Sunteți pe pagina 1din 12

,, PE CĂRĂRILE ANOTIMPURILOR“

EDUCATOARE: CRISTINA COSTEA

GRĂDINIŢA : CU PROGRAM NORMAL CHEIA

GRUPA: ,,FLUTURAŞILOR“

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


GRĂDINIŢA: cu Program Normal Cheia

EDUCATOARE: Costea Cristina

GRUPA: ,,Fluturaşilor “ – combinată

DATA: 25 Noiembrie 2013

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Ce şi cum vreau să fiu?“

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Împăratul An şi fiicele lui“

TEMA ACTIVITĂŢII: ,, PE CĂRĂRILE ANOTIMPURILOR“

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

DURATA: 1 zi

TIPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi


deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PERSONALĂ (ADP)


ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1 ŞI ALA 2)
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE) – DOMENIUL ŞTIINŢĂ
(cunoaşterea mediului) ŞI DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (activitate practică)

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

-Întâlnirea de dimineaţă : ,, Împăratul An şi fiicele lui“


-Tranziţii : ,,Trenuleţul anotimpurilor“
,, Bat din palme“
,, Noi uşor ne ridicăm“
,,Înger, îngeraşul meu“

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să răspundă la salut folosind tehnica comunicării rotative
-să completeze calendarul naturii completând fiecare cerinţă cu imaginile
corespunzătoare
-să participe la activităţile zilnice de autoservire, ordine şi disciplină, respectând
astfel şi regulile grupei
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1)

Construcţii: ,,Castele pentru cele patru fiice ale anului“


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să construiască castele utilizând cuburi de lemn mari şi mici
-să interacţioneze cu ceilalţi copii din grup

Bibliotecă: ,, Vizionare power point despre cele patru anotimpuri“ – discuţii pe


baza power point-ului
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical
-să răspundă corect la întrebările colegilor de grupă

Artă: ,, Fiicele bătrânului An“ – colorare


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să coloreze imaginile cu culorile corespunzătoare
-să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)

Domeniul ştiinţă: ,,Pe cărările anotimpurilor“-joc didactic


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să descrie anotimpurile precizând principalele caracteristici
-să identifice elemente care nu aparţin anotimpului respectiv
-să răspundă corect la ghicitorile despre anotimpuri
-să sintetizeze cunoştinţele despre un anotimp, exprimându-şi idei personale

- Domeniul om şo societate: ,,Pe cărările anotimpurilor“ – activitate practică


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să exerseze tehnici specifice activităţilor practice
-să lipească elementele specifice pentru realizarea temei
-să valorifice lucrările pentru înfrumuseţarea mediului ambiant din sala de grupă

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA2)

Joc de mişcare: ,,Scăunelele muzicale“


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să respecte regulile jocului de mişcare
-să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la jocurile
de acest fel

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, exerciţiul, expunerea,
metoda ,,ghicitorilor“, aprecierea verbală, tehnica ,,blazonului“

Mijloace didactice: planşe cu imagini reprezentative pentru fiecare anotimp,


ecusoane ( ghiocei, frunze ruginii, fulgi, etc), foi A4, carioca, fişe individuale,,
tablouri cu caracteristicile anotimpurilor, flipchard, elemente specifice
anotimpurilor pentru lipit, farfurioare, lipici, cuburi lemn , calculator, power point
imagini cele patru anotimpuri, planşe support.
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual şi în grupuri

BIBLIOGRAFIE:
,,Jocuri interdisciplinare“ , Editura Aramis Print, 2004
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”- Prezentare si explicitări, Editura
Didactica Publishink House, 2009
,,Metode interactive de grup’’-Ghid metodic, Silvia Breben,Elena Gongea,
Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga Editura Arves,2007

SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă şi aranjarea lor în


semicerc , iar educatoarea îi salută (SALUTUL):
,,Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În semicerc să ne aşezăm
Şi frumos ne salutăm.“
„Bună dimineaţa, copii isteţi!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării
rotative. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei,
fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, dându-şi din mână în mână o
imagine cu cele patru anotimpuri.
După ce toţi copiii se salută, educatoarea solicită copilului care a fost numit
,,responsabilul zilei” să spună cine este absent la grupă în această zi.
Acest copil va spune numele copiilor care lipsesc de la grădiniţă şi va numi alt
copil care să completeze pe fluturaşul de prezenţă (pozele copiilor sunt aşezate pe
marginea aripioarelor; copiii prezenţi sunt lăsaţi pe marginea fluturaşului, cei
absenţi fiind puşi în mijlocul fluturaşului).(PREZENŢA)
Prin întrebările adresate de educatoare se completează CALENDARUL
NATURII, cu data, luna, anul, ziua, anotimpul şi vremea de afară.
După completarea calendarului naturii, educatoarea le spune copiilor: ,,
Cum te simţi azi, în această frumoasă dimineaţă?“ Copiii spun cum se simt şi apoi
aleg emoticonul care arată starea lor din acea dimineaţă, motivându-şi alegerea
făcută (ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI).
După ce terminăm , se aude o bătaie în uşă. Educatoarea roagă un copil
să meargă să vadă cine este şi la uşă găseşte un plic mare, pe care educatoarea îl
deschide. Plicul conţine o poveste trimisă de Împăratul An, care se numeşte
,,Legenda anotimpurilor “, şi doamna educatoare este rugată de Împăratul Ab să le
citească copiilor povestea.(NOUTATEA ZILEI)
În urma discuţiilor purtate, educatoarea anunţă tema zilei : ,,Pe cărările
anotimpurilor“, iar 1-2 copii repetă titlul activităţii. După anunţarea titlului
activităţii, educatoarea citeşte scrisoarea în continuare şi află că Împăratul An îi
roagă pe copii să spună fiecare în ce anotimp s-au născut. Copiii, ajutaţi de
educatoare răspund. (ACTIVITATEA DE GRUP).
Cu ajutorul tranziţiei ,,Bat din palme“(Bat din palme, clap, clap, clap⁄
Din picioare, trap, trap, trap⁄ Ne-nvârtim, ne răsucim⁄ Şi la centre noi pornim) se
trece la cele trei centre de interes deschise la activităţile liber alese ( Construcţii,
Artă şi Bibliotecă). Educatoarea explică copiilor ce trebuie să realizeze la fiecare
sector: la Construcţii trebuie să realizeze castelele celor patru anotimpuri, la Artă
trebuie să coloreze fiicele bătrânului An, iar la Bibliotecă trebuie să vizinoneze un
powerpoint cu cele patru anotimpuri, răspunzând apoi întrebărilor colegilor din
grup. În timp ce copiii lucrează la centre, educatoarea supraveghează buna
desfăşurare a activităţii, oferind explicaţii şi ajutor copiilor pentru a putea rezolva
sarcinile.
După rezolvarea sarcinilor, educatoarea face aprecieri asupra modului
de desfăşurare a activităţilor libere , aşezând pe o masă toate produsele realizate
de copii, iar apoi prin tranziţia ,, Eu locomotiva sunt ⁄ Voi sunteţi nişte zâne“ (Eu
locomotiva sunt⁄ Voi sunteţi nişte zâne ⁄ Aşezaţi-vă în rând ⁄ Să mergem la baie ⁄
Mâinile ni le spălăm⁄ Cu săpun şi apă ⁄ Şi curaţi ne pregătim⁄ Să ne-aşezăm la
masă) direcţionează copiii spre spălător, pentru a se pregăti de gustarea de
dimineaţă. Înainte de a începe să mănânce, copiii spun toţi rugăciunea ,,Înger,
îngeraşul meu“
După servirea gustării de dimineaţă, se trece la activităţile pe domenii
experenţiale.
Copiii vor fi aşezaţi în semicerc şi educatoarea le va arăta ce surpriză le-
a lăsat Zâna Toamnă în timp ce ei serveau masa. Copiii sunt rugaţi să închidă
ochii, iar la bătaia din palme a educatoarei să deschidă ochii şi să vadă despre ce
surpriză este vorba. Se descoperă macheta şi educatoarea le spune copiilor că
Zâna le-a trimis aceste lucruri să se joace azi cu ele, deoarece a auzit că sunt nişte
copii foarte cuminţi. Astfel, se trece la activităţile pe domenii experenţiale ( DŞ–
joc didactic şi DOS– lipire). După activităţile pe domenii experenţiale, Împăratul
An le trimite copiilor nişte ecusoane cu care se vor juca în continuare.
De la activităţile pe domenii experenţiale, la ALA 2, se va face trecerea
prin tranziţia:
,, Frumos astăzi am lucrat,
Multe lucruri am învăţat
Iar acum ne relaxăm
Hai să cântăm şi să dansăm.“
În cadrul activităţilor ALA 2, copiii vor participa la un joc de mişcare,
unde copiii vor sta pe scăunele şi educatoarea pune muzică despre anotimpuri. În
timp ce dansează copiii, educatoarea ia un scaun din semicerc şi când muzica se
opreşte un copil va rămâne fără scaun. Se continuă până când rămâne un singur
copil.
În încheiere, educatoarea face aprecieri colective şi individuale despre
modul în care copiii au participat şi s-au comportat la activităţi .

Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
1.Moment -pregătirea materialelor
oragnizatoric didactice necesare
desfăşurării activităţii şi -conversaţia -observarea
aşezarea scăunelelor în comportamentului
semicerc non verbal şi
-aerisirea sălii de grupă şi verbal
realizarea climatului optim
pentru o bună desfăşurare a
activităţii
2.Captarea După ce copiii servesc -observarea
atenţiei gustarea de dimineaţă, comportamentului
Împăratul An trece prin sala -conversaţia nonverbal şi
de grupă le lasă o scrisoare. verbal
În scrisoare, Împăratul An o
roagă pe doamna educatoare
să le citească copiilor o
poveste, numită ,,Legenda
anotimpurilor“
,,Vreţi să ascultaţi povestea?-
copiii răspund afirmativ.
3.Anunţarea ,,Dragi copii, pentru că ştiu
temei şi a că iubiţi toate explicaţia
obiectivelor anotimpurile ,m-am gândit să -observarea
activităţii facem o activitate care să se comportamentului
numească ,,Pe cărările copiilor
anotimpurilor“
,,Cum se numeşte activitatea
noastră?“ -conversaţia
Se repetă titlul activităţii
4.Desfăşurarea Cu ajutorul tranziţiei: ,,Bat
activităţii din palme clap, clap, clap ⁄
Din picioare ⁄ trap, trap,trap
Ne-nvârtim, nerăsucim şi la
centre noi pornim“, copiii se
vor îndrepta spre centrele de -observarea
interes deschise, fiind gradului de
deschise trei centre: -explicaţia înţelegere a
Construcţii ( copiii trebuie să sarcinilor de lucru
construiască din cuburi de
lemn mari şi mici castelele
celor patru anotimpuri); la
centrul Bibliotecă (copiii
trebuie să vizioneze
powerpoint+ul cu cele patru
anotimpuri şă să răspundă la
întrebările colegilor); la
centrul Artă ( copiii trebuie
să coloreze zânele celor patru
anotimpuri). În funcţie de
preferinţă, copiii trec pe la
toate centrele de interes, iar -observarea
educatoarea urmăreşte -exerciţiul comportamentului
desfăşurarea activităţilor verbal
liber alese, oferind explicaţii
şi ajutor în caz că este -aprecierea
nevoie. -conversaţia modului de lucru
După realizarea tuturor colectiv şi
sarcinilor în cadrul acestor individual
activităţi, se realizează o
expoziţie cu toate lucrările
copiilor, educatoarea făcând
aprecieri asupra modului de
desfăşurare al activităţii şi -expunerea
precizând faptul că toate
lucrările realizate de copii
vor fi aşezate la centrul
tematic. -observarea
După servirea gustării se comportamentului
trece la activităţile pe non verbal
domenii experenţiale. Copiii
se aşează pe scăunele în -conversaţia
semicerc, şi pentru a-i
mulţumi Bătrânului An
pentru povestea trimisă, vor
să-i demonstreze ce multe
ştiu despre anotimpuri. Cu
ajutorul ecusoanelor primite
copiii se împart în două -tehnica
echipe pentru a începe blazonului
jocul.Jocul de probă se -aprecieri verbale
realizează prin tehnica
blazonului, reprezentată de
coroana Bătrânului An. În
cele patru spaţii ale
blazonului vom pune imagini
corespunzătoare celor patru -explicaţia
anotimpuri.,,În ce anotimp ne -observarea
aflăm? Ce surprize ne aduce comportamentului
iarna?“ curent
Un copil va veni şi va căuta -
imaginea corectă şi o va
plasa în spaţiul numărul 1.Se -evaluare
procedează la fel cu cele individuală
patru anotimpuri.Fiecare
răspuns corect este
recompensat cu buline roşii
pe rochiţele anotimpurilor. - -explicaţia -observarea
Proba 1 comportamentului
,,Aşează pe cărarea potrivită“ verbal
-pe masă sunt aşezate jetoane
cu imagini din cele patru
anotimpuri, iar un copil va
veni şi va alege un jeton şi va -exerciţiul
spune ce reprezintă
-la întrebarea ,,Când se
întâmplă“, va recunoaşte
anotimpul şi va aşeza jetonul
pe cărarea acelui anotimp
a)Ce observaţi pe acest
jeton?
(copii cu sania)
Când se întâmplă?(iarna) -exerciţiul -evaluare frontală
Pe ce cărare trebuie să aşez
jetonul?(pe cărarea iernii)
b)Ce reprezintă imaginea de
pe jeton?(un ghiocel)
Când înfloresc ghioceii?
(primăvara) -metoda
Pe ce cărare trebuie să-l ciorchinele
aşez?(pe cărarea primăverii)
Proba 2 -evaluare frontală
,,Ciorchinele“
Fiecare copil va extrage
dintr-un coşuleţ un jeton şi la
semnalul educatoarei se vor
grupa în jurul uneia dintre
cele patru păpuşi care
reprezintă anotimpurile, -conversaţia
motivând alegerea făcută
Porba 3
,,Repară greşeala“
Copiii închid ochii în timp ce
educatoarea strecoară -exerciţiul -observarea
elemente nepotrivite pe comportamentului
cărările anotimpurilor verbal
Bătrânul An este foarte
supărat că că fetele lui s-au
jucat şi el nu le mai -explicaţia
recunoaşte
Priviţi primăvara, tot ce are
pe ea îi aparţine?
Ce nu este specific
anotimpului primăvara?
(coşul cu frcute, fulgul de
nea) -
Cui îi este specific fulgul de
nea? Dar coşul cu fructe?
Proba 4
,,Benzi desenate“ -evaluare
Câte un copil din fiecare individuală
echipă va trebui să deseneze
pe o tablă câte un element
specific fiecărui anotimp problematizarea

