Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnata Obiala Elena, domiciliata in Babeni, Valea Mare, str.


Tineretului, judetul Valcea, in calitate de reclamanta in cauza cu numarul
12313/288/2012 aflata pe rolul Judecatoriei Ramnicu Valcea, suspendata la
data de 22.03.2013, in baza art. 242 / Cod Procedura Civila, motivat de
faptul ca nu mai exista motivele care au condus la suspendarea cauzei, solicit

REPUNEREA PE ROL

a cauzei nr. 12313/288/2012 aflata pe rolul Judecatoriei Ramnicu Valcea,


stadiu procesual – fond.

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.155 indice 1 alin.2 C.proc.civ. .

Data,
Semnatura,

Domnului Presedinte al Judecatoriei Ramnicu Valcea