Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DR. ILIE PAVEL’’, Rm. Sãrat


Data: 16. 03. 2017
Clasa: a V-a
Profesor: Necula Elena-Violeta
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Evaluare sumativã – SUBSTANTIVUL
Tipul lecţiei: Evaluare sumativã
Durata: 50 minute

COMPETENŢE GENERALE: 1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectã şi adecvatã a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogatã şi monologatã
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectã şi adecvatã a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE: 1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor lexical
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere grammatical
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind correct
semnele ortografice şi de punctuaţie
COMPETENŢE DE EVALUAT: -sã completeze enunţuri date cu formele corecte ale substantivelor
-sã precizeze genul unor substantive
-sã indice formele de plural ale unor serii de substantive
-sã diferenţieze substantivele proprii de substantivele comune
-sã foloseascã adecvat articolul genitival
-sã menţioneze forma potrivitã a unor substantive proprii la D-G
-sã alcãtuiascã enunţuri cu anumite substantive
VALORI ŞI ATITUDINI:
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia
de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia
b) forme de organizare a activităţii: activitatea frontală, activitatea individuală
c) mijloace de învăţământ: fişa de evaluare
d) forme de evaluare a activităţii: observarea sistematicã, evaluarea scrisã

BIBLIOGRAFIE:
Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a, 2009;
Limba română – manual pentru clasa a V-a, Humanitas, Bucureşti, 2000;
Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Polirom, Iaşi, 1999;
Popescu, Ştefania, Gramatica practicã a limbii române, Tedit FZH, Bucureşti, 2007
ACTIVITATEA DE EVALUARE
MOMENTELE DURATA METODE ŞI EVALUARE
LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA PROCEDEE
ELEVULUI
-notează absenţii -pregătesc materialele 1min -conversaţia
Moment organizatoric -verifică dacă elevii au pe bancă necesare
materialele necesare desfăşurării
activitãţii de evaluare

-împarte fișele cu testul sumativ (Anexa) -elevii sunt atenţi la 3min -explicaţia
-prezintã structura testului explicaţii
Captarea atenţiei -citeşte cerinţele şi explicã ce presupune
rezolvarea acestora
-menţioneazã faptul cã se acordã 2 puncte
din oficiu şi cã timpul efectiv de lucru este
de 45 de minute
-supravegheazã elevii -elevii rezolvã cerinţele
-rãspunde elevilor, în caz cã aceştia au -cer lãmuriri în timpul 45min -explicaţia -evaluarea
Verificarea întrebãri sau neclaritãţi testului scrisã
cunoştinţelor

-profesorul face aprecieri generale -elevii sunt receptivi


Încheierea activitãţii privind modul de desfãşurare a 1min -oralã
activitãţii de evaluare
Anexa Data....................
Clasa a V-a
Nume şi prenume: ...............................................................
TEST

1. Alege, din paranteză, substantivele corespunzãtoare şi scrie-le cu forma potrivită:


Au înflorit ………….... . Crengile lor sunt încărcate de …………… albi şi grei. Pe o ………….. se joacă toţi
…………….. din cartier. Unuia i-a venit o ………..: să repete toate ………...în parc, la răcoare.
(alei, salcâm, ciorchine, copil, idei, lecţia )
1p
2. Precizeazã genul fiecãrui substantiv:
curte ..................... cocoş .....................
palton ..................... chibrit ..................... 1p
3. Indicã formele de plural ale urmãtoarelor substantive:
codru fotografie

muzeu revistã

1p
4. Subliniazã substantivele proprii din urmãtorul text şi precizeazã cazul şi funcţiile lor sintactice:
Zâna a lovit-o uşurel cu urzica peste mânã. Eliza a simţit ca o arsurã şi s-a trezit. Se fãcuse ziuã şi lângã ea era o urzicã la fel ca aceea
din vis. Fata a cãzut în genunchi, a mulţumit lui Dumnezeu şi a ieşit din peşterã ca sã-şi înceapã lucrul. 2p

5. Completează spaţiile libere cu articolul genitival potrivit:


Petalele albe ............. florii s-au ofilit. Am găsit brăţara de argint ............... mamei. Pantofii sunt .............. Mariei. Caietul
este ................. Cristinei. 1p
6. Scrie în spaţiul punctat formele potrivite ale substantivelor proprii din paranteză:
Părul ......................... este castaniu. (Florica)
...................................îi place să se joace în parc. (Adrian)
Cadoul .................................. a fost preţios. (Carmen)
Mama ................................... a pregătit un tort delicios. (Andreea) 1p
7. Subliniazã forma corectã a substantivelor şi alcãtuieşte enunţuri cu douã dintre ele:
chiuvetã/ghiuvetã
stand/ştrand
avocat/advocat
pateu/pate 1p
Notă! Timpul de lucru este de o oră. Se acordă 2 puncte din oficiu.
SUCCES!

S-ar putea să vă placă și