Sunteți pe pagina 1din 2

Nume elev...............................

Lucrarea scrisă la istorie


(SEMESTRUL II)
I.Cititi cu atentie urmatoarele articole din constitutia Romaniei de la 1866:
Art. 1. - Principatele-Unite-Române constitue un singur Stat indivizibil, sub denumire de România.
Art. 5. - Românii se bucură de libertatea consciinței,de libertatea invețămentului,de libertatea presei,de
libertatea întrunirilor.
Art. 23. - Invetamentul este liber. Libertatea invetamentului este garantata intru cat esercitiul ei nu ar atinge
bunele moravuri sau ordinea publica. Represiunea delictelor este regulata numai prin lege. Se vor înființa
treptat,școli primare în tote comunele României. Învețătura în școlele Statului se dă fară plată. Învețătura
primară va fi obligatorie pentru tinerii Români, pretutindeni unde se vor afla instituite școli primare. O lege
specială va regula tot ce privește invețămantul public.
Art. 4. - Teritoriul este împărțit in județe, județele în plăși,plășile în comune.Aceste divisiuni și sub divisiuni,nu
pot fi schimbate,sau rectificate de cât prin o lege.

Art.31 -Toate puterile Statului emană de la națiune, care nu le poate exercita decât numai prin delegație si
după principiile și regulile așezate in Constitutia de față.
Precizați articolul referitor la:

Libertatea de gândire Denumirea statului Organizarea Separarea Învățământul primar


și exprimare administrativ- puterilor in stat obligatoriu și gratuit
teritorială

II.Studiați harta de mai jos:


Precizati următoarele:
Teritoriile care s-au unit la Teritoriul care s-a unit cu Teritoriul câștigat în urma 4.Teritoriile unite cu
24 ianuarie Regatul României în anul celui de-al II-lea război Regatul României în anul
1859.(Principatele unite) 1878. balcanic 1918.
(1913)

IV.Stabiliți corespondențe corecte:


Domenii Reprezentanți
a.Literatură 1.Traian Vuia,Aurel Vlaicu
b.Medicină 2.Nicolae Grigorescu,Ștefan Luchian
c.Biologie 3.Mihai Eminescu,Vasile Alecsandri
d.Arhitectură 4.Emil Racoviță,Grigore Antipa
e.Aviație 5.Ion Mincu (stilul neoromânesc)
f.Pictură 6.Victor Babeș,Ion Cantacuzino

V.Așezați corect pe axa cronologică:A-Unirea Principatelor;B-Proclamarea independenței de stat;C-Intrarea


României în primul război mondial;D-Unirea Transilvaniei cu Regatul României și realizarea statuli național
unitar; E-Proclamarea lui Carol I ca domnitor al României
24 ian.1859 10 mai 1866 9 mai 1877 14 aug.1916 1 dec.1918

VI.Menționați:
a)2 partide politice din Regatul României,după anul 1866

b)Cele 3 bătălii din Războiul pentru Întregire Națională,pe care le asociem cu expresia “Pe aici nu se trece”

c)Urmașul lui Carol I la tronul României

d)Două localități din Bulgaria în care s-au purtat bătălii între armata română și cea otomană în Războiul de
Independență.

e)Numele ministrului de externe al României care a proclamat în Parlament independența de stat,pe data de
9 mai 1877.

S-ar putea să vă placă și