Sunteți pe pagina 1din 1

Către

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Valcea


Administratia Finantelor Publice Valcea
Sediul in Ramnicu Valcea, str. G-ral Magheru, nr 17, jud. Valcea

Subsemnatul Sima Felix, domiciliat in Ramnicu Valcea, str. N. Iorga, bl. 3, sc. B, ap.
8, judetul Valcea, în temeiul art. 117 alin. (1) lit. d) si art. 124 din Codul de procedura
fiscală, formulez prezenta

CERERE

Prin care vă rog să dispuneti restituirea sumei de 1168 RON, achitata cu titlu de
taxă de poluare prin nota privind compensaea obligatiilor fiscale din 08.03.2012, taxă
achitată pentru înmatricularea autovehiculului FORD TRANZIT CONECT, fabricat în
anul 2007 (prima înmatriculare la data de 11.06.2007), având nr. de înmatriculare
VL40JDI, nr. de identificare WFOTXXTTPT7E50636, seria cărtii de identitate J273850
De asemenea, vă rog să-mi acordati dobânda fiscală aferentă sumei achitate cu titlu
de taxă de poluare, calculată de la data plătii si până la data restituirii efective.
Consider că taxa de poluare a fost stabilită si prelevată în mod ilegal, prin aplicarea
eronată a prevederilor legale stabilite prin OUG 50/2008.
Potrivit hotărârilor CJUE din cauzele C-402/09 (Tatu) si C-263/10 (Nisipeanu),
articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să instituie o
taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat
membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în
circulatie în statul membru mentionat a unor vehicule de ocazie cumpărate din alte state
membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeasi vechime si
aceeasi uzură de pe piata natională.
OUG nr. 50/2008 are ca efect faptul că autovehiculele de ocazie importate si
caracterizate printr-o vechime si o uzură importante sunt supuse unei taxe care se poate
apropia de 30 % din valoarea lor de piată, în timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe
piata natională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o astfel de sarcină
fiscală. Nu se poate contesta că, în aceste conditii, reglementarea natională mentionată are ca
efect descurajarea importării si punerii în circulatie în România a unor autovehicule de ocazie
cumpărate din alte state membre, fapt ce contravine legislatiei europene.
Or, potrivit art. 148 alin. (2) din Constitutia României, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementări comunitare cu caracter
obligatoriu, au prioritate fată de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea actului
de aderare.
Având în vedere că s-a respins cererea statului român de limitare a efectelor în timp a
hotărârii Curţii, hotărârea Nisipeanu se aplică retroactiv şi lipseste de temei juridic prelevarea
taxei de poluare începând cu data de 1 iulie 2008.
Pentru aceste motive vă rugăm să dispuneti restituirea taxei de poluare prelevată
discriminatoriu şi în mod nelegal, prin încălcarea dispoziţiile art. 110 din Tratatul de
functionare a Uniunii Europene, precum si dobânda fiscală aferentă.

25.10.2012, Sima Felix