Sunteți pe pagina 1din 1

Aspecte ale semanticii metaforice în textul poetic al lui Lucian Blaga.

O abordare din
perspectiva Integralismului lingvistic

Drd. Diana Ioana Feurdean


Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

În consens cu preocupările actuale în domeniul metaforologiei, comunicarea de faţă îşi


propune să investigheze câteva aspecte definitorii ale semanticii metaforice în poezia lui Lucian
Blaga, pornind de la premisa rolului central al nucleului metaforic în creaţia de sens.
Cercetarea se situează în spaţiul conceptual al lingvisticii coşeriene a textului, care
furnizează, după convingerea noastră, cadrul disciplinar cel mai coerent pentru definirea
posibilităţilor generale de construcţie a sensului în orice fel de text. În această perspectivă mai
cuprinzătoare, vom încerca să explorăm aportul specific al metaforelor în articularea sensului
textual. Sub acest unghi vor fi examinate unele elemente metaforice recuperate şi/sau rejuvenate
din semantica vorbirii şi din discursul repetat care ilustrează pretextual procesul semantic al
metasemiei. Investigaţia se va orienta însă, cu precădere, spre construcţia secvenţelor metaforice
minimale nou create în textele poetului, «revelatoare» pentru procesul trans-semnificaţional de
creaţie a sensului poetic. Demersul nostru va viza, în ultimă instanţă, contribuţia specifică a
“filonului semantic metaforic” astfel cercetat la conturarea tipului poetic al textului liric al lui
Lucian Blaga.

Bibliografie selectivă

Borcilă, Mircea 1997: M. Borcilă, Între Blaga şi Coseriu. De la metaforica limbajului la o


poetică a culturii,în “Revista de folosofie”, XLIV, nr. 1-2, p. 147-163
Coşeriu, Eugeniu 1952/2001: E. Coşeriu, Creaţia metaforică în limbaj, trad. E. Bojoga în Revista
de lingvistică şi ştiinţă literară, nr. 184-198, p. 8-26
Coşeriu, Eugeniu 1980: E. Coşeriu, Textlinguistik. Eine Einführung, editat şi prelucrat de J.
Albrecht, Tübingen
Zagaevschi Cornelius, Lolita 2005: L. Zagaevschi Cornelius, Funcţii metaforice în Luntrea lui
Caron de Lucian Blaga. Abordare în perspectivă integralistă, Editura Clusium, Cluj-Napoca.