Sunteți pe pagina 1din 3

„MEMORIA HOLOCAUSTULUI”

I. Încercuiţi varianta corectă: 12


puncte
1. Numărul total al evreilor deportaţi din România în Transnistria, în toamna anului 1941, a fost
de:
a) circa 142 858 de persoane; c) circa 162 858 de persoane;
b) circa 152 858 de persoane; d) circa 172 858 de persoane.
2. Fostul director al Centrului Naţional de Românizare:
a) Traian Popovici; b) Radu Lecca; c) Jean Pascu; d) Mihai Antonescu.
3. Primarul oraşului Cernăuţi era:
a) Gh. Alexianu; b) Felix Nădejde; c) Traian Popovici; d) Viorica Agarici.
4. La 24 iulie 1941, din ordinul guvernatorului Voiculescu, s-a înfiinţat ghetoul oraşului:
a) Cernăuţi; b) Chişinău; c) Moghilev; d) Dorohoi.

II.Realizaţi asocierea dintre litera de pe prima coloană şi cifra corespunzătoare de pe


coloana a doua: 12 puncte

a. 21 ianuarie 1941 1. 12 000 de morţi în pogromul de la Iaşi


b. 1944 2. 120 de morţi în pogromul de la Bucureşti
c. 28-30 iunie 1941 3. 50 de morţi în pogromul de la Dorohoi
d. 1 iulie 1940 4. Administraţia maghiară din Ardealul de nord a deportat 150 000
de evrei în lagărele de exterminare din Polonia.

1 2 3 4

III. Răspundeţi cu „Adevărat” sau „Fals”: 12 puncte


1.Un evreu este o persoană care practică religia iudaică.
2. În ebraică, Şoah înseamnă „sacrificiu”.
3. În deceniul al optulea (secolul al XIX-lea) inventând termenul de „antisemitism”, Gobineau
face din „rasa evreiască” ţapul ispăşitor al crizei financiare care zdruncina Imperiul Austro-
Ungar la 1873.
4. Totalitarismul este cel care a generat, fără excepţie, toate celelalte genociduri şi exterminări în
masă care constituie ansamblul Holocaustului.

IV. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente: 8 puncte


a. Garda de Fier (partidul legionar) împreună cu gen. Ion Antonescu proclamă Statul Naţional
Legionar.
b. Legislaţia antisemită este introdusă în România.
c. Autorităţile antonesciene încep deportarea evreilor din ghetoul Chişinău..
d. Autorităţile antonesciene iau hotărârea să înceapă deportarea evreilor din Bucovina de Sud
(fostele judeţe Suceava, Câmpulung şi Rădăuţi).
V. Transcrieţi textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu termenul
corespunzător din lista dată: 20 puncte
Holocaust este un cuvânt...............................................de origine..................................
însemnând.................................folosit în special în mediul..........................................................ca
echivalent al...............................
Lista termenilor: şoah, „sacrificiu”, grec, anglo-saxon, ebraic, antisemitism.

VI. Elaboraţi , în aproximativ o pagină, un text istoric în care să integraţi următorii


termeni istorici: 26 puncte

Lagăr de concentrare, Kapo, „Arbeit macht frei”, Block, Kommando, „pijama vărgată”.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

I. câte 3 punct pentru alegerea răspunsului corect. 3p x 4 = 12p

II. câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă. 3p x 4 = 12p

III. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. 3p x 4 = 12p

IV. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 2p x 4 = 8p

V. câte 4 puncte pentru fiecare termen utilizat corect. 4p x 5 = 20p

VI. - câte 4 puncte pentru integrarea corectă a fiecărui termen. 4p x 6 = 24p


-2 puncte pentru redactarea lucrării(utilizarea limbajului istoric,
structurarea textului, respectarea limitei de spaţiu) 2 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu