de
evaluarea grupului. Se pot include următoarele întrebări relevante, care să
fie puse echipei:
 Cât de eficient a fost sistemul vostru de comunicare? A funcţionat
aşa cum aţi planificat?
 (Dacă echipa nu a folosit codul Morse sau al semaforului) Pentru cât
timp v-aţi gândit să folosiţi aceste coduri? Ce v-a determinat să vă
formaţi propriul sistem de comunicare?
 Ce aţi face diferit dacă aţi mai face încă o dată jocul?

Page 9
Activitatea 9

Denumirea 297
activităţii
Echipament un carton A4 pentru fiecare echipă
Timp alocat 15 minute
Obiectiv Planificare şi comunicare – convenirea asupra unei strategii, a ceea ce e de
făcut şi asupra rolurilor.
Lucrul în echipă.

Pregătire Daţi fiecărei echipe în parte câte un carton de dimensiuni A 4.


(A4 - 297 x 210 mm.)

Descrierea „Aveţi 10 minute la dispoziţie pentru a construi cel mai înalt turn, care să
activităţii stea singur în picioare, din acest carton. Puteţi îndoi, rupe sau aranja
cartonul cum doriţi.
Cu toate acestea, timp de 7 minute nu aveţi voie să atingeţi cartonul.“

Notă pentru  Veţi întări regula despre faptul că nu ai voie să atingă cartonul în
facilitatori primele 7 minute. Ar fi de ajutor să le daţi 2 minute de avertizare
înainte de începerea fazei de construcţie.
 Unul dintre lucrurile cele mai dificile ale acestui joc îl constituie
timpul de planificare. Este extrem de dificil să comunici celorlalţi ce
vrei să faci fără să atingi cartonul!
 În cele din urmă, măsuraţi turnul cu ajutorul unei planşe de carton
(care are 297 mm în lungime). Câţi au putut confecţiona turnuri mai
înalte de 297 mm? În acest caz, bucata lor de carton a câştigat
valoare. Dacă turnul e mai mic de 297 mm, se pierde din valoare.
Discuţii  Cât de uşor a fost să conveniţi asupra a ceea ce aveaţi de făcut? Aţi
reuşit să clarificaţi cine ce avea de făcut de îndată ce a început faza
de construcţie de 3 minute?
 Cât sunteţi de mulţumiţi de rezultatul final? Aţi fi putut face mai
mult? Dacă da, cum?
Aplicaţii Succesul acestui joc e dat de dezvoltarea unei strategii şi a unei viziuni
clare în timpul planificării şi de construirea rapidă în timpul alocat
construirii. Cât de clară e viziunea echipei voastre? Vă sunt puse câteva
resurse adiţionale referitoare la formarea unei viziuni pe care le puteţi
lua, dacă consideraţi că echipa va beneficia în urma folosirii lor.

Page 10
Activitatea 10

Denumirea Cercul mişcător


activităţii
Echipament cerc, frânghii, un vas, minge de tenis
Timp alocat 15 minute
Obiectiv Lucrul în echipă – colaborarea pentru a evita o explozie nucleară.
Comunicare – pentru a se asigura o colaborare bună între membrii echipei.
Conducere – pentru a stabili o strategie şi a călăuzi echipa în acest sens.
Pregătire Puneţi cercul pe pământ, cu mingea de tenis pe el. Sforile ataşate de cerc ar
trebui să fie întinse la distanţe egale în jurul acestuia (adică la o distanţă de
45o). Vasul ar trebui pus la o distanţă de 10 metri depărtare. Pentru ca jocul
să devină şi mai interesant, se pot pune pe traseu unul sau două obstacole.
Descrierea Facilitatorul va citi cu glas tare următoarele instrucţiuni:
activităţii „Trebuie să transportaţi mingea nucleară de la locaţia sa curentă şi să o
aşezaţi în vasul de la capătul cursei. (Din motive de siguranţă maximă,
mingea va fi aşezată în vas cât mai încet posibil). Dacă mingea va cădea pe
pământ în mijlocul procesului, va avea loc o explozie nucleară! Echipa
poate ţine doar de capetele sforii şi nu trebuie să le dea drumul în timpul
transportului. Va trebui să petreceţi ceva timp exersând pentru a vă asigura
că echipa poate mânui mingea nucleară cu grijă şi în condiţii de siguranţă
înainte de a începe jocul.“
Notă pentru 1. Acest joc se poate face cel mai bine afară, în aer liber. Se pune cercul
facilitatori mai întâi pe ţeava de plastic, iar apoi pe pământ.
2. E mai uşor ca participanţii la joc să se ghemuiască pentru a ridica cercul
cu mingea de tenis decât să tragă de el stând în picioare. Trebuie ca ei să
îşi dea seama de acest lucru.
3. O provocare mai mare pentru ei ar fi să pună vasul lângă un perete sau
să fie puse nişte obstacole peste care / sub care / în jurul cărora să treacă
echipa.
4. Încheierea cu succes a acestui joc va aduce satisfacţie echipelor,
deoarece, după ce au şi-au format deprinderile, jocul este mai puţin
dificil decât ar fi părut la început.

