Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Preşedinte,

Subsemnata Ciocan Aurica cu domiciliul în comuna Brincoveni, sat


Margheni, str. Zavoiului nr.18, jud. Olt, cod postal 237051, având CNP
2690905284381, în contradictoriu cu DGRFP Craiova prin AJFP Olt, cu
sediul in Slatina, str. Arcului nr.2A, jud. Olt, formulez

CERERE DE APEL

împotriva sentinţei civile nr. 893/2017, pronunţate în dosarul nr.


9510/311/2017, de către Judecătoria Slatina, în termenul legal de 10 de zile,
de la comunicarea hotărârii apelate, prin care solicit admiterea apelului şi
anularea hotărârii apelate .

În fapt, arăt că am introdus pe rolul Judecatoriei Slatina o actiune


avand ca obiect contestatie la executare, actiune ce a avut prim termen la
data de 23.02.2018. Avand in vedere faptul ca de la data primirii citatiei si
pana la termenul ce s-a acordat, in vederea judecarii cauzei pe fond am fost
in imposibilitate de a incheia un contract de asistenta juridical cu un avocat,
din motive medicale, fiind plecata din tara.
Consider ca prin hotararea atacata mi-a fost incalcat dreptul la
aparare, prevazut in Constitutia Romaniei, la art. 24 : “(1) Dreptul la
apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie
asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”
De asemenea, avand in vedere imprejuraqrile de fapt, consider ca
instant ar fi trebuit sa dispuna amanarea judecatii cauzei la cererea mea,
deoarece in opinia mea problemele medicale avute nu imi pot fi imputabile.
De asemenea, consider ca instanta, chiar daca nu a tinut cont de cererea de
amanare trimisa la dosarul cauzei, ar fi trebuit sa amane macar pronuntarea
in cauza respective, pentru a-mi da posibilitatea de a depune concluzii
scrise.

În drept, ne întemeiz cererea pe dispoziţiile art. in C. proc. civ.

În dovedire , solicit încuviinţarea probei cu înscrisuri, pe care le voi


depune la primul termen de judecata.

Depun prezenta cerere de apel, în 2 exemplare.

05.04.2017

Ciocan Aurica

Domnului Preşedinte al Judecătoriei Slatina