Sunteți pe pagina 1din 76

INTESTINUL SUBŢIRE

Componente:
- duoden
- jejun
- ileon
INTESTINUL SUBŢIRE

Mucoasa

Submucoasa

Musculara
Tunica externă .wwwnewsweek.com
INTESTINUL SUBŢIRE
1. Mucoasa
- epiteliu de acoperire
- corion
- musculara mucoasei
2. Submucoasa
3. Musculara
4. Seroasa
! excepţie duoden posterior
INTESTINUL SUBŢIRE
• structura histologică este adaptată pentru
funcţia de:
- completare a digestiei chimice
- secreţie
- absorbţie

modificări la nivelul:
- mucoasei
- submucoasei

mărirea suprafeţei de absorbţie şi secreţie
MODIFICĂRI LA NIVELUL MUCOASEI ŞI
SUBMUCOASEI INTESTINULUI SUBŢIRE

1. Plici circulare (valve Kerckring/ conivente)


2. Vilozităţi intestinale
3. Microvili
4. Glande (cripte) Lieberkühn
1. Plici circulare

• formate de mucoasă şi submucoasă


• evaginări transversale permanente
• pot ocupa 2/3 din circumferinţă
• localizare
• măresc suprafaţa mucoasei de aprox. 3 ori
1. Plici circulare

http://dspace.udel.edu:8080/dspace/bitstream/handle http://dspace.udel.edu:8080/dspace/bitstream/handle
2. Vilozităţi intestinale

• formate de mucoasă
• evaginări permanente
• localizare
• variază ca:
- înălţime
- număr / unit. supraf.
- aspect
• măresc suprafaţa mucoasei de aprox. 10 ori
2. Vilozităţi intestinale

http://dspace.udel.edu:8080/dspace/bitstream/handle http://photo.net/photodb/photo?photo_id=16645720&size=lg
Duoden Jejun Ileon

Young B , Lowe J, Stevens A, Heath J Wheater’s Functional Histology A Text and Colour Atlas, 2006
2. Vilozităţi intestinale

Structura vilozităţii
intestinale
• epiteliu de acoperire
simplu cilindric
• ax conjunctiv bogat
celular

http://photo.net/photodb/photo?photo_id=16645720&size=lg
Structura vilozităţii
intestinale
• în axul conjunctiv:
- celule conjunctive
- celule imunocompetente
- arteriolă/ arteriole
- reţea de capilare fenestrate
- venulă/ venule
- chilifer central
- fibre musculare netede →
muşchiul vilozitar Brücke
- fibre nervoase amielinice
3. Microvilii

• localizaţi la polul apical al celulelor absorbante


• MO: platou striat
• ME: formă de organizare stabilă a filamentelor de actină
• măresc suprafaţa mucoasei de aprox. 20 ori
3. Microvilii

http://www.med.umich.edu/histology/fieldtrip/fieldtripintestine.html

Alberts B et al., Molecular Biology of the Cell, Fifth Edition, 2008


4. Glande sau cripte Lieberkühn

• invaginări ale epiteliului de


acoperire:
- simple tubulare drepte
- nu depăşesc musculara
mucoasei
- se deschid între bazele
vilozităţilor

www.GI162.library.med.utah.edu.

Gartner LP, Hiatt classconnection.s3.amazonaws.com


JL. Color Atlas of Histology, 2007
INTESTINUL SUBŢIRE

1. Mucoasa
1.1. epiteliu de acoperire simplu cilindric:
- celule absorbante (enterocite)
- celule caliciforme
- celule Paneth
- celule M
- celule endocrine
- celule nediferenţiate (stem)
- celule migrate
Celule absorbante (enterocite)

• localizare
• MO:

http://www.med.umich.edu/histology/fieldtrip/fieldtripintestine.html
Celule absorbante (enterocite)
• ME:
- numeroşi microvili la polul
apical
- organite celulare bine
reprezentate
- la polul apical →
complexe joncţionale
- la polul bazal → spaţiu
intercelular

physiology.org -
kimyagerinyeri.com/.../enterocyte-histology -
Celule absorbante (enterocite)

www.researchgate.nethgate.netof
Celule absorbante (enterocite)

Young B , Lowe J, Stevens A, Heath J Wheater’s Functional Histology A Text and Colour Atlas, 2006
Celule absorbante (enterocite)

• rol:
- digestie → sinteza enzimelor intestinale

adsorbite la glicocalix
- absorbţia produşilor finali de digestie, apei, electroliţilor
- resinteza trigliceridelor

sinteză de chilomicroni
Celule absorbante (enterocite)

Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, 2013


Celule caliciforme
• localizare
• număr
• rol: secretă mucus

http://www.med.umich.edu/histology/fieldtrip/fieldtripintestine.html

kimyagerinyeri.com/.../enterocyte-histology -
Celule Paneth
• numai la anumite specii
• localizare
• se menţin ~ 4 săptămâni la baza glandei
• MO: polaritate tinctorială
• ME:
- caracterele unei celule producătoare de proteine de
export
- numeroşi lizozomi
• rol:
- produc substanţe antimicrobiene
- proprietăţi fagocitare
- conţin IgA (unele)
Celule Paneth

http://www.studyblue.com/notes/note/n/lower-gi-tract-histology/deck/2004661 Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, 2013