Discuţii Se poate folosi fişa de evaluare pentru reflecţie individuală înainte de


evaluarea grupului. Se pot include următoarele întrebări relevante, care să
fie puse echipei:
 Cât de bine aţi lucrat ca şi echipă?
 Ce aţi face diferit dacă aţi mai face încă o dată jocul?
 Succesul acestui joc e dat de învăţarea unei noi deprinderi. Ce
deprinderi noi învăţaţi ca şi echipă pe măsură ce continuaţi în
implementarea viziunii pe care o aveţi? E nevoie şi de alte
deprinderi?

Page 11
Activitatea 11

Denumirea Pânza de păianjen


activităţii
Echipament Multă frânghie pentru a o lega între 2 copaci / stâlpi şi care va forma o
pânză de păianjen.
Pânza de păianjen trebuie făcută pentru 8 persoane: aceasta înseamnă 9 sau
10 găuri, unele prin care să se treacă mai uşor, iar altele mai greu de trecut.

Timp alocat 35 minute

Aptitudini Lucrul în echipă, planificare şi conducere; sensibilitate faţă de nevoile


tuturor membrilor echipei.

Descrierea Trebuie să treceţi cu toţii prin pânza de păianjen, fără să atingeţi frânghia
activităţii sau stâlpul. Nu se poate folosi o gaură de 2 ori.

.
Nimeni nu are voie să treacă de partea cealaltă a pânzei ca să ajute, dar
poate face aceasta după ce este trecut prin pânză. După ce este trecut prin
pănză nu se mai poate întoarce de unde a plecat.
Cel care atinge pânza, trebuie să o ia de la început, dar nu se mai poate
folosi aceeaşi gaură pentru a fi trecut.

Împărţirea  10 minute pentru a descrie activitatea şi pentru ca echipa să discute ce


timpului are de făcut.
 25 minute pentru ca întreaga echipă să fie trecută prin pânza de păianjen
(aproximativ 3 minute pentru o persoană)
 10 minute pentru discuţii

Instrucţiuni Este destul de uşoară trecerea prin anumite găuri, dar nu prin toate.
Prima şi ultima persoană vor avea o misiune mai grea de îndeplinit.
Trebuie să vă gândiţi cu grijă la planificarea jocului, altfel vă veţi bloca.

Discuţii Cum v-aţi făcut planificarea?


A avut nevoie cineva de încurajări speciale?
Cine a avut cele mai bune idei?
Cum aţi fi procedat pentru a fi mai eficienţi?
Vă puteţi gândi la ceva asemănător cu acest joc pe plan spiritual?

Page 12
Activitatea 12
Denumirea Numerele mobile
activităţii
Echipament 4 bucăţi de sfoară a câte 2 m lungime fiecare pentru a face un pătrat cu
X şi 0 pe pământ.
8 cartoane cu numere

Timp alocat maximum 30 minute

Aptitudini Lucrul în echipă coordonat, pregătire, conducere

Descrierea Fiecare participant ia un număr şi se aşează în pătrat după următorul model:


activităţii
2 6 4 Trebuie să ajungeţi apoi astfel: 1 2 3
8 3 7 4 5 6
1 5 7 8

cât de repede puteţi.

