Sunteți pe pagina 1din 3

Maitreyi Introducere Roman al experientei Curentul "experientialist" Tema Titlul

Scrierile literare ale lui Mircea Este un roman al experienţei Apartenenta la curentul Tema romanului este reprezentată de iubirea Titlul coincide cu numele
Eliade se clsifică în funcţie de două şi al „autenticităţii” pentru că "experientialist" poate fi dedusa atat înfiripată între doi tineri, Allan şi Maitreyi, personajului principal
tendinţe ireconciliabile: pe de o parte valorifică trăirea cât mai din legaturile romanului cu viata un cuplu de îndrăgostiţi care trăiesc o feminin-Maitreyi-
„experienţa”, autenticitatea, trăirea intensă, în plan interior, de reala a autorului, cat si din faptul ca experienţă de iubire nefericită în decorul considerata de critica
nemijlocită, intensă a realităţii, mai către personaje, a unor acesta creeaza impresia de viata exotic al Indiei. Ei aparţin unor culturi şi literara cel mai exotic
ales sub aspect ritual şi erotic, pe de experienţe definitorii. Proza autentica, iar eroii lui isi traiesc civilizaţii diferite (occidentală şi orientală ), personaj feminin din
altă parte fantasticul, reflectând experienţei se bazează pe povestea de iubire cu intensitate, ca incompatibilitatea lor fiind cauzată de literatura romana, ea fiind
„experienţa sacrului”. Romanul crearea impresiei de experienta definitorie a vietii. diferenţele de mentalitate, religie, un "simbol al sacrificiului
Maitreyi (1933) face parte din prima autenticitate, prin utilizarea civilizaţie. Pentru Allan, iubirea are rolul in iubire" (Pompiliu
tendinţă, fiind un roman modern unor elemente care ţin de unei duble iniţieri: erotică şi culturală; in Marcea)
subiectiv, de analiză psihologică, un realitate: jurnalul din India al timp ce Maitreyiei dragostea îi dă doar
roman al autenticităţii şi al scriitorului, elemente iluzia împlinirii cuplului.
experienţei, dar şi un roman exotic. autobiografice, scrisori etc.

