Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

[1] JOLDIȘ Georgeta Ruxandra, Cercetări asupra proprietăților fizice și mecanice ale
aliajelor de tip Fe-Ni-X elaborate prin sinterizare activată, Cluj-Napoca, 2003

[2] MERIE V. , CÂNDEA V. , POPA C. , Materiale de fricțiune sinterizate cu baza


Fier, UTPress, Cluj-Napoca 2012

[3] DOMȘA Ș. , Selectia și proiectarea materialelor, UTPress, Cluj-Napoca, 2006

[4] BOLUNDUȚ I.L. , Știința și ingineria materialelor, Editura Tehnică-Info,


Chișinău, 2010

[5] ??? Studiul Materialelor, vol 2,

[6] Otelurile pdf…

[7] TZUKERMAN S.A., Powder Metallurgy, Pergamon Press, 1965

[8] - prop pulb metal-candea

[9] SZURMAN I., KURSA M., SKOTNICOVA K., Powder metallurgy, Ostrava
2014

[10] - elemente de mp - pdf

[11] pdf pwder metallurgy

[12] Studiul Materialelor, vol 1

[13] VIOREL PĂUNOIU, Tehnologia pieselor sinterizate, Universitas


Galatiensis,Galați, 2010

Sursă [14] - https://en.wikipedia.org/wiki/Kirkendall_effect

[?] NAMAZOV S.N. , Properties and structural characteristics powder sintered


materials on the basis of iron, Savez inzenjera metalurgije Jugoslavije, 2002