Câteva reguli:
nu este voie să se vorbească
nu este voie mutarea pe diagonală
în fiecare pătrat nu trebuie să fie decât o singură persoană
nu este voie schimbarea cartoanelor cu numere
se mută doar câte o singură persoană

Împărţirea  2 minute pentru explicarea activităţii


timpului  15 minute pentru planificarea echipei. Dacă vor să aibă doar 1 minut la
dispoziţie pentru aceasta, este OK.
 5 minute pentru desfăşurarea activităţii.
 8 minute pentru concluzii

Instrucţiuni Spuneţi-le că deoarece jocul trebuie să se desfăşoare în linişte, planificarea


joacă un rol important.

Discuţii Cum a mers jocul?


Ce a făcut ca această activitate să fie dificilă?
Cât de bine a funcţionat planificarea?
Au apărut probleme la care nu v-aţi aşteptat atunci când aţi planificat?
Ce aţi învăţat în urma acestor lucruri?
Vă puteţi gândi la câteva învăţături spirituale care pot fi luate din această
activitate?

Page 13
Activitatea 13

Denumirea Centipedul
activităţii
Echipament Un balon umflat pentru fiecare membru al echipei şi câteva de rezervă.
Cursă de obstacole.

Timp alocat 30 minute

Aptitudini lucrul în echipă, conducere, comunicare

Descrierea Formaţi un centiped aliniindu-vă astfel încât să existe între fiecare două
activităţii persoane câte un balon. Balonul nu trebuie ţinut în mână sau cu picioarele,
ci va fi ţinut între membrii echipei. Mâinile trebuie ţinute pe şolduri.
Centipedul trebuie apoi să treacă printr-o cursă de obstacole. Dacă balonul
cade la pământ, centipedul moare şi se reia jocul.

Împărţirea  5 minute pentru a descrie activitatea şi pentru discuţiile de pregătire a


timpului echipei.
 10 minute să traverseze cursa de obstacole.
 10 minute pentru discuţii
 2 minute concluzii cu explozie.

Instrucţiuni Aceasta este o activitate potrivită pentru motivarea echipei de a lucra bine
împreună. Spuneţi-le că planificarea cu grijă îi poate scuti, mai târziu, de
irosirea timpului şi de frustrări.

Discuţii Aţi fost mulţumiţi de planificarea voastră?


Cât de bine a funcţionat?
A fost grupul condus bine de lider?
Ce aţi simţit când aţi scăpat balonul?
Ce au simţit ceilalţi când s-a întâmplat acest lucru?
Ce aplicaţii putem găsi în situaţiile din viaţa reală / viaţa creştină?
Concluzia (care e opţională) este ca centipedul să-şi îndoaie capul
încovoindu-se spre coadă. Spuneţi-le tuturor să îmbrăţişeze persoana din
faţă astfel încât baloanele să se spargă în îmbrăţişarea grupului, făcând
explizie.

Page 14
Activitatea 14

Marele Zid Chinezesc

Echipament O frânghie lungă de 4 m trebuie legată între 2 copaci / stâlpi, la o distanţă


de 2 m de pământ.
4 stâlpi de 2½ m şi 10 m de frânghie.
Un pătrat format din frânghie de care se va ţine echipa, dar care va fi la 1
m sau mai puţin de 1 m distanţă de zidul de frânghie.

Timp alocat 35 de minute

Aptitudini Lucrul în echipă, planificare şi conducere, rezolvare de probleme

Descrierea Sunteţi izolaţi pe un vârf de munte, în apropierea Marelui Zid Chinezesc.


activităţii Nu puteţi decât să staţi în picioare – dacă veţi face un pas în afară, veţi
cădea şi veţi muri! Folosindu-vă de echipamentul dat, trebuie să treceţi
întreaga echipă spre zid (frânghia). Terenul de pe partea cealaltă a zidului
este un loc sigur.

Împărţirea  5 minute pentru descrierea activităţii şi pentru ca echipa să discute ce


timpului are de făcut.
 20 de minute pentru a traversa zidul.
 10 minute pentru discuţii.

Instrucţiuni Jocul prezentat vă va testa iniţiativa, iar soluţia, în cazul în care o veţi
găsi, va necesita o bună coordonare a echipei, îndrăzneală şi încurajarea
celor cărora nu le place înălţimea!

Discuţii Cum v-aţi făcut planificarea?


Aţi crezut că sarcina e imposibil de realizat? În ce fel v-a influenţat acest
lucru?
Care a fost rolul fiecărei persoane la realizarea jocului?
Ce aţi învăţat din acest joc?
Vă puteţi gândi la ceva asemănător cu acest joc pe plan spiritual?

