Sunteți pe pagina 1din 11

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ


nr. 17/02840 din 22.09.2017

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE


Tip procedură achiziție: Licitaţie publică
ACHIZITIONARE DISPOZITIVE MEDICALE CONFORM NECESITATILOR IMSP
Obiectul achiziției: CNAMUP P/U ANUL 2017
Cod CPV: 33100000-1

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată


Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 76 din 22.09.2017.
"ACHIZITIONARE DISPOZITIVE MEDICALE CONFORM NECESITATILOR IMSP CNAMUP P/U
În scopul achiziţionării
ANUL 2017"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice

Unitatea de Specificarea tehnică deplină


Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
1 Aspirator urgență
1.1 33100000-1 Aspirator urgență Bucată 50.00 Aspirator urgență
Descriere Aspirator portabil
alimentat cu baterii care este utilizat
în situaţii de urgenţă în afecţiuni ale
căilor respiratorii pentru aspirații
nazale, orale și traheale.
Locul instalării și utilizării: mașini
de urgență
Parametru Specificaţia Oferta
Dispozitiv Portabil, compact care
va fi utilizat în serviciul de
ambulanță
Tip pacient Adult și pediatric
Carcasă Rezistentă la căderi,
lovituri, șoc, zgîrieturi
Mîner de transportare da
Indicatori luminosi
Rețea
Baterie
Baterie descarcată
Nivelul de încărcare a bateriei
Reglator vacuum Da
Indicator de vacuum Da, mecanic
sau digital
Presiune vacuum 0 - ≥400 mmHg
Fluxul de aspirare ≥ 30 l/min
Baterie internă reutilizabilă Da
Timp de lucru la vacuum maxim ≥
30 min
Vas colector Capacitatea 1L – 1,5 L
Protecție la umplere da
Tip Reutilizabil
Capac rezistent cu marcaje da
Tip filtru Antibacterian, hidrofob
Greutatea totală inclusiv accesoriile
≤ 6 kg
Tensiunea de alimentare 220 V, 50
Hz
Curent continuu 12V
Accesorii și consumabile Cablu
pentru conectare la încărcătorul
pag. 2
Unitatea de Specificarea tehnică deplină
Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
1.1 33100000-1 Aspirator urgență Bucată 50.00 mașinii 12V 1 buc.
Cablu 220V, 50Hz 1 buc.
Tuburi silicon reutilizabile 2 set.
Filtru antibacterian 5 buc.
Canulă 5 buc.
Vas colector lichide reutilizabil 2
buc.
Geantă de transport hidrofobă cu
mînere de transport, curea pentru
umăr utilată cu buzunare accesorii
1 buc.
Documentație Manual de utilizare
Română sau rusă
Manual tehnic sau mentenanță
Preferabil română
Acceptabil engleză
Garanție Din momentul punerii în
exploatare și va include mentenanța
periodică conform recomandărilor
producătorului 3 ani
Instruire Instruire pentru utilizatori
La punerea în exploatare și repetat
la cerere
Instruire pentru ingineri Da
Punerea în funcțiune Transportarea
pînă la locul instalării Da
Asamblarea/Instalarea Da
Certificate C E (Directiva
93/42/EEC) ;
ISO 9001;
ISO 13485; Da

2 Defibrilator extern, manual


2.1 33100000-1 Defibrilator extern, manual Bucată 50.00 Defibrilator extern, manual Oferta
Descriere Defibrilator extern,
manual, cu caracteristici avansate
destinat utilizării personalului
specializat.
Domeniul de utilizare: serviciul de
ambulanță.

