Sunteți pe pagina 1din 2

M.E.

N / Școala Gimnaziala Matca PLANIFICARE CALENDARISTICA Avizat


Clasa a VIII-a Educatie tehnologica
An scolar 2014-2015 / SEM.II
Curriculum aplicat: T.C. - o ora /sapt.
Modul: Domenii profesionale Prof.Valentina Nașu

Nr. Unitate de invatare Competente specifice Continuturi asociate Nr. Sapt. Obs.
Crt ore
1 Specificul profesional al O.5098/ -Termeni specifici 6 S1- 9.02-
dieritelor zone 9.09.2009 modulului,,Domenii profesionale’’. S6 20.03
geografice. 1.2 Identificarea unor domenii de -Domenii profesionale noi. Aplicatii.
Domenii profesionale activitate în funcţie de profesii şi -Calificare profesionala: calificari,
noi. meserii; licee, profiluri.
3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a -Specificul profesional al diferitelor
termenilor şi simbolurilor învăţate; zone geografice.
4.3 Corelarea opţiunilor profesionale cu -Familii ocupationale. Aplicatii.
nevoile şi resursele zonei geografice şi -Recapitularea-evaluarea U.I..
cu dinamica pieţei muncii;
2 Rute de formare 1.1 Identificarea diferitele rute de -Rute de formare profesionala. 2 S7- 23.03-
profesionala. formare profesională oferite de -Competente profesionale. S8 3.04
Competente profesionale. învăţământul românesc;
2.1 Descrierea principalelor competenţe
profesionale ale personalului angajat în
diverse domenii de activitate;
3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a
termenilor şi simbolurilor învăţate;

** Scoala altfel *Conform planificarii poate suferi Un alt mod de prezentare a 1 S9 6-10.04
modificari preparatelor festive
3 Cerere si oferta pe piata 1.3. -Ce este munca si piata muncii. Cum 3 S10- 20.04-
muncii. 2.3. ocupam un loc de munca. S12 8.05
3.1. -Scrisoarea de intentie, curriculum
4.1. vitae, fisa de autoevaluare. Aplicatii.
4.2. -Interviul de angajare.
Aplicatie practica.
4 Calitatea muncii si 2.1. -Conditii de angajare. 1 S13 11.05
relatiile de munca. 3.1. Structura organizationala a -15.05
intreprinderii. Fisa postului.
Conditii generale de munca.
Comportamentul in afaceri.
Drepturile si obligatiile angajatilor.
5 Tendinte in evolutia 2.3. -Tendinte in evolutia pietei 1 S14 18-
pietei muncii. 4.3. muncii.Mobilitate ocupațională. 22.05
Mobilitate ocupationala. Dezvoltarea intreprinderilor mici si
mijlocii.
6 Protectia mediului 1.3. -Modificarile mediului prin 1 S15 25.05-
3.1. interventia omului. 29.05
Surse de poluare.
Protectia mediului in contextul
diferitelor domenii profesionale.
7 Plan de afaceri. 2.2. Plan de afaceri.Aplicatii. 1 S16 1-5.06
8 Evaluare. Toate c.s. Toate continuturile. 1 S17 8-12.06

S-ar putea să vă placă și