Page 15
Activitatea 15

Denumirea Cât valorează?


activităţii
Echipament cărţi de joc, bileţel informativ, 6 – 8 plicuri
Timp alocat 30 minute
Obiectiv Abordarea scopurilor personale versus scopurile colective
Rezolvarea de probleme, negocierea şi comunicarea / ascultarea
Pregătire Scoateţi valeţii, damele şi regii din pachetul de cărţi, dar lăsaţi un joker.
Amestecaţi cele 41 de cărţi de joc rămase şi puneţi câte 5 cărţi de joc în 7
plicuri şi 6 cărţi de joc într-un plic. Includeţi apoi bileţelele informative în
câte un plic pe care l-aţi notat cu 1, 2, etc.
Se poate juca cu 6 sau 8 jucători. Probabil va fi nevoie să cereţi
participanţilor la joc să alcătuiască o pereche pentru a îndeplini această
cerinţă. În cazul în care jocul se ţine cu doar 6 persoane sau echipe, se vor
folosi plicurile 1–6. Puneţi deoparte plicurile 7 şi 8. Asiguraţi-vă că jokerul
este inclus în unul din cele 6 plicuri.

Descrierea Ceea ce vor avea de făcut va fi comunicat de către o persoană, care va citi
activităţii cu glas tare ghidul de participare. Ghidul va fi pus la vedere în timpul
competiţiei în cazul în care cei din echipă vor dori să îl consulte.

Notă pentru  Scopul acestui joc se va contura la sfârşit. Participanţii vor presupune că
facilitatori scopul este unul competitiv, când, de fapt, scopul adevărat este
colaborarea pentru a asigura cel mai mare scor total posibil.
 La finele celor 20 de minute, va trebui să folosiţi fişa de scor pentru a
calcula scorul total. După ce s-au calculat toate scorurile, vor fi anunţate
scorurile individuale. Veţi explica participanţilor cum a fost calculat
scorul final.
 Ultima fază a jocului va necesita o explicare amănunţită. Sugerăm
folosirea unor fraze de genul: „Cât de bine credeţi că v-aţi descurcat?
Dacă sărbătoriţi deoarece credeţi că aţi câştigat, ar fi bine să recitiţi
instrucţiunile cu grijă. Fiţi foarte atenţi! Scopul acestui joc este să ne
înmânaţi plicuri care să conţină cel mai mare scor total posibil după
20 de minute.“ Acesta nu este un joc individual – este despre cât de
bine colaboraţi pentru a vă unifica resursele pentru a câştiga! Dacă v-aţi
dat seama de acest lucru şi aţi lucrat împreună, felicitări! Majoritatea vor
presupune că jocul este o competiţie şi mai degrabă vor crea obstacole
pentru ceilalţi decât să se ajute unul pe celălalt. Având 8 plicuri la
dispoziţie, scorul total cel mai mare va fi de 640 de puncte. Voi aţi
înscris X puncte.

Discuţii şi Se poate folosi fişa de evaluare pentru reflecţie individuală înainte de


aplicaţii evaluarea grupului. Se pot include următoarele întrebări relevante, care să
fie puse echipei:
 Cât de realist este să vedem viaţa ca pe o călătorie în care mergem
împreună sau ca pe o competiţie acerbă?
 Ar fi fost mai uşor pentru voi dacă vi s-ar fi spus că ceea ce contează e
scorul general? Care ar fi fost atunci dificultăţile cu care v-aţi fi
confruntat?
 Gândindu-vă la echipa voastră, există vreun conflict între aspiraţiile
voastre individuale şi cele ale echipei?
Page 16
Activitatea 16

Nu vezi nimic, nu spui nimic


Timp alocat: 15 minute Echipament : eşarfe de legat la ochi, paie de
Locaţie: (joc de interior) construit cercuri, pixuri, coală mare de hârtie.
Spaţiu necesar: de lungime medie Foaia cu instrucţiuni a participantului?: Da
Mărimea echipei : 4 + observatori
Obiective: - Comunicarea, forme diferite ale acesteia: scrisă, non-verbală şi verbală şi
înţelegerea faptului că atunci când comunicarea e limitată lucrul în echipă e mai
dificil, dar mai strâns.
- Strategie: dezvoltarea unei abordări pe măsură ce se desfăşoară activitatea,
cizelarea practicilor de lucru.

