Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA DE ISTORIE

Clasa a XII-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I ( 30 puncte )
Citiţi cu atenţie textele de mai jos:
A.,,Iar in acel timp Bogdan, voievodul romanilor din Maramures, adunand in jurul sau pe romanii din
acel district, trecu pe ascuns in Tara Moldovei, supusa coroanei regatului, dar lipsita de locuitori de
multa vreme datorita vecinatatii tatarilor si, cu toate ca a fost lovit de multe ori de armata regelui,
crescand mult numaul locuitorilor romani, acea tara a crescut ,devenind un stat. Insa voievodul pe care-l
alegeau romanii din acea tara se recunostea drept vasal al regelui Ungariei, obligandu-se sa plateasca
censul la timpul obijnuit.”(Cronica lui Ioan, arhidiacon de Tarnava)
B. ,,Regele Carol Robert de Anjou, in 1330 a cuprins Severinul si fortareata lui (…….), Basarab a trimis,
astfel, la rege o solie vrednica de toata cinstea ca sa-i spuna regelui: Fiindca voi, rege si stapan al meu,
v-ati straduit in strangerea ostirii, eu voi rasplati osteneala voastra cu 7000 de marci de argint si va voi
lasa in pace Severinul, cu toate ce tin de el, pe care acum cu puterea le tineti in mainile voastre.Pe
deasupra, tributul pe care-l datorez coroanei voastre il voi plati, cu credinta, in tot anul. Si nu mai putin
voi trimite la curtea voastra pe unul din fiii mei ca sa serveasca pe banii mei si cheltuiala mea, numai sa
va intoarceti indarat in pace (….) pentru ca daca veniti si mai mult inlauntru tarii, nu veti putea
nicidecum sa [scapati de pericol].”
Pornind de la aceste texte, raspundeti urmatoarelor cerinte:
1. Precizati, din sursa A, statutul politico-juridic al Tarii Moldovei, 2p
2. Precizati o obligatie pe care si-o asuma Basarab fata de regele Ungariei, la care se refera sursa B.
2p.
3. Numiti cele doua teritorii precizate atat in sursa A, cat si in sursa B. 6p.
4. Scrieti litera corespunzatoare sursei care sustine ideea potrivit careia tributul datorat va fi platit
anual, selectand o informatie aflata in relatie cauza-efect. 5p.
5. Scrieti litera corespunzatoare sursei care sustine ideea ,,descalecatului”, selectand o informatie
aflata in relatie cauza-efect. 5p.
6. Mentionati alte doua evenimente politico- militare la care au participat romanii in sec. XIV-XV,
in afara celor precizate in text. 6p.
7. Argumentati, printr-un fapt istoric relevant, afirmatia conform careia autonomiile locale au
contribuit la constituirea statelor medievale, in spatial romanesc. 4p.
Subiectul II (60 de puncte)
Realizati o sinteză, în aproximativ 2-3 pagini, cu tema”Romanitatea românilor în viziunea
istoricilor”, având în vedere:
1. Definirea noţiunii de romanitate a românilor;
2. Prezentarea procesului de Romanizarea a geto-dacilor si factorii romanizarii;
3. Etnogeneza românească, sintezele procesului de etnogeneza;
4. Românii în izvoarele medievale timpurii intre sec. VII –XI;
5. Preocupări ale cronicarilor si învăţaţilor din secolele XV- XVIII, privind originea românilor;
6. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor din secolele XVIII-XX. Politizarea romanităţii
românilor;
7. Teoria imigrationista a lui Roesler, contextul aparitiei teoriei,continutul teoriei imigrationiste;
8. Argumente pentru combaterea teoriei imigrationiste;

Nota! Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, concluzii), prezentarea în


ordine cronologică/logică a faptelor istorice, evidenţierea relaţiei cauză-efect, utilizarea
limbajului istoric
.
BAREM DE CORECTARE SI NOTARE
I.Subiectul I ( 30 puncte )
1. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a statutului politico-juridic al Tarii Moldovei.
2. 2 puncte pentru precizarea , din sursa B, a obligatiei pe care si-o asuma Basarab fata de regele
Ungariei.
3. 3 puncte pentru numirea cele doua teritorii precizate atat in sursa A, cat si in sursa B. (3p.x 2 = 6p.)
4. 1 punct pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzatoare sursei care sustine ideea
potrivit careia tributul datorat va fi platit anual. 4 puncte pentru selectarea unei informatii aflate in
relatie de cauza – efect.
5. 1 punct pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzatoare sursei care sustine ideea
,,descalecatului”. 4 puncte pentru selectarea unei informatii aflate in relatie de cauza – efect.
6. 3 puncte pentru mentionarea oricaror alte doua evenimente politico-militare la care au participat
romanii, in Evul Mediu, in afara celor precizate in text. (3p.x 2 = 6p.)
7. 1 punct pentru coerenta argumentarii afirmatiei conform careia autonomiile locale au contribuit la
constituirea statelor medievale in spatiul romanesc; 1 punct pntru pertinenta argumentarii afirmatiei
date; 1 punct pentru selectarea oricarui fapt istoric relevant care sustine afirmatia data; 1 punct pentru
utilizarea conectorilor care exprima cauzalitatea ( deoarece, pentru ca.) respectiv concluzia (asadar, ca
urmare etc.) Total 30 puncte

II. Subiectul al II –lea ( 60 de puncte )


Informaţia istorică – (50 de puncte) se distribuite astfel:

 1 puncte pentru definirea noţiunii de romanitate a românilor;


 1 punct pentru pentru prezentarea procesului de romanizare;
 4 puncte pentru prezentarea factorilor romanizari;
 2 punct pentru menţionarea unei consecinţe a romanizării daco-geţilor;
 2 punct pentru definirea etnogenezei;
 4 puncte pentru menţionarea celor două sinteze în urma cărora s-a format poporul român
(2p x 2=4p);
 4 puncte pentru prezentarea a patru izvoare medievale timpurii (4p x 4=16p);
 12 puncte pentru prezentarea a patru preocupări ale cronicarilor şi învăţaţilor din secolele XV-
XVIII privind originea românilor (3p x 4=12p);
 3 puncte pentru prezentarea teoriei imigraţioniste;
 1 puncte pentru mentionarea contextului aparitiei teoriei imigrationiste;
 4 puncte pentru prezentarea argumentelor pentru combaterea teoriei imigrationiste;

Structura compoziţiei - 10 puncte distribuite astfel:

2 puncte pentru introducere – cuprins – concluzii;


1 punct pentru introducere - cuprins/cuprins - concluzii;
0 puncte pentru lipsa structurii/prezenţa cuprinsului;
2 puncte pentru prezentarea evenimentelor/ proceselor istorice în ordine cronologică/logică;
0 puncte pentru nerespectarea cronologiei/ desfăşurării logice a evenimentelor/proceselor istorice;
4 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect astfel încât compoziţia să probeze înţelegerea procesului istoric;
1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect;
0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză-efect;
1punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat;
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric;
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu;
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu. 10 puncte

Total test 90 de puncte


Se acordă 10 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și