Proba 5
,,Rezolvă fişa corect“
Fiecare copil primeşte fişă
individuală şi la final care -conversaţia
copii lucrează mai corect,
acea exhipă câştigă proba. -evaluare
Cu ajutorul tranziţiei : -explicaţia individuală
,,Unu-i soarele pe cer
Bine e la soare
Două aripi duc în zbor,
Raza călătoare.
Leagănă trifoiu-n trei,
Frunze mişcătoare
Fiecare din căţei,
Patru labe are -evaluare frontală
Degete la mână-s cinci,
Mâna-i ca o floare
Niciodată nu greşim,
La numărătoare,
1,2,3,4,5
Ce surprize aveţi la măsuţe
oare?“
Copiii se aşează la măsuţe,
unde sunt pregătite deja
materialele pentru activitatea
artistico-plastică. Pe măsuţe,
sunt pregătite fişe de lucru cu -conversaţia -observarea
cărările anotimpurilor, lipici, comportamentului
farfurioare şi diferite verbal
elemente pe acre trebuie să le
lipească realizând cărările
anotimpurilor.
Educatoarea prezintă fiecărei
echipe modelul pe care -observarea
trebuie să-l realizeze şi oferă comportamentului
explicaţiile necesare.Înainte verbal
de începerea lucrului,
realizăm exerciţiile pentru
încălzirea mâinilor: -exerciţiul
,,Un arici, cu ţepii mici
A pornit după furnici -observarea
Ţepii şi i-a ridicat gradului de
Şi căpşorul şi-a rotat. înţelegere a
Vai, vai, ce arici, sarcinilor de lucru
Ce arici cu ţepii mici.“ -conversaţia
Educatoarea urează :,,Spor la
lucru “, copiilor care lucrează
pe un fond muzical
(,,Anotimpurile“, de Vivaldi)
După finalizarea lucrărilor,
acestea sunt expuse pe un
panou, fiind realizată o
galerie excepţională. Copiii -explicaţia
trec pe la fiecare lucrare, o
observă şi apoi îşi expun
părerile, criticile, -aprecieri
observaţiile. -turul galeriei colective şi
După turul galeriei, individuale
educatoarea le spune copiilor
:
,, Ca să fiu copil voinic
Eu fac sport încă de mic,
Merg în pas alergător
Săr apoi într-un picior.
Mă opresc,
Respir uşor, -exerciţiul -evaluare frontală
Şi mă aşez pe covor.“
5.Obţinerea Cu această tranziţie, copiii se -conversaţia -observarea
performanţei aşează pe covor şi Bătrânul comportamentului
an doreşte ca preşcolarii să verbal
numere câte elemente are
fiecare anotimp.
Ajutaţi de educatoare, copiii
numără elementele.
Educatoarea oferă -recompensarea
recompense copiilor şi îi -conversaţia copiilor
îndrumă spre activităţile
alese ALA 2.
6. Încheierea ,, Frumos astăzi am lucrat, -conversaţia -observarea
activităţii Multe lucruri am învăţat comportamentului
Iar acum ne relaxăm
Hai să cântăm şi să
dansăm“
Cu ajutorul acestei tranziţii -observarea
copiii trec la jocurile alese, în -jocul gradului de
cadrul cărora educatorea înţelegere a
propune un joc de sarcinilor
mişcare, ,,Scăunelele
muzicale“
Copiii vor sta pe scăunele
şi educatoarea pune muzică
despre anotimpuri. În timp ce
dansează copiii, educatoarea
ia un scaun din semicerc şi -evaluare frontală
când muzica se opreşte un
copil va rămâne fără scaun. -conversaţia
Se continuă până când
rămâne un singur copil.
Educatoarea face aprecieri -aprecieri
referitoare la modul de colective şi
desfăşurare al activităţii individuale
.Copiii primesc diplome de
participare drept recompensă
pentru participarea la
activităţi.