Sunteți pe pagina 1din 8

TEST – EXAMEN TCN IFR AN II, III

Denumirea
Teoria şi Construcţia Navei Varianta 2
disciplinei

Facultatea Electromecanică Navală Nume student:


Profilul Electric
Specializarea Electromecanică Grupa: FM I, II

1. Cum sunt numite planele paralele cu planul diametral al navei?


A. Longitudinale;
B. Cuple;
C. Plutiri;
2. Cum se asigură din construcţie calitatea nautică numită nescufundabilitate?
A. Prin compartimentarea etanşă corp navă şi bord liber minim suficient de mare;
B. Prin distribuţia adecvată a greutăţilor fixe de la bord;
C. Prin întreţinerea adecvată a corpului navei şi etanşarea deschiderilor din
învelişul navei;
3. Deoarece deplasamentul navei nu este o mărime constantă, în practică se folosesc
două noţiuni pentru a-l exprima:

A. D  DO  D g
B. D  DC  DM
C. D  DO  DW

4. Pentru ca o navă să fie în echilibru, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii de


echilibru:
A. Cele două forţe (împingerea şi deplasamentul) să fie egale ca mărime şi
să aibă acelaşi suport;
B. Cele două forţe (împingerea şi deplasamentul) să nu se anuleze reciproc
şi să aibă acelaşi suport;
C. Cele două forţe (greutatea totală şi forţa de flotabilitate) să fie diferite ca
mărime şi să aibă acelaşi suport;
5. In calculul analitic de carene drepte, elementele liniei de plutire sunt următoarele:
A. Aria de plutire Si, coordonatele centrului de greutate al plutirii şi momentele de
inerţie ale suprafeţei plutirii în raport cu axele principale şi centrale;
B. Aria de plutire Si, coordonatele centrului de carenă şi momentele de inerţie ale
suprafeţei plutirii în raport cu axele principale şi centrale;
C. Aria de plutire Si, coordonatele centrului de greutate al plutirii şi volumul carenei;

6. Care sunt cele mai importante rapoarte între dimensiuni (în notaţia veche)?
A. L/B; L/H; L/T; B/T; B/H;
B. L/B; L/H; B/T; B/H; H/T;
C. L/B; L/T; B/T; B/H; H/T;

Page 1 of 8
7. La plutiri cu asietă, pentru o navă înclinată pe o plutire oarecare cele două condiţii de
echilibru pot fi exprimate matematic cu ajutorul ecuaţiilor:
   
1.
 yC  yG
tg  z  z  y  yG   zG  zC   tg

2. 
G C
  C
tg  xC  xG  xC  xG   zG  zC   tg
 zG  zC
Rezultă că pentru verificarea poziţiei de echilibru a navei, trebuie să cunoaştem
următorii parametrii:
A. Greutatea totală, volumul carenei şi coordonatele centrului de greutate al
navei;
B. Greutatea totală, volumul carenei şi coordonatele centrului de carenă al navei;
C. Greutatea totală, volumul şi coord. centrului de carenă şi de greutate ale navei;
8. Valoarea rezervei de flotabilitate în cazul navelor de pasageri este:
A. 75 – 100 %
B. 30 – 50 %
C. 10 – 20 %
9. In transversalul planului de forme, curbele ce apar în adevărata formă şi mărime
sunt:
A. Plutirile;
B. Cuplele;
C. Longitudinalele;
10. Determinaţi aria suprafeţei plutirii Si plecând de la imaginea alăturată:
x dx
-L/2 O +L/2
L /2 x
Si= SCWL=2  ydx y
 L /2
dSi
y

11. Ce coeficient de fineţe este reprezentat în imaginea alăturată şi care este relaţia de
definiţie a acestuia?

1. Se numeşte: Coeficient de bloc CB

2. Relaţia de definiţie este:

V 
CB=δ= =
L * B *T L * B *T

12. Expresia momentului de inerţie al suprafeţei plutirii Si în raport cu axa Ox centrală


– IX este următoarea:

Page 2 of 8
L/2
2
A. I x    y 3  dx
3 L / 2
L/2
B. I x  2   y  dx
L / 2
L/2
C. I x  2  y  dx
3