Conflict Compozitie Discursul narativ Scene Opinie


Conflictul dintre europeanul Allan si Romanul este structurat în Noutatea construcţiei discursului Cand o vede pentru prima oara pe Maitreyi, Consider ca Mircea Eliade
benglezul Narendra Sen, tatal fetei, cincisprezece capitole, iar narativ constă în dubla perspectivă Allan nu este impresionat de ea, adolescenta porneste de la o intamplare
reda opozitia dintre libertatea întâmplările sunt relatate la temporală pe care naratorul-personaj parandu-i-se chiar urata. Acesta prima autobiografica pe care o
dragostei si constrangerile persoana I. De asemenea, o are asupra evenimentelor: impresie a englezului se modifica intr-o valorifica intr-o maniera
traditionale, iar la nivel general, există trei niveluri ale contemporană şi ulterioară. oarecare masura in momentul in care merge originala, conferind o noua
incompatibilitatea sau lipsa de scriiturii: jurnalul intim al lui Personajul-narator nu evocă pur şi impreuna cu un prieten ziarist francez la o interpretare mitului iubirii
comunicare dintre civilizatii si Allan care înregistrează simplu evenimentele, rememorându- cina in casa familiei Sen. Englezul este incompatibile. Autorul
mentalitati: cea europeana si cea evenimentele în momentul le, ci reconstituie evenimentele impresionat de frumusestea Maitreyiei si de pune accentul pe drama
asiatica. Fire autoreflexiva, Allan realizării lor, însemnările trecute prin raportare la timpul eleganta vestimentatiei sale,specifica interioara a protagonistilor,
traieste un conflict interior: dintre ulterioare ale personajului care prezent, dar şi la felul în care femeilor indiene, el fiind fascinat de rasul generata de prejudecatile
intensitatea iubirii, ca experienta completează sau contrazic percepuse respectivele evenimente în fetei. Inainte de a se darui lui Allan care fac imposibila
definitorie, si luciditatea primele impresii şi confesiunea momentul în care le trăise. Pe măsură si pentru a evita pacatul iubirii fara rod, implinirea iubirii lor.
autoanalizei. naratorului care scrie după ce ce scrie romanul, viziunea lui Allan Maitreyi oficiaza o logodna mistica, la Alegerea acestui final este
povestea de iubire s-a încheiat. asupra întâmplărilor trecute se Lacuri, in fata pamantului, a apei, a padurii, determinata si de viziunea
Această tehnică a combinării modifică. Neconcordanţa dintre a cerului si ii daruieste lui Allan un inel care autorului despre lume, care
sporeşte iluzia autenticităţii, a istoria propriu-zisă, relatată în jurnal, simbolizeaza iubirea dintre cei doi. impune operei caracterul de
faptului trăit. şi rememorarea acesteia, în romanul roman al experientei.
pe care Allan îl scrie, conferă
caracterul subiectiv al faptelor.
Allan Maitreyi Concluzie
Allan este personajul principal şi în acelaşi timp personajul- Maitreyi este considerată cel mai exotic personaj feminin din literatura Cuplul Allan – Maitreyi ilustrează
narator al romanului. Este descris ca un „experimentator română. Portretul ei este realizat în întregime din perspectiva subiectivă mitul iubirii imposibile, între cei doi
lucid” aflat într-o căutare a valorilor existenţiale. Raţional şi a naratorului-personaj. Adolescentă bengaleză, copil şi femeie în acelaşi aflându-se profunde diferenţa de
lucid, este interesat în primul rând să avanseze din punct de timp, poetă, preocupată de filozofie şi apreciată în cercurile intelectuale civilizaţie, mentalitate, religie. Spre
vedere profesional, să fie liber, să experimenteze şi să nu se bengaleze, care conferenţiază la 16 ani despre „esenţa frumosului”, deosebire de alte cupluri celebre din
implice într-o relaţie de iubire. De aceea, reacţiile lui iniţiale Maitreyi simbolizează misterul feminin. Prin caracterizare directă, literatura lumii, aici doar femeia îşi
faţă de Maitreyi, de care se simte atras, sunt defensive. Spirit naratorul realizează, în diferite etape ale iubirii lor, mai multe portrete, asumă dimensiunea tragică, în timp
problematizant, el trăieşte însă treptat o aventură a care îi surprind vestimentaţia, chipul, detalii fizice senzuale sau ce bărbatul eternizează iubirea în
cunoaşterii prin eros. Natura sa dilematică îl împinge inocente, gesturi, calităţi, în încercarea de a surprinde în transformare poveste.
permanent spre introspecţie, spre căutarea explicaţiilor miracolul acestei femei indiene. Caracterizarea indirectă a fetei se
propriilor sale trăiri. El supune unei analize lucide chiar şi constituie treptat, din faptele, gesturile şi cuvintele ei, pe măsură ce
propriile trăiri. Allan vrea să-şi explice sieşi faptele Allan se îndrăgosteşte. După ce o priveşte ca pe o „curiozitate”, Allan o
petrecute şi să desprindă sensul întâmplărilor în care a fost observă pe Maitreyi într-o altă postură, aceea a unei persoane distante,
prins, printr-o notaţie cât mai exactă. Deşi este înzestrat cu protocolare, chiar dispreţuitoare. La început, Allan reţine mai puţin
luciditate şi spirit de analiză, Allan se lasă sedus de jocurile detaliile fizice, fiind impresionat de o vrajă greu de definit. Tânăra de
Maitreyiei, traversând toate etapele iubirii: începutul („eu n- numai 16 ani dovedeşte largi disponibilităţi afective. Sufletul ei pur a
o iubesc”, „mă turbură, mă fascinează, dar nu sunt fost permanent însetat de iubire. Prima sa pasiune a fost un copac numit
îndrăgostit de ea”), instalarea („mă amuz doar”), creşterea „şapte frunze”, asupra căruia şi-a revărsat toată afecţiunea. Apoi, a iubit
(„nicio femeie nu m-a tulburat atât”), apogeul („suferinţa ani în şir un tânăr care i-a dăruit o coroană de flori într-un templu,
mea”, „vrăjit şi îndrăgostit”). Europeanul lucid este gata să- pentru ca în final să se lege cu jurământ de Tagore, modelul ei spiritual.
şi abandoneze religia şi să treacă la hinduism de dragul În schimb, iubirile lui Allan fuseseră doar trupeşti, fără spiritualitate.
femeii iubite. Cu toate acestea, Allan păstrează o urmă de Apropierea ei de Allan este firească, iar dragostea este plină de
luciditate, specifică omului civilizat, incapabil să se piardă devotament şi naturaleţe.Ca să oficializeze într-n fel logodna lor, tânăra
în totalitate pe sine. Lucid, raţional, individualist şi naivă imaginează o logodnă mistică, săvârşeşte un jurământ sacru,
oarecum egoist, europeanul Allan se vindecă în cele din având ca martor apa, pădurea şi cerul. Într-una din nopţile următoare i
urmă de pasiune şi îşi va duce probabil viaţa mai departe, se dăruieşte lui Allan, pentru că „Unirea noastră a fost poruncită de
chiar dacă tânăra bengaleză va rămâne pentru el un mister şi Cer.” După despărţirea brutală de tânărul englez, fata dă dovadă de tărie
un simbol pentru iubirea adevărată. în apărarea iubirii ei, astfel explicându-se şi gestul final când se oferă
unui vânzător de flori cu speranţa că va fi alungată de acasă.

S-ar putea să vă placă și