Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Prin concurenţă, în general înţelegem:


a. o confruntare între tendinţe adverse.
b. o înţelegere între 2 sau mai mulţi agenţi economici.
c. un conflict interuman în care fiecare parte tinde spre o dezvoltare
proprie.
d. o competiţie între mai multe interese

2. Concurenţa:
a. facilitează ajustarea economică a cererii şi ofertei.
b. are rolul de a stimula inovaţiile.
c. asigură o alocare raţională a resurselor.
d. stimulează monopolul.

3. Este autoritate în domeniul concurenţei:


a. Oficiul Concurenţei.
b. Consiliul Concurenţei.
c. Curtea Constituţională.
d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

4. Este subiect al raportului juridic de concurenţă:


a. doar persoana fizică.
b. doar persoana juridică.
c. orice agent economic.
d. doar necomercianţii.

5. Piaţa relevantă cuprinde:


a. doar piaţa produsului.
b. doar piaţa geografică.
c. piaţa produsului şi piaţa geografică.
d. piaţa geografică şi piaţa teritorială

6. Piaţa relevantă:
a. este o noţiune abstractă.
b. identifică produsele şi agenţii economici aflaţi în concurenţă directă.
c. permite stabilirea comportamentului anticoncurenţial.
d. are doar o importanţă teoretică

7. Concurenţa perfectă se caracterizează prin :


a. atomicitate.
b. omogenitate.
c. transparenţă.
d. pluralitate de opţiuni

8. Concurenţa eficientă se caracterizează prin :


a. restrângerea accesului pe piaţă.
b. libertatea de acţiune pe piaţă a agenţilor economici.
c. consumatorul beneficiază de libertate în alegerea mărfii.
d. măsuri de încurajare a monopolului.

9. În cazul concentrării economice, Consiliul Concurenţei poate emite:


a. decizie de autorizare condiţionată.
b. decizie de acreditare.
c. decizie de informare.
d. decizie de obiecţie.

10. Concurenţa economică se realizează prin:


a. fuziune prin contopire.
b. fuziune prin absorbţie.
c. dobândirea controlului asupra altui agent economic prin participare de
capital.
d. dobândirea controlului asupra altui agent economic prin cumpărare de
elemente de activ.

11. Ajutorul de stat este incompatibil cu piaţa comună:


a. când priveşte amânarea restituirii creditelor.
b. prin perceperea de taxe parafiscale.
c. prin scutiri de sarcini fiscale.
d. prin acordarea de subsidii.

12. Ajutorul de stat:


a. este permis fără limitări.
b. cunoaşte regula interdicţiei acordării.
c. cunoaşte doar o reglementare comunitară.
d. nu poate fi acordat ca masură de natură fiscală.

13. Consiliul Concurenţei:


a. are în subordine Comisia Europeană.
b. adoptă în plen legi şi regulamente.
c. este subordonat Curţii Constituţionale.

14. Autorităţile europene competente în domeniul concurenţei sunt:


a. Consiliul Europei.
b. Comisia Europeană.
c. Consiliul Concurenţei European.
d. Camera de Comerţ şi Industrie Paris

15. Incriminarea faptelor socialmente periculoase pentru concurenţa


comercială sunt cuprinse în:
a. Codul penal. .
b. Legea nr. 11/1991
c. Legea concurenţei nr. 21/1996
d. Constituţia României

Raspunsuri
1. a, c, d

2. a, b, c

3. b

4. c

5. c

6. b, c

7. a, b, c, d

8. b, c

9. a

10. a, b, c, d

11. a, b, c, d

12. b

13. a

14. a, b

15. a, b, c

S-ar putea să vă placă și