Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Preşedinte,

Subsemnata Ciocan Aurica cu domiciliul în comuna Brincoveni, sat


Margheni, str. Zavoiului nr.18, jud. Olt, cod postal 237051, având CNP
2690905284381, în contradictoriu cu DGRFP Craiova prin AJFP Olt, cu sediul
in Slatina, str. Arcului nr.2A, jud. Olt, formulez in termen legal

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

ce face obiectul dosarului de executare nr 283010028221996 din 29.04.2016,


în baza titlului executoriu reprezentat de sentinta nr 1575 din 06.10.2010 a
Tribunalului Valcea, pronuntata in ds 4063/90/2008.

Solicit, de asemenea, anularea formelor de executare întocmite în


dosarul de executare.

În fapt, arăt ca impotriva mea, in calitate de debitor in urma


pronuntarii sentintei nr 1575 din 06.10.2010 a Tribunalului Valcea, a fost
admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulate de DGRFP Craiova
prin AJFP Olt, cu sediul in Slatina, str. Arcului nr.2A, jud. Olt.

Astfel, prin somatia emisa in baza titlului executoriu din 29.04.2016 mi


s-a pus in vedere sa achit suma totala de 399.739,00 RON, din care
393.926,00RON reprezentau creante ce urmau a fi recuperate in urma atragerii
raspunderii solidare a subsemnatei in calitate de asociat unic si administrator
al SC ICADIN SRL.

De asemenea, la data de 14.09.2017 s-a emis de catre DGRFP Craiova


prin AJFP Olt, cu sediul in Slatina, str. Arcului nr.2A, jud. Olt in baza aceluiasi
titlu executoriu adresa de infiintare a popririi asupra sumelor datorate debitorului
de catre terti nr 26650 catre SC C.M.C INTERGROUP SRL.
Consider ca executarea silita inceputa impotriva mea este netemeinica si
nelegala pentru urmatoarele considerente: avand in vedere faptul ca executarea
silita incepe odata cu comunicarea somatiei, insotita de titlul executoriu si
prevederile art 110 alin 1 din Codul de procedura fiscala ce stabileste termenul
de prescriptive la 5 ani, se poate constata faptul ca dreptul organului fiscal de
a stabili creante s-a stins in aceasta speta prin prescriptie.

Pe cale de consecinta, avand in vedere ca datoriile fiscal ale persoanei pot


fi supuse executarii silite intr-o perioada de timp de 5 ani iar la expirarea
acesteia dreptul de a actiona impotriva respectivei persoane inceteaza, iar
datoriile se prescriu si nu mai pot fi recuperate, tinand seama de faptul ca din
06.10.2010 (data pronuntarii sentintei ce a stat la baza emiterii titlului
executoriu) si pana la emiterea somatiei din dosarul de executare (29.04.2016)
s-a scurs perioada de timp de 5 ani stabilita de legiuitor, inteleg sa contest
acest act de executare, considerandu-l abuziv, netemeinic si nelegal.

În drept, imi intemeiez cererea pe dispoziţiile art. 260 si 261 din Lg


207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

În dovedire, solicit încuviinţarea probei cu înscrisuri, pe care le atasez in


copie conforma cu originalul.

Depun prezenta cerere de chemare în judecată, în 2 exemplare.

27.09.2017

Ciocan Aurica

Domnului Preşedinte al Judecătoriei Slatina