Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de lecţie

Clasa a V-a
Obiectul: Limba română
Titlul lecţiei: SUBIECTUL
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Obiective operaţionaale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
a) să identifice correct subiectul în propoziţii
b) să ştie prin ce se exprimă un subiect
c) să cunoască cazul subiectului
d) să construiască propoziţii cu subiecte exprimate prin diferite părţi de vorbire

Metode şi procedee: conversaţia,explicaţia,demonstraţia,exerciţiul,lucrul cu manualul


Forme de organizare a activităţii:Activitate frontală concomitant cu activitatea individuală
Durata 50 de minute

Desfăşurarea

1. momentul organizatoric: absenţe, pregătirea pentru o bună desfăşurare a lecţiei


2. actualizarea cunoştinţelor anterioare are loc prin întrebări şi verificarea temei pentru
acasă
3. anunţarea noii lecţii şi a obiectivelor urmărite în această
4. desfăşurarea lecţiei-se scriu pe tablă câteva exemple şi se explică copiilor noţiunea de
subiect,întrebările la care acesta răspunde, cazul în care stă.

Ex: Copilul scrie frumos tema.


Ghiocelul a răsărin de sub zăpadă.
Ursul se plimbă prin pădure.
Grădinile au înflorit.

Copiii identifică subiectele şi observă că sunt exprimate prin substantive.


Se prezintă şi alte exemple în care subiectul este exprimat prin pronume şi numeral.

Plan

Subiectul

Def: Subiectul este partea principală de propoziţie care ne arată cine face o acţiune.
Exprimarea subiectului:

1. Subiectul se poate exprima prin substantiv:


Copacii au înflorit în puterea primăverii.

2. Subiectul se poate exprima prin pronume:


Ei au plecat într-o excursie la Sinaia.

3.Subiectul se poate exprima prin numeral cardinal sau ordinal:


Trei au alergat pe aleea din parc.

A doua a ajuns prima.

Fixarea cunoştinţelor are loc prin exerciţii de tipul:


a)Identificaţi subiectele din textul următor şi precizaţi prin ce părţi de vorbire se exprimă:

Tu ai aşteptat destul până să ajungă Viorel. Al patrulea abia a ajuns. Copiii îl aşteptau cu
nerăbdare.

Ca tema pentru acasă se cere să construiască câte 5 propoziţii cu subiecte exprimate prin
cele trei părţi de vorbire.

S-ar putea să vă placă și