Pregătire: Cei 4 membrii ai echipei trebuie să transmită anumite instrucţiuni folosindu-se


de o varietate de mijloace de comunicare. Echipamentul necesar construirii va fi
plasat pe mese la începutul şi la sfârşitul liniei de comunicare. (2 paie lungi de
câte o culoare, 1 pai scurt din fiecare culoare şi conectorii necesari)

Activitatea Activitatea este comunicată prin notiţele de participare. Acestea vor fi date
Persoanei nr. 1, care le va citi cu glas tare, fără să le arate celorlalţi membri ai
echipei.
Note i. Facilitatorul poate alege dacă să întărească sau nu regulile: Persoana nr. 1
pentru poate arăta câte 4 componente pe rând. Persoana nr. 2 trebuie să deseneze,
facilitatori:
dar nu are voie să vorbească, iar Persoana nr. 4 este legată la ochi. Dacă
facilitatorul alege să nu acţioneze ca şi arbitru, echipa va avea ocazia să se
gândească dacă a dus la îndeplinire ce avea de făcut prin trişare
ii. Membrii echipei pot deveni frustraţi din cauza limitării comunicării. Acest
lucru poate fi sănătos până la un anumit punct, deci lăsaţi echipa să arate
ceva frustrare. Acesta constituie un subiect util de discuţie la finele jocului.
iii. Acest joc este o provocare pentru a-i folosi pe observatori să urmărească
modul în care se desfăşoară comunicarea. Observatorii vor nota încălcarea
regulilor, modul în care se schimbă comunicarea şi cât de bine lucrează
grupul împreună – Au răbdare unii cu ceilalţi? Sunt toleranţi? Sau sunt
frustraţi şi mânioşi?
Discuţii: Se poate folosi fişa de evaluare pentru reflecţie individuală înainte de evaluarea
grupului. Se pot include următoarele întrebări relevante, care să fie puse echipei:
i. V-a fost uşor să respectaţi regulile? Dacă aţi încălcat regulile, consideraţi
că aţi avut succes?
ii. Cum aţi schimbat modul de comunicare pe măsură ce se desfăşura jocul?
iii. Ce a făcut ca comunicarea să fie dificilă? În ce situaţii vi se pare dificil să
comunicaţi eficient în viaţa de zi cu zi?
iv. iv. Ce aţi face diferit dacă aţi mai face jocul încă o dată?

Page 17
Activitatea 17

Denumirea O nouă provocare!


activităţii
Echipament cercuri din frânghie, o frânghie lungă, ouă, alt echipament

Timp alocat maximum 30 de minute


Obiectiv Strategie – conceperea şi modelarea unei strategii într-un mediu competitiv.
Managementul riscurilor – convenirea cu echipa asupra nivelului de risc
implicat.
Pregătire Puneţi una dintre frânghiile lungi ca şi linie de start. Echipei i se dă 3 funii
şi 3 ouă. Dacă vor, pot folosi şi alt echipament, de exemplu, ţevi din plastic,
alte frânghii, etc.
Descrierea  Ceea ce aveţi de făcut este să treceţi sau să aruncaţi un ou crud de la un
activităţii membru al echipei la celălalt pentru a acoperi distanţa cea mai mare
posibilă între prima şi ultima persoană.
 După un timp de pregătire de 8 minute, va trebui să aşezaţi cele 3
frânghii pe pământ în linie, dincolo de linia de start, şi în fiecare cerculeţ
format de frânghie să stea câte un membru al echipei.
 Aveţi apoi 2 minute pentru a trece sau arunca oul de la unul la celălalt.
Membrii echipei nu au voie să părăsească bucla de frânghie în care sunt
aşezaţi şi, pentru ca jocul să aibă succes, oul trebuie să ajungă la ultimul
membru al echipei întreg.
 Aveţi alte 5 minute apoi pentru a vă evalua strategia, pentru a
repoziţiona buclele de frânghie şi încă 2 minute pentru o a doua
încercare de trecere sau aruncare a oului.
 Cea de-a treia şi ultima fază a jocului: încă 5 minute pentru ajustarea
strategiei şi a buclelor de frânghie şi 2 minute pentru o a treia încercare
în aruncarea sau trecerea oului de la unul la celălalt. Scorul final va fi
dat de distanţa cea mai lungă în care aţi trecut cu succes oul de la unul la
celălalt.
Notă pentru  Încurajaţi echipa să prindă oul ţinându-şi mâinile la distanţă de ei astfel
facilitatori că, dacă oul se va sparge, să nu le murdărească hainele.
 Ţinerea timpului va fi strictă şi se va da semnalul printr-un fluier la
începutul şi sfârşitul fiecărei etape a jocului. E de ajutor să se facă o
numărătoare inversă la finele etapelor de re-ajustare. Buclele din
frânghii nu trebuie deplasate după auzirea semnalului fluierului. Vor fi
marcate distanţele în care s-a înregistrat succesul.
Discuţii Se poate folosi fişa de evaluare pentru reflecţie individuală înainte de
evaluarea grupului. Se pot include următoarele întrebări relevante, care să
fie puse echipei:
 Aţi convenit asupra a cât de ambiţioşi sau prudenţi a trebuit să fiţi?
 V-aţi schimbat abordarea pe parcursul jocului sau doar aţi ajustat acele
lucruri care să vă ajute să aruncaţi oul cât mai departe? (aţi deplasat
buclele de frânghie, dar aţi procedat la fel de fiecare dată)
 Ce aţi face diferit dacă aţi mai face încă o dată jocul?