Parametrul Specificația
Defibrilator Dispozitiv Portabil,
compact care va fi utilizat în
serviciul de ambulanță
Carcasă Rezistentă la căderi,
lovituri, șoc, zgîrieturi
Indicatori luminoși Rețea
Baterie
Alarme
Butoane minime incluse pe
dispozitiv Pornire/Oprire
Sincronizare
Livrare șoc
Încărcare
Selectare mod de funcționare
Printare manuală
Moduri de funcționare Manual,
Sincron/Asincron, Automat (AED)
Selectarea energiei 5-360 J, bifazic
Forma semnalului bifazică
Controlul padelelor Încărcare da
Descărcare da
Selectarea energiei da
Pacemaker puls detector da
Descărcare sincronă pentru
pag. 3
Unitatea de Specificarea tehnică deplină
Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
2.1 33100000-1 Defibrilator extern, manual Bucată 50.00 cardioversie da
Electrozi externi reutilizabili
Compatibil pentru adulți și copii
Suport pentru padele da
Mîner pentru transportare da
Timpul de încărcare ≤ 10s
Alarma la încărcare Sonoră și
vizuală
Sistem de anulare și descărcare șoc
în caz de neutilizare da
Dispozitivul compatibil cu
electrozi reutilizabili și de o singură
utilizare da
Display Ecran LCD color
încorporat, min. 5 inch da
Afișare Energia seleclată, Unda
ECG, Spo2, Alarme, Ora și data,
Setari
Afișarea derivațiilor
I, II, III, AVR, AVL, AVF,V
Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor da
Captarea semnalului ECG prin
intermediul cablului ECG da
Afișarea ritmului cardiac da
Afișarea traseu ECG da
Frecvența de lucru 0.05-100 Hz
Pacemaker extern Modul de
stimulare la cerere, cu rată fixă
Rata de stimulare 50-150 ppm
Curentul de ieșire 0-140 mA
Durată puls >20 ms
Pulsoximetria SpO2 30-100%
Rata puls 30-240 bpm
Modul AED Comenzi vocale și text
limba romana sau rusă
Semnal beep pentru CPR da
Detecția automată impedanță da
Evaluarea automată traseu ECG da
Descărcarea automată da
Reprezentarea grafică a procedurii
da
Alarme Alarme sonore și vizuale da
Limite maxime și minime da
Frecvența pulsului da
SpO2 da
Electrozi plasați incorect da
Baterie descărcată da
Aritmii: asistolă, tahicardie,
brandicardie, fibrilație da
Imprimantă încorporată Viteza
hîrtiei 25 mm/sec, 50mm/sec
Printare auto sau manuală
Adnotări ora da
data da
derivația da
ritmul cardiac da
modul de operare da
Funcția sumară da
Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz da
De la automobil, curent continuu
12V da
Baterie internă reîncărcabilă da
Timpul de încărcare baterie < 4 ore
Timp de lucru baterie Min. 2 ore
pag. 4
Unitatea de Specificarea tehnică deplină
Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
2.1 33100000-1 Defibrilator extern, manual Bucată 50.00 ECG continuu sau min. 20
descărcări la energie maximă
Greutatea ≤ 7 kg
Accesorii și consumabile Padele
pentru adult da
Padele pediatrice sau adaptoare
pediatrice da
Electrozi de o singură utilizare
pentru defibrillator, adult 10 set
Electrozi de o singură utilizare
pentru defibrillator, pediatru 10 set
Geantă de transport hidrofobă cu
mînere de transport, curea pentru
umăr utilată cu buzunare pentru
electrozi, senzori, cablu de
alimentare, hîrtie da
Senzor reutilizabil SpO2 adult 2
buc.
Senzor reutilizabil SpO2 pediatric
2 buc.
Hîrtie imprimantă 20 buc.
Cablu ECG 5 fire 2 buc.
Electrozi adezivi ECG 200 buc.
Cablu de alimentare 12V pentru
ambulanță da
Gel de contact da
Documentație Manual de utilizare
Romană sau rusă
Manual tehnic sau mentenanță
Preferabil romană
Garanție Din momentul punerii în
exploatare și va include mentenanța
periodică conform recomandărilor
producătorului 3 ani
Instruire Instruire pentru utilizatori
La punerea în exploatare și repetat
la cerere
Instruire pentru ingineri Da
Punerea în funcțiune Transportarea
pînă la locul instalării Da
Asamblarea/Instalarea Da
Certificate C E (Directiva
93/42/EEC) ;
ISO 9001;
ISO 13485; Da

3 Electrocardiograf cu analiză și interpretare


3.1 33100000-1 Electrocardiograf cu analiză și interpretare Bucată 50.00 Electrocardiograf cu analiză și
interpretare
Descriere Electrocardiograf care
înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură
sau mai multe derivații simultan.
Parametrul
Specificația Oferta
Carcasă Rezistentă la căderi,
lovituri, șoc, zgîrieturi
Tip pacient adult, pediatric
Numărul de canale de procesare 12
Suport lingvistic Romană/Rusă
Configurația Portabil va fi utilizat
în serviciul de ambulanță
Geanta de transport specializată
pentru serviciul de ambulanță da
Ecran
pag. 5
Unitatea de Specificarea tehnică deplină
Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
3.1 33100000-1 Electrocardiograf cu analiză și interpretare Bucată 50.00