L / 2

13. La clasificarea tipurilor de nave maritime, menţionaţi cel puţin trei denumiri de nave
care se încadrează la clasa transport mărfuri în vrac (completaţi pătratul gri din
dreapta imaginii):
Criteriu Categorie Clasa Tipul Denumire
I. Transport mărfuri 1. Nave mărfuri generale (General cargo
generale ships)

1. Nave portcontainer
II. Transport marfă
specializată 2. Nave Roll on/Roll off

3. Nave port barje

1. Nave transport marfă uscată în vrac Vrachiere


Nave III. Transport marfă în specializate,co
Destinaţie transport vrac (Vrachiere) 2. Nave transport marfă combinată în mbinate,univers
mărfuri vrac ale
1. Petroliere (ţiţei, petrol brut) (Crude Oil
Tankers)
IV. Transport produse
lichide în vrac 2. Nave tanc produse petroliere (Product
(Nave cisternă) Carriers = Parcel Tankers)

3. Nave tanc produse chimice

V. Transport gaze
1. Nave transportoare de gaze lichefiate
lichefiate
14. Teorema Euler se aplică în studiul:
A. Stabilităţii navei indiferent de unghiul de înclinare al carenei;
B. Stabilităţii navei, înclinate cu unghiuri mari de înclinare;
C. Stabilităţii navei, înclinate cu unghiuri mici de înclinare;
15. Valorile uzuale ale coeficientului secţiunii maestre se încadrează în gama C M =
0,50 – 0,99. Căror tipuri de nave le sunt caracteristice valori sub 0,60 ale acestui
coeficient?
A. Nave lente şi de dimensiuni medii;
B. Nave lente şi mari ca dimensiune;
C. Nave rapide şi de dimensiuni medii sau mici;

16. Determinaţi volumul carenei  pe înălţime, plecând de la imaginea alăturată în


care s-a definit un volum elementar cuprins între două plutiri infinit apropiate la
distanţa dz:

T L /2
V2=2*   y * dx * dz
0  L /2

Page 3 of 8
17. Expresia razei metacentrice transversale este:
I YF
A. r
V
I
B. r X
D
I
C. r X
V
18. În imaginea de mai jos, elementele notate 1 şi 2 reprezintă:
LPB

300 mm
1. Linia de incarcare maxima, de
2 1
vara, in apa dulce 540 mm

N TD
D
R R T
V
I
2. Linia de incarcare de vara in apa IAN

sarata 460 mm

230 mm

19. Care este unghiul sub care stabilitatea este considerată la unghiuri mici (sau
iniţială):
A. 5 grade
B. 10 grade
C. 15 grade

20. Definiţi teorema lui Euler, valabilă în cazul înclinărilor izocarene:

Doua plutiri izocarene succesive, pentru un unghi infinit de mic de inclinare dθ, se
intersecteaza dupa o dreapta ce trece prin centrul de greutate al fiecareia.

21. In cazul stabilitatii initiale, teorema lui Euler este valabila:


Page 4 of 8
A. Numai pentru inclinari in plan transversal
B. Numai pentru inclinari in plan longitudinal
C. Atat pentru inclinari in plan transversal cat si longitudinal

22. Figura alaturata indica urmatorul tip de diagrama de stabilitate statica:

A. Tangenta la diagrama in origine


nu interseacteaza diagrama
B. Tangenta la diagrama in origine
intersecteaza diagrama
C. Tangenta la diagrama se afla
sub curba (diagrama cu
stabilitate initiala negativa)

23. Referitor la raportul razelor metacentrice, s-a demonstrat pentru un ponton plutitor
2
R  L
ca    . Cum interpretati acest rezultat, plecand de la gama de variatie a lui
r  B
L/B de (4….14).

Raza metacentrica longitudinala R este de ordinul de marime al lungimii navei


L ( R >> r = (1÷1,5)L ), iar raza metacentrica transversala r se afla in limitele (1/6.....1/3)B.

