Sunteți pe pagina 1din 7

CEPROCOR Proiect nr.

99 / 2014
S.C. CENTRUL DE PROIECTARE "Modernizare trotuare zona blocuri
SI CONSULTANTA RUTIERA S.R.L. S1 - S2 - S3, oraş Mioveni, judeţul Argeş”
PITESTI – ARGES

CAIET DE SARCINI NR. 5


Guri de scurgere, rigole pluviale si racorduri la canalizare

1.1. GENERALITATI
1.1.1. Obiect si domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini se refera la rigolele pluviale prefabricate si gurile de scurgere
cu sifon si depozit care se prevad in carosabil pentru preluarea apelor pluviale din cadrul
proiectului “Modernizare trotuare zona blocurilor S1, S2, S3, oras Mioveni, judeţul
Argeş”
Rigolele pluviale prefabricate din prezentul caiet de sarcini sunt rigole plate din beton,
clasa de sarcini D400 kN, cu muchii încastrate din fontă, inox sau oţel zincat (in profil Z) cu
latimea nominala de 160mm.

Alcatuire principală:
 corp masiv din beton de calitate superioara cu
muchie de protectie din fonta incastrata in beton;
 gratar din fonta si elemente de prindere (suruburi);
 sistem pentru etansarea tronsonului de rigole;
 garnituri pentru rigolele de descarcare (in zona gurilor
de scurgere de la partea inferioara).

Gurile de scurgere cu sifon si cu depozit sunt alcatuite din:


 gratar
 corpul gurii de scurgere ( inclusiv placa de sustinere a gratarului)
 beton de egalizare

In functie de debitul de calcul si de modul in care se realizeaza accesul apei in gurile


de scurgere si rigola pluviala, s-au prevazut in prezentul proiect:
- montarea unei guri de scurgere tip A1 cu un gratar carosabil in zona trotuarului
dinspre parcarea existenta langa blocul S1, inspre strada 7 Septembrie1485;
- montarea unei rigole pluviale prefabricate cu gratar, longitudinal trotuarelor
adiacente blocurilor S2 si S3, in zona B-dului Dacia, prevazuta cu descarcare
DN160mm, si conducte de racord din PVC SN8 DN160mm. Lungimea totala a
rigolei va fi de aproximativ 120 m
Gurile de scurgere sunt alcatuite in conformitate cu STAS 6701-82.

1.2. CONDITII DE CALITATE PENTRU COMPONENTELE LUCRARII


Guri de scurgere, rigole pluviale si racorduri la canalizare
1.2.1. Materiale
Avand in vedere cerintele de calitate solicitate de beneficiar, materialele utilizate la
executarea lucrarilor pentru obiectivul proiectat vor avea caracteristici superioare in ceea ce
priveste aspectul si performantele tehnice, fiind produse de firme de renume in domeniu, ce
actioneaza pe piata interna si internationala. Materialele vor fi insotite la livrare de certificatul
de calitate si garantie al furnizorului.
Orice material furnizat de executant si gasit neconform prevederilor prezentului Caiet
de sarcini, va trebui inlaturat de pe santier, fara ca executantul sa aiba vreo pretentie.
Se vor utiliza urmatoarele materiale principale:
o Racord din conducte PVC pentru canalizare, diametru DN160, SN8 (cu mufe si
garnitura pentru imbinare) pentru legarea gurii de scurgere si a rigolei pluviale la
canalizare;
o Coturi PVC DN160 mm pentru racordare rigola pluviala la canalizare;
o Corpul gurilor de scurgere se va executa din tuburi din beton simplu F500mm,
circulare, fara talpa si mufa;
Capacele si ramele de geiger, vor fi din fonta, clasa resistenta C250, SR EN 124-1996.

1.2.2. VERIFICAREA MATERIALELOR


Inaintea punerii in opera, materialele vor fi verificate in vederea depistarii unor defecte
care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de exploatare ale instalatiilor.
Verificarea se va face prin controlul vizual si controlul dimensiunilor.
Controlul vizual va urmari ca tevile sa fie drepte, cu suprafata interioara si exterioara
neteda, fara fisuri sau cojeli.
Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale de la diametrul exterior al
tevilor sa se incadreze in cele admise de standardul de produs.
Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera.

