Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA DE ARTE SI MESERII INDEPENDENTA

SOS. CONSTANTEI NR. 39, LOC INDEPENDENTA, JUD. CONSTANTA


TEL/FAX: 0241857972

Profesor: Ionuţ Răguşilă


Nume elev: .............................................
Clasa a VIII-a ..........
Test
Subiectul I:
Pe baza textului răspundeţi la următoarele cerinţe:
„Toate popoarele romanice din Europa îşi datorează existenţa unei duble asimilări. Mai întâi se petrece asimilarea
elementului autohton de către elementul roman. Acest fenomen presupune prezenţa unui element etnic care deţine
acelaşi rol: primitor activ al civilizaţiei romane... Asimilarea elementului autohton este rezultatul, pretutindeni, al
colonizării şi romanizării, apărând astfel sinteze etnice romanice... A doua asimilare înseamnă topirea unor
elemente migratoare în masa populaţiilor romanice.”
(Şerban Papacostea, despre sinteza românească)
a) Transcrieţi din text rolul elementului autohton în procesul de entogenză;
b) Prezentaţi elementele de bază ale etnogenezei româneşti;
c) Menţionaţi spaţiul formării poporului român;
d) Precizaţi care sunt dialectele limbii române;
e) Cum se explică apariţia dialectelor limbii române?
0,5x5=2,5 puncte

Subiectul II:
Completaţi spaţiile libere cu termenii istorici corespunzători:
Maghiarii sunt un popor de origine ....................................................., înrudiţi ca limbă şi neam cu
........................................... şi cu ......................................................... . Ei provin din regiunea
................................................. . După mai multe deplasări, ungurii s-au aşezat într-un final în
................................................. . La începutul secolului al XI-lea, sub conducerea regelui .........................................,
ei s-au creştinat în ritul .............................................. . La venirea ungurilor în ..............................................., au
găsit mai multe populaţii: .............................................., slavi şi bulgari. Tot aici, în secolul al XII-lea, maghiarii au
adus o populaţie de origine germanică: ....................................... .
0,2x10= 2 puncte
Subiectul III:
Pe baza texului răspundeţi la următoarele cerinţe:
„O dată cu ordinul de evacuare a Daciei, toţi soldaţii şi funcţionarii, oamenii de afaceri au plecat. Dar ţăranii pe
petecul lor de pământ au rămas. Ei erau, după 150 de ani de cucerire, foarte numeroşi, alături de dacii liberi ce
fuseseră colonizaţi în Dacia romană şi de dacii locali.”
(Vasile Pârvan, Începuturile vieţii romane la gurile Dunării)
a) Transcrieţi din text ce cuprindea ordinul de evacuare a Daciei. 0,25 puncte
b) Care sunt cele trei idei fundamentale ale teoriei imigraţioniste?0,75 puncte
c) Ce autori români care au susţinut originea romană a poporului român cunoaşteţi? 0,75 puncte
d) Ce idei susţineau aceştia? 0,75 puncte

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timp de lucru: 50 de minute.
Se acordă 3 puncte din oficiu.