Aplicaţii Acest joc este despre risc şi explorarea limitelor zonelor noastre de confort.
Gândiţi-vă la misiunea bisericii voastre – exploraţi limitele zonelor voastre
de confort sau sunteţi suficient de îndrăzneţi pentru a ieşi din aceste zone?

Page 18
Activitatea 18

Denumirea Sonda de pe Lună


activităţii
Echipament Un ou, 20 de paie de suc, 75 cm de bandă adezivă, coş de gunoi (care
trebuie pus pe podea în timpul testării pentru a prinde murdăria).
În cazul în care împărţiţi echipa în două, dublaţi cantităţile.

Timp alocat 30 de minute

Aptitudini Lucrul în echipă, ingeniozitate

Descrierea Agenţia Spaţială Română a anunţat recent că va trimite o sondă electronică


activităţii de înaltă tehnologie în miniatură (care din întâmplare arată ca un ou) pe
Lună. Trebuie să se asigure că aterizarea va fi uşoară.
Se va acorda un contract de 1 milion de dolari companiei care poate proiecta
şi demonstra un sistem de aterizare de categorie uşoară.
Testul va consta în trimiterea sondei de 2 ½ m pe planeta Pământ.
Câştigătoare va fi echipa care va construi un sistem de aterizare ce
împiedică dezintegrarea sondei. În cazul în care reuşesc să facă acest lucru
două echipe, va câştiga echipa care foloseşte material cât mai puţin.
Sondele trebuie să fie integre şi negătite!

Împărţirea  5 minute pentru descrierea activităţii şi pentru ca echipa să discute ce


timpului are de făcut
 20 minute pentru activitatea propriu-zisă
 5 minute pentru testarea proiectelor fiecărei echipe
 10 minute pentru discuţii

Instrucţiuni Folosiţi-vă imaginaţia pentru a descrie jocul!


Scopul jocului este de a vedea cât de bine lucrează echipa împreună la
rezolvarea unei probleme.
O echipă de trei sau patru persoane funcţionează bine, deci va fi nevoie să
vă împărţiţi grupul în subgrupe.

Discuţii Aţi reuşit? De ce?


Ce fel de comportament al colegilor voştri din echipă v-a ajutat să rezolvaţi
problema?
Cine a devenit liderul echipei?
Cine a avut o idee care a fost respinsă?
Aţi luat idei de la celelalte echipe?
Ce sentimente aţi avut faţă de echipa voastră?
Sunteţi surprinşi de cine a câştigat?

Page 19
Activitatea 19

Denumirea Bonzala
activităţii
Echipament Planşe, notiţe de lipit, o masă pentru negocieri, scaune, etc.

Timp alocat 1 oră

Aptitudini Lucrul în echipă, principii şi motivaţii în viaţă, încredere, înţelegerea


celorlalţi.