1.2.3. MANIPULAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA


Manipularea materialelor si a echipamentelor se va face cu respectarea normelor de
tehnica securitatii muncii, si in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se
inregistreze accidente in randul personalului. Pentru aceasta se va utiliza numai personal
instruit, care va respecta prevederile din Cap. 2.8. din “Norme specifice de securitate a
muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire”, ed.1996.
Transportul se ca face astfel incat materialele si echipamentele sa nu se deterioreze,
iar personalul sa nu fie pus in pericol.
Tevile/tuburile se vor aseza pentru transport numai orizontal, pe suprafete drepte si
netede, sprijinite continuu pe toata lungimea lor, in stive care sa nu depaseasca 1,50 m
inaltime. Fitingurile se ambaleaza in cutii sau saci din plastic.
Pe durata transportului, materialele vor fi bine sprijinite lateral pentru a nu se rasturna.
Peste materialele din plastic nu se vor aseza alte materiale. De asemenea, transportul
materialelor trebuie efectuat la adapost de actiunea directa a soarelui, iar pe timp friguros
trebuie luate masuri suplimentare de asigurare contra loviturilor sau zgarieturilor.
Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in
acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare, respectand prevederile pct.2.4.4.
din “Normele generale de protectie a muncii “1996.
Materialele vor fi depozitate in magazii inchise, bine aerisite sau in locuri ferite de
soare. Temperatura de depozitare recomandata este de +5  + 45C.
Tevile / tuburile se vor aranja pe rastele orizontale, pe sortimente si dimensiuni,
sprijinite continuu pe toata lungimea.
Cele livrate in colaci sau pe tamburi se vor stoca de preferinta culcati, sprijiniti
continuu, iar suprapunerea lor nu trebuie sa depaseasca inaltimea de 1m.
Guri de scurgere, rigole pluviale si racorduri la canalizare
Fitingurile se vor aseza in rafturi, de asemenea pe sortimente si dimensiuni.

1.3. CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR


1.3.1. Lucrari pregatitoare
Înainte de începerea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari
pregătitoare în limita zonei ce aparţine domeniului public :
- amenajarea frontului de lucru prin inchiderea circulaţiei pe sectoarele la care se
lucrează (cu acceptul şi sub coordonarea autorităţilor locale);
- dezafectări necesare pentru eliberarea frontului de lucru (acolo unde este cazul);
- curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni, pietre, etc (acolo unde este
cazul);
- decaparea si depozitarea pamantului vegetal (acolo unde este cazul);
- taierea betonului/asfaltului de pe carosabil cu maşinile de tăiat betoane.
Antreprenorul nu va trece la execuţia teasamentelor înainte ca dirigintele sa constate
si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate mai sus .
Aceasta acceptare trebuie sa fie în mod obligatoriu menţionata în registrul de santier.
In locurile unde săpătura se execută mecanizat, ultimul strat de 20 – 30 cm se execută
manual pentru a realiza panta corespunzătoare din profilul longitudinal.
Pe zona retelelor de utilitati publice sapatura se va executa cu atentie si doar manual.

1.3.2. Deschiderea sapaturilor


Sapaturile se vor executa cu pereti verticali, transeea avand latimea egala cu diametrul
exterior al tubului, marit cu o supralargire de 0,20-0,25m de o parte si de alta.
Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute în proiect si este compactat, daca
este cazul, de asa maniera încat densitatea uscata a solului sa atinga 95% din densitatea
uscata optima Proctor normal.
Cand în transee se întalnesc blocuri stancoase, ele trebuie sa fie derocate si aduse la o
cota cu cel putin 10 cm sub fundul sapaturii si înlocuite pe aceasta grosime cu pamant fin, nisip
sau balast.
Săpătura în zona reţelelor subterane existente se face în prezenţa delegaţilor din
partea proprietarilor de reţele.
In zonele unde canalizarea sau racordurile de canalizare se intersectează cu alte
reţele subterane săpătura se execută numai manual.
În timpul termenului de garantie, antreprenorul va trebui sa execute în timp util si pe
cheltuiala sa lucrarile necesare pentru a corecta defectele rezultate fie dintr-o proasta
executie a lucrarilor, fie in urma exploatarii.
In tot timpul lucrarii, executantul este obligat sa indeparteze in mod continuu apele de
orice provenienta, care eventual ar patrunde in transee. Fundul transeei trebuie mentinut in
stare uscata pina la terminarea montarii conductelor. Indepartarea apei se va face cu
mijloace mecanice, executantul fiind obligat de a avea in permanenta pe santier mijloace de
pompare in stare de functiune.