Tip LCD/TFT, color


Iluminare ecran da
Vizualizarea Min. 6 trasee de
vizualizare concomitentă
Vizualizare ecran Data,
sensibilitatea, viteza, filtrul activ,
derivația, ritmul
Derivațiile 12 derivații I, II, III,
aVL, aVF, aVR; precordiale: V1,
V2, V3, V4, V5, V6
Tip înregistrare Auto, manual, mod
de analiză
Senzitivitatea 2.5, 5, 10, 20
mm/mv
Semnal de calibrare 1 mV test
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
De filtrare musculare
de frecvență înaltă
de frecvență joasă
de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare ≥ 5 MOhm
Imprimantă Termică da
Încorporată da
Indicarea numelui derivației
printate da
Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG da
Date pacient Nume, ID, vîrsta, sex,
greutate, înălțimea
Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P,
QRS, T, HR;
Identificarea aritmiei da
Detecție pacemaker da
Interpretarea Emitere raport final da
Timpul interpretării ≤ 10 s
Memoria Internă Min. 20 înscriei
Externă Min. 200 înscriei
Tip memorie externă Flash card
inclus
Conectarea cu PC USB sau LAN da
Program pentru calculator cu
posibilități Vizualizare
Export în diferite formate
Printare
Analiza și interpretare
Analiza automată și manuală
Măsurări ECG
Comentarii
Alimentarea- 220 V, 50 Hz
Baterie internă- reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 2,5 h
Protecție defibrilator- da
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact
status sistem
deconectare alimentare rețea
baterie descărcată
Accesorii standard Cablu ECG, 10
fire 2 buc.
pag. 6
Unitatea de Specificarea tehnică deplină
Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
3.1 33100000-1 Electrocardiograf cu analiză și interpretare Bucată 50.00 Set electrozi reutilizabili: 4 pentru
extremități + 6 precordiali, Adult 2
set.
Set electrozi reutilizabili: 4 pentru
extremități+6 precordiali, Pediatric
2 set.
Hîrtie termică 20 buc.
Gel de contact 1 buc.
Geantă de transport hidrofobă cu
mînere de transport, curea pentru
umăr utilată cu buzunare pentru
electrozi, cablu de alimentare, hîrtie
1 unit.
Soft pentr PC cu licență inclusă 1
buc.
Documentație Manual de utilizare
Română sau rusă
Manual tehnic sau mentenanță
Preferabil română
Acceptabil engleză
Garanție Din momentul punerii în
exploatare și va include mentenanța
periodică conform recomandărilor
producătorului 3 ani
Instruire Instruire pentru utilizatori
La punerea în exploatare și repetat
la cerere
Instruire pentru ingineri Da
Punerea în funcțiune Transportarea
pînă la locul instalării Da
Asamblarea/Instalarea Da
Certificate C E (Directiva
93/42/EEC) ;
ISO 9001;
ISO 13485; Da