24. Cum este numit punctul D din imaginea de mai jos si asupra carei componente a
rezistentei la inaintare pozitia sa joaca un rol esential :

A. Punct de desprindere /
Rezistenta de frecare
B. Punct de desprindere /
Rezistenta turbionara
C. Punct de declin / Rezistenta
de frecare

25. Inclinarile izocarene sunt inclinarile ce pastreaza constanta marimea:


A. Deplasamentului navei
B. Volumului carenei
C. Centrului de carena

26. Ce reprezinta in imaginea alaturata zona notata cu III:

Page 5 of 8
Zona a III-a, a dârei de vârtejuri, care apare
datorită desprinderii stratului limită, de pe
suprafaţa udată a corpului navei.

27. Determinati expresia momentului de redresare transversal M r  plecand de la


imaginea alaturata, in care navei i se da o inclinare izocarena de unghi θ:

Mrθ = D⋅GK = Δ ⋅GK

Mrθ= D⋅ (r − a) ⋅ sinθ = D⋅ h ⋅ sinθ ≅ D⋅ h


⋅θ

28. In imaginea de mai jos, elementul 10 reprezinta:

A. Puntea
principala
B. Puntea
duneta
C. Puntea teuga

29. In cazul echilibrului instabil, care este pozitia metacentrului m in raport cu centrul
de greutate al navei:
A. Deasupra
B. Coincide
C. Dedesubt
  v N2
30. In relatia rezistentei de frecare RF  C F   S , ce reprezinta S:
2
A. Suprafata velica a navei
B. Suprafata udata a navei
C. Suprafata plutirii, corespunzatoare pescajului de calcul

31. In imaginea alaturata, elementul 4 reprezinta:


Page 6 of 8
A. Grandee
B. Rodanta
C. Umplutura vegetala

32. In cazul unei nave aflate in echilibru instabil, care este pozitia metacentrului in
raport cu centrul de carena al navei:
A. Deasupra
B. Dedesubt
C. Coincide

33. Ce distributie au vitezele in cazul unei curgeri laminare?


D. Oarecare, in functie de viteza fluidului
E. Sinusoidala
F. Parabolica

34. In cazul stabilitatii la unghiuri mari, momentul de redresare variaza liniar cu


unghiul de inclinare transversala θ ?
A. DA
B. NU
C. Nu depinde de unghiul de inclinare
35. Expresia razei metacentrice longitudinale este:
I
A. R  YF
V
IX
B. R
D
I
C. R X
V

36. Plecand de la imaginea alaturata, calculati bratul cuplului de redresare GK :

GK = l = y( θ) ⋅ cosθ + z( θ) ⋅ sinθ −
a ⋅ sinθ

37. In cazul inclinarii la unghiuri mari, teorema Euler:


A. Este valabila numai in cazul inclinarilor transversale
B. Nu este valabila, indiferent de tipul inclinarilor navei
C. Este valabila, indiferent de tipul inclinarilor navei

Page 7 of 8
38. Incercati sa prezentati cateva concluzii privind deplasarea centrului de carena in
cazul stabilitatii initiale:

1.___________________________________________________________________
_ Centrul de carenă se deplasează întotdeauna în direcţia înclinării

2.___________________________________________________________________
_ Pe direcţie verticală, centrul de carenă se deplasează întotdeauna în sus în raport
cu nava.

3.___________________________________________________________________
_ Dacă axa de înclinare este axă centrală principală de inerţie a suprafeţei plutirii,
atunci centrul de carenă se deplasează numai într-un plan paralel cu planul de
înclinare.

1. – referire la directia de deplasare


2. – referire la deplasarea pe directie verticala
3. – referire la pozitia tangentei duse intr-un punct oarecare la curba C0C1

39. Expresia generala a inaltimii metacentrice longitudinale este:


A. H  R  zC  zG
B. H  R  zC  zG
C. H  R  zC  zG

40. La astuparea gaurilor de apa mijlocii, se foloseste in special panoul cu margini


moi. Ce reprezinta elementul 6 din imaginea alaturata:

A. Dulap sau grinda de pin


B. Panza de vela imbibata cu seu
C. Material (umplutura) vegetala

Semnatura student:

Data examinarii:

Page 8 of 8