1.3.3. Executarea canalelor, gurilor de scurgre


Tuburile trebuie coborate cu grija în transee unele în prelungirea celorlalte, facilitand
alinierea lor cu ajutorul dalelor provizorii constituite din bucati de lemn. Calarea provizorie cu
ajutorul pietrelor este interzisa.
Tuburile se vor monta in transee numai dupa verificarea cotei sapaturilor.

Guri de scurgere, rigole pluviale si racorduri la canalizare


Tuburile sunt pozate începand din aval, bine aliniate si cu o panta regulata
respectand prevederile proiectului de executie. Îmbinarea, cand exista este întotdeauna
dirijata spre amonte.
Tuburile vor fi puse pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime.
Tuburile din PVC se vor imbina uscat, cu mufa si inel de cauciuc.
Inainte de montare, se va verifica si curata interiorul mufei si capatul drept al tubului,
precum si starea inelului care nu trebuie sa fie cu bavuri, fisuri, zone arse, etc.
Se va executa lansarea tuburilor in transee, centrarea pentru pastrarea
aliniamentului, dupa introducerea capului drept al tubului in mufa tubului anterior si
etansarea imbinarii cu inelul de cauciuc. Montarea tuburilor se va face pina la temperatura
de 0 º C.
La executia gurilor de scurgere se va respecta pozitia acestora indicata în proiect,
cota radierului si cota de racordare.
La gura de scurgere betonul placii superioare va avea clasa C 25/30 si va fi armat.
Gurile de scurgere vor fi asezate pe un strat de beton de egalizare de 10cm din clasa
C8/10 (B150) care va depasi cu cel putin 10 cm jur împrejur baza gurilor de scurgere.
Elementele gurii de scurgere vor fi ansamblate cu mortar de ciment M 100 pentru
etansare.
Legatura dintre gura de scurgere si canalizare se va face printr-un racord din PVC
SN8 DN160mm.

1.3.4. Instructiuni de montaj rigola prefabricata


- Montajul rigolelor pluviale se efectueaza prin pozitionarea intr-o fundatie de fixare sau
intr-o fundatie de beton cu granulatie fina. Se va folosi un beton de clasa C25/30;
- Imbinarile dintre corpurile de rigole se vor etansa cu materiale de etansare sau lipire
corespunzatoare ;
- Inainte de montarea stratului de pavaj, se va aseza gratarul rigolei la pozitia finala si
se va fixa in dispozitivele de prindere (suruburi), astfel incat intreg sistemul sa se
consolideze eficient impotriva compresiunii. Se va avea grija sa nu se deterioreze
piesele rigolei in timpul montarii;
- Toate suprafetele adiacente pavajului trebuie sa fie in permanenta cu 3-5 mm mai
inalte decat suprafata rigolei pentru a preveni orice deteriorare mecanica si pentru a
asigura scurgerea apelor.

Rigola pluviala prefabricata din prezentul proiect va fi prevazuta cu o rigola de


descarcare prevazuta cu cot PVC DN=160mm si racord din tuburi PVC DN160mm, SN8.
Deasemenea, gura de descarcare a rigolei poate fi prevazuta cu capac împotriva
mirosului pentru descărcare.

Guri de scurgere, rigole pluviale si racorduri la canalizare


1.3.5. Executia umpluturilor
Umplerea transeii se va executa in doua etape, una dupa lansarea tuburilor si
imbinarea lor, iar alta dupa proba de etanseitate.
Dupa efectuarea probei de etanseitate, se va proceda cu umplerea santului cu nisip, la
15 cm deasupra generatoarei tubului. Umplerea se va face cu materialul cel mai marunt
rezultat din sapatura în straturi succesive de 0,15 m grosime, compactate cu grija ca sa
ajunga la o densitate uscata de 98% din Proctor normal.
Compactarea se va face cu ajutorul maiului de fier de o greutate suficienta.
Umplutura se va uda la fiecare strat compactat.
Nu se permite adaugarea unui alt strat de umplutura inainte de a se bate cu maiul
stratul precedent.
Materialul de umplutura nu trebuie sa contina resturi din decopertari (radacini, pamint
vegetal, substante organice, bolovani sau resturi de zidarie sau beton)
Se interzice executia lucrarilor de umplutura pe timp friguros, cu temperaturi sub 0ºC.
Excedentul de pamint se va transporta in zonele unde sunt necesare umpluturi in
gropi, la amenajarile de teren, in afara santierului.

