Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNTREPRINDERI ECONOMICE AGRICOLE SOCIALISTE CU

DENUMIRI SCHIMBATE CARE


AU CREAT UN SINGUR FOND ARHIVISTIC

1. Întovărăşirea Agricolă « X » (1949 – 1959);


2. GAC – Gospodăria Agricolă Colectivă (1960 – 1965);
3. CAP – Cooperativa Agricolă de Producţie (1966 – 1989).

1. Ferma de Stat « X » (1945-1948);


2. GAS – Gospodăria Agricolă de Stat (1948 – 1968);
3. IAS – Întreprinderea Agricolă de Stat (1968 – 1989).

1. Centrul de Închiriat Maşini Agricole (1945 – 1948);


2. SMT – Staţiunea de Maşini şi Tractoare (1948 – 1968);
3. IMA – Întreprinderea pentru Mecanizarea Agriculturii (1968 – 1971);
4. SMA – Staţiune pentru Mecanizarea Agriculturii (1971 – 1989).

Bibliografie:
Nicolae I. Chipurici, Probleme de delimitare a documentelor
contemporane pe fonduri arhivistice, în „Revista Arhivelor”, Anul LXIII, vol.
XLVIII, nr. 2/1986, p. 212-220.