4 Pompă de infuzie, cu seringă


4.1 33100000-1 Pompă de infuzie, cu seringă Bucată 50.00 Pompă de infuzie, cu seringă
Descriere Este o pompă portabilă,
controlată, pentru administrarea de
medicamente cu precizie înaltă,
destinată pentru transportarea
pacienților gravi.
Locul de instalare: serviciul de
ambulanță
Parametrul Specificația Oferta
Dispozitiv Portabil, compact care
va fi utilizat în serviciul de
ambulanță
Tip pompă Un canal
Tip pacient Adult și pediatric
Carcasă Rezistentă la căderi,
lovituri, șoc, zgîrieturi
Mecanisme rezistente de fixare a
seringii Da
Capabil să utilizeze orice tip de
soluție și medicamente lichide Da
Ecran mare LCD/TFT cu iluminare
Mîner de transportare Da
Posibilitatea de fixare în ambulanță
Mecanism de fixare inclus
Date afișate ecran Rata fluxului
setată da
Rata fluxului administrată da
Volum da
pag. 7
Unitatea de Specificarea tehnică deplină
Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
4.1 33100000-1 Pompă de infuzie, cu seringă Bucată 50.00 Alarme da
Nivelul de ocluzie da
Nivel baterie da
Statut alimentare: baterie sau priză
da
Tip seringă da
Proprietățile pompei Rata fluxului
0,1 -999 ml/h da
Incrementarea ≤ 0.1ml
Acuratețea de administrare ± 2%
Seringi compatibile 10 ml
20 ml
50 ml
Compatibil cu toate tipurile de
seringi (sistem deschis) da
Detectarea automată a mărimii
seringii da
Posibilitatea de administrare bolus
manual și automat da
Setarea nivelului de ocluzie da
Fixarea manuală a seringii fără
utilizarea de mecanisme
automatizate da
Sistem anti-bolus pentru reducerea
presiunii în caz de ocluzie da
Limitarea accesului prin buton de
blocare a tastelor da
Alarme și indicatori Ocluzie sus/jos
da
Eroare de flux da
Eroare de sistem da
Seringa goală da
Perfuzia pe sfîrșite da
Baterie descărcată da
Seringă plasată incorect da
Alarmă sonoră și vizuală da
Butoane minime Anulare alarmă
Buton “start” infuzie
Buton „stop” infuzie
Buton „pauza” infuzie
Buton setare rată
Buton setări
Limba meniului Preferabil
Româna/Rusa
Acceptabila Engleza
Greutatea ≤ 2,5 kg
Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz da
De la automobil, curent continuu
12 V DC da
Baterie internă Reîncărcabilă da
Timp de operare ≥5h la 10 mL/h
Accesorii Cablu de alimentare 12V
pentru ambulanță da
Cablu alimentare 220V 50Hz da
Documentație Manual de utilizare
Romană sau rusă
Manual tehnic sau mentenanță
Preferabil română
Garanție Din momentul punerii în
exploatare și va include mentenanța
periodică conform recomandărilor
producătorului 3 ani
Instruire Instruire pentru utilizatori
La punerea în exploatare și repetat
la cerere
pag. 8
Unitatea de Specificarea tehnică deplină
Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
4.1 33100000-1 Pompă de infuzie, cu seringă Bucată 50.00 Instruire pentru ingineri Da
Punerea în funcțiune Transportarea
pînă la locul instalării Da
Asamblarea/Instalarea Da
Certificate C E (Directiva
93/42/EEC) ;
ISO 9001;
ISO 13485; Da

5 Pulsoximetru
5.1 33100000-1 Pulsoximetru Bucată 50.00 Pulsoximetru
Descriere Dispozitiv care măsoară
neinvaziv concentrația de oxigen în
sînge și ritmul cardiac prin metoda
fotometrică.
Parametrul Specificația Oferta
Dispozitiv Portabil, compact care
va fi utilizat în serviciul de
ambulanță
Carcasă Rezistentă la căderi,
lovituri, șoc, zgîrieturi
Posibilitatea de fixare în ambulanță
Mecanism de fixare inclus
Tip pacient adult, pediatric,
neonatal
Cu senzor SpO2 separat și cu
posibilitatea de reînlocuire da
Afișări SpO2 da
Valoarea pulsului da
Unda SpO2 da
Puterea semnalului da
Nivel baterie da
Mesaj eroare da
Tip ecran LCD/TFT color cu
iluminare da
Dimensiunea ≥ 2.5 inch
Pulsoximetria SPO2 70-100 %
Acuratețea ≤ 3 %
Pulsul Rata 30-240 bpm
Acuratețea ± 2 bpm
Posibilitatea de setare a alarmelor
da
Alarme Acustică și vizuală SpO2,
nivel mare
Spo2, nivel mic
Pulsul, nivel mare
Pulsul, nivel mic
Senzor deconectat
Baterie descărcată
Oprirea alarmei Metoda de
reactivare manuală sau automată
Controlul volumului da
Autotestarea da
Memorie internă min. 24 ore de
înregistrare
Alimentare Baterie internă da
Reîncărcabilă sau tip AA / AAA da
Autonomie baterie ≥ 8 ore
Accesorii și consumabile Senzor
SpO2 reutilizabil, Adult 2 buc.
Senzor SpO2 reutilizabil, Pediatric
2 buc.
Senzor SpO2 de o singură utilizare,
Adult 50 buc.
Senzor SpO2 de o singură utilizare,
pag. 9
Unitatea de Specificarea tehnică deplină
Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
măsura solicitată, Standarde de referinţă
5.1 33100000-1 Pulsoximetru Bucată 50.00 Pediatric 50 buc.
Baterii de rezervă 1 set.
Documentație Manual de utilizare
Romană sau rusă
Manual tehnic sau mentenanță
Preferabil română
Garanție Din momentul punerii în
exploatare și va include mentenanța
periodică conform recomandărilor
producătorului 3 ani
Instruire Instruire pentru utilizatori
La punerea în exploatare și repetat
la cerere
Instruire pentru ingineri Da
Punerea în funcțiune Transportarea
pînă la locul instalării Da
Asamblarea/Instalarea Da
Certificate C E (Directiva
93/42/EEC) ;
ISO 9001;
ISO 13485; Da