1.3.6. Reguli si metode de verificare


Calitatea executiei gurilor de scurgere se verifica pentru fiecare gura de scurgere in
parte .
Verificarea consta din:
- verificarea etanseitatii;
- verificarea racordului de canalizare.
Verificarea etanseitatii se face dupa ce gura de scurgere inclusiv racordul au fost
umplute cu apa si mentinute astfel timp de 24 de ore.
Dupa aceea, gura de scurgere inclusiv racordul se umplu din nou cu apa pana la
nivelul fetei inferioare a ramei gratarului; dupa trecerea unui timp de 20 min., nivelul apei nu
trebuie sa scada mai mult de 4 cm.
Verificarea legarii racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnanad apa in
gura de scurgere si urmarind scurgerea apei la canal.

Guri de scurgere, rigole pluviale si racorduri la canalizare


1.4. RECEPTIA LUCRARILOR
Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de regula
unei receptii preliminare si unei receptii finale.

1.41. RECEPTIA PRELIMINARA


La terminarea lucrarilor sau a unei parti din acestea se va proceda la efectuarea
receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se :
- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de
executie;
- daca verificarile prevazute în prezentul caiet de sarcini au fost efectuate în totalitate ;
- daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora;
- conditiile tehnice si de calitate ale executiei precum si constatarile consemnate în cursul
executiei de catre organele de control (Client, Inginer, etc.).
- situaţia pamantului: umpluturile dacă sunt efectuate corect, excedentul dacă este
transportat în locul indicat de beneficiar, etc .
- probelor de etanşeitate li se va acorda o atenţie deosebită.
Lucrarile nu se vor receptiona daca :
 nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute în proiect .
 nu s-au respectat pantele de scurgere .
 la probe, rămăne apă în gurile de scurgere.
 se observa fenomene de instabilitate, începuturi de crapaturi în corpul
terasamentelor etc.
In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminara si în care se
consemneaza eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora si recomandari
cu privire la modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini si proiectului de executie.

1.4.2. RECEPTIA FINALA


La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul în care s-au comportat lucrarile,
daca au functionat bine si daca au fost bine întretinute.
La recepţie, antreprenorul va prezenta certificatele de calitate ale materialelor puse in
opera, precum si procesele verbale de lucrări ascunse insusite de investitor.

1.5. DISPOZITII FINALE


La predarea lucrărilor investitorului, îmbinările trebuie sa fie perfect etanşe, nefiind
admise pierderi de apa.
Antreprenorul va garanta calitatea lucrărilor si atingerea parametrilor proiectaţi, pentru
întregul ansamblu al lucrărilor.
Proiectantul are dreptul de a controla tot şantierul, atelierele de confecţii,
antreprenorul asigurand facilitatile pentru aceasta.
Controlul proiectantului nu diminuează cu nimic responsabilitatea antreprenorului,
privind execuţia de calitate a lucrărilor.
Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificatele de
calitate.
Este interzisa utilizarea materialelor care nu sunt insotite de certificate de calitate.
Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiect, se va putea face doar cu
avizul proiectantului si beneficiarului, care vor stabili condiţiile de acceptare.

Guri de scurgere, rigole pluviale si racorduri la canalizare


Investitorul, prin dirigintele de şantier poate dispune oprirea lucrărilor daca se
constata abateri sau nerespectari ale „Caietului de sarcini” sau poate dispune demontarea
unor lucrări executate necorespunzător.
Antreprenorul va pune la dispoziţia proiectantului, la cererea acestuia, documentele
din care sa rezulte calitatea materialelor puse in opera sau calitatea lucrărilor executate.
Toate deficientele de execuţie, de schimbare a calitatii materialelor puse in opera fără
acordul proiectantului, se vor remedia prin grija si pe cheltuiala antreprenorului.
Prezentul Caiet de sarcini nu are caracter limitativ. Orice modificare sau completare
se va putea face insa, numai cu avizul proiectantului.

Intocmit Aprobat
Ing. Diniaş Ionuţ Cristian Ing. Alexe Gheorghe

Guri de scurgere, rigole pluviale si racorduri la canalizare

S-ar putea să vă placă și