Descrierea Împărţiţi echipa în 2 echipe de locuitori ai insulei: Bonzoland şi Twitala.


activităţii
Echipele se pregătesc pentru activitate în săli separate, de unde nu se pot
auzi una pe cealaltă. Li se dau planşele şi îşi pot pregăti strategia de lucru
(de exemplu; cooperare, târguială, prioritatea bunurilor, etc.)

Fiecare grupă alege un purtător de cuvânt care se va ocupa de negociere.


Ceilalţi membri ai echipei ţin în scris evidenţa contractelor făcute şi a
bunurilor de care este nevoie şi care sunt în plus.

În timpul negocierilor, poate vorbi o singură persoană. Comunicarea dintre


membrii echipei şi purtătorul lor de cuvânt se poate face numai prin fax
( = mesaje scrise pe bucăţele de hârtie).

Mediatorul trebuie să cronometreze timpul efectuat şi să noteze scorul.

Negocierea începe la indicaţia mediatorului şi se termină când schimbul de


mărfuri a fost convenit. Înţelegerea trebuie să fie sub forma unei notiţe
scrise de ambii negociatori (nu este nevoie de ştampilă!). Mediatorul
păstrează toate contractele.
Pot avea loc oricâte negocieri doresc în limita de timp stabilită (30 minute),
dar fiecare minut de negociere costă un punct. Dacă cineva vorbeşte cu
negociatorul în loc să se folosească de fax, aceasta îl va costa un punct.

Împărţirea  15 minute pentru a descrie activitatea şi pentru ca echipa să discute ce


timpului are de făcut.
 30 minute pentru activitate
 5 minute pentru a calcula scorul curent.
 10 minute pentru discuţii

Instrucţiuni Explicaţi principiile generale ale activităţii, apoi împărţiţi grupul şi daţi-le
Page 20
foaia cu instrucţiuni în săli separate.

Discuţii Cereţi echipelor să-şi împărtăşească sentimentele cu sinceritate.


Când a fost citit scorul,ce emoţie a generat aceasta? E bine ca şi creştinii să
aibă astfel de emoţii? Care au fost tacticile folosite? S-ar fi obţinut un
rezultat mai bun dacă s-ar fi folosit alte metode ? S-au gândit echipele să-şi
pună pe masă contractele pentru a le vedea ceilalţi?
Ar fi fost diferită situaţia dacă insulele ar fi fost locuite de creştini?

Page 21
Extra
Concurs pe echipe.

Denumirea Aruncarea cu pătura


activităţii
Echipament O pătură veche, mingi de tenis, pungi de fasole, mingi de fotbal. Frânghie
pentru a marca terenul de joacă.
Timpul alocat 30 minute
Aptitudini Jocul este pentru distracţie. Este antidotul pentru toate jocurile anterioare.
Nu trebuie să învăţaţi nimic!!
Se pot dezvolta nişte strategii interesante şi există tentaţia de a trişa !

Descrierea Grupul (minimum 8 persoane) este împărţit în două echipe.


activităţii

O echipă ţine mingile de tenis sau pungile de fasole; cealaltă echipă ţine
pătura.
Echipa care ţine pătura trebuie să o ţină strâns de cele patru colţuri şi să
alerge înainte şi înapoi între liniile de fotbal ducând mingile de fotbal dintr-
un capăt în celălalt şi invers (se acordă cinci puncte pentru fiecare traversare
completă). Nu are voie să păşească în centru unde se află teren minat.
Echipa cu mingi de tenis trebuie să stea în spatele liniilor de tenis şi să
arunce mingile pe pătură. Dacă o minge rămâne cinci secunde pe pătură
aduce un punct echipei. Echipa cu pătura poate să lovească mingile cu
pătura, dar nu are voie să le atingă sau să le dea jos.
Echipa cu mingile de tenis pot recupera mingile de pe pământ şi este imună
la terenul minat. Echipele se schimbă la fiecare 5 minute.

Împărţirea  5 minute pentru a descrie activitatea şi pentru ca echipa să discute ce are


timpului de făcut
 10 (sau 20) minute pentru activitatea propriu-zisă: dacă jocul decurge
bine, daţi-le mai mult timp.
 10 minute discuţii
Instrucţiuni Distracţie plăcută!
Mediatorul este cel care cronometrează timpul şi trebuie să oprească
trişatul!

Discuţii Aţi învăţat ceva!?


Creştinii trişează vreodată?

Page 22