Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:………………………… Data:…………………………

Clasa a-IX-a

Test la Istorie

Nr. 1
Subiectele: Of. 1p.

1. Definiti termenul de monarhie si dati exemplu de un regim monarhic din perioada


antichităţii. 1p.(0,50p.)
2. Completează tabelul de mai jos cu zonele geografice unde s-au format popoarele din
Antichitate: 1p.(0,25p.)

sumerienii egiptenii evreii akkadienii

3. Argumentează, de ce Mesopotamia, a găzduit un aşa număr mare de civilizaţii. 1p.


(0,50p.)
4. Prezentaţi evoluţia statului egiptean în perioada Regatului Nou numind doi faraoni din
aceasta perioadă şi două realizări ale acestora în plan politic şi militar. 1p.(0,25p.)
5. Formuleaza o asemanare si o deosebire cu privire la formarea popoarelor sumerian şi
egiptean. 1p.(0,50p.)
6. Completaţi enunţurile folosind termenii corespunzători: 1p.(0,25p.)
a. Sumerienii au construit temple numite,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b. Unificatorul Egiptului din anul 3200 î.Hr. se numeşte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
c. Rames al II lea a semnat primul tratat de pace din istorie la,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
d. Rege al evreilor care a pus bazele statului Israel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7. Precizaţi doua premise care au stat la baza formări statului egiptean. 1p.(0,50p.)
8. Cititi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţe: Total – 1p.
,,Cinste vouă zei şi zeiţe, stăpânii cerului, ai pământului, ai oceanului, alături de tatăl
vostru Ra, a cărui inimă se bucură când se vede perfecţiunea. Eu sunt fiul vostru, pe care
l-au născut cele doua braţe ale voastre. Voi m-ati facut suveran. Viaţa, sănătate, forţa,
peste tot pământul. Îmi îndeplinesc menirea în pace. Nu-mi las inima să se odihnească,
tot căutând ce este util şi bun pentru sanctuarele voastre. Eu le înzestrez prin înalte
decrete cu oameni, terenuri, animale, corăbii.”
a. Identificaţi principala îndatorire a faraonului, aşa cum reiese din text. 0,25p.
b. Numiţi, pe baza textului, o îndatorire a faraonului faţă de sanctuarele zeilor. 0,25p.
c. Precizaţi, un faraon din perioada Regatului Nou care a realizat o reformă religioasă.
În ce constă această reformă religioasă. 0,25p.
d. Numiti, două atribuţii ale faraonului în plan legislativ şi religios. 0.25p.
9. Redactează un afiş pentru promovarea turistică a unei zone în care s-a format un popor în
Antichitate. 1p.

Test la Istorie
Nume:………………………… Data:…………………………
Clasa a-IX-a

Nr. 2
Subiectele: Of. 1p.

1. Definiţi termenul de piramidă şi dati exemplu de un faraon din perioada Regatului


Mijlociu. 1p.(0,50p.)
2. Completează tabelul de mai jos cu apele de-a lungul cărora s-au format popoarele din
Antichitate: 1p.(0,25p.)

sumerienii egiptenii tracii grecii

3. Argumentează, de ce Egiptul, este un dar al Nilului. 1p.(0,50p.)


4. Prezentaţi evoluţia statului egiptean în perioada Regatului Vechi numind doi faraoni din
aceasta perioadă şi două realizări ale acestora. 1p.(0,25p.)
5. Formulează o asemănare şi o deosebire cu privire la formarea popoarelor grec şi roman.
1p.(0,50p.)
6. Completaţi enunţurile folosind termenii corespunzători: 1p.(0,25p.)
a. Statul Egiptean în perioada Regatului Nou s-a transformat în,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b. Primul cod de legi scrise a fost realizat de împăratul,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
c. Primele oraşe stat au fost realizate de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
d. Rege al evreilor care a construit templul de la Ierusalim,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7. Precizaţi două atribuţii ale faraonului în plan militar şi religios. 1p.(0,50p.)
8. Cititi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţe: Total – 1p.
,,Tot pământul Egiptului e împărţit în trei părţi. Cea dintâi şi cea mai întină este a clasei
preoţilor, cărora băştinaşii îi dau cea mai mare cinstire. Cea de a doua parte a
pământului egiptean este aceea a regilor, care scot de aici venituri, cea din urmă parte a
pământului este stăpânită de războinici şi de toţi aceia care trebuie să-şi îndeplinească
îndatoririle ostăseşti. Mai sunt în Egipt încă trei clase de cetăţeni liberi: păstorii,
agricultorii şi nestesugarii.”
a. Precizaţi, pe baza textului, structura socială a Egiptului. 0,25p.
b. Numiţi, forma de guvernare a Egiptului Antic. 0,25p.
c. Precizaţi, o asemănare şi o deosebire între monarhia egipteană şi monarhia
constituţională. 0,25p.
d. Menţionaţi, cum s-a prăbuşit Egiptul Antic în perioada Regatului Târziu. 0,25p.
9. Redactează un afiş pentru promovarea turistică a unei zone în care s-a format un popor în
Europa. 1p.

S-ar putea să vă placă și