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:


in decurs de 45 zile din momentul inregistrarii contractului de achizitie publica de catre CAPCS
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere – original – Declarație pe proprie răspundere conform Da


Formularului (F 3.4) din documentatia Standard
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;
2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras Da
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional
3 Actul care atestă dreptul de a livra Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila Nu
bunuri/lucrări/servicii ofertantului
4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de Nu se cere Nu
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de Da
produselor, identificată prin referire la specificații sau calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi
standard relevante confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu indicarea paginei din
pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul
produsului (emise de producător). Agentul economic
va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică
textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele
de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu
anexele corespunzătoare.
6 Demonstrarea experienței operatorului economic în Declarație privind experiența similară conform Nu
domeniul de activitate aferent obiectului contractului Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
ce urmează a fi atribuit principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele Declarație privind dotările specifice, utilajul şi Nu
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le echipamentul necesar pentru îndeplinirea
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce corespunzătoare a contractului conform Formularului
urmează a fi atribuit (se va indica) și Documente care atestă faptul că
pag. 10

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

operatorul economic se află în posesia utilajelor,


instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului
8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la Declarație pe proprie răspundere conform Da
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Formularului F 3.5) - original– confirmată prin
Legea nr. 131 din 03.07.2015 aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;
9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin Da
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Da
Formularului (F 3.3) - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;
11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie – Da
confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului
12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru Declarație privind personalul de specialitate propus Nu
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului pentru implementarea contractului conform Formularul
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care (se va indica)
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor Nu se cere Nu
şi/sau serviciilor similare
14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual Nu se cere Nu
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
15 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform formularul ofertei F 4.1. Da
16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform formularul ofertei F 4.2 . Da
17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform Da
formularului F 3.2 din documentația standard
18 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi Da
ştampilei Ofertantului;
19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, –copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea Da
contribuţiilor certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;
20 Licenţa de activitate conform legislaţiei -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila Da
Ofertantului.
21 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Da
prenumele, codul personal) Ofertantului;
22 Document ce atestă anul de producere a dispozitivului – copie – de la producător, confirmat prin ștampila și Da
medical (dispozitivul medical va fi nu mai vechi de 3 semnătura Ofertantului
ani)
23 Manuale de service în una din limbile de circulație internațională Da
(rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului
24 Declarație de la Ofertant cu privire la instalarea și instruirea personalului Da
beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate,
organizate la sediul beneficiarului de către personalul
autorizat al furnizorului - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului
25 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să Da
certifice termenul de garanție pentru echipament nu
mai mic de 36 luni din data instalării.
26 Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea - jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau Da
perioadei de reacție mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției
defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului.
27 Declarație care certifică că toate echipamentele sunt - original–confirmat prin semnătura şi ștampila Da
neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele Ofertantului.
tehnice ale echipamentului licitat
28 Declarație Ofertant cu privire la organizarea pe conform programului stabilit pe durata perioadei de Da
perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere garanție efectuat de către un inginer calificat al
profilactică și calibrare Ofertantului - original–confirmat prin semnătura şi
ştampila Ofertantului
pag. 11

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1
Tel.: 022884348 , Fax: 022884245 , E-mail: office@capcs.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢERNA EDUARD, Șef secția achiziții dispozitive medicale
Setul de documente poate fi primit la adresa: www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitații.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la: 13.10.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1, bloc A, of. A.02.09

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la: 13.10.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN