Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Prefect

Subsemnatul Engler Ion, cetatean roman, cu domiciliul stabil in


Germania, posesor al pasaportului nr. 12827316/2007, CNP
1660725381451, va aduc la cunostinta urmatoarele:

In data de 09.07.2008 m-am prezentat la ghiseul Biroului de


Inmatriculari Auto Ramnicu Valcea,din cadrul Serviciului Public
Comunitar de Evidenta Permise Conducere si Auto din cadrul
Institutiei Prefectului, in baza procurii nr 2520/03.07.2008, incheiata la
Biroul Notarului Public Gutau Mariana, procura prin care eram
mandatat de catre Mirescu Liviu, domiciliat in Ramnicu Valcea, str.
Calea lui Traian, nr 146, bl6, sc.A, ap13.,Jud. Valcea sa inmatriculez
pentru si in numele sau o remorca auto marca REMA 200 ML, cu nr
de identificare ROVL88F3310007.
Avand asupra mea toate documentele necesare inmatricularii
respectivei remorci auto, insotite de procura a carei fotocopie o
anexez, am primit un raspuns negativ din partea d-lui Talvic Doru, in
sensul ca “procura nu este valabila”.
Am luat legatura din nou cu d-na notar, la biroul careia s-a
incheiat procura respectiva si, am luat la cunostinta ca in baza
prevederilor legale acea procura este opozabila tuturor tertilor, fie ei
persoane fizice sau institutii publice.
In acest sens, va rog a-mi comunica un raspuns scris cu privire
la problema mea in care sa motivati de ce nu imi pot indeplini
mandatul.
Va rog a-mi comunica raspunsul la urmatoarea adresa : “POPA
GHE ION, comuna Prundeni, sat Zavideni, jud. Valcea”.

Engler Ion

Domnului Prefect al Judetului Valcea