Celula M (microfolds)

• localizare
• ME:
- enterocite modificate
cu microfalduri/ microvili
- corp invaginat
• rol:
- transportă antigene

iniţierea răspunsului
imun local
Celula M (microfolds)

Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, 2013


componenta
IgAs secretoare

Enterocit

Endozom

Ig-R

Lamina bazală
IgA-dimer

CORION

J
Plasmocit IgA
Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, 2013
Celule endocrine

• componente ale SNED


• localizare
• segmentul digestiv cu cele
mai multe tipuri
de celule endocrine
Young B , Lowe J, Stevens A, Heath J
Wheater’s Functional Histology
A Text and Colour Atlas, 2006
Celule endocrine
Celule stem

• localizare
• MO:
• ME:
- marcare timidină tritiată
• rol:
- sursă de reînnoire
- pe măsura diferenţierii
migrează de la baza criptei
(excepţie celulele Paneth)

ww.doctorc.net
EPITELIUL INTESTINULUI SUBŢIRE

tournover rapid
Corionul mucoasei intestinului subţire

• glande Lieberkühn
• teacă fibroblastică pericriptală:
- lângă MB a epiteliului glandular
- formată din fibroblaste:
- se divid
- migrează la suprafaţa epiteliului

macrofage
Corionul mucoasei intestinului subţire
• bogat în ţesut limfoid difuz și nodular (plăci
Peyer în ileonul distal)
2. Submucoasa
Glande Brünner (numai în duodenul superior)
- simple tubulare ramificate
- se deschid la baza glandelor Lieberkühn / în lumen
(ocazional)
- glande de tip mucos cu celule endocrine (EGF)
- rol: secretă mucus alcalin
▪ neutralizează aciditatea chimului gastric
▪ crează pH optim pentru activitatea enzimelor
pancreatice
Glandele Brünner

www.histologyguide.org/slideview/MHS-272-duodenum/slide14.html Gartner LP, Hiatt JL. Color Atlas of Histology, 2007


INTESTINUL GROS

Componente:
– cec
– colon
– rect
RECTUL

RECT

Joncţiunea rectosigmoidă

Piuri transversale

RECT PROPRIU-ZIS

Linia anorectală

Linia pectinee

CANAL ANAL

Linia anocutanată
INTESTINUL GROS

• structura histologică este adaptată pentru


funcţia de:
- absorbţie (apă, ioni)
- secreţie de mucus
INTESTINUL GROS
!!! Excepție canalul anal

Mucoasa

Submucoasa

Musculara

Tunica externă
www.anatomybox.com
http://histology-group28.wikispaces.com/digestivesystemproject
1. MUCOASA

• nu prezintă plici circulare (valve Kerckring)


• nu prezintă vilozităţi intestinale
• suprafaţa internă este netedă
• la nivelul rectului

2-3 pliuri transversale
(plici semilunare Houston)
1. Mucoasa (excepţie canalul anal)

– epiteliu de acoperire
– corion
– musculara mucoasei
1. Mucoasa (excepţie canalul anal)

– epiteliu de acoperire simplu cilindric cu:


- celule absorbante (colonocite)
- celule caliciforme
- celule Paneth (cec, apendice)
- celule M (apendice)
- celule endocrine
- celule stem/ nediferențiate
Celule absorbante (colonocite)
• localizare
• număr
• particularităţi:
– microvili scurți
– placă terminală mai puţin dezvoltată
– glicocalix lipsit de enzime digestive
• rol
– absorbţie (apă, ioni, acizi graşi)
Celule absorbante (colonocite)

Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, 2013


Celule caliciforme

• localizare
• număr
• particularităţi:
– depozite de mucus
mai reduse

secreţie continuă
• rol:
– sinteză de mucus cu
rol lubrifiant

Gartner LP, Hiatt JL. Color Atlas of Histology, 2007


1. Mucoasa (excepţie canalul anal)
– corion
– numeroase glande Lieberkühn
▪ mai lungi (excepţie apendice)
▪ comparativ cu intestinul subţire:
- celule caliciforme → mai numeroase
- celule endocrine → mai puţine tipuri
- celule Paneth → cec și colon
– numeroase fibroblaste
▪ teacă fibroblastică pericriptală
▪ strat subepitelial → colagen şi PG
– bogat în ţesut limfoid

foliculi limfatici mari solitari

se extind în submucoasă
Glandele Lieberkühn din corionul
mucoasei colonului şi cecului

http://www.pathologyoutlines.com/colon.html
Glandele Lieberkühn din corionul
mucoasei rectului

http://ctrgenpath.net/static/atlas/mousehistology/Windows/digestive/rectum10.html
Glandele Lieberkühn din corionul
mucoasei apendicelui

http://www.anatomybox.com/appendix-histology/
Fibroblaste din corion

Mills S.E. Sternberg S.Histology for Pathologists, 2004


Ţesutul limfoid din corionul mucoasei

Gartner LP, Hiatt JL. Color Atlas of Histology, 2007


Ţesutul limfoid din corionul
mucoasei apendicelui

http://www.anatomybox.com/appendix-histology/
2. Submucoasa (excepţie canalul anal)
- foarte bine vascularizată
- numeroase adipocite
(colon şi cec)

