Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018 Proba E.d) Fizică BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 2

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat

pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ

 

(45 de puncte)

Subiectul I

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

b

3p

2.

a

3p

3.

d

3p

4.

b

3p

5.

c

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

A.

Subiectul al II-lea

 

II.a.

Pentru:

 

3p

d

= v t

 

2p

rezultat final d = 3m

 

1p

b.

Pentru:

 

4p

Reprezentare corectă a forţelor care acţionează asupra corpului

4p

c.

Pentru:

 

4p

F

= F

f

 

1p

F

f

= N

 

1p

N

= mg

 

1p

rezultat final = 0,5

 

1p

d.

Pentru:

 

4p

F

1

G

t

 

F =

f

1

 

ma

1p

F

f

1

= mg

cos

1p

G

t

= mg sin

 

1p

rezultat final

a = 4m/s

2

1p

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

A.

Subiectul al III-lea

 

III.a.

Pentru:

 

3p

 

2

E

 

mv

0

 

2p

 

=

c

0

2

 

rezultat final

 

E

c

0

= 4,5J

1p

 

b. Pentru:

 

4p

L

F

f

= F

f

d

1p

F

f

= N

1p

N

= mg

 

1p

rezultat final

 

L

F

f

= 4 J

1p

 

c. Pentru:

 

4p

E =

c

 

L

F

f

1p

 

2

mv

2

E =

 

mv

 

0

1p

 

c

2

2

L

F

f

= mgd

 

1p

rezultat final v = 1m/s

 

1p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

d.

Pentru:

 

4p

E =

c

L

F

f

+

L

F

1p

E =

c

0

mv

2

2

1p

L

F

f

= mgx

1p

rezultat final

L

F

=

0,3 J

1p

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) Subiectul I Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj I.1. c
B.
ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
(45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item
Soluţie, rezolvare
Punctaj
I.1.
c
3p
2.
b
3p
3.
d
3p
4.
c
3p
5.
d
3p
TOTAL pentru Subiectul I
15p
B.
Subiectul al II-lea
II.a.
Pentru:
4p
p
V = RT
2p
0
V
= S ◊L
1p
rezultat final
= 2 mol
1p
b.
Pentru:
4p
m
=
1p
m
=
2p
V
3
rezultat final
0,16 kg m
1p
c.
Pentru:
4p
pV
=
m 1 RT
2p
m
= m+
m
1p
1
rezultat final m=
16 g
1p
d.
Pentru:
3p
p
p
1
=
2p
T
T
rezultat final T = 250 K
1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea
15p
B.
Subiectul al III-lea
III.a.
Pentru:
4p
Reprezentare corectă
4p
b.
Pentru
4p
Q
= C
(
T
T
)
1p
12
p
2
1
C
=
C
+
R
1p
p
V
5 
V
1
Q
=
p
pV
1p
12
1
1
1
2
3
rezultat final
Q
= 5000 J
1p
12
c.
Pentru:
3p
3
U
=
R
(
T
T
)
1p
23
1
2
2
3 
V 1 
U
=
pV
p
1p
23
1
1
1
2
3
 
rezultat final
U
= 3000 J
1p
23
d.
Pentru:
4p
L = L
+ L
1p
12
23
L
=
p
V 1
V  
1p
12
1
1
3
L
= 0
1p
23
rezultat final
L = 2000 J
1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea
15p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C.

PRODUCEREA Ş I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

(45 de puncte)

Subiectul I

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

a

3p

2.

b

3p

3.

c

3p

4.

d

3p

5.

b

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

C.

Subiectul al II-lea

 

II.a.

Pentru:

 

4p

s = 2

r

r

 

1p

s = 2

E

s

(

E

E

= I R

AB

+ r

s

)

1p

1p

rezultat final I = 0,6A

 

1p

b.

Pentru:

 

4p

 

R

R AM =

E

s

= I

(

2

R

AM

+ r

s

U

AM

= I R

AM

)

1p

1p

1p

rezultat final

U

AM

=

20 V

1p

c.

Pentru:

 

4p

U

= E

I r

 

3p

rezultat final U = 10 V

 

1p

d.

Pentru:

 

3p

E

E=

I

A

(2

r+

R

)

2p

rezultat final

I

A

=

0

1p

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

C.

Subiectul al III-lea

 

III.a.

Pentru:

W

b

=

U I

b b

 

t

3p

4p

rezultat final

W

b

=

43,2 kJ

1p

 

b. Pentru:

P

total

= E I

b

U

b

= I R

b

b

E

= I

b

(

R

b

+ r

)

 

1p

1p

1p

4p

rezultat final

P

total

=

15 W

1p

 

c. Pentru:

 

3p

R

b

R

1

=

r

2

2p

rezultat final

R 1 = 0,75

 

1p

 

d. Pentru:

 

4p

P

max =

E

4

2

r

 

2p

E

=

U

b

+

I r

b

rezultat final

P

max

=

18,75W

1p

1p

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D.

OPTICĂ

 

(45 de puncte)

Subiectul I

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

 

I.1.

a

3p

 

2.

c

3p

 

3. b

 

3p

 

4. d

 

3p

 

5.

a

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

D.

Subiectul al II-lea

 
 

II.a.

Pentru:

 

3p

 

Imaginea este reală

 

3p

 

b.

Pentru:

 

4p

 

Construcţia corectă a imaginii

4p

 

c.

Pentru:

d =

(

x

1

)

+ x

2

 

1p

4p

 

1

1

1

x

2

x

1

=

f

2p

rezultat final d = 40cm

 

1p

 

d.

Pentru:

 

4p

 

y

2

y

1

=

x

2

x

1

 

3p

rezultat final

y

2

=

3cm

1p

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

D.

Subiectul al III-lea

 
 

III.a.

Pentru:

 

4p

 

n =

 

c

 

3p

 

v

 

rezultat final

v

2,110 m/s

8

1p

 

b.

Pentru:

 

4p

 

desen realizat corect

 

4p

 

c.

Pentru:

 

4p

 

sin i = n sin r rezultat final r = 30

 

3p

1p

 

d.

Pentru:

 

3p

   

h

 

cos r =

 

2p

 

d

 

rezultat final d 3,46m

 

1p

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p