Sunteți pe pagina 1din 4

MODEL AUTOBIOGRAFIE

(DATE PERSONALE: )
Subsemnatul Popescu Mihai, (numele purtat anterior dacă este cazul) CNP:1941005123456,
născut la 05.10.1994, în municipiul Bucuresti, fiul lui Popescu Nicolae şi Popescu Andreea, cu
domiciliul în oraşul Bucuresti, strada Postavarul, nr.12, bl. C20, sc.F, et.1, ap.20, judeţul
Bucuresti, de cetăţenie română, etnie , religie ortodoxă,
necăsătorit, absolvent al Colegiului Naţional ,,Mihai Viteazul”, Bucuresti, profil real, cunoscător
al limbii engleze de nivel avansat, în prezent elev, număr de telefon de acasă 0216484710 şi de
la scoală 0218964820.
(DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ:)
2001-2008- elev, al Şcolii generale cu clasele l-Vlll - nr.50, Bucuresti;
Din această perioadă, mă cunosc:
Popa Ioana –învăţătoare,
Glavan Anca-profesoară de limba engleză,

2009-2013-elev, al Colegiului Naţional ,,Mihai Viteazul”, Bucuresti;


Din această perioadă, mă cunosc:
Dumitrescu Raluca -diriginta,
Vasile Dragos -profesor,
Voiculescu Andreea-profesor,

2013 - şi în prezent student la Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Drept,


Din această perioadă, mă cunosc:
Ionescu Adrian - decan facultate,
Barbu Ana Maria - profesor universitar,

Domicilii anterioare, pe perioade (dacă este cazul).


Precizez că nu am avut alte domicilii.

Menţionez faptul că nu am fost cercetat, arestat, judecat sau condamnat şi nu sunt în curs de
urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale (dacă e cazul se va prezenta
detaliat în ce au constat faptele, când s-a produs şi când s-a luat hotărârea în cauză). Aceste
menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.
În ce priveşte starea sănătăţii, declar că nu am avut afecţiuni contagioase, psihice sau cronice.

Starea materială pe care o posed este următoarea: nu/sau, deţin locuinţă proprietate personal
din anul…. nu/sau, deţin autoturism proprietate personală din anul….. Nu/sau, deţin tere
agricol, nu/sau, sunt acţionar, coproprietar şi nu/sau, deţin conturi în bancă, nici în ţară şi nici în
străinătate.

Se vor arăta modalităţile de petrecere a timpului liber şi pasiunile.

Eu nu/sau am fost cu autoturismul proprietate personală în ţara….. o dată, în vara anului …….
şi în anul…… ca turist.
Nu am lucrat în străinătate.
Nu am avut contract de muncă încheiat legal cu nicio ţară.
Nu am depăşit termenul legal stabilit de 3 luni de zile.
Nu am fost sancţionat/ă pentru încălcarea unor norme internaţionale sau interne.

(DATE DESPRE RUDE:)


POPESCU NICOLAE - tatăl candidatului, este născut la data de 09.07.1972, în municipiul Galati,
jud. Galati, fiul lui Popescu Ion şi Popescu Elena, cu domiciliul în Bucuresti, strada Postavarul
nr.12, bl. C20, sc.F, et.1, ap.20, judeţul Bucuresti, de cetăţenie română, etnia , religie
ortodoxă, căsătorit are un copil, absolvent de liceu, în anul 1983, de profesie electrician, în
prezent constructor la SC Construct SA., jud.Bucuresti, telefon 0216457839.
POPESCU ANA, fostă Matei - mama candidatului, este născută la data de 04.10.1971, în oraşul
Suceava, jud.Suceava, fiica lui Matei Marin şi Matei Ioana, cu domiciliul în oraşul Bucuresti,
strada Postavarul, nr.12, bl. C20, sc.F, et.1, ap.20, judeţul Bucuresti, de cetăţenie română,
religie ortodoxă, etnie ,căsătorită are un copil, absolventă de liceu, în prezent contabil la SC
Construct SA, jud.Bucuresti, telefon 0216457839.

Date despre soţie/soţ-se vor descrie la fel ca la părinţii şi fraţii candidatului.


Date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi
data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon.
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi
numele purtat anterior, (mama înainte de căsătorie).
Nu cunosc ca rudele apropiate, menţionate în prezenta autobiografie să fi fost arestate,
cercetate, judecate sau condamnate ori să se afle în prezent în una din aceste situaţii. (Dacă
sunt asemenea cazuri, ele vor fi menţionate nominal, cu referire la faptă şi soluţia dată).

În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii


datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, cu modificările şi completările ulterioare.”

Data, Semnătura,