Mills S.E. Sternberg S.Histology for Pathologists, 2004


3. Tunica musculară
(excepţie canalul anal)
• organizată pe două straturi

subţire la nivelul apendicelui
• stratul longitudinal

discontinuu / tenii
(cec şi colon)

fibre musculare din tenii
spre stratul circular

haustre
3. Tunica musculară la nivelul
colonului şi cecului

http://histology-group28.wikispaces.com/digestivesystemproject
4. Tunica externă
- seroasă
- adventice:
- segmentele retroperitoneale ale colonului
(posterior)
- rect
- numai la nivelul colonului

acumulări circumscrise de ţesut adipos
(apendice epiploic)
Canalul anal
1. Mucoasa canalului anal

- 8–10 pliuri longitudinale


(colanele anale Morgagni)

- mai pronunţate în copilărie
- alternează cu depresiuni (sinusuri anale)
- inferior se unesc prin pliuri transversale
(valve anale)

linia pectinee
1. Mucoasa canalului anal

Coloane anale Sinusuri


Morgagni anale

Linia pectinee
(dinţată)

Valvă anală

Linia anocutanată

http://www.proctocure.com/fistula_in_ano_anal_fistula.php
1. Mucoasa canalului anal

În funcție de epitliul de acoperire se descriu


trei zone:
1. zona colorectală
2. zona de tranziţie
3. zona scuamoasă
1. Mucoasa canalului anal

Ross MH, Wojciech P. Histology A Text and Atlas, 2011


1.1. Canalul anal – zona colorectală

• epiteliu de acoperire simplu cilindric


• corion:
- glande Lieberkühn
- glande anale la nivelul sinusurilor anale

- simple tubulare ramificate
- de tip mucos
- se deschid la nivelul criptelor anale
• musculara mucoasei
1.1. Canalul anal – zona colorectală

Sinusuri
anale
Coloane anale
Morgagni
Linia pectinee
(dinţată)

Valvă anală

Glandă anală

Linia anocutanată

http://www.proctocure.com/fistula_in_ano_anal_fistula.php
1.1. Canalul anal – zona colorectală

Ross MH, Wojciech P. Histology A Text and Atlas, 2011


1.2. Canalul anal – zona de tranziţie

• epiteliu de acoperire: TRANZIŢIE


epiteliu simplu cilindric

epiteliu stratificat pavimentos cheratinizat
• corion:
- dispar glandele Lieberkühn
- bogat în ţesut limfoid
• dispare musculara mucoasei
1.2. Canalul anal – zona de tranziţie

Coloane anale Sinusuri


Morgagni anale

Linia pectinee
(dinţată)

Valvă anală

Glandă anală

Linia anocutanată

http://www.proctocure.com/fistula_in_ano_anal_fistula.php
1.2. Canalul anal – zona de tranziţie

Ross MH, Wojciech P. Histology A Text and Atlas, 2011


1.3. Canalul anal – zona scuamoasă

• căptuşită de piele cu:


1. epiderm → moderat cheratinizat
2. derm:
- glande sebacee asociate firelor de păr
- glande sudoripare, unele apocrine
(glande circumanale)
- vene plexul hemoroidal extern
1.3. Canalul anal – zona scuamoasă

Sinusuri
anale
Coloane anale
Morgagni
Linia pectinee
(dinţată)

Valvă anală

Glandă anală

Linia anocutanată

http://www.proctocure.com/fistula_in_ano_anal_fistula.php
1.3. Canalul anal – zona scuamoasă

Ross MH, Wojciech P. Histology A Text and Atlas, 2011


2. Submucoasa

- la nivelul coloanelor analeplexul hemoroidal intern
- vene lipsite de valvule
- comunică cu venele din plexul
hemoroidal extern (zona scuamoasă)
2. Submucoasa

Sinusuri
anale
Coloane anale
Morgagni
Linia pectinee
(dinţată)

Valvă anală
Plexul
hemoroidal
intern
Glandă anală

Plexul
hemoroidal
extern Linia anocutană

http://www.proctocure.com/fistula_in_ano_anal_fistula.php
3. Tunica musculară
- îngroşarea stratului circular intern

sfincterul anal intern
- fibre musculare din diafragma pelvină

sfincterul anal extern
- stratul longitudinal → între cele două sfinctere
3. Tunica musculară

http://www2.massgeneral.org/cancerresourceroom/types/gi/illustrations/rectum.asp

images.flatworldknowledge